Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Kontum.
KQXS Kontum 13/08/2017
GiảiKết quả
839
7925
67917-9681-1061
57379
441583-39750-71759-26411-39129-27071-72064
342135-41490
274787
113729
ĐB679058
Kết quả mới của XSKT Kontum được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Kontum 06/08/2017
GiảiKết quả
862
7595
65824-1710-1240
59520
451976-40121-30482-75514-03388-20283-67019
328620-84439
279226
151543
ĐB655708
KQXS Kontum 30/07/2017
GiảiKết quả
859
7548
61982-1686-1325
52616
496722-52840-90713-20860-70950-97649-57229
397961-24270
249486
100259
ĐB076273
KQXS Kontum 23/07/2017
GiảiKết quả
816
7326
62011-8337-2288
57513
433527-74273-62727-72229-76091-56107-49667
350258-53998
287771
104491
ĐB648834
KQXS Kontum 16/07/2017
GiảiKết quả
818
7521
65349-0667-7589
57278
457234-31422-72585-75395-27793-21524-48591
361304-68297
228985
177271
ĐB284295
Note: Kết quả xổ số Kontum (kqxs Kontum) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Kontum (K) được cập nhật đầy đủ để dò số Kontum thay thế vé dò Kontum. Thống kê xổ số (tk xs) Kontum được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso kontum). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Kontum, kqxs K, kqxsK, xskt Kontum, xskt K, xs Kontum, tkxs Kontum, thống kê xs Kontum, thống kê sx Kontum, thống kê xskt Kontum, xs kiến thiết Kontum, kq xs Kontum, kết quả xs Kontum, kq xổ số Kontum, xổsố Kontum, sổxố Kontum, dự đoán xs Kontum, dò kqxs Kontum, ketquaxoso Kontum, ketquaxosokontum, xosokienthietkontum, kqxskt Kontum, kqxskt kontum, dự đoán xổ số Kontum, dự đoán xổ số kontum, dudoanxoso kontum, xosokienthiet kontum, đài Kontum, dò số Kontum, dò số K. chu kỳ xổ số Kontum, kqxsKontum, kqxskontum, xsktKontum, xsktkontum, xsktK, kqxskt, xổ số Kontum trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Kontum
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Kontum.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_191____________________036_____042_____041____
1_184___________________040_____042_____046_____
2_183___________________041_____036_____035____
0_169__________________041_____036_____031___
9_164_________________030____033____036____
4_158_________________028____034____037____
5_153________________036_____030____031___
6_149________________030____038_____035____
8_148________________024___043_____036____
3_141_______________034____026____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 67-39
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
29_6______144<2-11--1-1-----------<
67_6______135<---11---111--1------<
71_10__________129<1--11--1--1--2-1-2--<
13_6______119<--11--11----11------<
61_5_____115<1-1---11---------1--<
73_5_____113<--11-1-1---------1--<
49_5_____111<--1-1-1-1-------1---<
11_6______109<1--1---1--1--1----1-<
48_5_____095<--1---11--1------1--<
16_5_____094<--11-1----1----1----<
40_4____094<-11--1---------1----<
50_3___092<1-1--1--------------<
21_3___092<-1--11--------------<
08_9_________091<-1----1-11----2111--<
39_5_____091<11------1--1-1------<
24_4____090<-1--1-1---------1---<
62_5_____086<-1---11---------1-1-<
26_4____086<-1-1----1--1--------<
83_3___086<11-----1------------<
58_4____082<1--1----1----1------<
17_7_______080<1-----11--21-1------<
82_4____079<-11------1---1------<
20_7_______077<-2-------1111--1----<
87_8________071<1-------121-1---1--1<
86_7_______064<--2--1---1-11-----1-<
91_5_____064<---21----1-1--------<
76_4____064<-1----2----1--------<
70_4____064<--1--1-----1--1-----<
95_4____063<-1--2---------1-----<
59_3___062<1-2-----------------<
88_3___061<-1-1---------------1<
25_3___060<1-1----------------1<
34_3___057<---11------------1--<
22_4____056<--1-1-----------1-1-<
35_3___048<1-------1--------1--<
54_4____047<-----1----111-------<
79_4____045<1----1-------------2<
12_4____045<------11-1--------1-<
64_4____043<1---------1----11---<
00_4____041<-----21------------1<
10_2__039<-1---------1--------<
60_4____038<--1--------1--2-----<
19_2__038<-1----------1-------<
98_4____037<---1-------1---1--1-<
43_4____037<-1------------2-1---<
18_3___037<----1--1---------1--<
14_3___037<-1-------------11---<
