Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 26/06/2017
GiảiKết quả
754-41-64-52
6932-536-318
56315-4884-9459-0791-7086-8928
49154-5182-0869-4695
374949-50020-36741-11415-32662-22149
223935-66577
190840
ĐB70727
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 25/06/2017
GiảiKết quả
733-44-94-10
6769-690-973
53161-1174-4862-6422-6711-8494
41590-6647-1662-9012
384119-57111-60611-84509-27110-07886
233762-92463
112360
ĐB48396
KQXS Miền Bắc 24/06/2017
GiảiKết quả
750-20-21-26
6064-848-673
51427-2525-9623-0501-8190-1044
40589-7590-1245-7106
361250-65484-49370-02594-92244-16221
202102-10412
170148
ĐB03261
KQXS Miền Bắc 23/06/2017
GiảiKết quả
705-59-49-81
6660-013-343
53230-1265-1429-1673-3721-2612
49484-7352-1183-1500
349974-75954-05788-72691-53659-24081
212726-27574
126145
ĐB86523
KQXS Miền Bắc 22/06/2017
GiảiKết quả
770-69-09-49
6851-538-491
54621-6981-1172-0988-5388-4107
48236-3218-1264-7504
340428-81108-29096-19893-15659-19772
225193-90750
173134
ĐB98378
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_246__________________________057_______054______059______
8_220_______________________041_____065_______056______
4_220_______________________037_____061_______059______
0_220_______________________051______050______057______
9_212______________________040_____053______047_____
2_212______________________041_____051______060______
5_207______________________052______048______057______
3_206______________________038_____056_______056______
6_200_____________________054______050______050_____
7_197_____________________049______052______039____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 45-08
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
73_10__________190<-111-111-1----1---2-<
83_9_________165<---1-1121--1-11-----<
49_8________153<2--1111--------1---1<
12_8________148<-111--21---1-------1<
91_6______122<1--11-1------11-----<
62_12____________115<13-----1--111-1-2--1<
88_6______115<---12--1-11---------<
28_5_____114<1---1-11--------1---<
90_8________107<-22--11----1----1---<
64_6______105<1-1-1----1-1------1-<
84_9_________103<1-11------12--1--1-1<
44_8________103<-12-----111-----11--<
59_7_______102<1--211-----1-------1<
15_11___________097<2----111---11--1-1-2<
43_8________097<---1-21-1-12--------<
21_11___________096<--211--1--1-1-12-1--<
69_4____096<11--1-----------1---<
00_7_______092<---1-1--22------1---<
52_5_____092<1--1----11----1-----<
20_4____092<1-1--1---------1----<
50_8________091<--2-11--1--1-1---1--<
61_7_______091<-11---1------1-2--1-<
09_6______091<-1--1-1-----1---11--<
08_5_____091<----111-1-1---------<
19_4____091<-1---1-1-----1------<
86_4____087<11-----1------1-----<
45_7_______077<--11-----1-1--2--1--<
74_8________076<-1-2----1-----11-11-<
18_6______076<1---1----1-------111<
60_3___076<-1-1-----1----------<
06_9_________075<--1---3---1121------<
11_8________075<-3------21------1-1-<
95_4____073<1-----1-1--1--------<
23_6______071<--11------1--12-----<
36_7_______070<1---1---11---1---1-1<
27_5_____069<1-1---------1--11---<
96_4____069<-1--1------1--1-----<
81_8________067<---21---2----1----2-<
70_7_______067<--1-1---1-1-1---1--1<
02_7_______065<--1----1-12--2------<
54_7_______064<2--1------1--1----11<
34_6______064<----12--1----1---1--<
72_5_____064<----22---1----------<
38_9_________063<----1-1-1-1--1-1-2-1<
68_3___063<------111-----------<
94_8________062<-21---------11--1-11<
16_6______061<-----111-------21---<
26_2__061<--11----------------<
22_4____060<-1------11--------1-<
35_8________059<1----1----1----311--<
25_8________059<--1------1131----1--<
89_6______059<--1------11-1-1-1---<
32_8________057<1-------2---1-2-2---<
87_7_______057<------1--1--1111--1-<
10_6______057<-2-----1---11------1<
93_9_________056<----21---11------121<
51_5_____055<----1--11------11---<
04_5_____055<----1--1-11----1----<
