Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Ngãi [?]

Quang Ngai Loto Statistics [?]
(Updated: 17:30 Sat, 8/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
63  7              181<--111-1-1-1--1-<
44  6            174<-111-1-1-1-----<
79  6            173<111---1-1-1----<
04  6            169<11-1--1-11-----<
10  5          132<11-11-----1----<
59  5          114<1--1-1--1----1-<
12  5          103<--1--12--1-----<
89  4        102<---1-11--1-----<
14  3      096<---111---------<
80  3      094<11--1----------<
27  4        090<-1-11-------1--<
18  4        090<--1---1-1---1--<
21  4        086<1----1-11------<
40  4        086<1---1--2-------<
66  3      084<--1---11-------<
88  3      084<---11---1------<
36  5          077<12-------1----1<
35  5          075<-11--------1-11<
31  4        075<1-------111----<
23  5          074<1----1-1--1---1<
26  3      070<1-----11-------<
78  4        067<12-----------1-<
00  4        067<-----111------1<
96  6            066<------111-2---1<
54  5          063<----1-21--1----<
06  3      063<1---1---------1<
68  4        062<--1--1-------11<
57  5          061<----21---1--1--<
94  2    061<--11-----------<
75  2    060<--1-1----------<
22  2    059<--11-----------<
39  2    058<--1--1---------<
73  2    057<--1--1---------<
45  4        056<-1-------1--1-1<
65  3      054<-1------1--1---<
32  4        054<-1-------2---1-<
97  3      053<1-----1-------1<
83  3      053<--1-----1-1----<
99  3      051<---1----1--1---<
38  4        050<----1--1--1-1--<
69  6            047<---1-----2---21<
70  3      045<2-------1------<
90  4        044<-----1--1--11--<
01  3      043<-1---------1--1<
76  3      042<---1------1--1-<
74  3      042<-----11-----1--<
64  2    040<-1--------1----<
48  5          039<----1-----211--<
81  3      038<------1--1-1---<
19  2    038<1-----------1--<
29  2    035<-------11------<
24  2    035<---1---------1-<
15  2    035<--1--------1---<
30  1  035<-1-------------<
62  1  033<1--------------<
20  3      032<-------1--11---<
28  1  032<-1-------------<
11  2    032<--1-----------1<
02  3      031<------1--1----1<
98  1  030<---1-----------<
60  3      029<----------111--<
53  1  029<---1-----------<
87  1  028<---1-----------<
50  3      028<-------1---11--<
41  2    028<-------1-1-----<
47  3      026<-----2--------1<
51  3      026<-------1---1-1-<
07  2    026<--2------------<
17  2    026<-------1-1-----<
71  2    024<-----2---------<
43  2    024<----1-------1--<
67  2    022<--------1----1-<
42  2    022<------1-------1<
03  2    022<----1---------1<
52  2    022<-------1---1---<
05  1  021<----1----------<
72  1  020<----1----------<
82  2    015<---------1---1-<
25  1  015<--------1------<
86  2    014<----------1--1-<
55  1  014<--------1------<
77  2    013<-----------11--<
85  1  012<-----------1---<
95  2    011<------------11-<
37  1  011<---------1-----<
61  1  010<-----------1---<
09  1  009<----------1----<
91  1  007<-------------1-<
84  1  007<-----------1---<
34  1  007<-----------1---<
08  1  006<------------1--<
13  3      005<------------3--<
58  1  005<-------------1-<
16  1  005<-------------1-<
56  2    002<--------------2<
49  0  000<---------------<
33  0  000<---------------<
93  0  000<---------------<
92  0  000<---------------<
46  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Ngãi PC version« Region Stats Trực tiếp Live »