Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Kontum [?]

Kontum Loto Statistics [?]
(Updated: 17:29 Sun, 9/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
77  7              192<1--1-1111---1--<
32  6            155<11-11-1-------1<
30  6            148<1-12-1--1------<
17  5          121<--1-1--1-1---1-<
93  4        115<11--1---1------<
47  5          093<---12---1---1--<
88  4        091<-1----111------<
76  4        089<---1---1--1--1-<
33  6            088<1-21------1-1--<
86  6            086<-2---2-1-1-----<
36  3      086<---11-1--------<
45  4        083<-1-1----1-----1<
61  8                080<-2---1---1121--<
98  4        079<1--1-----11----<
21  3      076<---1--1--1-----<
34  3      075<-1--1----1-----<
11  5          071<1-----11--2----<
70  5          069<1----11-----2--<
27  4        069<1-----1-1-----1<
95  3      068<1-1--------1---<
29  4        067<--1--1----11---<
60  3      067<-1---1-----1---<
89  6            066<----211-----1-1<
10  2    066<-11------------<
31  5          065<--2----11-----1<
35  6            064<-----1-3-1--1--<
52  3      061<--1---1-----1--<
55  3      061<1-------11-----<
20  3      059<--1-1-------1--<
12  4        057<--1----1---1-1-<
03  3      057<---1---1----1--<
14  2    057<--11-----------<
62  3      056<-1------1--1---<
81  4        055<2-----2--------<
48  2    050<1------1-------<
84  3      048<-----1--11-----<
80  4        047<-----1-1--11---<
18  3      047<1--------1---1-<
83  2    047<---1----1------<
79  4        046<----1-1----1-1-<
97  3      045<-1---------1-1-<
38  3      045<-1--------1-1--<
91  3      044<---2-1---------<
01  3      043<----2---1------<
23  3      040<------1-1-1----<
46  3      039<--1---------11-<
43  2    038<--1-------1----<
63  2    037<----1--1-------<
59  3      037<----1----11----<
64  5          036<----1-----2-11-<
22  3      036<-----1---1-1---<
51  2    036<-2-------------<
25  1  035<-1-------------<
78  2    034<---1---------1-<
58  1  034<-1-------------<
44  3      032<-----1---2-----<
69  2    032<----1----1-----<
26  2    031<--1-----------1<
90  4        031<2----------2---<
50  1  031<1--------------<
08  1  030<---1-----------<
75  3      028<------1-----1-1<
66  4        028<--------11----2<
99  2    024<--2------------<
65  4        024<------1------21<
96  2    022<------1------1-<
42  2    022<--------1--1---<
07  2    022<-----1-------1-<
87  2    021<-------1-----1-<
19  2    021<-------1-----1-<
02  2    020<-------1-----1-<
09  1  020<-----1---------<
67  1  017<----1----------<
05  1  017<-----1---------<
82  1  017<--------1------<
39  1  017<--------1------<
24  1  015<------1--------<
71  2    014<------------11-<
15  3      014<----------1---2<
06  2    013<----------1--1-<
74  2    012<------------1-1<
16  1  012<---------1-----<
53  2    011<-----------1--1<
85  1  010<---------1-----<
72  2    010<------------1-1<
73  1  008<----------1----<
04  1  008<----------1----<
54  1  007<-----------1---<
92  2    006<-----------2---<
57  1  004<--------------1<
00  0  003<---------------<
49  2    003<--------------2<
13  0  002<---------------<
68  0  001<---------------<
40  0  000<---------------<
28  0  000<---------------<
94  0  000<---------------<
56  0  000<---------------<
41  0  000<---------------<
37  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Kontum PC version« Region Stats Trực tiếp Live »