Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bạc Liêu [?]

Bac Lieu Loto Statistics [?]
(Updated: 16:34 Tue, 11/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
81  6            142<-11-1--1--1-1--<
88  6            105<1-1-2----1--1--<
03  4        103<-1--1--1--1----<
85  4        093<11--1---------1<
72  3      090<-1---11--------<
51  4        087<--1-1-1------1-<
13  4        084<12-----1-------<
96  5          079<-1-1------11--1<
71  4        078<--11----1---1--<
45  5          073<-----111--1--1-<
94  3      072<1----11--------<
66  6            070<-----212--1----<
10  3      070<11-----------1-<
50  3      067<-1-1------1----<
82  5          065<1-1---------2-1<
05  4        065<---1--1----1--1<
78  4        065<1-2---------1--<
41  3      064<1-1---------1--<
47  3      064<1--1-------1---<
68  3      064<-1---1--------1<
09  4        063<1------3-------<
77  3      062<---1-1-----1---<
49  2    062<-11------------<
06  2    062<1---1----------<
76  7              061<----12---3----1<
07  3      061<--1--1-------1-<
92  3      060<---1--1-----1--<
20  4        059<---2--1-1------<
97  2    059<--1--1---------<
91  2    059<-1---1---------<
95  3      058<--1---1------1-<
22  2    058<--1---1--------<
55  2    057<---11----------<
67  5          056<----1-----1111-<
53  4        055<---1---1-----2-<
31  3      055<-----1-11------<
15  2    054<---11----------<
40  3      054<1------1---1---<
19  2    052<---1-1---------<
79  3      051<---1----1----1-<
12  3      050<--21-----------<
98  6            049<----2---2-2----<
57  2    049<1-------1------<
42  3      049<-1-------1-1---<
44  3      048<----1---11-----<
75  4        047<------1-11-1---<
93  6            045<-------1-11-2-1<
27  4        044<1---------2---1<
63  3      044<--1------1---1-<
16  3      044<----11------1--<
29  3      043<----1--1---1---<
80  2    041<---1-----1-----<
70  2    040<----1-1--------<
46  2    039<-1--------1----<
84  3      039<----1--1----1--<
34  3      039<-------11--1---<
83  2    037<-1-----------1-<
24  3      036<-----1--1---1--<
87  2    036<-----1--1------<
61  2    036<-1------------1<
35  2    036<-2-------------<
89  2    035<1------------1-<
33  5          034<--------12---11<
08  4        033<------1--1-2---<
32  1  033<1--------------<
86  2    030<------1-1------<
26  2    030<------1--1-----<
99  1  030<---1-----------<
73  2    029<2--------------<
62  3      028<------1-----11-<
00  3      027<--2----------1-<
52  3      027<------1-----11-<
14  1  027<---1-----------<
60  3      025<--------2--1---<
43  2    024<-------2-------<
37  3      023<---------1-1-1-<
69  2    022<-----1-------1-<
48  3      021<---------1--1-1<
18  2    021<--------1--1---<
36  2    021<--------1--1---<
11  1  019<------1--------<
28  2    015<----------1---1<
65  1  012<---------1-----<
01  2    012<-----------11--<
54  3      011<----------2---1<
04  1  011<----------1----<
23  1  011<---------1-----<
90  1  009<-----------1---<
64  1  008<----------1----<
56  1  006<--------------1<
38  2    004<--------------2<
58  1  004<--------------1<
25  1  003<--------------1<
59  0  003<---------------<
74  0  002<---------------<
21  0  002<---------------<
39  0  000<---------------<
30  0  000<---------------<
17  0  000<---------------<
02  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bạc Liêu PC version« Region Stats Trực tiếp Live »