Thống kê Chủ nhật / Sunday statistics

4h15: Tiền Giang   K.Giang   Đà Lạt

5h15: Kontum   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 2 / Monday statistics

4h15: HCM   Đồng Tháp   Cà Mau

5h15: TT. Huế   Phú Yên

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 3 / Tuesday statistics

4h15: Bến Tre   Vũng Tàu   B.Liêu

5h15: Đaklak   Quảng Nam

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 4 / Wednesday statistics

4h15: Đồng Nai   C.Thơ   Sóc Trăng

5h15: Đà Nẵng   Khánh Hòa

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 5 / Thurday statistics

4h15: Tây Ninh   An Giang   B.Thuận

5h15: B.Định   Quảng Trị   Quảng Bình

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 6 / Friday statistics

4h15: Vĩnh Long   B.Dương   Trà Vinh

5h15: Gia Lai   Ninh Thuận

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam

Thống kê Thứ 7 / Saturday statistics

4h15: HCM   LongAn   BPhước   HGiang

5h15: Đà Nẵng   Q.Ngãi   Đắc Nông  

6h15: Miền Bắc   Miền Trung   Miền Nam


Thống kê Cà Mau [?]

Ca Mau Loto Statistics [?]
(Updated: 16:36 Mon, 10/5/2021)
SốLần ra*Chu kỳ
67  5          145<-11--1-11------<
21  8                139<-1-1--1-1-1-12-<
45  4        120<11--1--1-------<
85  6            116<2--1-1-1------1<
19  5          096<1-1--1----1---1<
47  4        096<---111------1--<
63  4        091<--1-1-1----1---<
03  4        090<--11-1-----1---<
00  6            089<--11----11-2---<
38  3      087<1---1-1--------<
86  5          086<--11---2---1---<
59  4        083<21------1------<
18  3      077<11-------1-----<
39  4        074<1-----1-1-1----<
28  4        073<-1-----11---1--<
24  5          070<1----1---11--1-<
33  3      069<-1-1-------1---<
93  4        068<---1-1----1-1--<
36  5          068<1----1-1------2<
89  3      067<-1-1--------1--<
71  3      066<1---1------1---<
80  4        064<-1-------1---11<
23  3      064<-1-----11------<
75  2    063<-1---1---------<
51  4        062<1----1---1---1-<
10  2    059<1---1----------<
31  4        059<--1-1------2---<
09  3      059<-21------------<
94  2    057<1-1------------<
56  5          056<1-----1------12<
35  3      056<1-------11-----<
20  2    056<---1---1-------<
76  2    055<--11-----------<
82  4        054<-1----1-----2--<
58  2    054<---1-1---------<
53  3      053<-1------1-----1<
16  4        052<--1------1-1-1-<
87  5          051<-------22-1----<
14  3      050<----1-1-1------<
08  4        049<----1-1---1--1-<
70  4        049<----11----1-1--<
07  3      048<----1--------11<
13  3      047<-1--------1--1-<
27  4        045<---3----1------<
99  3      045<--1-------1-1--<
01  3      044<------1-11-----<
50  3      044<-1--------1---1<
65  2    043<---1----1------<
98  4        041<----1--1--2----<
60  4        041<-------11--1-1-<
26  2    041<--1------1-----<
84  2    041<----11---------<
73  2    040<----1-1--------<
37  5          039<----2----2--1--<
46  2    038<-----1-1-------<
42  2    037<-1-----------1-<
97  2    036<-----1-1-------<
49  3      033<--2--------1---<
61  1  033<1--------------<
34  4        032<----2-------1-1<
90  2    032<--1-----------1<
62  3      030<------1--1----1<
41  2    030<------1--1-----<
66  1  030<---1-----------<
74  2    029<------1-1------<
72  2    029<--2------------<
92  1  028<---1-----------<
05  3      027<-------2----1--<
52  2    025<------1----1---<
68  2    024<------1-----1--<
78  2    022<--------1-1----<
32  2    021<---------11----<
44  2    020<------1-------1<
95  1  020<-----1---------<
88  1  019<-----1---------<
25  2    019<-------1------1<
17  1  019<------1--------<
83  3      017<---------2---1-<
15  3      017<----------1--11<
81  1  016<-----1---------<
40  1  016<------1--------<
96  2    013<-----------11--<
69  2    013<-----------11--<
30  2    012<-----------1-1-<
04  1  012<---------1-----<
57  4        011<----------2--2-<
64  1  011<---------1-----<
48  2    010<------------1-1<
11  1  009<------------1--<
79  1  007<-----------1---<
77  1  006<-----------1---<
55  1  006<------------1--<
12  1  005<-------------1-<
54  1  004<--------------1<
06  0  003<---------------<
02  0  003<---------------<
22  0  000<---------------<
91  0  000<---------------<
43  0  000<---------------<
29  0  000<---------------<

Xem thống kê VIP

TK Cà Mau PC version« Region Stats Trực tiếp Live »