Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Vũng Tàu [?]

Vung Tau Loto Statistics [?]
(Updated: 16:34 Tue, 11/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
66  8                188<--11111-2-1----<
93  8                154<--11-1121----1-<
80  5          146<11-1---11------<
81  8                134<11-22----11----<
87  5          133<-1-111-------1-<
78  4        131<-111---1-------<
97  7              108<1-1------1-1111<
39  3      108<111------------<
53  4        107<111--------1---<
23  5          096<-11---1------11<
15  3      087<-1--1---1------<
62  5          084<----1-111--1---<
02  4        083<1-1----1------1<
95  6            073<-1----1-1--1-2-<
44  3      069<1-----1-1------<
31  3      068<-1----11-------<
12  3      068<-1-1--------1--<
49  3      067<1---1-----1----<
08  4        065<----11-2-------<
76  4        062<-1-----1---1-1-<
32  4        061<1----2-------1-<
56  3      061<--1---1-----1--<
04  3      059<-1----1---1----<
03  2    058<--1---1--------<
70  7              057<----1---1-112-1<
21  2    057<---11----------<
19  2    057<--1-1----------<
13  2    056<1----1---------<
71  5          055<2------1---11--<
17  3      055<1----1-----1---<
98  4        054<--22-----------<
40  4        054<1--------1-11--<
42  3      054<-1-----1------1<
89  4        050<---1-----2--1--<
73  5          049<-1-------2-2---<
72  4        047<------1-2-1----<
74  2    047<---1----1------<
64  4        046<1--------2----1<
20  3      043<-1----------11-<
54  2    042<--1------1-----<
75  3      041<--1-------1-1--<
92  2    041<----11---------<
35  4        039<-----11----2---<
26  3      038<-1--------2----<
55  2    037<1-------------1<
46  3      037<-----11------1-<
67  2    036<------11-------<
28  4        035<--------12--1--<
27  2    035<----1--1-------<
61  3      035<-----1---1-1---<
37  1  034<-1-------------<
16  2    033<-----1--1------<
94  3      033<----1----2-----<
24  1  033<1--------------<
22  1  033<1--------------<
83  2    032<-------11------<
38  2    032<--1-----------1<
00  2    032<---1---------1-<
63  3      031<--2--------1---<
45  2    031<---1----------1<
50  1  030<---1-----------<
84  3      029<------1---1--1-<
68  2    028<----1-----1----<
88  3      027<-----------111-<
33  2    027<----2----------<
09  2    026<--------1--1---<
90  3      026<------1-----1-1<
65  2    024<-----1------1--<
07  2    024<---2-----------<
34  2    023<--------1--1---<
79  2    022<-----1--------1<
57  1  022<----1----------<
59  1  021<-----1---------<
86  2    021<-------1----1--<
85  1  019<------1--------<
60  1  018<-----1---------<
30  1  018<------1--------<
14  1  018<-------1-------<
43  1  017<--------1------<
47  4        016<----------2-1-1<
52  1  016<-------1-------<
69  1  016<-----1---------<
51  2    015<---------1----1<
91  2    013<----------1--1-<
06  2    012<---------2-----<
77  4        011<----------2--2-<
05  2    010<-------------11<
41  2    008<------------2--<
36  1  008<----------1----<
96  1  008<----------1----<
10  1  005<-------------1-<
11  2    003<--------------2<
99  2    003<--------------2<
29  0  001<---------------<
25  0  000<---------------<
82  0  000<---------------<
58  0  000<---------------<
48  0  000<---------------<
18  0  000<---------------<
01  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Vũng Tàu PC version« Region Stats Trực tiếp Live »