Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Gia Lai [?]

Gia Lai Loto Statistics [?]
(Updated: 17:34 Fri, 7/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
82  6            155<-12111---------<
19  7              153<-1-11-1---1--11<
81  5          148<111-1--1-------<
49  7              145<---1-1121---1--<
38  4        131<-1-111---------<
30  5          107<1---1---1--11--<
76  5          107<-11-1----1----1<
50  7              099<-----12111----1<
23  4        091<1---1--1----1--<
44  4        090<---1--1---1--1-<
68  4        086<-11---1-------1<
40  3      085<--11--1--------<
09  4        082<--1-1---1-----1<
99  7              079<--1-21----21---<
05  5          079<-2-1----1--1---<
72  3      075<-1--1----1-----<
14  6            072<--2-1--1----1-1<
20  4        070<----111-------1<
25  3      069<11----------1--<
26  2    068<11-------------<
27  3      065<1---1-------1--<
48  4        061<--1----1-11----<
74  3      061<------111------<
94  2    061<--11-----------<
79  9                058<3-------1--212-<
06  2    058<-1--------1----<
85  3      057<---1---1-----1-<
13  3      054<1------1----1--<
86  3      053<1----1--------1<
71  2    053<-1-----1-------<
80  6            052<---2----1--1-11<
84  3      052<1----1------1--<
07  2    052<-1-----1-------<
69  4        048<-1-------1--2--<
11  3      048<---1----1-----1<
51  2    048<--1-----1------<
28  4        047<--1------1-2---<
52  2    047<1-------1------<
43  2    046<1--------1-----<
65  5          044<-2-------1----2<
54  3      044<--1------1---1-<
93  2    044<1--------1-----<
88  3      043<-----11----1---<
95  3      041<----1--1--1----<
31  3      038<-----1-1---1---<
17  3      038<--1---------1-1<
16  2    038<----1---1------<
77  2    035<---1------1----<
62  1  035<-1-------------<
96  4        034<------1--1--2--<
67  4        034<-----1-1------2<
03  3      034<-----1----11---<
02  2    034<------1-1------<
01  3      033<-----1---1--1--<
18  1  033<--1------------<
34  1  033<1--------------<
63  4        032<----1-----21---<
24  2    032<--1----------1-<
87  4        031<-----1---3-----<
15  4        031<------2-----11-<
64  2    031<-------11------<
10  1  031<1--------------<
73  4        030<-------1-1---2-<
89  3      030<---2---------1-<
58  2    030<---1----------1<
08  1  030<1--------------<
97  1  030<---1-----------<
56  1  030<---1-----------<
66  2    028<-----1-----1---<
75  2    027<----1-----1----<
36  3      027<------1-----11-<
78  3      025<------1----2---<
42  2    023<-----1-------1-<
39  2    022<---------11----<
92  2    021<--------1----1-<
21  2    020<------1-------1<
47  1  020<-----1---------<
29  1  020<-----1---------<
83  1  019<-------1-------<
32  1  018<------1--------<
60  1  017<--------1------<
53  1  017<--------1------<
22  1  015<--------1------<
91  2    014<----------1-1--<
55  1  014<---------1-----<
70  2    012<----------1--1-<
35  2    012<----------1---1<
12  1  010<-----------1---<
98  1  009<----------1----<
46  1  008<-----------1---<
61  1  008<----------1----<
59  1  007<-------------1-<
00  1  005<-----------1---<
90  1  005<-------------1-<
33  0  003<---------------<
04  0  003<---------------<
45  0  001<---------------<
57  0  000<---------------<
41  0  000<---------------<
37  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Gia Lai PC version« Region Stats Trực tiếp Live »