Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Phú Yên [?]

Phu Yen Loto Statistics [?]
(Updated: 17:29 Mon, 10/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
76  6            155<1111-----1--1--<
74  6            134<1--11---1---11-<
88  7              121<-21-11-1---1---<
50  7              116<-1---1-11-2---1<
85  9                114<-2-111----21--1<
56  5          109<-1--1-1--1----1<
97  6            107<-1---1-21---1--<
08  6            098<--1--211---1---<
17  7              092<---211-2------1<
45  5          092<---11-2--1-----<
58  4        091<2-1-1----------<
84  4        090<--1-11-------1-<
67  4        089<-11----1--1----<
06  3      088<1-1--1---------<
92  6            087<1--11------3---<
46  4        086<1--12----------<
80  5          080<1------112-----<
63  4        078<1--1----1--1---<
98  4        074<12--------1----<
44  6            071<--2--1----111--<
18  5          071<1------11---1-1<
19  4        070<-1-----2-1-----<
20  6            066<1-----1---112--<
31  2    066<-11------------<
64  3      060<--1---1------1-<
04  2    058<--1---1--------<
79  3      055<---1-1-------1-<
72  3      054<-1-----1------1<
75  4        052<---1----2---1--<
47  3      052<1----1--------1<
52  2    050<-1------1------<
95  2    050<1-------1------<
94  3      049<---21----------<
09  3      048<--1------11----<
60  3      048<1--------1-1---<
13  4        047<--1-------1-11-<
29  2    046<1--------1-----<
43  4        045<-1----------12-<
39  4        045<----1------111-<
40  4        041<-----1---11-1--<
57  3      040<---------111---<
61  3      040<---1-------11--<
73  4        038<----1-1------2-<
87  2    038<1---------1----<
82  3      037<-----11-------1<
71  2    036<----1--1-------<
12  3      035<-------11---1--<
90  1  035<-1-------------<
27  1  035<-1-------------<
05  3      034<------1-1-----1<
83  3      034<------1--1-1---<
10  3      033<--1----------2-<
89  3      033<---3-----------<
78  3      033<-------1-1-1---<
32  1  031<---1-----------<
42  1  031<--1------------<
49  3      030<----2------1---<
37  3      030<-----1---2-----<
55  1  030<1--------------<
41  4        029<-----2-------11<
25  2    029<------1-1------<
11  2    029<------1---1----<
03  2    029<-----1---1-----<
16  4        027<--------2----11<
48  2    026<------1---1----<
21  2    025<--------11-----<
81  2    025<------2--------<
65  2    022<--2------------<
66  1  021<----1----------<
01  1  018<------1--------<
70  1  018<-------1-------<
51  1  018<-------1-------<
14  1  017<--------1------<
24  1  016<------1--------<
00  2    014<----------1-1--<
23  1  013<----------1----<
69  1  013<--------1------<
34  1  012<---------1-----<
77  2    010<------------1-1<
38  1  009<-----------1---<
62  1  009<----------1----<
99  1  008<-----------1---<
91  3      008<-------------12<
35  1  008<-------------1-<
68  1  006<-------------1-<
93  1  006<--------------1<
28  1  006<------------1--<
22  1  006<------------1--<
86  2    005<--------------2<
15  1  005<--------------1<
33  1  005<-------------1-<
96  0  003<---------------<
26  0  002<---------------<
59  0  000<---------------<
54  0  000<---------------<
53  0  000<---------------<
36  0  000<---------------<
30  0  000<---------------<
07  0  000<---------------<
02  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Phú Yên PC version« Region Stats Trực tiếp Live »