Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Kontum.
10 Kết quả xổ số kiến thiết Kontum mới nhất:
KQXS Kontum 17/08/2014
GiảiKết quả
881
7817
69131-3421-8920
53441
494042-15481-86061-43480-61697-83226-91685
389377-24086
265275
146620
ĐB795833
KQXS Kontum 10/08/2014
GiảiKết quả
895
7158
60546-2294-4901
58892
488056-85680-81753-43577-26686-22775-75055
337117-24616
254681
189695
ĐB815082
KQXS Kontum 03/08/2014
GiảiKết quả
876
7542
66146-7947-0017
58356
424718-99652-80930-47237-03670-89506-20367
369421-65460
217144
184004
ĐB624880
KQXS Kontum 27/07/2014
GiảiKết quả
811
7334
63455-9115-8800
52883
438946-21642-71968-42012-18397-43893-69966
311695-30709
270226
116017
ĐB375502
KQXS Kontum 20/07/2014
GiảiKết quả
880
7339
60957-5137-1245
58588
489033-66695-60839-37788-07337-24790-51565
311463-34106
263479
199005
ĐB754788
KQXS Kontum 13/07/2014
GiảiKết quả
882
7366
60455-0938-8540
50754
441569-76109-39690-99557-53203-43409-33207
366179-22664
220367
161204
ĐB395117
KQXS Kontum 06/07/2014
GiảiKết quả
872
7408
66654-4924-9538
51704
444403-57140-02435-77666-15359-89590-67163
313370-06313
241599
138580
ĐB918154
KQXS Kontum 29/06/2014
GiảiKết quả
809
7391
69722-6039-6011
54488
472853-57864-03979-60095-50964-06451-42418
339633-12427
211727
121844
ĐB336953
KQXS Kontum 22/06/2014
GiảiKết quả
850
7404
62367-7266-8929
51502
443110-53104-39785-81901-08043-61523-77986
329918-95513
249779
152995
ĐB563209
KQXS Kontum 15/06/2014
GiảiKết quả
848
7442
61105-8494-7390
52136
483837-50805-07477-02970-72791-10210-50258
374876-52281
235679
151534
ĐB494437
Note:
Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Kontum.
Kết quả xổ số kiến thiết Kontum 10 -> 20:
KQXS Kontum 08/06/2014
GiảiKết quả
857
7723
63299-2958-4539
51609
418456-33531-03162-52659-91494-17737-07219
395712-01684
220079
173706
ĐB160992
KQXS Kontum 01/06/2014
GiảiKết quả
830
7332
66281-0975-4924
53360
458136-46348-74441-15883-24401-73285-87498
386390-03007
224060
167139
ĐB359927
KQXS Kontum 25/05/2014
GiảiKết quả
820
7557
68758-2580-6213
54624
486597-88114-29515-11119-69886-41555-54465
372018-36272
290369
132337
ĐB053934
KQXS Kontum 18/05/2014
GiảiKết quả
895
7031
66945-7714-0913
56292
457607-17273-12366-09477-61449-25130-92541
327826-61818
212554
108328
ĐB346477
KQXS Kontum 11/05/2014
GiảiKết quả
862
7618
69607-9750-1552
55875
438717-49012-77913-03364-70355-37304-05145
310284-51710
294289
171206
ĐB841752
KQXS Kontum 04/05/2014
GiảiKết quả
865
7368
66727-8263-8666
57345
414314-65411-51194-42006-91766-93247-80699
306940-35213
271903
131676
ĐB188708
KQXS Kontum 27/04/2014
GiảiKết quả
842
7533
62070-7795-2457
55423
438326-92719-14376-64600-20622-14465-72092
318386-56126
248880
165069
ĐB825073
KQXS Kontum 20/04/2014
GiảiKết quả
889
7228
68451-6035-5021
55531
420891-37240-19604-13999-43624-89482-85494
389355-63677
232145
134196
ĐB768706
KQXS Kontum 13/04/2014
GiảiKết quả
823
7192
61222-3608-7340
52514
407677-11661-16317-65082-81768-58706-38779
396934-94456
286842
107910
ĐB845191
KQXS Kontum 06/04/2014
GiảiKết quả
829
7506
60541-6671-3963
50847
432928-79803-99767-52899-59804-49585-55093
369806-96948
245802
157169
ĐB421746
Note:
Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Kontum.
Kết quả xổ số kiến thiết Kontum 20 -> 30:
KQXS Kontum 30/03/2014
GiảiKết quả
852
7473
65024-4792-7639
57330
498493-16695-56236-73838-22370-50386-68106
323192-09836
299692
196279
ĐB328812
KQXS Kontum 23/03/2014
GiảiKết quả
834
7544
65456-8589-0596
51084
491748-22318-22077-30486-22753-47347-62433
374474-61620
241040
157583
ĐB862457
KQXS Kontum 16/03/2014
GiảiKết quả
879
7555
62617-6712-5020
55166
408655-15057-19031-02561-32349-53358-67024
316885-67024
225840
157662
ĐB734847
KQXS Kontum 09/03/2014
GiảiKết quả
846
7663
64683-3299-0499
53248
444585-81832-20817-61894-71178-51560-29150
370800-67997
209794
171418
ĐB659052
KQXS Kontum 02/03/2014
GiảiKết quả
887
7060
65605-2252-1006
54159
476709-32656-55808-64438-59974-76759-60655
394985-30733
226768
107460
ĐB292019
KQXS Kontum 23/02/2014
GiảiKết quả
812
7701
61089-0378-2065
54065
457785-67866-26860-57766-96869-90041-00794
354465-29789
223212
114304
ĐB262686
KQXS Kontum 16/02/2014
GiảiKết quả
822
7568
62354-3910-2700
52623
493710-97696-62358-78444-99861-09754-94430
342009-73347
227719
156720
ĐB717322
KQXS Kontum 09/02/2014
GiảiKết quả
837
7482
67669-4261-1471
57347
476809-23585-33773-60006-44157-91537-85934
305927-40096
279512
176178
ĐB257148
KQXS Kontum 02/02/2014
GiảiKết quả
886
7319
67687-1814-5731
59984
450796-72774-76379-77794-43842-76903-11782
359338-87583
243014
195793
ĐB606030
KQXS Kontum 26/01/2014
GiảiKết quả
816
7843
62010-9910-7589
54996
482334-10319-17611-53356-35690-01373-37548
313110-19056
242259
174375
ĐB859174
Note:

...