Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bình Thuận [?]

Binh Thuan Loto Statistics [?]
(Updated: 16:31 Thu, 13/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
51  6            148<-11--1--1--1-1-<
35  7              130<11-1----2-11---<
52  5          122<1-11-1------1--<
29  6            105<12-----11-----1<
13  5          102<11-1-------1--1<
73  9                100<---3-1-121---1-<
90  4        100<---111-----1---<
41  4        097<11-1--------1--<
43  5          093<1----1-11-1----<
79  3      091<1--1-1---------<
87  5          089<-211-----1-----<
33  4        087<---11--1----1--<
92  5          086<12----1-------1<
07  4        086<--1--1-1------1<
42  4        085<11-----1-----1-<
15  3      084<--1-11---------<
76  6            073<---1--3-1----1-<
45  4        073<--1-1----1-1---<
19  4        072<--1-1----1----1<
56  5          070<----1-2-11-----<
34  4        070<-1----1--11----<
23  3      067<1--1------1----<
94  3      067<-1---1-----1---<
61  4        062<--1----1-1---1-<
99  3      062<1-2------------<
95  3      061<--1--1-------1-<
86  3      059<1-----1--1-----<
31  3      059<-21------------<
75  2    057<--1--1---------<
72  2    054<---1---1-------<
59  3      053<-1------1-1----<
22  2    053<1----1---------<
39  4        051<---1-----1--1-1<
88  3      051<----1-1--1-----<
44  3      049<----1---11-----<
37  3      047<--1-----2------<
82  3      044<---1------1--1-<
74  3      044<----11------1--<
32  4        044<----1---1--1-1-<
03  3      044<----1--1--1----<
00  3      043<1---------1-1--<
85  4        043<----1-1------11<
65  3      043<----1--1---1---<
91  3      041<-----11------1-<
78  2    041<1--------1-----<
06  3      041<------11---1---<
77  2    041<----11---------<
81  3      038<1------------11<
89  2    038<----1---1------<
64  3      037<------11------1<
58  2    037<-1-----------1-<
50  2    036<----1---------1<
68  2    036<--1-------1----<
05  2    036<-----11--------<
46  2    035<--1---------1--<
47  1  035<-1-------------<
17  5          034<-------1-13----<
28  2    034<----1---1------<
26  2    034<--1---------1--<
25  2    033<---1--------1--<
71  2    033<--1---------1--<
53  1  033<1--------------<
09  5          031<-------1---12-1<
60  5          031<---------1211--<
14  2    031<-----1---1-----<
48  4        030<------2----1--1<
98  3      029<------1----1--1<
57  3      029<----------1--11<
04  2    029<----1----1-----<
01  1  029<1--------------<
08  1  027<---1-----------<
84  3      024<---------11---1<
36  3      024<------------111<
83  2    023<-------1--1----<
70  3      021<-------1---2---<
27  2    021<-------1----1--<
20  2    021<--------1--1---<
16  1  020<-----1---------<
67  1  019<------1--------<
80  1  017<-------1-------<
49  1  014<--------1------<
10  1  014<---------1-----<
18  2    013<----------1-1--<
93  2    011<-----------1--1<
11  1  007<--------------1<
55  1  007<-----------1---<
63  2    006<------------2--<
21  1  006<-------------1-<
97  0  005<---------------<
96  2    004<-------------2-<
62  1  004<-------------1-<
66  0  003<---------------<
30  0  003<---------------<
69  0  002<---------------<
54  0  002<---------------<
24  0  002<---------------<
02  0  001<---------------<
40  0  000<---------------<
38  0  000<---------------<
12  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bình Thuận PC version« Region Stats Trực tiếp Live »