Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Nam [?]

Quang Nam Loto Statistics [?]
(Updated: 17:31 Tue, 11/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
60  5          133<1--11--1-1-----<
66  6            116<111--------1-11<
94  4        113<1--1--1-1------<
04  4        113<--11--1-1------<
33  5          112<--1---1-1-1---1<
96  4        107<--1-11---1-----<
67  5          104<---1--11--11---<
87  4        100<11-1---------1-<
08  4        098<---111------1--<
12  6            097<1---211-------1<
00  4        091<1-1-2----------<
99  4        089<-1-1---2-------<
83  3      087<-1---11--------<
71  3      085<---11--1-------<
74  5          082<1----1-1-1--1--<
62  4        080<1-1----1----1--<
50  5          078<-1--1----1---11<
17  3      078<--1--1---1-----<
39  6            074<-1-------2--111<
23  4        073<12--------1----<
27  4        071<-1-----11-----1<
11  4        069<-1-------111---<
29  3      068<-1---1-----1---<
43  3      066<1-1----------1-<
89  4        065<-2---1--1------<
24  5          064<1------1--1-11-<
28  2    064<1-1------------<
34  2    062<-1--1----------<
46  3      062<--1---1----1---<
98  3      061<1---1---------1<
14  3      060<-1------11-----<
07  3      060<-1---1--------1<
21  3      059<--1--1-----1---<
01  2    059<--1--1---------<
52  4        058<------1-111----<
90  3      057<--1---1-------1<
36  3      056<-------11--1---<
35  3      056<---1--1------1-<
95  2    056<---11----------<
77  3      056<-1------1--1---<
84  3      055<---1--1-----1--<
30  4        055<--1---2-------1<
03  5          053<------11--1-1-1<
64  2    053<---1---1-------<
97  4        051<-------1-111---<
45  2    047<---1----1------<
09  3      046<---1-----11----<
72  3      045<---2----1------<
80  4        044<-------1--1--11<
54  2    044<1--------1-----<
63  3      043<1----------1--1<
79  5          042<---2----1---2--<
40  3      041<--1---------11-<
61  2    041<----11---------<
10  3      040<-------11-1----<
57  3      039<--1---------11-<
44  2    039<-1---------1---<
81  3      036<1----------2---<
38  2    035<----1---1------<
68  2    034<-----1-1-------<
88  2    034<1-------------1<
73  2    033<--1-----------1<
13  3      033<-----1---1---1-<
32  1  033<1--------------<
05  2    030<----1----1-----<
69  2    030<------1--1-----<
59  2    030<------1--1-----<
42  3      029<------1-----11-<
20  3      029<----1--------11<
41  1  029<--1------------<
78  3      025<---------11--1-<
86  2    025<----1-----1----<
92  2    024<-----1-----1---<
70  2    023<-----1-------1-<
06  2    023<--------1-1----<
65  2    023<----1--------1-<
55  2    022<-----1-------1-<
51  3      020<-------1---2---<
16  2    020<--------1---1--<
15  1  020<-----1---------<
26  1  017<--------1------<
53  3      016<----------1-1-1<
91  1  016<-------1-------<
85  2    016<----------11---<
25  1  016<------1--------<
18  2    014<----------1---1<
49  2    014<----------1-1--<
47  1  013<--------1------<
31  1  007<------------1--<
75  1  007<-----------1---<
58  1  006<------------1--<
22  1  006<------------1--<
37  1  005<-------------1-<
56  0  003<---------------<
82  0  002<---------------<
48  0  002<---------------<
02  0  002<---------------<
93  0  000<---------------<
76  0  000<---------------<
19  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Nam PC version« Region Stats Trực tiếp Live »