Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Tiền Giang [?]

Tien Giang Loto Statistics [?]
(Updated: 16:36 Sun, 9/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
69  5          152<--1-1111-------<
64  5          134<1--1-1--11-----<
49  6            115<1-1-1---1-2----<
78  4        113<1---1--11------<
09  5          104<-11----11--1---<
57  4        104<-111--------1--<
37  4        099<-11-1------1---<
85  4        098<11--1--------1-<
26  4        096<-1-1-1----1----<
24  3      091<-11---1--------<
18  3      091<-1--1-1--------<
62  6            089<--1-1--1---21--<
43  4        088<-11--2---------<
31  3      084<--1--1--1------<
11  3      081<-1-1----1------<
48  3      077<---1---11------<
68  4        074<11----------1-1<
56  7              073<-----121-2---1-<
99  5          071<-1-----1----111<
13  5          070<--21----1---1--<
06  4        070<-11---------1-1<
61  4        068<---11-----1-1--<
67  4        066<1----1---1---1-<
44  5          065<-1--1-------1-2<
80  3      065<--11------1----<
34  5          065<----11--1--11--<
08  2    065<11-------------<
03  4        064<---1-----111---<
75  2    062<1---1----------<
20  3      061<1--2-----------<
36  4        060<1-----1-----11-<
02  3      060<---1--1-----1--<
73  2    059<--1--1---------<
92  2    058<--1-1----------<
63  5          052<---1----1----12<
15  3      052<---1----1-1----<
52  2    052<-1------1------<
86  4        051<------11-1-1---<
83  3      051<1-----1-------1<
12  2    051<1------1-------<
07  4        050<----1-1---11---<
55  4        049<----1-1---11---<
53  2    048<1-------1------<
91  3      047<-----1-1-1-----<
23  2    047<---1----1------<
59  3      046<-----1-1-1-----<
30  3      045<1--------1---1-<
58  3      042<------11--1----<
16  2    039<---1------1----<
10  3      039<---1------1--1-<
96  3      039<--1--------1--1<
95  3      039<-------11--1---<
72  2    038<1----------1---<
32  3      037<------11------1<
05  2    037<1----------1---<
40  2    036<-2-------------<
74  3      034<--------1-11---<
22  2    034<--1-----------1<
35  2    034<--1---------1--<
82  1  033<1--------------<
28  4        032<----2------1--1<
93  3      032<-----1---2-----<
50  1  032<-1-------------<
70  2    031<---1----------1<
38  3      029<-----1-----1-1-<
45  1  029<1--------------<
47  2    027<----2----------<
29  2    024<-------1--1----<
77  2    024<------1---1----<
76  2    023<-------1-----1-<
51  2    023<-------1-----1-<
97  2    022<------1-----1--<
94  3      022<---------1--11-<
01  2    022<-----1--------1<
90  2    021<-----1--------1<
87  2    021<--------1--1---<
84  2    021<------1------1-<
81  2    021<-----1--------1<
88  3      019<---------12----<
98  2    019<------1-------1<
14  1  018<------------1--<
39  2    017<---------1----1<
17  3      017<---------2---1-<
46  1  017<-------1-------<
27  2    016<----------1-1--<
42  1  016<-----1---------<
00  2    016<---------1---1-<
25  1  015<------1--------<
21  1  014<--------1------<
79  2    012<-----------1-1-<
89  1  011<---------1-----<
60  1  008<-------------1-<
19  1  007<-------------1-<
66  2    004<------------2--<
33  0  002<---------------<
54  0  001<---------------<
71  0  000<---------------<
65  0  000<---------------<
41  0  000<---------------<
04  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Tiền Giang PC version« Region Stats Trực tiếp Live »