Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Khánh Hòa [?]

Khanh Hoa Loto Statistics [?]
(Updated: 17:34 Wed, 12/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
84  6            160<-111-1-1------1<
32  6            138<1--1--1-1--11--<
41  6            131<--11-1---11--1-<
39  5          129<111----1----1--<
07  5          117<-1---1--1--1-1-<
75  5          113<---111---1----1<
43  5          111<--1-1-1---11---<
87  7              105<2--1--21----1--<
50  4        097<--111-----1----<
44  4        092<1-1-1-------1--<
74  8                089<---1--211-2--1-<
01  5          087<--1-1---2--1---<
79  3      087<1---1--1-------<
17  6            085<-1--1------2-11<
47  4        082<11--------11---<
45  6            076<-2---1--1---11-<
59  4        073<-1--1------1-1-<
53  3      071<-11-------1----<
83  5          067<--1-1-------21-<
40  3      066<-1-1----------1<
68  3      062<-1---1-------1-<
38  2    062<1---1----------<
82  3      061<---11--------1-<
26  3      060<1-----1--1-----<
15  4        059<1----2-----1---<
85  3      059<---11------1---<
12  2    059<--1--1---------<
36  3      058<----1-11-------<
91  4        057<---1----1-11---<
57  3      057<1-----1---1----<
14  4        056<--1--1-------2-<
86  2    056<---1---1-------<
23  5          054<1-------1--1--2<
97  2    053<-1-----1-------<
09  3      050<1-------1-----1<
90  5          049<----13-------1-<
56  6            049<---1-----1-22--<
22  2    049<1-------1------<
78  2    049<-1------1------<
61  3      048<--1----1------1<
51  4        047<------11-1----1<
66  3      045<--1-------1--1-<
04  4        044<-----11-----11-<
81  3      042<-----11---1----<
24  3      041<----1-1-------1<
72  2    040<1-----------1--<
52  3      040<---1------1--1-<
69  2    039<---1-----1-----<
27  2    039<-1---------1---<
73  2    038<1-----------1--<
63  2    038<1-----------1--<
71  5          037<-------2--11--1<
29  2    037<--1--------1---<
49  2    037<-1-----------1-<
54  1  035<-1-------------<
13  1  035<-1-------------<
37  2    034<----11---------<
06  2    034<1-------------1<
65  1  032<-1-------------<
42  3      031<-----1----1-1--<
16  3      031<----1-----1---1<
19  2    031<-----1---1-----<
89  1  031<--1------------<
30  1  031<--1------------<
28  1  031<--1------------<
18  5          030<------3-----2--<
31  1  030<---1-----------<
55  1  030<--1------------<
64  1  030<---1-----------<
93  2    029<------1-1------<
33  3      029<------1--2-----<
58  2    029<-------1-1-----<
11  2    029<-------1-1-----<
05  2    028<--------11-----<
99  2    028<--------11-----<
95  2    027<--------11-----<
94  2    026<-------1-1-----<
35  2    026<----1-----1----<
25  1  026<---1-----------<
96  3      025<--------2----1-<
76  1  018<-------1-------<
46  1  018<-------1-------<
62  2    017<-------1------1<
60  1  013<--------1------<
02  2    013<------------1-1<
03  1  013<---------1-----<
92  2    011<---------2-----<
80  2    011<------------11-<
98  1  010<----------1----<
88  1  009<-----------1---<
08  1  008<----------1----<
10  1  007<--------------1<
34  1  005<--------------1<
48  1  004<--------------1<
20  0  002<---------------<
70  0  001<---------------<
77  0  000<---------------<
67  0  000<---------------<
21  0  000<---------------<
00  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Khánh Hòa PC version« Region Stats Trực tiếp Live »