Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Trị [?]

Quang Tri Loto Statistics [?]
(Updated: 17:39 Thu, 13/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
24  8                155<1-1-2-111-----1<
04  8                140<--1--1-1-1112--<
90  8                118<---1--11-11-2-1<
07  4        116<1--11-1--------<
37  5          109<1-1-2--1-------<
57  4        100<1---1---1-1----<
18  4        096<-11---1----1---<
26  4        093<-1-1--1-------1<
71  3      092<-11--1---------<
13  3      091<-1-1---1-------<
05  4        090<--1---1--11----<
74  6            087<2---2---2------<
49  6            084<-1----11-1--11-<
40  3      083<-11-----1------<
12  4        075<-1---2-1-------<
81  4        070<--1--1-----11--<
39  4        067<1-----1-1----1-<
60  5          066<1-2--------1-1-<
65  5          066<1-------3--1---<
20  4        065<1---1--------2-<
53  3      065<11------------1<
47  4        064<-2------11-----<
10  3      064<-1---1-----1---<
15  5          063<-----21-1-----1<
30  3      063<-1-2-----------<
35  4        062<-1--1--------2-<
09  2    062<1-1------------<
38  2    061<--11-----------<
54  3      060<---1-1-------1-<
14  3      060<--1--1--------1<
17  3      058<----1-11-------<
94  3      056<1------1--1----<
64  3      055<----1--11------<
02  4        054<2-----1----1---<
97  5          053<----11---1--2--<
88  3      052<-1-------11----<
56  5          049<-1-------2--2--<
69  3      049<-----11--1-----<
32  3      049<---1----1----1-<
66  4        048<-----1--11---1-<
92  3      046<-1--------1---1<
16  2    045<1------1-------<
43  3      043<---1-------11--<
61  3      042<--1-------11---<
31  3      041<1----------11--<
06  3      040<----1----1--1--<
83  3      040<---1-------11--<
29  3      040<-------11-1----<
73  3      039<----1---1--1---<
23  2    037<----1--1-------<
82  5          036<-------2-3-----<
79  2    036<-----11--------<
55  2    036<-----11--------<
36  3      035<---1----------2<
86  1  035<-1-------------<
21  1  033<--1------------<
72  2    033<---1--------1--<
68  1  033<-1-------------<
34  2    033<--1-----------1<
89  2    033<---1--------1--<
25  3      031<-----1----1-1--<
03  3      031<---1---------2-<
00  3      030<----1-----1---1<
58  1  030<---1-----------<
01  4        029<--2-------2----<
46  3      029<----1-------11-<
33  1  028<1--------------<
08  2    028<---2-----------<
51  3      024<------2------1-<
80  2    022<--------1-1----<
28  2    022<-------1---1---<
84  2    020<-----1--------1<
76  1  020<-------1-------<
99  3      019<---------2-1---<
87  1  019<-----1---------<
96  1  019<------1--------<
41  1  019<------1--------<
52  2    017<---------1----1<
70  1  017<--------1------<
48  1  016<-------1-------<
63  2    015<----------1---1<
77  3      011<----------2--1-<
67  2    011<-----------1--1<
93  1  010<----------1----<
59  1  010<-----------1---<
27  1  009<-----------1---<
44  2    009<-------------11<
95  1  008<-------------1-<
75  1  008<-----------1---<
98  1  005<--------------1<
78  1  004<-------------1-<
42  1  004<--------------1<
22  0  001<---------------<
91  0  000<---------------<
85  0  000<---------------<
62  0  000<---------------<
50  0  000<---------------<
45  0  000<---------------<
19  0  000<---------------<
11  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Trị PC version« Region Stats Trực tiếp Live »