Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Sóc Trăng [?]

Soc Trang Loto Statistics [?]
(Updated: 16:30 Wed, 12/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
19  9                233<111-1--1111--1-<
12  5          149<---111---1-1---<
89  5          131<1--1--11-1-----<
76  5          118<1-1-1--1------1<
28  5          113<1---1-11------1<
43  4        105<11----11-------<
24  6            104<11----1-1--2---<
58  5          099<---1-1---11---1<
26  3      097<11-1-----------<
70  4        092<1--1-1----1----<
72  4        090<11------1-1----<
33  4        085<-1----1-11-----<
69  3      085<---1-11--------<
85  5          084<1----1-11----1-<
84  5          083<--1--1-1---2---<
91  4        082<-11------1--1--<
31  4        076<-11-------1---1<
47  6            072<-2----11--2----<
96  5          071<--1--2---1--1--<
49  5          068<-1--1-------21-<
73  5          067<---11----1---2-<
55  3      066<--11------1----<
54  2    062<-1---1---------<
09  5          061<-------111-11--<
35  2    061<-1-1-----------<
95  3      061<1-------11-----<
57  2    060<-1---1---------<
02  7              059<---1----2--2-11<
64  4        059<----11-1---1---<
56  3      059<--11---------1-<
48  2    059<---11----------<
94  4        057<--1-----2---1--<
53  2    057<--1--1---------<
04  2    054<--1--1---------<
66  3      054<1-----1------1-<
81  4        053<--1-----1---11-<
32  3      052<1------1------1<
17  3      052<1----1-------1-<
06  4        052<-----11--1---1-<
60  4        050<2-----1------1-<
41  5          048<----2-1-----1-1<
14  3      048<-1--------11---<
67  3      047<-1---------11--<
44  5          046<-----1-1--2-1--<
88  2    046<--1----1-------<
83  4        045<---3-----1-----<
90  3      045<1---------11---<
10  3      044<---1-----1----1<
51  4        041<-------11---1-1<
11  3      041<--1--------11--<
65  2    039<-----11--------<
03  3      038<---1--------1-1<
80  2    038<-1------------1<
16  2    038<--1------1-----<
68  2    038<----1---1------<
30  2    036<--1-------1----<
15  2    036<------1-1------<
46  2    035<---1-------1---<
77  1  035<-1-------------<
39  1  033<1--------------<
98  2    032<--1-----------1<
97  2    032<--1-----------1<
00  2    031<----1----1-----<
38  2    030<---------1-1---<
27  3      030<------1---11---<
07  3      030<------1-----11-<
23  2    026<----2----------<
93  2    024<----1--------1-<
21  2    024<------1---1----<
99  2    023<----1-------1--<
01  2    022<------2--------<
42  2    022<----1---------1<
25  1  021<----1----------<
37  2    020<-------1------1<
36  2    020<-----1--------1<
52  2    019<-------1-----1-<
18  3      019<----------11--1<
82  2    019<--------1----1-<
79  1  018<-------1-------<
22  1  017<--------1------<
29  1  015<-------1-------<
61  1  013<--------1------<
40  1  013<---------1-----<
71  1  012<---------1-----<
62  1  011<----------1----<
75  1  009<----------1----<
87  2    008<------------2--<
63  1  007<-------------1-<
50  1  007<-----------1---<
86  1  005<------------1--<
59  1  005<-------------1-<
05  1  004<--------------1<
08  0  002<---------------<
20  0  000<---------------<
92  0  000<---------------<
78  0  000<---------------<
74  0  000<---------------<
45  0  000<---------------<
34  0  000<---------------<
13  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Sóc Trăng PC version« Region Stats Trực tiếp Live »