Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đà Nẵng [?]

Da Nang Loto Statistics [?]
(Updated: 17:29 Wed, 12/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
32  8                170<1--1-1--1-111-1<
20  6            147<21-11---1------<
83  6            122<1----1112------<
53  4        118<1--1-11--------<
24  6            114<-2--111--1-----<
00  5          101<1-2--11--------<
56  4        097<1-1-1----1-----<
47  3      095<-11-1----------<
69  5          093<-11-1--------2-<
99  4        089<-1-1---1------1<
19  6            087<----1-111---11-<
67  4        087<11-----1---1---<
38  4        087<1-1-----2------<
97  5          085<1------11-1-1--<
57  4        084<11------1----1-<
49  5          080<-21---1----1---<
78  5          077<--1---1-1----2-<
22  4        069<---211---------<
91  3      067<-1-----11------<
90  3      065<1--1---------1-<
06  3      061<---1-1----1----<
71  3      061<--1--1-------1-<
16  2    061<-1--1----------<
72  3      060<--1----1-1-----<
87  5          058<-----11--11-1--<
81  2    057<--1-1----------<
61  3      055<1-----1-----1--<
96  3      048<---1----1--1---<
75  4        047<----1-2-------1<
26  5          046<-----1---11-1-1<
70  3      045<--------111----<
60  3      045<1---------11---<
27  4        044<---1-----1----2<
68  3      044<-1--------1---1<
44  4        041<-------1-1-11--<
55  4        041<------1-1--1--1<
14  3      041<-----1--1--1---<
52  2    041<---1-----1-----<
82  4        040<-----2-1----1--<
84  3      040<-----1-1-----1-<
46  3      039<----1--1------1<
42  3      039<-2----------1--<
18  3      039<-----1-1------1<
58  2    039<-1---------1---<
51  2    038<----1---1------<
25  2    037<--1---------1--<
17  2    036<------11-------<
08  2    036<1-----------1--<
21  2    035<---1-------1---<
59  1  035<-1-------------<
74  4        034<----2------1--1<
66  3      034<--1-------2----<
02  2    034<----1----1-----<
30  1  034<-1-------------<
95  2    033<1-------------1<
10  4        032<--2---------1-1<
07  1  032<1--------------<
89  3      031<-------1-1----1<
40  2    031<---1---------1-<
15  2    031<---1----------1<
11  1  031<--1------------<
29  2    030<----1----1-----<
04  3      030<------1---1-1--<
03  1  030<1--------------<
34  3      029<--------1-1--1-<
62  3      029<---2------1----<
01  2    028<------1--1-----<
92  3      027<---2--------1--<
76  2    026<--------11-----<
39  2    025<-------1---1---<
43  2    023<--2------------<
77  3      023<---------1-1-1-<
33  3      022<----1--------2-<
80  3      021<----------11--1<
45  3      021<-------1---2---<
50  2    020<------1------1-<
41  1  020<----1----------<
13  2    020<------1-------1<
88  1  020<-----1---------<
65  1  019<-----1---------<
09  2    019<-------1------1<
85  2    018<-----------11--<
63  3      017<---------1---2-<
73  1  017<-------1-------<
64  1  016<------1--------<
93  1  016<-----1---------<
54  2    015<-----------11--<
31  1  014<---------1-----<
35  1  011<---------1-----<
94  1  008<------------1--<
79  1  007<----------1----<
98  1  006<------------1--<
48  3      005<----------3----<
86  1  005<-------------1-<
05  0  003<---------------<
23  0  002<---------------<
37  0  000<---------------<
36  0  000<---------------<
28  0  000<---------------<
12  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đà Nẵng PC version« Region Stats Trực tiếp Live »