Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Đaklak [?]

Daklak Loto Statistics [?]
(Updated: 17:34 Tue, 11/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
38  6            172<111-1--1--1----<
51  6            147<1---11-1-1-1---<
97  5          137<-1-11---1---1--<
11  5          122<-1-11-1-------1<
09  5          111<-11-21---------<
26  5          099<1-1----11---1--<
72  6            097<-11---2----1-1-<
39  3      094<11--1----------<
24  3      091<1--1-1---------<
29  6            087<-1-2--1-----11-<
80  3      084<1--1--1--------<
43  4        084<-1-1----1---1--<
89  5          083<1-----11-1---1-<
92  3      082<---1--1-1------<
20  4        080<--1--12--------<
04  4        077<--11-----11----<
58  5          076<1-1------1--2--<
90  6            072<--2-1-----111--<
19  5          070<--2-1---1---1--<
18  3      070<-1-1------1----<
88  5          068<1-----2--1-1---<
85  5          068<----21-1----1--<
67  5          068<----11-1--11---<
05  3      067<-1--1-------1--<
99  4        066<1----1---1---1-<
50  5          065<--1-1--1---1--1<
79  3      065<-1---1-----1---<
64  3      064<1---1--------1-<
08  3      064<-1-----1-1-----<
02  2    061<-11------------<
61  3      061<---1-1------1--<
96  4        060<1-------11----1<
84  4        060<------121------<
16  4        060<-1-----1--1--1-<
54  5          055<-----1-1-1-1--1<
59  3      054<-1------1----1-<
63  3      053<--1----1---1---<
75  3      052<1------1------1<
07  2    052<1-----1--------<
40  3      051<--1----1-----1-<
03  3      049<---1----1-1----<
76  3      048<-----11--1-----<
01  3      047<--1------1-1---<
42  3      047<---2--1--------<
55  2    046<-1-------1-----<
70  2    046<-1-------1-----<
87  4        044<----11-------11<
22  3      042<--------111----<
52  5          037<--------11-1--2<
17  3      037<-----1--1----1-<
47  2    036<--1-------1----<
00  3      036<------2--1-----<
98  2    036<------1-1------<
31  2    034<---1---------1-<
14  4        034<--------1-11-1-<
86  2    034<1-------------1<
65  4        033<--------1-11--1<
46  2    033<1-------------1<
36  2    033<---1----------1<
71  1  033<1--------------<
12  3      031<-----1----1---1<
48  1  031<-1-------------<
74  3      030<-----1----1-1--<
49  2    030<---1----------1<
27  1  030<---1-----------<
28  1  029<1--------------<
60  2    028<-------11------<
82  1  027<--1------------<
66  3      025<---------11-1--<
45  2    023<--------1---1--<
25  2    023<--------1-1----<
62  2    022<-------2-------<
53  3      022<-----1------2--<
94  3      021<----1---------2<
91  1  020<-----1---------<
56  1  020<-----1---------<
33  1  018<----1----------<
95  2    018<---------1-1---<
13  2    013<-----------11--<
32  2    012<-----------1-1-<
57  1  011<----------1----<
34  3      010<-----------1-2-<
81  1  008<----------1----<
41  1  008<----------1----<
35  1  007<-------------1-<
10  1  007<-----------1---<
93  1  006<------------1--<
77  1  005<-------------1-<
23  2    005<--------------2<
78  1  003<-------------1-<
73  0  003<---------------<
69  0  003<---------------<
06  0  003<---------------<
68  0  002<---------------<
37  0  001<---------------<
30  0  000<---------------<
15  0  000<---------------<
83  0  000<---------------<
44  0  000<---------------<
21  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Đaklak PC version« Region Stats Trực tiếp Live »