Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đắc Nông [?]

Dac Nong Loto Statistics [?]
(Updated: 17:30 Sat, 8/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
49  5          136<11-1---1---1---<
56  5          124<---11-1-1-1----<
22  8                121<-11-1--2--2---1<
78  5          116<-1--1--11-----1<
04  4        112<-11---1--1-----<
90  4        095<---1-1--1--1---<
91  3      092<-1--11---------<
61  3      090<11--1----------<
26  4        089<-11--1------1--<
74  4        088<--11--1-----1--<
17  3      083<1---1--1-------<
19  4        076<--1--1--1-----1<
60  3      074<1--1-----1-----<
10  6            072<-3--1------1-1-<
16  3      072<11---------1---<
51  8                071<2------21-2--1-<
14  3      071<--1--1---1-----<
40  3      071<---11---------1<
07  5          068<1----1----1-1-1<
97  5          066<----111-----1-1<
72  2    064<-1--1----------<
02  2    063<1--1-----------<
94  3      062<1--1---------1-<
73  2    061<--11-----------<
35  2    061<--11-----------<
63  2    059<---11----------<
52  3      058<------111------<
31  4        058<--1-----1-1-1--<
93  6            056<----1---1-11-11<
99  5          054<-----11---11-1-<
82  3      054<1-----1------1-<
92  4        053<--1-----1---11-<
71  3      051<----111--------<
08  4        051<---1-----11-1--<
98  3      051<-1------1----1-<
77  3      051<--1----1-----1-<
65  2    050<---1---1-------<
18  2    050<-1-----1-------<
70  4        049<-1-------2---1-<
53  4        047<-----1--1-11---<
76  4        047<------12---1---<
50  2    046<--1-----------1<
45  3      046<----1-2--------<
81  6            045<------1--11-12-<
27  2    044<1--------1-----<
32  4        043<------1-1---1-1<
58  5          042<------2-1--2---<
80  3      041<--1---------1-1<
15  2    041<--1------1-----<
68  2    041<----11---------<
67  5          039<------1--2-1--1<
24  4        039<1-----------2-1<
28  4        038<--------31-----<
01  2    038<1---------1----<
11  3      038<------11------1<
21  3      037<--1------2-----<
09  3      037<----1-1-------1<
29  2    037<-----1-1-------<
42  2    037<-----1--1------<
84  2    036<1-------------1<
37  3      035<1-----------2--<
57  2    035<1------------1-<
41  1  035<-1-------------<
55  1  034<-1-------------<
87  2    034<---1-------1---<
25  3      033<----1----1----1<
12  1  033<1--------------<
44  1  032<-1-------------<
96  3      031<-------1-1---1-<
13  1  031<--1------------<
06  1  030<--1------------<
38  1  030<---1-----------<
39  3      029<-----1-----11--<
05  1  028<---1-----------<
00  2    028<---2-----------<
75  1  027<--1------------<
69  2    026<-----2---------<
33  3      025<-----2------1--<
95  2    023<-------1--1----<
79  2    022<--------1-1----<
88  2    021<---------1-1---<
66  3      021<-------1---2---<
89  1  021<----1----------<
36  2    020<-------------11<
85  2    020<---------1--1--<
34  0  018<---------------<
30  2    016<----------1--1-<
46  2    011<-----------1--1<
47  1  010<-----------1---<
43  1  009<----------1----<
59  1  008<----------1----<
62  1  007<-------------1-<
03  1  006<------------1--<
54  1  005<-------------1-<
83  0  003<---------------<
20  0  002<---------------<
64  0  001<---------------<
86  0  000<---------------<
48  0  000<---------------<
23  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đắc Nông PC version« Region Stats Trực tiếp Live »