Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đồng Nai [?]

Dong Nai Loto Statistics [?]
(Updated: 17:33 Wed, 12/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
59  5          131<1-11---1--1----<
09  4        125<-1---111-------<
08  5          124<-111----1----1-<
81  6            114<1-----1111-1---<
66  6            112<211------1-1---<
55  4        099<12-1-----------<
41  5          094<----1111---1---<
30  4        091<-1-1-2---------<
58  5          090<11------1-1--1-<
89  4        090<11----1-----1--<
18  5          087<1----11-1---1--<
16  3      085<1--1----1------<
21  3      085<1---1--1-------<
75  4        083<-1----11-1-----<
74  4        078<--211----------<
60  4        078<---1--11-----1-<
26  3      078<--1--1---1-----<
27  4        075<--11-----1--1--<
78  4        073<-1--1------1-1-<
32  4        072<1--1------1--1-<
04  4        068<--1--1----1-1--<
56  3      068<-11----------1-<
83  5          065<----11-1-1---1-<
94  3      065<----111--------<
23  7              062<-1----2-----3-1<
53  5          060<--1----1---11-1<
91  3      060<-1----2--------<
02  2    058<---1-1---------<
19  2    058<---1-1---------<
88  3      055<--1-------11---<
96  4        055<3------1-------<
71  3      054<----1--11------<
38  2    054<-1----1--------<
29  4        052<1----1------2--<
44  4        051<---1----1-2----<
05  3      049<---1----1--1---<
07  3      048<--21-----------<
57  6            047<-----1--21----2<
86  5          047<-----1-2-----11<
50  2    046<1-------1------<
06  2    045<1-------1------<
10  2    044<-1-------1-----<
39  3      043<---1-----1---1-<
62  5          041<----1--1-----12<
42  3      041<-----1--1-1----<
73  3      040<------11---1---<
67  2    039<-1-----------1-<
82  3      037<---1--------1-1<
92  2    037<-1-----------1-<
95  4        036<--2------2-----<
76  3      036<----1----1-1---<
70  2    036<----1-1--------<
14  2    035<---1-------1---<
64  3      034<-------11---1--<
52  1  034<-1-------------<
13  2    033<-----1--1------<
46  1  032<1--------------<
84  2    031<---1----------1<
90  1  031<--1------------<
85  1  031<--1------------<
63  1  031<--1------------<
47  3      030<------1--1----1<
24  3      030<----1------1-1-<
34  3      028<----1-------1-1<
61  2    027<----1-----1----<
45  3      025<------1---2----<
11  2    025<----1------1---<
15  2    024<------1-----1--<
80  2    023<--------1-1----<
87  2    022<-------1----1--<
77  3      022<----1--------2-<
03  1  021<----1----------<
43  1  020<-----1---------<
35  1  020<----1----------<
40  1  020<-----1---------<
51  2    019<--------1---1--<
31  2    018<---------1----1<
48  1  018<-------1-------<
97  1  017<----1----------<
20  3      017<----------1--11<
72  1  017<--------1------<
17  3      016<-----------1-11<
99  3      014<----------21---<
93  3      013<----------2-1--<
37  2    012<-----------1--1<
69  2    012<-----------1-1-<
68  2    012<---------2-----<
00  2    012<---------2-----<
49  1  008<-----------1---<
65  1  007<----------1----<
01  1  007<-----------1---<
25  1  006<--------------1<
33  1  006<------------1--<
79  1  004<--------------1<
36  1  004<--------------1<
28  0  001<---------------<
98  0  001<---------------<
54  0  000<---------------<
22  0  000<---------------<
12  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đồng Nai PC version« Region Stats Trực tiếp Live »