Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 13/05/2021
GiảiKết quả
709-33-02-23
6917-833-388
58505-4981-2318-7544-2891-0191
41896-1399-1212-5965
391639-33161-83447-46988-64519-25878
240720-22183
181431
ĐB68664
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 12/05/2021
GiảiKết quả
713-55-70-67
6931-274-752
51402-7744-5242-9550-5712-2726
48517-1916-6068-4664
341247-66322-82113-01646-94819-44572
214342-12281
106579
ĐB49650
KQXS Miền Bắc 11/05/2021
GiảiKết quả
721-04-47-74
6826-058-851
58818-0806-9150-5583-1613-2304
46636-4486-2882-4552
331583-38456-58820-47386-50654-84672
273469-30308
146413
ĐB57470
KQXS Miền Bắc 10/05/2021
GiảiKết quả
753-29-28-57
6307-802-403
51046-0728-4516-3542-2857-0539
41787-9249-2002-3566
358238-22551-72439-91037-28917-04645
234677-20804
169734
ĐB54247
KQXS Miền Bắc 09/05/2021
GiảiKết quả
712-50-05-13
6701-912-815
58342-1184-7406-4858-8972-9760
48511-0448-4346-7136
389049-72087-29566-01899-04804-83194
273046-17455
177298
ĐB76369
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_236_________________________049______057_______073_______
8_235_________________________050______059_______064______
1_229________________________042_____063_______053_____
3_224_______________________054______055_______054_____
4_220_______________________047______060_______045____
7_212______________________057_______052______053_____
9_211______________________043_____042_____055______
0_195_____________________042_____047______047_____
2_191____________________032____051______057______
5_187____________________044_____054______039____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 86-86
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
17_8________184<11-1--1-1-1-11------<
47_9_________173<1111--1---1-----1-11<
56_7_______131<--1--11-1-1-1------1<
68_10__________129<-1---11--11---1-22--<
02_8________128<11-2----11--1-1-----<
36_12____________121<--1-1--12-1-3-11--1-<
72_6______121<-11-1---1-2---------<
38_5_____118<---1-111---------1--<
22_5_____118<-1---1--11--1-------<
13_13_____________115<-22-1-11---3-1---1-1<
53_6______113<---1--111-------1-1-<
46_7_______111<-1-12---1--------1-1<
52_7_______109<-11---1----1--111---<
44_6______109<11-----12------1----<
66_8________107<---11--31-1--------1<
31_5_____107<11----1-1---1-------<
88_10__________103<2----1-11-111--1---1<
42_7_______103<-2-112-----------1--<
04_7_______103<--2111-------1-1----<
50_8________099<-21-11-------1-1--1-<
87_4____099<---11-1---1---------<
86_10__________097<--2--111---1-12-1---<
12_9_________096<11--2-----1---21---1<
99_8________096<1---11-----11--1--11<
45_5_____094<---1--1--1---1-1----<
83_7_______089<1-2---1---1--11-----<
64_7_______089<11---------1-111---1<
06_5_____089<--1-1--1----1--1----<
55_6______088<-1--1-1-------1-1-1-<
82_5_____088<--1--11------1-1----<
67_7_______087<-1---1-1-----1--12--<
81_6______087<11-------11---1-1---<
20_4____087<1-1---1------------1<
19_5_____086<11----------111-----<
18_5_____085<1-1--1------------2-<
16_7_______082<-1-1-----12---1--1--<
69_6______082<--1-1---1--2------1-<
39_6______081<1--2--1-----1----1--<
70_4____081<-11------1-1--------<
78_10__________079<1----1---2-1-1211---<
21_8________078<--1---1--1--2--1--11<
49_6______078<---11----11--1---1--<
26_6______078<-11------1--1---2---<
79_8________077<-1-----21--11----1-1<
33_8________077<2----1--11-1-----1-1<
74_3___071<-11-------1---------<
96_7_______068<1----1---1---11--11-<
05_4____068<1---1------1-1------<
08_5_____065<--1----1-1--11------<
34_4____065<---1---1---1------1-<
54_4____063<--1----1-1--1-------<
28_7_______062<---2-1----1----111--<
58_3___061<--1-1---------1-----<
61_4____059<1-------1-11--------<
80_7_______056<-----11--3--1-1-----<
07_5_____056<---1-1---------21---<
37_6______055<---1-----11------111<
29_6______055<---1----1-1-2----1--<
10_8________054<------12-1-1--1----2<
51_4____054<--11--------------11<
