Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Miền Nam [?]

Southern mixed statistics [help]


Miền Nam (Thứ Năm)

(Updated: 18:35 Thu, 13/5/2021)
SốĐài*Chu kỳ
04Dong ThapT2<1-1--12---1-<
04An GiangT5<--1--1-1-1-1<
04Hau GiangT7<11-1----1---<
07Tay NinhT5<1-1-1-1-1---<
07Binh DuongT6<1---111--1--<
08Dong NaiT4<-111----1---<
08Tay NinhT5<2-111--111--<
08Binh DuongT6<11--------2-<
23Vung TauT3<-11---1-----<
23An GiangT5<2----1-11111<
23Tra VinhT6<111---1-----<
33Da LatCN<1-12---1----<
33An GiangT5<11-----2--1-<
35Can ThoT4<-1-1-11-----<
35Binh ThuanT5<11-1----2-11<
39Vung TauT3<111---------<
39An GiangT5<-1---111----<
39Binh PhuocT7<--11---1--1-<
39Hau GiangT7<--1---11----<
39Long AnT7<11--1-1--1--<
41Dong NaiT4<----1111---1<
41Binh ThuanT5<11-1--------<
41Hau GiangT7<--111-------<
43Soc TrangT4<11----11----<
43Binh ThuanT5<1----1-11-1-<
43Tra VinhT6<1---1---1-1-<
44Dong ThapT2<---111-1----<
44Tay NinhT5<1--1---1---1<
44Long AnT7<-2-1--12----<
51Kien GiangCN<1-1--12-----<
51TP HCM27<-1-1---1----<
51Bac LieuT3<--1-1-1-----<
51Binh ThuanT5<-11--1--1--1<
51Tra VinhT6<11-22-1-----<
58Soc TrangT4<---1-1---11-<
58Dong NaiT4<11------1-1-<
58Tay NinhT5<--11----111-<
64Tien GiangCN<1--1-1--11--<
64An GiangT5<---1--1-11--<
65An GiangT5<--11---2111-<
65Binh PhuocT7<11------1---<
67Kien GiangCN<--22-1--1--1<
67Ca MauT2<-11--1-11---<
67Tay NinhT5<--1---1--11-<
67Binh DuongT6<-1-1---1-1--<
67Hau GiangT7<-1--212---1-<
69Tien GiangCN<--1-1111----<
69An GiangT5<11---1------<
69Vinh LongT6<11-----1--11<
72Da LatCN<-1---1--11--<
72Bac LieuT3<-1---11-----<
72Tay NinhT5<-1-1---1-11-<
73TP HCM27<-1-1-1----1-<
73An GiangT5<1-11--------<
73Binh ThuanT5<---3-1-121--<
79Binh ThuanT5<1--1-1------<
79Vinh LongT6<-1-111-1----<
90Ben TreT3<---111------<
90Binh ThuanT5<---111-----1<
93Vung TauT3<--11-1121---<
93Tay NinhT5<1--1---1--1-<
95TP HCM27<-111---1--1-<
95Tay NinhT5<11--1-------<
95Vinh LongT6<--111-------<Xem thống kê Miền Trung

Xem thống kê Miền Bắc


(Chú ý: Miền Bắc không có thống kê giăng lưới)

« Quick Stats 2 Number stats »