Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đà Lạt [?]

Da Lat Loto Statistics [?]
(Updated: 16:33 Sun, 9/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
59  7              170<-1--111--1-11--<
75  5          150<11-1--1-1------<
24  6            144<--1--1-11---11-<
33  7              130<1-12---1----1-1<
25  5          122<112--1---------<
61  5          121<-1-1-11----1---<
55  5          119<---1---111-1---<
72  5          116<-1---1--11--1--<
68  7              111<1--1---21-1--1-<
63  4        106<1-1---1--1-----<
27  6            096<11----1---11--1<
12  4        093<1-1----1-1-----<
34  5          084<--1-11-------2-<
29  3      083<---1-1--1------<
82  3      082<--1---11-------<
44  6            080<1-----1-2--1--1<
48  3      080<---1--11-------<
08  4        079<-1--2---1------<
92  7              069<---1-----12-111<
69  4        068<--2-11---------<
60  5          067<--1----2-1-1---<
52  5          061<1------2----1-1<
19  2    060<--11-----------<
77  3      060<--1---1------1-<
36  5          055<---1-----1-11-1<
16  3      055<-1-----2-------<
38  4        053<-2-1---------1-<
94  3      053<-2------1------<
83  4        051<---1--1---1-1--<
76  3      051<---1--------1-1<
42  2    050<-1----1--------<
86  3      049<-1-------1-1---<
89  3      049<----1-1--1-----<
39  2    047<---1----1------<
79  2    046<---1----1------<
15  2    046<-1-------1-----<
95  3      044<---1------1-1--<
13  7              043<-----2----21-11<
99  3      043<1----------1-1-<
58  3      042<----1---1--1---<
93  3      042<------1-2------<
01  3      041<--1-------1-1--<
65  3      040<1----------1--1<
49  2    040<1------------1-<
20  3      040<---1--------11-<
98  2    040<-1--------1----<
84  2    040<----1-1--------<
71  3      039<--1-------1---1<
18  3      038<----1---1-----1<
47  3      036<3--------------<
21  3      036<-----2---1-----<
26  2    036<1-----------1--<
09  2    036<1-----------1--<
07  2    036<--1-------1----<
40  1  035<-1-------------<
03  1  035<-1-------------<
30  2    033<-----1--1------<
35  1  033<1--------------<
66  4        031<--------1--1-11<
23  3      031<--1-----------2<
62  2    031<----1----1-----<
70  2    031<-----1---1-----<
67  3      030<----1------11--<
04  1  030<--1------------<
41  4        029<-------1--2--1-<
32  2    028<------1----1---<
46  2    027<-----1-----1---<
37  3      027<-------1---1-1-<
17  2    026<-------1--1----<
11  2    026<----1-------1--<
06  2    026<-------1--1----<
00  2    024<----1------1---<
74  2    023<----1---------1<
80  2    022<------1-----1--<
57  1  021<----1----------<
45  1  021<----1----------<
96  1  020<-----1---------<
51  1  020<-----1---------<
50  1  019<----1----------<
14  1  019<------1--------<
02  1  019<------1--------<
64  1  018<----1----------<
97  2    016<------------11-<
28  1  016<-----1---------<
88  2    015<---------1----1<
05  1  013<---------1-----<
10  1  011<---------1-----<
85  1  011<---------1-----<
54  2    009<-------------11<
53  1  008<----------1----<
73  1  008<----------1----<
91  1  006<-------------1-<
90  1  006<-------------1-<
81  1  004<--------------1<
31  0  003<---------------<
87  0  002<---------------<
43  0  001<---------------<
56  0  000<---------------<
22  0  000<---------------<
78  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đà Lạt PC version« Region Stats Trực tiếp Live »