Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đồng Tháp [?]

Dong Thap Loto Statistics [?]
(Updated: 16:38 Mon, 10/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
82  7              187<11-111--1-----1<
28  5          161<-1-1111--------<
04  7              152<1-1--12---1--1-<
84  6            140<-11--1-11----1-<
44  5          123<---111-1------1<
32  6            115<-1--1-12----1--<
13  5          115<--1-1-1--1--1--<
10  7              099<1---11----12--1<
55  4        098<1---1---1-1----<
74  4        097<---1-1-1--1----<
14  4        094<1--1--1----1---<
46  4        092<--11-1-----1---<
57  4        092<1---11-------1-<
06  7              086<-----1121--1-1-<
30  7              082<2----1-1-11---1<
75  4        082<-1-1----1---1--<
58  6            070<1--------2-111-<
43  4        070<-1-1--------1-1<
11  3      070<1----1--1------<
25  3      069<-1-1------1----<
47  4        068<1---1-------11-<
45  3      068<-11-------1----<
63  3      067<-1-1---------1-<
09  3      067<-11-----------1<
37  3      066<-1-1--------1--<
81  2    065<11-------------<
92  3      062<-1-----1-1-----<
16  5          060<--1-----1-1-1-1<
02  3      060<--11----------1<
19  3      058<---1----11-----<
65  5          057<----11--1----11<
96  3      056<-2--1----------<
88  3      055<1-----1-----1--<
95  2    054<---1-1---------<
05  3      053<1------1-----1-<
54  2    050<---1---1-------<
49  3      050<--1-----1-1----<
24  2    049<-1-----1-------<
40  2    048<1-----1--------<
12  5          047<--2---1------11<
87  3      047<--1------1---1-<
52  3      046<----1-2--------<
33  2    046<-1-------1-----<
68  4        045<---3-----1-----<
78  3      044<-1-------2-----<
61  3      042<--1-------1-1--<
29  3      041<------11-----1-<
18  3      041<-----1-1----1--<
91  4        040<------1--1-11--<
80  2    040<----1-1--------<
72  2    039<1-----------1--<
36  3      039<--1--------1--1<
41  2    038<----1---1------<
69  3      036<--2-------1----<
08  4        036<-----------1111<
50  2    035<----1---1------<
64  3      034<2----------1---<
86  3      033<----1----1----1<
23  3      033<--2--------1---<
20  4        031<--------112----<
39  2    031<-----1--1------<
71  2    029<-----1---1-----<
94  2    024<------1----1---<
21  2    024<-----1--------1<
76  2    024<------1---1----<
34  2    024<-------2-------<
00  3      022<----------11--1<
62  2    022<---------11----<
27  2    022<----1---------1<
03  2    022<-------1---1---<
53  1  021<----1----------<
07  2    020<-------1-----1-<
70  2    020<--------1---1--<
79  2    019<--------1----1-<
51  1  017<--------1------<
67  1  015<------1--------<
83  1  014<--------1------<
26  1  014<---------1-----<
99  2    012<-----------11--<
59  2    011<----------1---1<
38  1  011<---------1-----<
85  2    010<-------------11<
56  1  010<-----------1---<
17  1  009<-----------1---<
60  1  008<----------1----<
90  1  007<-----------1---<
35  1  007<------------1--<
48  1  006<------------1--<
77  1  005<-------------1-<
98  1  005<-------------1-<
15  0  003<---------------<
89  0  002<---------------<
93  0  000<---------------<
97  0  000<---------------<
73  0  000<---------------<
66  0  000<---------------<
42  0  000<---------------<
31  0  000<---------------<
22  0  000<---------------<
01  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đồng Tháp PC version« Region Stats Trực tiếp Live »