Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Cần Thơ [?]

Can Tho Loto Statistics [?]
(Updated: 16:34 Wed, 12/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
70  8                156<111--3--1-----1<
84  5          153<-11---111------<
18  5          149<-11-11-1-------<
57  6            141<1---1--1-111---<
35  4        119<-1-1-11--------<
24  5          116<--1---11-11----<
83  5          113<--1--1-1-1-1---<
54  5          110<-1--1---1---11-<
02  4        100<--11---1--1----<
13  7              096<12---1-------21<
30  4        089<2-1---1--------<
91  4        087<--1-1--1-----1-<
99  6            085<-1--21---1---1-<
85  3      083<--1--11--------<
77  7              080<---2--11-1--1-1<
72  5          080<-----111-1--1--<
33  4        071<-----111--1----<
97  3      068<1------11------<
00  3      067<-1---1-----1---<
25  3      066<1-------1--1---<
90  2    064<-1--1----------<
16  5          063<--1-----3-1----<
69  3      063<---11------1---<
28  3      063<---11------1---<
53  5          061<1-------11---2-<
78  4        060<-1---------1-11<
51  5          059<-1------1-1-2--<
47  3      059<--1---1-----1--<
98  3      059<---1--1------1-<
88  2    059<---11----------<
29  2    056<--1--1---------<
19  4        054<----1--11--1---<
67  3      053<1-----1----1---<
39  2    053<---1---1-------<
80  4        052<1--------21----<
36  4        052<--2--1-----1---<
82  3      051<---1----1-1----<
23  3      050<--1-----1-1----<
22  3      049<-1--------1-1--<
12  3      049<1-----1-------1<
95  3      047<-1---------11--<
46  2    047<1------1-------<
73  2    047<---1----1------<
45  4        046<-----12-------1<
75  2    046<-1-------1-----<
65  4        045<1----------21--<
81  3      045<1--------1----1<
11  3      044<1----------1--1<
17  4        044<----11-------11<
40  2    042<---1----1------<
87  2    041<--1------1-----<
79  3      037<----1---1----1-<
42  2    037<---1-------1---<
43  2    036<----1--1-------<
74  2    035<---1------1----<
92  1  035<-1-------------<
63  2    033<-2-------------<
50  3      033<1-------------2<
44  2    032<----1----1-----<
41  1  032<1--------------<
09  2    032<--1-----------1<
56  3      031<-------2-1-----<
01  3      031<-------1-1---1-<
06  3      030<----1-----1---1<
03  3      030<---2------1----<
48  1  030<--1------------<
05  1  030<---1-----------<
37  3      029<--------12-----<
93  1  029<1--------------<
52  3      028<------1----11--<
59  3      028<--------1-1-1--<
60  1  028<---1-----------<
32  2    025<-----1----1----<
94  2    021<-------------11<
20  1  020<----1----------<
62  2    019<------------1-1<
07  1  019<----1----------<
27  1  019<------1--------<
15  5          018<----------212--<
76  1  018<------1--------<
49  1  016<---------1-----<
96  1  016<------1--------<
89  1  016<-----1---------<
21  2    014<----------1-1--<
26  2    013<------------1-1<
58  2    010<------------1-1<
68  1  009<-------------1-<
08  2    009<-------------11<
86  1  008<-----------1---<
38  1  008<-------------1-<
34  1  006<------------1--<
14  1  005<-------------1-<
66  1  004<-------------1-<
04  0  003<---------------<
64  0  003<---------------<
31  0  003<---------------<
61  0  002<---------------<
10  0  001<---------------<
71  0  000<---------------<
55  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Cần Thơ PC version« Region Stats Trực tiếp Live »