Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Huế [?]

Hue Loto Statistics [?]
(Updated: 17:29 Mon, 10/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
77  7              165<-11121----1----<
35  6            141<1--1-1---111---<
32  4        124<11-1---1-------<
80  4        119<-1---111-------<
44  4        119<---111-1-------<
21  7              103<-2-11-1---1---1<
00  4        100<1--1---1--1----<
43  5          097<1-11--------11-<
48  4        096<1-1-1-----1----<
95  5          094<1-1---1----11--<
37  3      089<-1-1-1---------<
31  3      086<---11-1--------<
40  3      084<---1-1-1-------<
72  7              082<----111--11--2-<
84  5          081<--11----1----11<
46  4        078<-1--1----1--1--<
04  5          076<1------11-1-1--<
39  4        073<--1----1-2-----<
03  6            072<--1---2--2-1---<
67  4        071<-1-1------1---1<
23  3      071<11----------1--<
07  4        070<-1-1-------1--1<
69  5          066<1-----1-1-----2<
56  3      066<1-1---------1--<
42  4        064<--1----1-1-1---<
93  3      064<-1-----1-1-----<
38  3      064<1---1--------1-<
61  5          063<-1------2-1---1<
96  2    062<-1--1----------<
11  3      062<--1---1----1---<
36  2    061<-11------------<
50  2    061<-1---1---------<
57  4        059<-1----1------11<
89  3      059<---1-1-------1-<
86  4        059<1-------1-11---<
05  2    058<---1-1---------<
65  3      057<---1---1------1<
66  4        055<1-------1---11-<
45  3      055<1----1-------1-<
73  4        053<1-------1----11<
53  4        053<-1-----1---2---<
17  3      050<----11---1-----<
28  3      048<---2------1----<
27  2    048<1-----1--------<
81  4        046<----21------1--<
62  2    045<1-------1------<
14  3      045<----2--1-------<
24  4        044<----1-2-----1--<
13  4        043<-----1--2---1--<
34  2    043<--1------1-----<
63  3      043<--1------1----1<
59  3      042<------1-2------<
52  3      039<-----11-------1<
82  3      039<--1---------11-<
18  2    036<-1-----------1-<
58  3      035<-------11--1---<
25  2    034<--1---------1--<
75  1  033<1--------------<
74  1  032<--1------------<
10  2    030<------1--1-----<
79  3      029<--------11----1<
08  1  029<--1------------<
12  2    028<-------11------<
06  1  027<--1------------<
76  3      025<---------1-1-1-<
94  2    025<----1---------1<
88  2    023<-------1------1<
54  2    023<--------1---1--<
30  2    023<----1-------1--<
90  2    023<------1----1---<
71  2    023<-------1--1----<
99  1  021<-----1---------<
20  2    021<---------1-1---<
83  3      020<----------11-1-<
85  1  020<-----1---------<
29  1  020<-----1---------<
78  1  019<------1--------<
19  3      018<----------1--11<
22  1  018<-------1-------<
49  2    015<---------1----1<
01  1  015<-------1-------<
33  2    014<-----------1-1-<
55  2    014<----------1-1--<
16  1  014<--------1------<
98  1  011<---------1-----<
91  2    010<-------------11<
68  1  008<----------1----<
60  1  008<----------1----<
09  1  008<----------1----<
70  1  007<------------1--<
87  1  007<-----------1---<
64  1  007<-----------1---<
47  1  007<-----------1---<
51  1  006<-------------1-<
97  1  006<------------1--<
15  1  006<------------1--<
02  0  003<---------------<
92  0  000<---------------<
41  0  000<---------------<
26  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Huế PC version« Region Stats Trực tiếp Live »