Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Vĩnh Long [?]

Vinh Long Loto Statistics [?]
(Updated: 16:39 Fri, 7/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
79  6            156<-1-111-1-----1-<
00  6            148<1-1-1---1-1---1<
83  5          148<--111-11-------<
02  8                126<--1311-----1-1-<
28  5          122<-121-1---------<
34  4        114<--11-1--1------<
91  7              108<-1---11---1-21-<
59  7              099<2---2-11---1---<
95  3      099<--111----------<
69  5          097<11-----1--11---<
72  6            094<1----12-1----1-<
55  5          081<-1---1------111<
38  5          080<--1--1-----111-<
35  4        079<---1---11-----1<
41  4        078<-11------2-----<
82  3      075<---1-1--1------<
57  5          073<---1--1---12---<
90  6            070<1-----2-1-2----<
01  3      070<-1-----11------<
20  6            066<1-------13--1--<
66  4        066<1---3----------<
40  3      066<1---1------1---<
22  2    065<-1-1-----------<
06  4        064<-1-----1-1--1--<
84  3      064<--1--1----1----<
63  3      064<1--1----------1<
87  3      063<-1-1---------1-<
32  4        060<-1----1----1-1-<
04  4        060<--1-2--------1-<
17  2    059<-1---1---------<
93  3      059<--1--1-----1---<
15  3      059<--1-1--------1-<
88  3      054<--1----1----1--<
05  4        053<1-------1-2----<
71  3      053<--1----1--1----<
29  3      053<-1------1--1---<
54  5          052<-2----1-------2<
08  4        052<1--------1--11-<
49  2    052<-1------1------<
26  2    052<-1----1--------<
21  5          051<1--------3-1---<
48  4        048<------1-11----1<
43  4        047<----1---1--11--<
10  2    044<1-----1--------<
97  2    042<--1------1-----<
11  3      041<------11--1----<
36  3      041<------11---1---<
67  3      040<---1--------11-<
75  3      039<---1-------1-1-<
42  4        037<----1---1---2--<
45  2    037<1----------1---<
50  3      036<-----2-1-------<
39  3      034<----------111--<
94  2    034<-----1--1------<
76  3      033<-----1---1---1-<
80  1  033<1--------------<
18  1  033<1--------------<
77  2    032<-------11------<
58  2    032<---1----------1<
51  2    032<--1-----------1<
19  1  031<-1-------------<
03  3      030<----1-----1---1<
62  1  030<---1-----------<
31  4        029<-----2-------11<
61  1  029<--1------------<
52  1  029<1--------------<
70  1  028<------1--------<
16  3      027<-------1---1-1-<
68  2    024<-------1--1----<
89  2    023<-------1------1<
25  3      023<---------11---1<
37  2    023<------1----1---<
27  2    021<-------1----1--<
33  1  021<----1----------<
09  2    020<--------1---1--<
46  2    019<---------11----<
14  1  019<------1--------<
65  1  018<-------1-------<
99  2    016<---------1----1<
47  1  016<--------1------<
30  2    012<---------2-----<
81  2    011<------------11-<
98  1  009<----------1----<
53  1  008<------------1--<
23  1  008<----------1----<
86  1  007<------------1--<
44  2    005<--------------2<
56  1  005<-------------1-<
24  1  004<--------------1<
92  0  004<---------------<
85  1  004<--------------1<
13  0  002<---------------<
78  0  001<---------------<
96  0  000<---------------<
74  0  000<---------------<
73  0  000<---------------<
64  0  000<---------------<
60  0  000<---------------<
12  0  000<---------------<
07  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Vĩnh Long PC version« Region Stats Trực tiếp Live »