84_7_______036<-------1--1-11--12--<
89_5_____036<----1-1-------3-----<
03_2__035<-------11-----------<
07_4____033<---1----------11---1<
37_3___033<---1-------1-------1<
94_4____032<-------11------1--1-<
74_4____032<------1--1--2-------<
42_3___032<-------11---------1-<
90_2__031<1----------------1--<
75_3___030<-------1-1----1-----<
81_2__030<1-----------------1-<
92_4____029<-----1-----1---11---<
27_3___029<---2----------1-----<
31_4____027<-----1-----1----11--<
68_3___026<--------11-------1--<
04_2__026<----1-----1---------<
46_3___025<-------1---1---1----<
01_3___025<-----2----------1---<
77_2__025<-----1----1---------<
85_4____023<----2-----------1-1-<
97_3___023<----1-------1------1<
93_2__022<----1---------1-----<
55_3___021<--------1-2---------<
66_4____020<------1--------11--1<
45_2__020<-------1-----1------<
52_1_020<-----1--------------<
72_4____019<--------1---1-----11<
30_1_019<------1-------------<
41_4____018<---------2----1-1---<
57_3___018<------1--------2----<
78_2__018<----1-------------1-<
06_1_018<-------1------------<
69_1_017<--------1-----------<
23_1_017<--------1-----------<
05_4____016<-----------11-1----1<
51_4____014<---------1---3------<
15_4____013<---------2------1--1<
96_3___012<---------1-------11-<
09_3___012<--------1----------2<
47_2__012<----------1---1-----<
02_4____011<------------1--11-1-<
56_3___008<------------1--1---1<
99_2__008<-------------1-1----<
38_2__008<----------1-------1-<
32_2__008<-----------1-----1--<
65_1_006<------------1-------<
36_1_006<------------1-------<
44_2__005<------------2-------<
28_1_005<-------------1------<
63_5_____004<-------------1---121<
53_2__004<-------------1-----1<
33_2__001<-----------------11-<
80_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
961_3______<--1---11------------<
708_3______<-1----1-1-----------<
566_3______<---------------11--1<
139_3______<--------1--1-1------<
925_2____<1------------------1<
848_2____<-------1--1---------<
824_2____<-1----1-------------<
784_2____<----------1--1------<
686_2____<--1--1--------------<
667_2____<---11---------------<
663_2____<-------------1-----1<
649_2____<--1-------------1---<
611_2____<-------1-----1------<
595_2____<-1------------1-----<
591_2____<----1----1----------<
589_2____<----1---------1-----<
521_2____<----11--------------<
520_2____<-1-------------1----<
417_2____<------1----1--------<
411_2____<1---------1---------<
392_2____<-----1---------1----<
387_2____<--------11----------<
351_2____<-------------2------<
337_2____<---1-------1--------<
326_2____<---1----1-----------<
315_2____<---------1------1---<
283_2____<-1-----1------------<
278_2____<----1-------------1-<
273_2____<--11----------------<
271_2____<----1------------1--<
240_2____<-1---1--------------<
229_2____<--11----------------<
187_2____<----------1-----1---<
177_2____<-----1----1---------<
163_2____<-----------------11-<
120_2____<----------1-1-------<
108_2____<--------------11----<
094_2____<-------1-------1----<
087_2____<---------1---------1<
061_2____<1----------------1--<
045_2____<-------1-----1------<
012_2____<------11------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Kontum (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 13/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Kontum ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
808
7?83
6??40 ??61 ??39
5??39
4???82 ???39 ???67 ???87 ???24 ???76 ???62
3???86 ???20
2???11
1???39
ĐB???24
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
67-39-39-87-40-08
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
67-39
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Kontum 13/08/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 86 - 11

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 411 12 13 14 15 16 917 18 19
20 21 22 23 24 925 26 27 28 71292
30 31 32 33 34 135 36 37 38 *39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
750 51 52 53 54 55 56 57 79058 759
60 061 62 63 064 65 66 67 68 69
70 071 72 73 74 75 76 77 78 379
80 681 82 583 84 85 86 787 88 89
490 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...