Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bình Định [?]

Binh Dinh Loto Statistics [?]
(Updated: 17:39 Thu, 13/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
47  6            155<1--1-11-1--1---<
31  7              147<111--2---1---1-<
50  5          133<--1-11-1-1-----<
08  6            132<11-11-----1-1--<
05  4        124<--111---1------<
82  4        114<-1-1--1-1------<
53  5          106<1--11----1--1--<
60  4        098<11---1-------1-<
20  4        097<11---1--------1<
29  4        092<--11-1-----1---<
85  4        088<--1-1-1-------1<
62  4        077<-1----11--1----<
25  4        074<---11----1-1---<
83  5          073<--1---21----1--<
76  3      072<--11-----1-----<
51  4        071<-1-----11---1--<
66  3      069<11------------1<
54  4        068<--1----1---1--1<
90  3      068<-1-1--------1--<
11  2    068<11-------------<
57  4        066<-1----1---11---<
58  3      066<1--1------1----<
59  3      065<--11-------1---<
06  4        064<1----1---1---1-<
35  4        063<-----121-------<
02  3      063<--11---------1-<
84  7              061<1--------2211--<
98  4        061<-1-----1--11---<
88  3      061<--1---1-----1--<
61  4        061<-1------2---1--<
42  3      061<---1--1----1---<
10  3      061<--1-1---------1<
97  2    060<-1--1----------<
96  2    059<---11----------<
41  5          057<------1--111--1<
28  4        056<---1---2-----1-<
72  3      053<1----1------1--<
92  2    051<1------1-------<
55  4        050<1------1----2--<
65  3      046<---1----1----1-<
13  4        043<--1-------1--2-<
52  4        043<-1--------1---2<
38  3      043<----1--1---1---<
43  5          042<-----1-1----21-<
69  3      042<------1-2------<
30  3      041<---1-----1----1<
79  2    041<--1------1-----<
45  2    041<---1-----1-----<
87  3      040<--1---------1-1<
75  2    040<1----------1---<
63  3      040<-2---------1---<
21  2    039<----1--1-------<
56  3      038<-1--------2----<
03  4        037<--------1-11-1-<
64  2    037<1-------------1<
33  2    037<-----1--1------<
09  2    036<--1---------1--<
37  3      036<-------11-----1<
07  4        035<----2------1--1<
14  2    035<--1----------1-<
68  2    034<----11---------<
32  2    034<1-------------1<
18  3      033<---------111---<
39  3      031<-------1-1----1<
44  2    031<----1----1-----<
71  1  031<1--------------<
24  1  031<--1------------<
86  2    029<-----1---1-----<
27  2    029<-------1-1-----<
80  3      028<----1-------1-1<
78  2    026<-----1----1----<
04  4        026<-------1--2---1<
67  2    026<-----2---------<
70  2    025<------2--------<
01  2    024<------2--------<
23  2    023<------1----1---<
15  2    022<-----1-------1-<
77  2    022<--------1-1----<
16  2    021<--------1----1-<
99  1  019<----1----------<
12  1  017<----1----------<
36  1  016<--------1------<
22  1  014<---------1-----<
49  1  013<--------1------<
19  1  012<--------1------<
74  1  011<--------1------<
94  2    011<------------11-<
26  1  010<-----------1---<
81  1  007<--------------1<
00  1  006<-------------1-<
89  1  005<-------------1-<
17  1  005<------------1--<
73  2    004<-------------2-<
95  0  003<---------------<
40  0  002<---------------<
93  0  000<---------------<
91  0  000<---------------<
48  0  000<---------------<
46  0  000<---------------<
34  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bình Định PC version« Region Stats Trực tiếp Live »