Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê TP HCM [?]

TP HCM Loto Statistics [?]
(Updated: 16:38 Mon, 10/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
95  5          144<-111---1--1----<
53  6            143<11--1--1-1----1<
14  6            137<1---121-1------<
85  6            132<---1-1---1-111-<
32  5          130<1-111---------1<
46  5          123<111------1-1---<
92  6            119<---1-1-1--11-1-<
71  5          115<1---1-1-1----1-<
73  4        096<-1-1-1----1----<
51  3      091<-1-1---1-------<
70  5          090<1---1---1----11<
03  3      082<--1-1-1--------<
54  7              078<1----1--113----<
78  4        078<11--------1-1--<
45  4        077<-1-1-----1-1---<
69  4        076<1--1-----1--1--<
49  5          074<-2--1---1--1---<
35  3      072<--11-----1-----<
72  3      068<---1---1--1----<
79  3      067<-1----11-------<
30  4        067<--1-1-----1--1-<
16  5          064<--1-2-----1---1<
18  5          059<-2---2-------1-<
10  2    057<--1---1--------<
99  3      056<-1------1--1---<
23  2    056<--1-1----------<
20  3      056<-1------1--1---<
81  6            055<--1------1-121-<
91  2    054<---1--1--------<
31  3      054<1------1----1--<
63  3      053<1------1----1--<
26  3      053<1-----1-------1<
80  2    053<1----1---------<
29  2    052<1----1---------<
60  2    052<1-----1--------<
15  3      051<1-------1--1---<
66  3      051<--21-----------<
48  3      050<--1-----1----1-<
57  2    049<--1----1-------<
33  3      048<----11---1-----<
36  4        046<----1--2----1--<
84  2    045<1--------1-----<
68  4        043<---1----1-----2<
34  2    043<---1-----1-----<
24  2    043<--1-----1------<
90  3      041<--1--------1--1<
41  3      041<----1---1-1----<
98  2    041<---1-----1-----<
97  2    041<----11---------<
74  5          040<------11----12-<
27  2    040<----1-1--------<
21  3      039<-----1-1--1----<
28  2    039<--1-------1----<
25  3      039<------11-----1-<
89  3      037<------11----1--<
58  2    037<-----11--------<
13  3      037<-1----------2--<
62  2    036<-1-----------1-<
11  4        035<-----1---2--1--<
04  2    035<-1------------1<
75  1  035<-1-------------<
06  4        034<--------1-1-11-<
08  3      034<--1--------2---<
96  3      033<---1----------2<
52  1  033<1--------------<
37  1  030<----1----------<
02  1  030<---1-----------<
86  6            029<-----1----23---<
77  1  029<---1-----------<
93  3      028<--------11----1<
42  2    027<-------1-1-----<
64  2    025<----1-------1--<
22  2    025<------2--------<
94  2    023<------1----1---<
44  2    022<------1-----1--<
19  2    021<-------------11<
61  2    021<------1------1-<
09  2    021<-----1--------1<
67  2    020<--------1-----1<
65  2    020<--------1----1-<
83  2    019<--------1----1-<
05  2    019<--------1----1-<
00  1  018<-----1---------<
38  1  018<-------1-------<
47  1  014<-------1-------<
17  1  014<---------1-----<
55  0  012<---------------<
39  2    011<-----------1--1<
87  1  011<---------1-----<
40  1  010<-----------1---<
56  1  008<----------1----<
07  1  008<----------1----<
43  1  007<------------1--<
50  1  005<------------1--<
88  1  005<--------------1<
59  1  004<--------------1<
76  0  003<---------------<
01  0  001<---------------<
82  0  000<---------------<
12  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK TP HCM PC version« Region Stats Trực tiếp Live »