Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 26/10/2016
GiảiKết quả
753-61-30-86
6963-532-252
58518-6890-3219-5234-4413-0639
46482-4838-7372-6004
307187-59772-94319-21200-65400-81859
295879-48294
126116
ĐB29449
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 25/10/2016
GiảiKết quả
790-93-25-87
6456-816-228
53513-3966-7444-8579-7208-0684
45694-8317-5820-1310
338047-88333-54224-32626-78019-50363
296892-62812
176810
ĐB18942
KQXS Miền Bắc 24/10/2016
GiảiKết quả
707-21-52-58
6808-660-830
58815-4444-7291-0445-3018-4391
47992-5898-2780-4447
383028-75219-10305-28856-66201-07264
265342-78750
171601
ĐB94694
KQXS Miền Bắc 23/10/2016
GiảiKết quả
786-10-51-85
6532-113-107
57419-3313-7902-2426-0623-3914
47415-2703-3289-2628
373757-08454-37739-02559-99954-96463
283890-14725
155404
ĐB99887
KQXS Miền Bắc 22/10/2016
GiảiKết quả
709-86-55-75
6049-357-303
59562-2833-3977-2010-1290-0670
43978-8999-4980-8237
315196-91121-70667-02592-00378-99971
217454-54679
127443
ĐB57699
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_232________________________059_______056_______061______
5_232________________________046______065_______054_____
3_226________________________045_____059_______055______
9_225_______________________050______056_______057______
7_211______________________036_____051______052_____
0_211______________________041_____055_______064______
4_207______________________047______049______057______
1_201_____________________037_____067________043____
2_199_____________________050______038_____055______
6_196_____________________049______044_____042____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 08-80
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
94_8________209<111--111-1---1------<
87_9_________185<11-1--1-1-1---1-11--<
28_10__________171<-111-1--111------1-2<
19_8________150<2111-----1--1--1----<
90_10__________147<11-11--1--2----2--1-<
86_8________130<1--11-1---1--2-1----<
79_9_________122<11--1---1--1------13<
10_11___________121<-2-11-1--1--111-11--<
05_8________111<--1---12-1-1-2------<
53_11___________110<1----112-21--1--1--1<
04_8________107<1--1---11------211--<
80_6______106<--1-11---1-----11---<
32_6______105<1--1--2-1------1----<
52_7_______102<1-1--1-----11-1-1---<
63_4____102<11-1-------1--------<
39_7_______101<1--1---21------1--1-<
26_5_____097<-1-1--1----1--1-----<
49_11___________096<1---1--2-11---1--211<
13_4____096<11-2----------------<
30_6______093<1-1--1------1--1-1--<
08_5_____093<-11--1------2-------<
92_5_____092<-11-1---------1----1<
18_10__________091<1-1-----1--3----1111<
14_6______089<---1--1-3---1-------<
75_5_____088<----1111---------1--<
59_7_______087<1--1---2----1-2-----<
07_5_____086<--11----11--------1-<
03_5_____086<---11---2--1--------<
37_7_______085<----112-1--1-----1--<
38_10__________084<1-------1-11-1111-2-<
42_5_____084<-11------1-11-------<
70_6______082<----1-111----2------<
21_6______082<--1-1-1--------11--1<
44_5_____081<-11----1------1----1<
58_5_____079<--1---11---------11-<
47_5_____074<-11-------1---1-1---<
01_7_______073<--2---2-1--1-----1--<
57_6______071<---11-----11----11--<
54_5_____070<---21-1------1------<
33_5_____069<-1--1----1-------1-1<
78_5_____068<----21--1--1--------<
16_5_____068<11------------11---1<
17_8________067<-1---1----2----12--1<
64_7_______067<--1------2-111----1-<
82_6______065<1----2----1--1--1---<
56_4____065<-11------------11---<
25_2__065<-1-1----------------<
20_5_____064<-1-----11--------1-1<
24_2__063<-1---1--------------<
34_5_____062<1----1---1----1---1-<
12_7_______061<-1-------211----1-1-<
02_6______061<---1-1-------1-12---<
84_6______060<-1----1-----1-1-1-1-<
55_10__________059<----11---2---1121--1<
98_5_____059<--1--1--------11---1<
91_5_____059<--2----1-2----------<
45_3___059<--1---1-------1-----<
23_2__058<---1-1--------------<
15_6______054<--11-------------211<
