Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bình Phước [?]

Binh Phuoc Loto Statistics [?]
(Updated: 16:36 Sat, 8/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
31  7              138<---1111---1-2--<
11  7              136<1-211--11------<
36  6            118<-11--1--2-----1<
96  4        114<1---11-1-------<
27  6            106<1---1-1--1---2-<
39  4        100<--11---1--1----<
72  5          098<-1---211-------<
63  4        094<-1-1-1--------1<
83  3      087<-1--1--1-------<
65  4        086<11------1-----1<
13  4        082<--11----2------<
56  5          080<1-----11-1---1-<
48  7              078<---12-1--11---1<
01  4        075<-1--1----1----1<
50  4        074<-1----1-1-1----<
42  4        073<2-1------1-----<
59  5          070<---1--1--2----1<
00  4        069<1----11----1---<
41  4        067<--1-1------1--1<
14  2    064<1-1------------<
99  2    064<-1--1----------<
09  6            063<---1----13--1--<
73  2    063<-1-1-----------<
58  2    063<-1---1---------<
70  2    060<1-1------------<
79  2    059<--1-1----------<
26  3      058<---11-------1--<
64  3      058<1----1----1----<
92  5          057<-----1-----1111<
51  4        053<1-------1----11<
33  2    052<-1----1--------<
71  2    052<1-----1--------<
30  2    051<1------1-------<
08  2    050<1-------1------<
80  3      048<-1---------11--<
06  4        048<--2----1--1----<
66  3      047<-1-------1----1<
32  5          046<---2----1--1--1<
44  4        046<----11------1-1<
07  3      046<--2----1-------<
04  6            045<--1--------1-22<
02  3      045<-----1--11-----<
19  3      044<-----11-----1--<
40  4        044<1---------12---<
85  3      042<-1----------11-<
37  3      041<-----1--1--1---<
28  2    041<----11---------<
67  2    040<----1-1--------<
35  2    040<-1--------1----<
43  3      039<------1--11----<
34  3      039<---1-------11--<
20  4        039<-----11----2---<
62  5          038<-----11------3-<
18  3      038<-------11---1--<
10  2    036<----1-1--------<
90  2    036<1-----------1--<
69  2    036<------1-1------<
97  2    035<---1---------1-<
61  2    035<--1-------1----<
77  2    035<1------------1-<
76  2    035<---1------1----<
53  1  034<-1-------------<
05  2    034<-------11------<
82  3      033<---1------2----<
88  2    033<---1--------1--<
86  2    032<-2-------------<
29  2    032<----1----1-----<
95  2    031<---1----------1<
15  1  031<--1------------<
03  1  031<--1------------<
93  3      030<--------11---1-<
49  2    029<-------1-1-----<
16  2    025<----1-------1--<
55  2    025<------1---1----<
22  2    025<-----1----1----<
52  3      024<-------1-----11<
25  2    023<-------1-----1-<
87  2    022<-------1---1---<
75  1  018<-------1-------<
68  1  018<-------1-------<
47  1  017<--------1------<
54  1  016<-------1-------<
57  2    014<----------1--1-<
38  1  014<---------1-----<
91  3      013<-----------21--<
81  2    013<-----------11--<
78  1  011<----------1----<
45  1  011<---------1-----<
46  1  009<------------1--<
24  1  008<------------1--<
84  1  007<----------1----<
60  1  007<-----------1---<
94  1  007<-------------1-<
98  1  007<-----------1---<
12  2    004<--------------2<
89  0  003<---------------<
74  0  001<---------------<
17  0  000<---------------<
23  0  000<---------------<
21  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bình Phước PC version« Region Stats Trực tiếp Live »