Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 19/04/2021
GiảiKết quả
766-37-86-80
6548-974-553
57119-2502-8400-7704-1188-6837
45851-1113-7837-9569
307090-54403-41109-10007-86098-89353
291280-35840
137116
ĐB81365
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 18/04/2021
GiảiKết quả
708-56-62-30
6549-606-127
54106-7177-3220-6116-9816-1575
41889-1779-7211-6471
304952-62208-76847-37635-17270-72952
292570-49815
128554
ĐB89500
KQXS Miền Bắc 17/04/2021
GiảiKết quả
764-95-10-52
6800-534-683
50429-5725-6738-0721-0729-7088
47215-2880-2797-8358
363252-45313-95705-84450-55399-24328
285282-37689
190312
ĐB10780
KQXS Miền Bắc 16/04/2021
GiảiKết quả
724-63-21-14
6351-427-290
56417-5984-1399-9256-6349-7108
40127-8332-9708-8666
333740-22618-08822-57006-19388-34906
261345-45388
161842
ĐB99789
KQXS Miền Bắc 15/04/2021
GiảiKết quả
761-32-56-62
6523-665-973
59246-4010-6842-6549-1334-5906
44137-0303-2119-8210
308216-97437-70544-95936-32700-64061
263537-27846
105942
ĐB90982
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_229________________________047______063_______058______
1_218_______________________043_____065_______052_____
9_217_______________________041_____053______050_____
5_217_______________________048______062_______050_____
2_217_______________________054______040_____059______
3_212______________________053______053______054_____
6_209______________________042_____042_____061______
4_209______________________044_____060_______048_____
7_207______________________049______045_____052_____
0_205_____________________039_____057_______056______
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 62-88
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
00_9_________210<111-1-1-1---111-----<
82_11___________184<--1-1111-1---11-21--<
88_9_________166<1-12---11---1---1-1-<
49_7_______154<-1-11--11-1--------1<
56_9_________137<-1-11-2-1---1-1---1-<
15_9_________136<-11--1-1--1---1-2--1<
16_11___________133<12--1--4----1---1-1-<
42_9_________131<---12--1---11-11--1-<
80_9_________128<2-2--12-2-----------<
97_7_______127<--1---111-1----1---1<
83_5_____125<--1--1--111---------<
52_11___________118<-22---11-11-1---11--<
99_6______112<--11--12-------1----<
84_7_______111<---1-1-1--121-------<
32_5_____111<---112-1------------<
21_5_____111<--11--1-2-----------<
11_8________110<-1---11----1-111-1--<
95_6______110<--1--1---11---1-1---<
98_8________107<1----111-1--2----1--<
05_6______107<--1--12-1--------1--<
19_7_______106<1---1--11-------11-1<
62_4____103<-1--1--1--1---------<
51_8________101<1--1-1----1--11-1-1-<
89_4____101<-111---------------1<
06_8________096<-2-21----1----1-1---<
13_7_______088<1-1-----11--1-----11<
34_4____087<--1-1---1----1------<
20_4____086<-1---1-1----------1-<
65_6______084<1---1-1--------1-11-<
66_4____079<1--1----1-------1---<
03_8________077<1---1-----111----111<
30_4____077<-1----1-2-----------<
37_12____________075<3---3----1-1---1-1-2<
71_5_____074<-1------111-------1-<
38_4____074<--1--2--1-----------<
27_4____074<-1-2-----1----------<
48_6______072<1----1--1----11-1---<
36_7_______071<----1-11-1-1---1-1--<
90_4____067<1--1-------1---1----<
35_4____066<-1---1------1--1----<
10_6______064<--1-2------11---1---<
08_6______064<-2-2----------1-1---<
46_6______063<----2--1-11--1------<
40_5_____063<1--1-------2------1-<
04_5_____063<1---------111--1----<
53_6______061<2-----1---11-1------<
47_4____060<-1----1----1-1------<
67_6______059<-----1-11--1--1-1---<
14_5_____059<---1-1-------1-1---1<
74_6______057<1-----1------211----<
75_4____057<-1-------11-1-------<
70_8________056<-2-----1--1-2------2<
23_4____056<----11--1--------1--<
17_3___056<---1--1---------1---<
54_6______055<-1-------11----1-11-<
86_5_____054<1--------1-1--1-1---<
07_5_____053<1-----1----2-----1--<
45_6______051<---1---2-----2--1---<
25_4____051<--1-----1----11-----<
02_3___051<1----1-----------1--<
