Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Long An [?]

Long An Loto Statistics [?]
(Updated: 16:50 Sat, 8/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
39  5          143<11--1-1--1-----<
04  5          137<111---1------1-<
20  5          107<--1--1-1---1-1-<
17  5          105<11---1----11---<
23  4        101<1--1---1--1----<
81  5          100<-11---1----11--<
44  6            097<-2-1--12-------<
31  7              096<---2--111--1--1<
92  3      095<-11-1----------<
49  3      089<-1-1-1---------<
51  4        087<--1---1--1---1-<
16  4        086<12------1------<
45  3      085<--1-1--1-------<
24  3      085<---11--1-------<
37  4        077<-1-1-----1----1<
83  6            076<----11--11-11--<
70  3      076<---1--1--1-----<
89  5          073<--1-----1-11--1<
63  6            070<-2----1--2--1--<
26  4        070<1---1-----1-1--<
48  5          068<---1----21-1---<
08  3      066<--11-------1---<
02  2    061<-1---1---------<
15  4        060<---13----------<
14  2    060<--1-1----------<
56  2    058<--11-----------<
80  5          057<-----1--211----<
75  5          057<1-------1-2-1--<
21  4        057<--1--1-------2-<
74  4        056<1----1-----1--1<
47  3      056<---1--1-------1<
29  3      056<---1--1-----1--<
60  5          055<2------1--1--1-<
87  4        055<--1----1--1---1<
69  3      054<1------1----1--<
77  3      052<1-------1----1-<
90  3      052<----11---1-----<
94  3      050<2----1---------<
06  2    050<1-------1------<
64  3      047<----1-1--1-----<
34  5          046<-----1-1-1----2<
59  3      045<-----11---1----<
53  4        045<-1--------1-2--<
95  5          043<--2-------11-1-<
96  3      043<----11-------1-<
40  2    043<1--------1-----<
61  3      042<----2-1--------<
01  2    040<----11---------<
73  2    040<-1--------1----<
46  2    039<1-----------1--<
91  4        038<---2-----1--1--<
10  3      037<------1------11<
99  2    037<------11-------<
42  3      036<---1------2----<
71  3      035<--1--------2---<
35  1  035<-1-------------<
27  2    034<----1---1------<
67  3      033<-----------1-11<
33  1  033<-1-------------<
72  2    032<---1---------1-<
32  1  031<1--------------<
93  1  030<--1------------<
54  2    029<--2------------<
07  3      028<-----2------1--<
84  3      027<-------1---1-1-<
12  2    026<------1--1-----<
52  2    025<-----1----1----<
66  3      024<--------2--1---<
43  3      024<--------1----11<
65  2    024<-------1----1--<
97  2    023<------1-------1<
38  2    023<------1-----1--<
22  2    021<-----1--------1<
03  2    020<-------1-----1-<
62  2    020<-------1-----1-<
09  2    019<---------1----1<
82  2    019<-------1------1<
78  3      018<-----------11-1<
18  1  017<--------1------<
25  1  017<----1----------<
86  1  017<--------1------<
13  1  016<-------1-------<
55  2    014<----------1-1--<
88  2    013<------------11-<
79  1  013<--------1------<
98  1  011<-----------1---<
85  1  011<---------1-----<
50  1  010<---------1-----<
57  1  008<----------1----<
76  1  007<------------1--<
28  1  007<--------------1<
30  1  007<-----------1---<
58  1  004<--------------1<
36  1  004<-------------1-<
05  0  003<---------------<
00  0  002<---------------<
41  0  001<---------------<
19  0  001<---------------<
68  0  000<---------------<
11  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Long An PC version« Region Stats Trực tiếp Live »