Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Tây Ninh [?]

Tay Ninh Loto Statistics [?]
(Updated: 16:30 Thu, 13/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
08  9                192<2-111--111----1<
07  5          141<1-1-1-1-1------<
72  6            130<-1-1---1-11--1-<
22  4        107<--1---1--1-1---<
58  5          102<--11----111----<
44  4        101<1--1---1---1---<
93  4        099<1--1---1--1----<
56  3      097<11--1----------<
95  4        096<11--1-------1--<
67  4        090<--1---1--11----<
54  4        090<---1-1---11----<
14  4        089<--1-1-1------1-<
87  4        088<11----1-------1<
69  4        087<---11-1-------1<
55  4        083<1----11--1-----<
36  3      082<-1---1---1-----<
76  5          081<----111--1-1---<
16  6            081<---211---1----1<
20  6            075<-2-----12----1-<
29  7              070<------111-1--12<
34  5          068<----111------11<
78  4        068<1----1---1-1---<
84  6            067<--1-2----1--2--<
81  3      066<-1-1--------1--<
47  3      066<--1----11------<
66  2    066<-11------------<
77  2    064<1-1------------<
09  2    063<-1---1---------<
89  4        062<---1-1------1-1<
79  2    060<-1---1---------<
75  5          059<----1--3-----1-<
90  4        057<--1----1---11--<
51  4        057<---1-------111-<
88  5          056<-1------1---21-<
64  4        056<--3-1----------<
52  2    053<---1---1-------<
48  2    053<--1-1----------<
27  3      053<1-----1-------1<
46  2    050<1-------1------<
98  4        048<-1---------11-1<
28  3      048<1---------11---<
21  2    046<-1-------1-----<
53  4        045<-----11---1---1<
11  3      045<--1------1--1--<
41  3      042<----11-----1---<
49  4        041<------2-1-1----<
99  4        040<----1-1---2----<
57  3      040<-----11-------1<
43  3      040<1------------11<
12  2    040<1----------1---<
38  5          038<--------11--12-<
39  2    038<1---------1----<
59  2    037<1-----------1--<
19  2    037<-----1-1-------<
50  2    037<-1-----------1-<
92  2    036<-2-------------<
86  2    035<---1------1----<
83  2    035<-------11------<
62  2    035<-------11------<
42  2    034<----1---1------<
15  3      033<-----1-----11--<
17  1  032<-1-------------<
00  4        031<-------1--2-1--<
68  2    031<-----1---1-----<
94  1  031<--1------------<
65  1  030<---1-----------<
03  1  029<---1-----------<
63  2    028<-------1-1-----<
97  3      027<--------1--11--<
61  1  027<--1------------<
24  4        026<---2---------2-<
18  3      026<--------1-1---1<
70  2    024<----1-------1--<
85  2    024<-----1-----1---<
30  2    023<------1----1---<
80  2    021<-------1-----1-<
35  1  020<-----1---------<
71  1  019<------1--------<
82  1  017<--------1------<
04  1  017<--------1------<
02  2    015<----------11---<
10  2    013<----------1--1-<
96  1  012<---------1-----<
40  3      011<-----------2-1-<
23  1  009<-----------1---<
01  1  007<-------------1-<
25  1  006<------------1--<
91  0  005<---------------<
60  0  005<---------------<
13  1  005<--------------1<
73  1  004<--------------1<
45  2    003<--------------2<
26  0  003<---------------<
37  0  002<---------------<
33  0  002<---------------<
06  0  001<---------------<
32  0  001<---------------<
05  0  001<---------------<
31  0  000<---------------<
74  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Tây Ninh PC version« Region Stats Trực tiếp Live »