Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Miền Trung [?]

Middle mixed statistics [help]


Miền Trung (Thứ Năm)

(Updated: 18:35 Thu, 13/5/2021)
SốĐài*Chu kỳ
04Quang NamT3<--11--1-1---<
04Quang TriT5<--1--1-1-111<
04Dac NongT7<-11---1--1--<
07Khanh Hoa14<-1---1--1--1<
07Quang TriT5<1--11-1-----<
07Quang BinhT5<1--1--1---1-<
08Phu YenT2<--1--211---1<
08Quang NamT3<---111------<
08Binh DinhT5<11-11-----1-<
13Quang BinhT5<---1--1-1-1-<
13Quang TriT5<-1-1---1----<
20Da Nang47<21-11---1---<
20Binh DinhT5<11---1------<
23Quang BinhT5<2-11------1-<
23Gia LaiT6<1---1--1----<
24DaklakT3<1--1-1------<
24Da Nang47<-2--111--1--<
24Quang TriT5<1-1-2-111---<
26DaklakT3<1-1----11---<
26Quang TriT5<-1-1--1-----<
26Dac NongT7<-11--1------<
29DaklakT3<-1-2--1-----<
29Binh DinhT5<--11-1-----1<
31Binh DinhT5<111--2---1--<
31Ninh ThuanT6<-1-1---1111-<
47KontumCN<---12---1---<
47Da Nang47<-11-1-------<
47Binh DinhT5<1--1-11-1--1<
50Khanh Hoa14<--111-----1-<
50Phu YenT2<-1---1-11-2-<
50Binh DinhT5<--1-11-1-1--<
53Da Nang47<1--1-11-----<
53Binh DinhT5<1--11----1--<
53Ninh ThuanT6<--1111------<
56Phu YenT2<-1--1-1--1--<
56Da Nang47<1-1-1----1--<
56Quang BinhT5<1-1-1----1--<
59Quang BinhT5<111---------<
59Quang NgaiT7<1--1-1--1---<
60Quang NamT3<1--11--1-1--<
60Binh DinhT5<11---1------<
60Ninh ThuanT6<1--11-1-----<
77KontumCN<1--1-1111---<
77HueT2<-11121----1-<
77Quang BinhT5<1--1-11-----<
82Binh DinhT5<-1-1--1-1---<
82Gia LaiT6<-12111------<
87Khanh Hoa14<2--1--21----<
87Quang NamT3<11-1--------<
87Quang BinhT5<-1--11------<
88KontumCN<-1----111---<
88Phu YenT2<-21-11-1---1<
88Quang BinhT5<-1-11-----1-<
90Quang TriT5<---1--11-11-<
90Ninh ThuanT6<-1--1--21-11<
90Dac NongT7<---1-1--1--1<
94Quang NamT3<1--1--1-1---<
94Quang BinhT5<--1-11-111--<Xem thống kê Miền Nam

Xem thống kê Miền Bắc


(Chú ý: Miền Bắc không có thống kê giăng lưới)

« Quick Stats 2 Number stats »