Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Trà Vinh [?]

Tra Vinh Loto Statistics [?]
(Updated: 16:37 Fri, 7/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
51  7              142<11-22-1--------<
23  5          136<111---1-----1--<
61  6            133<---1--1--111-1-<
82  6            123<-11--11----1-1-<
43  5          109<1---1---1-1-1--<
47  5          102<121----------1-<
17  4        097<1-11--------1--<
98  5          092<--11----21-----<
68  4        090<1--1--1-----1--<
00  4        089<1---11-------1-<
94  5          088<---11--2--1----<
75  3      087<1---1---1------<
81  4        086<----111-1------<
29  5          084<11------1----11<
69  3      083<---1-1--1------<
66  4        078<-11----------11<
09  4        074<-1----1-1---1--<
89  4        069<----11-1-1-----<
20  5          068<-1----1-1-----2<
46  4        067<1----1---1-1---<
03  5          066<--1------111--1<
45  3      065<-1--1---------1<
99  2    065<-1-1-----------<
72  3      063<---1-1----1----<
24  3      063<---11------1---<
58  3      062<-1-1----------1<
63  4        061<1------1--11---<
88  3      058<-1----1---1----<
30  3      057<---1---1------1<
40  4        056<1------1---2---<
79  3      056<-21------------<
55  2    055<---1---1-------<
73  2    054<-1----1--------<
60  2    054<-1----1--------<
25  2    052<---1---1-------<
32  2    050<-1-----1-------<
62  3      048<--21-----------<
70  3      048<-----1--11-----<
22  4        047<1--------2--1--<
16  4        047<----12-------1-<
14  3      046<1---------1-1--<
78  3      045<1---------11---<
50  3      044<----1--1--1----<
83  3      043<--1------1----1<
71  4        042<-------11--11--<
02  2    042<--1------1-----<
06  3      041<--1-------1--1-<
27  2    041<----11---------<
84  3      040<--1-------1--1-<
37  2    040<1---------1----<
10  3      040<------11----1--<
36  4        039<-----1-1----2--<
07  3      038<-------11--1---<
04  3      038<-----1--1-----1<
56  3      038<-----1--1-1----<
05  2    037<---1-------1---<
64  3      034<-------11----1-<
97  2    033<---1--------1--<
57  3      032<1-------------2<
34  3      032<-----1---2-----<
96  1  032<1--------------<
87  1  031<--1------------<
35  1  031<--1------------<
19  1  031<--1------------<
28  3      030<----1-----1---1<
21  1  030<--1------------<
95  3      028<----1------1--1<
52  3      027<----1--------11<
93  2    027<-----1---1-----<
49  2    025<----1---------1<
53  2    025<-----1----1----<
90  2    024<------1----1---<
15  3      024<---------11--1-<
86  2    023<------1------1-<
48  2    023<------1-------1<
01  2    023<----1-------1--<
77  2    023<-----1------1--<
18  2    022<-------1---1---<
39  2    021<-------1-----1-<
65  2    021<------1------1-<
31  2    021<--------1--1---<
13  2    021<-------1----1--<
91  2    019<--------1----1-<
41  1  019<------1--------<
80  1  017<--------1------<
67  3      016<-----------1-11<
54  1  016<------1--------<
44  1  012<---------1-----<
85  1  012<---------1-----<
76  1  011<---------1-----<
38  1  011<---------1-----<
12  2    010<------------11-<
42  1  010<-----------1---<
33  1  009<----------1----<
74  1  006<------------1--<
59  1  006<------------1--<
26  0  003<---------------<
11  0  000<---------------<
08  0  000<---------------<
92  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Trà Vinh PC version« Region Stats Trực tiếp Live »