Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Quảng Bình [?]

Quang Binh Loto Statistics [?]
(Updated: 17:39 Thu, 13/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
94  6            167<--1-11-111-----<
77  4        116<1--1-11--------<
07  5          108<1--1--1---1---1<
59  3      108<111------------<
56  5          106<1-1-1----1---1-<
23  5          097<2-11------1----<
88  4        095<-1-11-----1----<
03  4        095<--11---1---1---<
13  4        095<---1--1-1-1----<
87  6            093<-1--11------21-<
21  5          085<--1----111-1---<
04  3      085<--1--11--------<
64  6            082<--1-----1-1111-<
92  6            081<---121--------2<
67  3      079<11-------1-----<
28  6            075<1--1------12-1-<
68  3      075<1-1------1-----<
61  3      072<1----11--------<
99  5          070<1----1-2------1<
69  3      070<-1-----11------<
63  5          069<-----1-211-----<
80  5          068<---2-1--1---1--<
40  2    066<-11------------<
44  2    062<-1--1----------<
10  3      062<---1-1-----1---<
02  3      062<--11----------1<
90  2    062<1---1----------<
71  2    062<1---1----------<
12  4        060<--1---3--------<
24  2    060<1---1----------<
08  3      060<--1--1--------1<
95  5          059<-1------2--1--1<
76  3      059<---1-1--------1<
16  3      058<--1---1----1---<
55  5          057<----1--1-1-11--<
58  5          055<--2-1------1--1<
17  4        055<3-----1--------<
72  3      054<-1----1------1-<
39  3      053<--1--------1--1<
36  2    049<-1-----1-------<
83  4        049<----1--2---1---<
70  3      045<---1-----1--1--<
14  2    045<-1-------1-----<
57  3      044<-1-------2-----<
45  5          044<---2---1-----2-<
48  2    043<-1-------1-----<
49  5          042<---1-----1---3-<
86  3      040<-----2-1-------<
20  2    039<----11---------<
01  3      037<---1------2----<
74  3      036<------1-1---1--<
50  4        036<-------11-2----<
29  2    036<-2-------------<
84  3      035<-1------------2<
30  2    035<--1--------1---<
27  1  035<-1-------------<
37  6            034<----1-----1-3-1<
78  1  034<-1-------------<
35  4        031<-----2------11-<
82  1  031<1--------------<
38  2    030<------1--1-----<
15  3      030<----1-----1---1<
26  3      027<-----------111-<
98  3      027<------1---1---1<
85  3      027<--------1-1-1--<
54  2    026<------1--1-----<
34  2    025<----1------1---<
18  2    023<----1--------1-<
09  2    021<--------1--1---<
89  2    021<--------1----1-<
75  2    020<-------1------1<
73  2    020<------1-------1<
47  1  019<-----1---------<
41  3      019<----------1-11-<
43  2    019<--------1----1-<
62  1  019<------1--------<
60  1  019<------1--------<
79  1  018<-------1-------<
32  1  018<-------1-------<
11  1  017<--------1------<
33  2    016<---------1--1--<
53  3      015<-----------12--<
31  0  015<---------------<
46  1  014<---------1-----<
19  1  014<--------1------<
22  2    013<----------1--1-<
96  1  013<--------1------<
25  1  011<---------1-----<
52  1  010<----------1----<
05  1  009<-----------1---<
97  1  007<-------------1-<
06  1  007<----------1----<
65  1  006<------------1--<
81  1  004<--------------1<
66  0  003<---------------<
51  0  002<---------------<
93  0  000<---------------<
91  0  000<---------------<
42  0  000<---------------<
00  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Quảng Bình PC version« Region Stats Trực tiếp Live »