Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Kiên Giang [?]

Kien Giang Loto Statistics [?]
(Updated: 16:45 Sun, 9/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
75  11                164<2--1-1122-2----<
00  5          158<-111--11-------<
57  5          147<---111-11------<
62  5          137<111--1--------1<
51  6            114<1-1--12------1-<
67  8                108<--22-1--1--1--1<
88  4        108<-1--11---1-----<
85  4        106<--11---11------<
86  5          104<1--11----1----1<
70  5          100<11--2-----1----<
15  5          099<-1--11-----11--<
25  3      092<1--11----------<
73  7              090<------111--1111<
74  4        086<-1-1--1-------1<
99  3      085<11------1------<
28  5          082<-11------1--11-<
55  5          076<-1----1-1--1--1<
58  3      069<-11---------1--<
07  2    067<11-------------<
80  5          064<--12------1---1<
79  5          064<----21--1---1--<
92  2    063<-11------------<
17  3      063<-1-----1-1-----<
69  3      061<-1----1--1-----<
20  3      060<--1---1------1-<
66  2    060<1--1-----------<
32  3      059<--1--1--------1<
38  4        059<1-------1-11---<
19  4        059<---1---2--1----<
87  3      057<---1---1------1<
08  5          052<------1---111-1<
22  2    052<1-----1--------<
37  3      051<--1----1-----1-<
35  3      051<----1-1--1-----<
53  3      049<2-----1--------<
42  3      048<-----1--11-----<
40  2    047<-1------1------<
64  3      047<----12---------<
31  3      047<------1-11-----<
52  3      046<-1-------1----1<
84  3      044<-1--------1---1<
39  3      043<-----1-1----1--<
34  3      043<----1---1-1----<
82  4        041<-----1---1-11--<
43  3      040<---1-----2-----<
49  4        039<---1------1--2-<
33  2    039<--1-------1----<
24  4        038<---------1-111-<
56  3      038<-------11---1--<
50  3      038<--1---------1-1<
46  4        037<---------1-111-<
63  2    037<1----------1---<
29  3      036<------1-1-----1<
91  2    036<---1--------1--<
72  2    035<1------------1-<
90  1  035<-1-------------<
68  3      033<-------1-11----<
89  3      033<--2--------1---<
09  1  033<1--------------<
41  2    032<--1-----------1<
93  3      030<------1--1---1-<
14  1  030<1--------------<
11  1  030<---1-----------<
21  3      029<----2------1---<
04  2    028<--------11-----<
06  2    026<----1-----1----<
44  3      025<----1------2---<
60  2    024<-----1-----1---<
45  2    024<----1-------1--<
13  2    022<-----1-------1-<
16  2    022<-------1--1----<
71  2    021<-------1----1--<
97  1  021<----1----------<
76  2    020<------1-------1<
30  1  020<-----1---------<
05  3      019<--------1----2-<
54  1  018<------1--------<
83  1  018<-------1-------<
36  1  018<-------1-------<
01  1  016<-----1---------<
26  1  011<------------1--<
78  2    010<------------11-<
48  2    010<-------------11<
98  1  010<---------1-----<
94  2    010<------------1-1<
61  1  010<-----------1---<
23  1  008<-----------1---<
03  1  008<----------1----<
81  1  007<-----------1---<
77  2    007<----------2----<
59  1  007<----------1----<
10  0  005<---------------<
96  1  005<-------------1-<
95  1  005<-------------1-<
65  0  003<---------------<
27  0  000<---------------<
47  0  000<---------------<
18  0  000<---------------<
12  0  000<---------------<
02  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Kiên Giang PC version« Region Stats Trực tiếp Live »