Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê An Giang [?]

An Giang Loto Statistics [?]
(Updated: 17:05 Thu, 13/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
65  7              127<--11---2111----<
39  4        125<-1---111-------<
23  9                122<2----1-11111--1<
04  5          110<--1--1-1-1-1---<
64  4        101<---1--1-11-----<
33  7              100<11-----2--1--11<
69  5          099<11---1-------11<
60  6            094<1-31-------1---<
73  3      094<1-11-----------<
48  4        092<1-1---1-------1<
14  3      091<-1---1---1-----<
63  4        091<11----1----1---<
02  4        090<-1---1--1----1-<
32  4        089<-11----2-------<
61  5          079<1----1--1-11---<
67  5          077<-11---1---1--1-<
71  5          075<--1---1--1---2-<
19  4        075<1--2----1------<
81  4        071<1----12--------<
72  4        070<1---1-----1-1--<
99  4        067<-1-1--------2--<
66  5          066<-1--2-------1-1<
52  7              065<-----21-2---11-<
47  3      062<1--1--------1--<
91  4        061<-1--2---------1<
21  4        060<-1--2-----1----<
80  2    060<-1-1-----------<
96  2    059<--1--1---------<
53  5          057<---2-2-----1---<
94  3      057<--1---1------1-<
76  3      056<1-----1----1---<
70  3      054<-----11-----1--<
86  5          053<----2-1----11--<
07  4        053<1--------11---1<
68  3      053<--1----1---1---<
89  4        051<-2-----1------1<
25  4        051<---1--------111<
82  4        050<----11-----1--1<
57  3      048<---1----1-----1<
77  2    048<--1-----1------<
16  2    047<-1-------1-----<
55  2    046<--1-----1------<
12  4        045<-----1-1---1--1<
45  4        045<----1-1-----11-<
37  2    044<1--------1-----<
08  5          042<------1---1-2-1<
54  3      042<-1----------1-1<
28  3      042<---1-----1----1<
62  3      041<-----1--1--1---<
85  3      040<-1--------2----<
97  2    039<----1--1-------<
36  4        038<--------11--1-1<
79  4        036<-------2-1----1<
46  2    036<----1-1--------<
27  2    033<---1-------1---<
31  3      032<------1----11--<
29  3      032<----1-----1--1-<
59  2    032<----1----1-----<
05  1  032<1--------------<
42  2    031<-----1-1-------<
41  1  031<--1------------<
98  1  031<--1------------<
38  1  030<--1------------<
58  1  030<---1-----------<
01  1  030<---1-----------<
95  1  029<1--------------<
90  1  029<---1-----------<
75  2    026<----2----------<
11  4        024<--------1---12-<
18  2    024<--------1-1----<
51  2    023<------1-------1<
49  2    023<--------1-1----<
93  2    021<-------1----1--<
03  1  021<----1----------<
44  2    020<-------1-----1-<
40  2    017<---------1-1---<
84  1  017<--------1------<
34  1  017<--------1------<
06  2    013<-----------11--<
50  2    012<----------1--1-<
17  1  012<---------1-----<
43  1  012<---------1-----<
92  1  011<---------1-----<
78  1  011<---------1-----<
26  1  009<-------------1-<
30  1  008<----------1----<
74  1  007<-------------1-<
88  1  007<----------1----<
83  1  007<-----------1---<
22  1  007<----------1----<
13  1  007<-----------1---<
09  1  005<-------------1-<
35  0  004<---------------<
15  0  004<---------------<
56  0  003<---------------<
10  0  002<---------------<
24  0  001<---------------<
87  0  001<---------------<
20  0  000<---------------<
00  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK An Giang PC version« Region Stats Trực tiếp Live »