Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bình Dương [?]

Binh Duong Loto Statistics [?]
(Updated: 16:34 Fri, 7/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
07  5          137<1---111--1-----<
99  5          136<-1-1---11--1---<
67  5          121<-1-1---1-1--1--<
01  5          116<1--1---11----1-<
62  4        102<--111-----1----<
69  7              095<-1--2-1-1-----2<
32  5          095<-11-----11--1--<
05  5          094<11------11---1-<
46  4        091<--11-1------1--<
08  5          090<11--------2-1--<
16  3      089<-1--1--1-------<
61  5          088<---11-1----1--1<
40  3      086<--1--11--------<
21  3      086<--1-1--1-------<
12  3      083<-11-----1------<
02  3      083<---1-1--1------<
47  3      077<---11--1-------<
39  3      077<--1--1---1-----<
11  5          074<-----1-111---1-<
82  4        070<---1-1---2-----<
56  4        070<1-----1-1-----1<
64  4        069<--1--1-----11--<
80  4        068<-----111-----1-<
79  5          066<--1---11---11--<
95  2    063<1--1-----------<
23  3      062<----111--------<
77  5          062<---1--1---2---1<
09  2    062<1-1------------<
13  2    059<---11----------<
31  2    058<---1-1---------<
52  5          057<--2---2-----1--<
75  2    057<--11-----------<
24  5          056<1-------1---1-2<
78  4        056<-1-------1-11--<
29  4        056<1-----1-----1-1<
38  3      056<-1-----1----1--<
10  3      056<-1-----1----1--<
92  3      055<1----1-------1-<
60  6            054<---2---1-1----2<
03  3      052<-1-----1----1--<
96  2    052<-1------1------<
86  3      049<--1-----1---1--<
93  5          048<-----22---1----<
41  5          048<-1--------1--12<
53  5          047<----1-1----1-2-<
27  4        047<-----1-2----1--<
15  2    046<1-------1------<
83  2    045<1-------1------<
55  3      043<1----------11--<
04  2    041<--1------1-----<
91  2    041<-1---------1---<
14  2    041<----11---------<
59  2    041<---1-----1-----<
26  3      040<-----11----1---<
88  2    040<----1-1--------<
22  3      039<----1----11----<
71  2    039<-1---------1---<
63  2    039<----1--1-------<
51  2    037<-1------------1<
97  2    037<-1-----------1-<
87  3      035<2---------1----<
57  2    035<---1------1----<
45  3      034<--------1-11---<
74  1  033<1--------------<
90  2    032<----1----1-----<
89  1  031<1--------------<
94  1  031<--1------------<
49  2    029<----1-----1----<
20  1  029<1--------------<
73  1  028<--1------------<
37  1  028<--1------------<
85  3      026<-------1----11-<
84  2    026<----1-----1----<
43  2    024<-----1----1----<
65  2    021<--------1--1---<
06  2    019<--------1----1-<
68  2    019<--------1----1-<
19  1  019<------1--------<
18  3      018<---------12----<
70  1  018<-------1-------<
33  2    016<---------1---1-<
36  3      014<----------21---<
34  1  014<---------1-----<
28  4        011<-----------2-2-<
30  3      010<-----------1--2<
48  3      010<-----------2--1<
35  2    010<------------11-<
72  1  010<---------1-----<
25  2    004<-------------2-<
98  1  004<--------------1<
76  1  003<--------------1<
42  0  003<---------------<
17  0  001<---------------<
81  0  000<---------------<
54  0  000<---------------<
44  0  000<---------------<
66  0  000<---------------<
58  0  000<---------------<
50  0  000<---------------<
00  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bình Dương PC version« Region Stats Trực tiếp Live »