Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Hậu Giang [?]

Hau Giang Loto Statistics [?]
(Updated: 16:36 Sat, 8/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
89  6            161<--111---11---1-<
73  5          139<-1--11-11------<
95  8                116<--121---2-1-1--<
06  6            115<2--11--1-----1-<
67  7              112<-1--212---1----<
04  4        109<11-1----1------<
41  5          094<--111-------2--<
28  4        092<--11-1----1----<
74  3      088<--11--1--------<
39  5          087<--1---11-----11<
68  4        083<--1---11----1--<
91  3      082<-1---1-1-------<
96  3      078<-1---1---1-----<
42  3      077<---11-------1--<
47  4        076<-211-----------<
57  4        073<-2---1--1------<
66  4        072<----1--111-----<
30  4        072<-1--1------1-1-<
93  5          070<--1-1---11--1--<
56  4        070<--1----11--1---<
25  4        068<2----1-1-------<
58  2    068<11-------------<
59  4        066<1---1-------11-<
38  3      066<-1--1--------1-<
15  4        065<---211---------<
08  4        065<---1-1----1--1-<
32  4        064<1----1----1-1--<
70  3      061<1-------11-----<
92  5          059<----1-1--11-1--<
82  2    059<--1--1---------<
75  4        055<--1--------111-<
40  5          054<-----2-2---1---<
44  3      054<-1----1-------1<
29  4        054<-----11--1-1---<
53  4        053<-----11--1--1--<
85  3      052<--1-----1-1----<
54  2    050<1-------1------<
22  2    050<1-------1------<
14  3      048<---1----1-----1<
64  2    046<1-----1--------<
16  6            044<1----------2-21<
52  4        044<1---------2-1--<
99  2    044<-1-------1-----<
50  2    044<1--------1-----<
34  3      043<-1--------1---1<
19  4        039<-------1-1-1--1<
21  2    039<-1---------1---<
71  2    038<--1------1-----<
12  2    038<-----1-1-------<
35  2    037<1---------1----<
26  3      037<--1---------1-1<
86  2    036<----1---1------<
13  1  035<-1-------------<
03  1  035<-1-------------<
90  3      034<--1----------2-<
83  3      034<--1--------2---<
65  2    034<--1---------1--<
33  2    034<---1-------1---<
02  3      033<----1-----11---<
98  1  033<1--------------<
37  1  033<1--------------<
01  4        032<---2--------1-1<
84  3      031<------1---11---<
45  1  030<---1-----------<
87  2    029<------1--1-----<
61  2    029<------1--1-----<
51  3      029<-------1--1-1--<
20  3      029<-------1--1-1--<
60  3      027<------1-----1-1<
24  3      027<------1----1--1<
10  2    024<------1------1-<
77  2    023<----1--------1-<
43  2    023<-------1--1----<
31  2    022<--------1-1----<
17  2    021<---------1-1---<
07  2    021<--------1--1---<
69  1  020<-----1---------<
97  1  019<-----1---------<
55  1  019<------1--------<
80  1  019<------1--------<
72  3      018<-------1------2<
23  1  018<-------1-------<
49  1  017<-------------1-<
18  1  017<--------1------<
62  1  015<---------1-----<
78  2    015<---------1----1<
46  1  014<-------1-------<
27  1  011<---------1-----<
48  4        009<-------------13<
94  2    009<-------------11<
11  1  009<----------1----<
05  1  009<-----------1---<
09  1  005<--------------1<
76  0  005<---------------<
63  1  005<-------------1-<
88  0  001<---------------<
36  0  001<---------------<
81  0  000<---------------<
79  0  000<---------------<
00  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Hậu Giang PC version« Region Stats Trực tiếp Live »