18_7_______048<---1------111----111<
22_5_____048<---1----1--2-----1--<
87_5_____046<------1-11----1--1--<
39_5_____046<-----1-1--1-1-----1-<
58_6______043<--1------1-----11-11<
77_4____043<-1-------1-------2--<
81_7_______042<---------11-1-111--1<
96_6______042<-----1--1---1-1--11-<
29_7_______039<--2-----1------2-2--<
79_4____038<-1---------2------1-<
63_3___038<---1-----1--------1-<
69_2__038<1---------1---------<
64_4____037<--1------1---------2<
44_7_______035<----1----1---3-1--1-<
33_5_____035<----------111--11---<
92_5_____034<------1--11-------11<
28_3___034<--1---------1-----1-<
09_2__033<1--------------1----<
72_4____032<-----1-1---------1-1<
12_2__032<--1-----------1-----<
43_7_______030<------1--1----1-2--2<
59_6______030<-----1------121----1<
24_2__030<---1-----------1----<
50_4____029<--1-------------1-11<
76_3___028<-----1---1--------1-<
91_4____026<----------1---111---<
73_4____026<----1-------2--1----<
61_4____026<----2---------1--1--<
94_2__023<------1----1--------<
01_5_____021<-----1-------2---2--<
60_3___020<---------1---11-----<
93_5_____019<----------1-12---1--<
55_4____018<------1--------1--11<
31_3___015<----------11------1-<
26_2__015<---------1----1-----<
78_3___010<-----------1---1--1-<
41_3___010<----------1----2----<
68_6______009<-------------11-1-12<
57_2__009<-------------11-----<
85_1_000<-------------------1<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
800_4________<--1-----1---1-1-----<
952_3______<-2--------------1---<
815_3______<-1---1-------------1<
798_3______<-----11----------1--<
779_3______<-1---------1------1-<
665_3______<----1-1-----------1-<
456_3______<------1-1---------1-<
388_3______<---2--------1-------<
351_3______<---1---------1----1-<
313_3______<--1------1---------1<
237_3______<---------1-1-------1<
137_3______<----1------------1-1<
072_3______<-----1-1-----------1<
996_2____<-----1------------1-<
982_2____<----1-1-------------<
980_2____<------2-------------<
973_2____<----1-------1-------<
906_2____<---11---------------<
882_2____<---------1-------1--<
851_2____<1---------------1---<
848_2____<-------------1--1---<
847_2____<-1----1-------------<
842_2____<---11---------------<
837_2____<2-------------------<
819_2____<-------1--------1---<
818_2____<------------1-----1-<
753_2____<------1---1---------<
750_2____<----------------1-1-<
716_2____<-------1----1-------<
667_2____<-------1------1-----<
666_2____<---1------------1---<
658_2____<---------------11---<
646_2____<----------1--1------<
618_2____<---1-------------1--<
570_2____<-1-----------------1<
559_2____<-----1-------1------<
554_2____<-1---------------1--<
549_2____<-1--1---------------<
548_2____<1-------------1-----<
531_2____<----------11--------<
523_2____<----11--------------<
500_2____<-1----1-------------<
498_2____<-------1----1-------<
492_2____<------------------11<
484_2____<----------11--------<
443_2____<------1------------1<
435_2____<------------1--1----<
429_2____<--1------------1----<
416_2____<-------2------------<
405_2____<-----11-------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
795 20 20 15
6?15 ?05 ?32
5??42 ??62 ??97 ??62 ??42 ??20
4??19 ??20 ??88 ??62
3???89 ???83 ???05 ???84 ???83 ???99
2???15 ???13
1???13
ĐB???84
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
32-19-88-15-62-20
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
62-88
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 19/04/2021
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 89 - 80

400 01 502 403 704 05 06 007 08 109
10 11 12 113 14 15 116 17 18 119
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 88*373 38 39
840 41 42 43 44 45 46 47 548 49
50 851 52 35532 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 81365 *66 67 68 569
70 71 72 73 974 75 76 77 78 79
2*802 81 82 83 84 85 *86 87 188 89
090 91 92 93 94 95 96 97 098 99

...