Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Bến Tre [?]

Ben Tre Loto Statistics [?]
(Updated: 16:32 Tue, 11/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
14  6            151<1-1-1--1-11----<
50  9                144<-31-111----11--<
78  6            125<1---1--112-----<
11  7              105<213--------1---<
90  3      095<---111---------<
70  4        092<11--1---------1<
96  6            091<-1---21--1----1<
59  5          086<----1-111-1----<
36  4        086<-1---11-------1<
74  3      077<--1---1--1-----<
09  4        076<---1-1------1-1<
88  5          076<-1---2---1-1---<
58  3      074<-1--1----1-----<
82  4        072<--1-----111----<
10  4        072<-11--------1-1-<
30  5          071<---2-1-1--1----<
84  3      071<-11-------1----<
31  3      069<---1---1--1----<
16  3      068<1----1-1-------<
97  3      068<-1--1------1---<
69  5          067<------111-1-1--<
15  3      067<---1---1--1----<
92  4        065<1--------111---<
29  3      065<-1----1--1-----<
27  3      065<1--1---------1-<
48  2    061<--11-----------<
03  3      060<---1-1-------1-<
01  2    060<--11-----------<
66  6            059<------121---2--<
45  4        059<1----1-----1-1-<
86  3      058<--1---1-------1<
04  4        058<----1--11----1-<
91  6            056<------1-211---1<
55  4        055<1-----------111<
94  3      055<-1-----1-----1-<
60  4        049<-----1-2--1----<
95  4        048<-------121-----<
08  3      048<1--------1--1--<
02  2    046<--1-----1------<
38  4        044<---2--1---1----<
56  3      043<-----2--1------<
65  3      042<-----11-----1--<
25  3      042<----1--1----1--<
07  3      042<---1------11---<
33  3      040<-----1------11-<
76  3      039<------1-2------<
23  2    039<-1-----------1-<
54  2    037<1------------1-<
32  2    037<1----------1---<
67  2    036<--1-----------1<
62  2    035<----1---1------<
44  2    034<1------------1-<
71  2    034<1-------------1<
85  1  033<-1-------------<
47  1  033<-1-------------<
42  2    033<---1-------1---<
89  1  033<1--------------<
57  3      032<---2-------1---<
77  1  031<-1-------------<
64  1  031<--1------------<
52  2    030<2--------------<
05  1  030<--1------------<
40  3      029<----2---------1<
43  2    029<----1----1-----<
41  1  029<--1------------<
24  3      029<---2----------1<
49  1  029<--1------------<
93  4        028<-------1---12--<
34  2    028<--------11-----<
79  3      027<------1-----11-<
26  3      027<----2-------1--<
39  3      026<------1-----1-1<
81  3      024<------------111<
99  2    024<-----1-----1---<
87  3      023<------1----2---<
28  2    023<------1-------1<
61  1  021<----1----------<
51  3      020<----------11-1-<
21  1  018<--------1------<
00  1  018<----1----------<
19  1  017<------1--------<
68  1  017<--------1------<
06  1  016<-------1-------<
83  3      015<---------1----2<
75  2    014<-----------1--1<
35  2    012<------------1-1<
13  2    012<------------11-<
53  1  011<---------1-----<
18  1  011<---------1-----<
72  1  009<-----------1---<
17  1  009<----------1----<
22  1  008<----------1----<
20  1  007<-------------1-<
80  2    006<----------2----<
98  1  005<-------------1-<
46  1  004<-------------1-<
37  0  003<---------------<
73  0  000<---------------<
63  0  000<---------------<
12  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Bến Tre PC version« Region Stats Trực tiếp Live »