Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Ninh Thuận [?]

Ninh Thuan Loto Statistics [?]
(Updated: 17:30 Fri, 7/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
31  6            156<-1-1---1111----<
83  6            140<1-1--1---1-1-1-<
14  6            139<---111---11-1--<
80  5          138<-11---11-1-----<
12  5          129<---1111-----1--<
53  4        128<--1111---------<
60  5          122<1--11-1-----1--<
27  4        117<-11--11--------<
90  7              114<-1--1--21-11---<
70  5          097<---1-1---1--1-1<
93  5          095<---1-1--1----11<
50  3      091<-1-1---1-------<
96  4        084<1--1--2--------<
20  5          081<1---21------1--<
91  4        081<--1---1-2------<
79  3      080<-11----1-------<
04  3      071<-1----1-1------<
18  4        070<--2-11---------<
15  3      069<1-----1-1------<
82  4        068<12------------1<
69  3      066<12-------------<
05  3      065<-1---1-------1-<
89  3      064<21-------------<
51  4        064<--11---------11<
35  4        063<-1-----1--11---<
59  2    061<--11-----------<
03  3      057<-1----1---1----<
76  2    057<---11----------<
33  5          056<-1------1--1--2<
06  4        056<---1-------111-<
85  2    056<---11----------<
86  5          054<---1----2-1---1<
67  4        054<----1-1--1-1---<
54  6            054<-----1-11----21<
23  3      054<1-----1------1-<
52  4        050<----1-1-1-----1<
36  4        049<2----1--------1<
45  2    048<-1-----1-------<
25  4        048<-----1-2---1---<
62  3      046<---1----1----1-<
72  5          044<------11--2---1<
81  3      044<-----11---1----<
39  2    041<--1------1-----<
78  4        040<----1----1-1--1<
11  1  039<---1-----------<
28  2    039<----1--1-------<
30  2    038<--1-------1----<
87  3      038<-----1---1-1---<
92  2    038<1---------1----<
49  2    038<----1---1------<
48  1  037<-1-------------<
55  3      036<------1-1---1--<
41  3      036<---------111---<
74  2    036<1-----------1--<
00  4        035<-------1-1--1-1<
73  2    034<--1---------1--<
32  2    034<---1-------1---<
01  2    034<--1---------1--<
46  4        033<----2------1-1-<
71  1  033<1--------------<
17  1  033<1--------------<
99  3      032<--2-------1----<
58  2    032<--1----------1-<
64  2    032<----1----1-----<
08  3      031<--------11--1--<
65  2    031<2--------------<
42  1  029<--1------------<
75  3      028<-----1------1-1<
47  3      027<-------1---1--1<
37  3      026<---------1-1-1-<
38  2    025<-----1----1----<
40  2    024<------1------1-<
21  2    024<-----1-----1---<
10  2    022<-------2-------<
43  2    021<------1------1-<
07  2    021<--------1--1---<
22  2    020<-------1------1<
77  3      019<----------1-11-<
63  1  018<--------1------<
19  2    018<---------1-1---<
26  2    017<---------1--1--<
66  2    015<----------11---<
13  1  013<---------1-----<
98  2    013<----------1--1-<
61  1  011<---------1-----<
57  2    011<------------1-1<
09  1  010<----------1----<
44  1  009<------------1--<
84  1  005<------------1--<
68  1  005<-------------1-<
24  1  004<-------------1-<
34  1  004<--------------1<
02  0  003<---------------<
95  0  001<---------------<
97  0  000<---------------<
94  0  000<---------------<
88  0  000<---------------<
29  0  000<---------------<
56  0  000<---------------<
16  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Ninh Thuận PC version« Region Stats Trực tiếp Live »