50_5_____053<--1-----1-1---2-----<
96_5_____051<----1-----111--1----<
73_7_______050<-----2------1111--1-<
00_6______050<2-------1---1--11---<
85_6______049<---1-----12--2------<
48_6______049<--------2-111---1---<
99_5_____047<----21-----2--------<
83_7_______045<------22----2-----1-<
93_6______045<-1----------21--11--<
81_4____043<-------11-1-1-------<
46_4____043<-------21----1------<
65_3___042<-----1-1---1--------<
31_5_____039<---------1-111---1--<
61_5_____038<1-----------1-2----1<
43_4____038<----1-1--------1-1--<
60_5_____035<--1----------11----2<
66_3___035<-1--------------11--<
35_7_______033<-----2------122-----<
95_4____033<--------11--1---1---<
40_4____033<-------1--11---1----<
68_3___032<-----1----11--------<
51_5_____031<---1--------1-----21<
62_9_________030<----1-------11-1-122<
67_4____030<----1-----1---1---1-<
89_2__030<---1-----------1----<
72_4____029<2------------1-----1<
29_4____028<------1---1--1-----1<
71_2__026<----1-----1---------<
76_5_____025<---------11---1-1-1-<
09_3___024<----1-------1-----1-<
06_2__021<--------1--1--------<
74_5_____020<---------1-1----11-1<
88_2__019<------1--------1----<
77_3___018<----1------------2--<
11_2__017<-----1------------1-<
97_3___016<-------1---------11-<
27_2__016<------1-----------1-<
36_1_011<---------1----------<
69_1_008<----------1---------<
41_2__001<-----------------11-<
22_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
992_3______<--1-----------1----1<
978_3______<----1---1--1--------<
853_3______<---------11--------1<
838_3______<1--------------11---<
801_3______<------1----1-----1--<
683_3______<------11----1-------<
662_3______<-------------1----11<
604_3______<-------1-------1-1--<
335_3______<-----1-------11-----<
290_3______<----1-----1----1----<
118_3______<-----------2----1---<
053_3______<------11--------1---<
010_3______<----1-1-----1-------<
997_2____<-----------------11-<
994_2____<---------1---1------<
976_2____<---------1--------1-<
938_2____<------------------2-<
930_2____<-----1-----------1--<
914_2____<---1----1-----------<
910_2____<----------------11--<
902_2____<---1------------1---<
890_2____<1--1----------------<
887_2____<---1-------------1--<
835_2____<-------------11-----<
833_2____<----1--------------1<
820_2____<-1-----1------------<
780_2____<--1--1--------------<
779_2____<--------1--1--------<
757_2____<---1------------1---<
755_2____<--------------1-1---<
694_2____<-11-----------------<
684_2____<-1------------1-----<
649_2____<-------1----------1-<
631_2____<---------1---1------<
621_2____<----------------1--1<
601_2____<--1---1-------------<
579_2____<-1-----------------1<
570_2____<------11------------<
562_2____<----1-------1-------<
559_2____<---1---1------------<
557_2____<----------11--------<
532_2____<1--1----------------<
528_2____<---------1---------1<
518_2____<1-----------------1-<
517_2____<----------1-----1---<
503_2____<--------1--1--------<
494_2____<------11------------<
490_2____<-------1-------1----<
456_2____<-1--------------1---<
454_2____<---11---------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
763 30 80 86
6?39 ?39 ?14
5??94 ??39 ??28 ??59 ??26 ??03
4??49 ??59 ??14 ??05
3???39 ???26 ???08 ???53 ???80 ???39
2???87 ???94
1???14
ĐB???92
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
39-08-05-92-59-80
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
08-80
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 26/10/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 75 - 19

42002 01 02 03 004 05 06 07 08 09
10 11 12 413 14 15 116 17 518 32192
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
*30 31 532 33 234 35 36 37 838 639
40 41 42 43 44 45 46 47 48 29449
50 51 252 *53 54 55 56 57 58 859
60 *61 62 963 64 65 66 67 68 69
70 71 73722 73 74 75 76 77 78 879
80 81 482 83 84 85 *86 187 88 89
890 91 92 93 294 95 96 97 98 99

...