23_4____051<1------------111----<
65_4____050<1----1--------1----1<
60_7_______048<----1--1--1--2--11--<
84_6______043<----1--2------1-11--<
59_5_____043<-----1-1---1-1-----1<
43_5_____042<------1-1--1-1----1-<
25_4____042<-----1-1--1-----1---<
98_4____041<----1----1-1-1------<
75_6______040<-----1--1--1--2----1<
15_3___040<----1---1----1------<
77_4____039<---1------------111-<
57_4____039<---2-----1-----1----<
09_3___038<1-----------1---1---<
93_4____037<-----2---1-----1----<
03_2__035<---1------1---------<
91_6______034<2---------1----2---1<
27_4____034<------3-----1-------<
32_5_____029<---------1-----1111-<
01_6______028<----1------1---1-12-<
24_3___028<-------1-1------1---<
41_7_______026<-------1--1----11-3-<
76_4____026<--------1--11------1<
40_3___025<--------1-1----1----<
94_3___024<----1---------1-1---<
00_2__022<-----1-------1------<
89_2__020<--------1---1-------<
71_4____019<------1------2-----1<
92_3___019<------1---------11--<
11_3___019<----1-----------1--1<
85_2__018<---------1-1--------<
35_3___017<-------1--------1-1-<
95_2__017<------1----------1--<
48_5_____016<----1------------2-2<
63_2__015<--------1--------1--<
90_3___013<--------1---------11<
73_3___013<-----------11-----1-<
97_2__007<-----------1------1-<
62_2__005<---------------11---<
30_1_005<-------------1------<
14_2__004<--------------1---1-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
566_4________<---11--1-----------1<
917_3______<1--1--------1-------<
910_3______<------1--1----1-----<
878_3______<1--------1---1------<
786_3______<-----1-------11-----<
767_3______<-----1-----------2--<
639_3______<1-----1-----1-------<
447_3______<1-----1-----------1-<
342_3______<-1--1------------1--<
241_3______<----------1-----1-1-<
046_3______<---11--------------1<
979_2____<--------1--1--------<
972_2____<----1-----1---------<
967_2____<-------------1--1---<
899_2____<----1-------------1-<
882_2____<--1---1-------------<
869_2____<--------1---------1-<
866_2____<-------11-----------<
818_2____<--1--1--------------<
804_2____<---11---------------<
773_2____<-----------11-------<
756_2____<----------1--------1<
752_2____<-1-------------1----<
736_2____<--------1---1-------<
734_2____<---1---1------------<
726_2____<-1--------------1---<
714_2____<--------------1---1-<
688_2____<-----1----1---------<
684_2____<--------------1-1---<
664_2____<11------------------<
650_2____<-1-----------1------<
641_2____<-------1----------1-<
636_2____<--1----1------------<
612_2____<--------------11----<
586_2____<------1---------1---<
583_2____<--2-----------------<
572_2____<-1------1-----------<
517_2____<-1------1-----------<
501_2____<---------------1--1-<
486_2____<--1----1------------<
475_2____<-----------1-------1<
470_2____<--1------1----------<
455_2____<----1---------1-----<
452_2____<------1----1--------<
450_2____<---------------1--1-<
436_2____<------------1-----1-<
431_2____<1-----1-------------<
402_2____<-1-------1----------<
388_2____<1-------1-----------<
368_2____<-----1---1----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 13/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
747 88 88 17
6?83 ?04 ?56
5??86 ??68 ??50 ??22 ??99 ??22
4??56 ??36 ??83 ??02
3???86 ???47 ???45 ???86 ???99 ???88
2???38 ???45
1???99
ĐB???42
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
36-45-86-86-04-99
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
86-86
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 13/05/2021
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 02 - 56

00 01 *02 03 04 505 06 07 08 *09
10 11 212 13 14 15 16 917 318 519
720 21 22 *23 24 25 26 27 28 29
30 431 32 8*332 34 35 36 37 38 639
40 41 42 43 544 45 46 447 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 161 62 63 68664 965 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 878 79
80 981 82 183 84 85 86 87 93882 89
90 18912 92 93 94 95 896 97 98 399

...