01_4____052<--1-----1---1-1-----<
97_3___050<-----11--1----------<
66_5_____048<-------21--11-------<
29_4____048<---1----1---1----1--<
48_9_________047<--2----1----1-1-2--2<
82_4____047<1----------11-1-----<
76_6______044<------1-11----1---11<
41_6______043<2---------1-1-1---1-<
33_3___043<-1----------11------<
80_7_______042<-----2-1--1------1-2<
65_4____042<---1-----1---2------<
63_3___042<-1-------1---------1<
07_3___039<----11-----------1--<
78_5_____037<----1--1-------11--1<
46_5_____037<------1--1--1-1---1-<
30_4____036<---1------1------11-<
47_3___034<-1--------------1-1-<
98_5_____032<------1--1---1---1-1<
31_3___031<------1--1----1-----<
77_2__031<1----------------1--<
99_3___030<------1---1-1-------<
05_1_030<---1----------------<
40_3___029<1-----------------11<
13_2__027<---1--------------1-<
55_3___026<-----1-------11-----<
39_3___026<-------1----11------<
42_4____025<-----1-------1--11--<
85_5_____024<-------1---1---2--1-<
03_3___023<-------1---1-----1--<
56_2__021<-------1----1-------<
17_3___019<-----1----------1-1-<
57_5_____016<----------1--2-1-1--<
37_5_____016<----------1--2-1-1--<
75_6______015<-----------11-1---12<
92_3___015<---------------111--<
79_2__015<----------11--------<
24_2__014<-------1-----------1<
67_3___011<----------1----1--1-<
58_3___008<------------1---1-1-<
71_1_007<-----------1--------<
53_3___004<---------------21---<
14_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
245_4________<--1------1----1--1--<
673_3______<--11-1--------------<
662_3______<11------------1-----<
659_3______<---11------1--------<
523_3______<---1------1---1-----<
498_3______<---------1---1---1--<
325_3______<----------12--------<
193_3______<----1-----1------1--<
149_3______<1-----1--------1----<
100_3______<--------11------1---<
988_2____<----1----1----------<
978_2____<-------1-------1----<
974_2____<---1-----------1----<
954_2____<---1------1---------<
950_2____<-----------1-----1--<
948_2____<-------1------1-----<
938_2____<----------1--------1<
887_2____<---------1--------1-<
869_2____<1---------------1---<
862_2____<-1-----------------1<
851_2____<----1-----------1---<
847_2____<----------------1-1-<
811_2____<--------2-----------<
799_2____<------1---1---------<
766_2____<-------11-----------<
762_2____<-1---------1--------<
761_2____<------1--------1----<
741_2____<1-------------1-----<
738_2____<------1------1------<
730_2____<-----------------11-<
721_2____<---1-----------1----<
706_2____<------1---1---------<
695_2____<1-------1-----------<
683_2____<-----1--------1-----<
680_2____<-----1-------------1<
668_2____<------1-1-----------<
648_2____<----------------1--1<
643_2____<--------1--1--------<
634_2____<-----1--1-----------<
606_2____<------------11------<
590_2____<-11-----------------<
543_2____<------1---1---------<
536_2____<1------------1------<
535_2____<---------------11---<
515_2____<-----1-----1--------<
502_2____<----------1--1------<
500_2____<---1-1--------------<
491_2____<----1--------1------<
484_2____<--11----------------<
480_2____<----------1--------1<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
750 86 00 59
6?61 ?09 ?28
5??61 ??90 ??83 ??08 ??12 ??08
4??49 ??43 ??61 ??08
3???45 ???69 ???00 ???91 ???09 ???28
2???91 ???88
1???20
ĐB???28
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
12-08-90-00-45-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
45-08
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 26/06/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 06 - 62

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 43152 16 17 318 19
020 21 22 23 24 25 26 70727 928 29
30 31 932 33 34 935 536 37 38 39
840 7*412 42 43 44 45 46 47 48 19492
50 51 *52 53 1*542 55 56 57 58 459
60 61 662 63 *64 65 66 67 68 869
70 71 72 73 74 75 76 577 78 79
80 81 182 83 884 85 086 87 88 89
90 791 92 93 94 695 96 97 98 99

...