Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 29/08/2014
GiảiKết quả
778-77-38-79
6101-985-378
51716-5068-0623-4272-8863-8413
45126-8043-1822-6943
376010-02270-18071-27450-38469-11510
273541-79646
117004
ĐB45949
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 28/08/2014
GiảiKết quả
769-10-29-61
6698-145-718
51714-9586-1558-6509-5369-5847
41607-7519-3638-9650
301179-41203-23620-04272-98412-23188
214592-41114
105700
ĐB10260
KQXS Miền Bắc 27/08/2014
GiảiKết quả
772-80-16-65
6794-631-710
50644-4863-9747-8746-5117-0813
41300-0273-9955-0952
365028-75658-62040-62562-32129-03099
235648-11645
144147
ĐB63755
KQXS Miền Bắc 26/08/2014
GiảiKết quả
703-23-75-09
6972-813-664
59531-5275-8561-6540-0147-8602
47882-6606-6081-6651
347885-32306-75195-72625-41492-65235
248020-28206
142385
ĐB17870
KQXS Miền Bắc 25/08/2014
GiảiKết quả
713-40-84-12
6217-405-828
59867-0948-2347-8012-0314-4943
43715-4624-9483-6940
320957-09357-97016-82760-95007-87801
223313-57269
135452
ĐB43897
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_237_________________________049______061_______059______
0_236_________________________052______062_______063______
1_217_______________________050______065_______046_____
9_215_______________________053______048______058______
8_213______________________050______045_____055______
7_209______________________045_____063_______054_____
2_209______________________045_____042_____064______
5_204_____________________041_____045_____052_____
6_202_____________________046______060_______042____
3_198_____________________029____049______047_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 92-13
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
13_10__________194<1-11211---1---1----1<
72_11___________191<1111-2-1--1-11-----1<
69_9_________164<12--1---11---1--1-1-<
48_7_______140<--1-111--1----1----1<
92_10__________129<-1-1--1-12--2-11----<
47_6______125<-1211--------1------<
09_8________124<-1-1-1-1---211------<
50_8________123<11---12----1-1-----1<
17_6______121<--1-1-1-1---1----1--<
40_8________119<--1121----2--1------<
16_8________119<1-1-1----1--111---1-<
38_8________116<11---2-1--1----11---<
29_6______113<-11--1--1--------2--<
23_5_____112<1--1--11-----------1<
58_5_____109<-11---1--1--------1-<
00_5_____109<-11---21------------<
44_6______108<--1--1--1---1--1--1-<
12_8________105<-1--21--1-1--1--1---<
31_9_________103<--11---1-1----11-1-2<
79_9_________097<11------3--11-----2-<
10_6______096<211---------1------1<
25_5_____094<---1--1-1-1-----1---<
85_9_________093<1--2--1---11-11--1--<
46_6______093<1-1------1--111-----<
19_8________092<-1-----122-1---1----<
88_3___089<-1---1-1------------<
70_10__________088<1--1-----1-2---1112-<
60_7_______088<-1--1--2----1--1--1-<
63_6______086<1-1-----1-1---1-1---<
43_6______085<2---1--1------1--1--<
52_7_______084<--1-1-1-------1-11-1<
73_3___084<--1---11------------<
24_5_____082<----111-1----------1<
02_8________079<---1-11--------31-1-<
20_4____077<-1-1-----1----1-----<
55_7_______075<--2--1-1-1-----1--1-<
94_7_______073<--1----11-21----1---<
68_5_____073<1-----11-----11-----<
03_6______072<-1-1--------21-1----<
45_5_____072<-11------1------1--1<
06_8________070<---3-1-1---1-----1-1<
05_6______070<----1-11-11--------1<
67_8________069<----1--21-1-1--11---<
07_8________068<-1--1-------1--112-1<
61_5_____068<-1-1-------------111<
01_3___066<1---1------1--------<
80_5_____064<--1--3--------1-----<
64_7_______062<---1----12-1---1---1<
18_6______062<-1-----1----11-1-1--<
14_5_____062<-2--1-----1----1----<
28_4____062<--1-1------1-----1--<
82_3___057<---1-1----------1---<
26_3___056<1------1--1---------<
74_8________055<--------1111-2----11<
34_6______055<------11-11---1--1--<
49_6______052<1-------1-----211---<
51_3___052<---1---1-----------1<
77_4____050<1----1----------11--<
84_5_____049<----1---1--11-1-----<
15_3___049<----1---11----------<
41_6______048<1-------1-----1--12-<
98_6______047<-1--------13----1---<
36_4____047<-----12------1------<
35_4____047<---1----1---1-----1-<
08_7_______044<-----1-----1---11111<
57_4____044<----2-1----------1--<
11_5_____043<------11---1-1----1-<
99_6______042<--1--------1-1--12--<
76_3___042<-----11-----1-------<
81_5_____040<---1-------2-1--1---<
65_5_____040<--1---------1-21----<
83_4____040<----1---2----------1<
71_5_____039<1-----------1-1---11<
86_3___039<-1-----------1--1---<
04_3___039<1----------1----1---<
37_4____038<-------1-1-1-1------<
33_3___037<-------11----1------<
62_5_____036<--1----------1-1-1-1<
27_5_____036<------1--11-----1--1<
22_3___036<1-----------1-----1-<
75_6______035<---2-----1-----1--11<
95_2__035<---1------1---------<
42_5_____031<------1---1---1-11--<
66_3___031<-----1---1-----1----<
97_4____029<----1-----2---1-----<
93_4____029<------1---1----11---<
78_4____029<2------------1-----1<
54_7_______028<-----1------1-12--2-<
87_5_____026<---------11--1--1-1-<
30_6______023<---------21----1-2--<
32_4____023<--------1----11---1-<
89_3___021<-------1---1-------1<
90_4____014<-----------1--1-11--<
91_3___012<----------1--1-----1<
59_2__006<------------1-----1-<
39_1_006<------------1-------<
21_2__005<------------2-------<
56_2__004<--------------1---1-<
96_2__003<----------------11--<
53_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
992_3______<---------1--1-1-----<
936_3______<------2------1------<
880_3______<-----2--------1-----<
816_3______<------------11----1-<
755_3______<--1----1-------1----<
612_3______<----------1--1--1---<
470_3______<-----------1---1--1-<
454_3______<------------1--2----<
231_3______<-------1---------1-1<
972_2____<---1---------1------<
970_2____<----------------11--<
952_2____<--1----------------1<
949_2____<1-------1-----------<
943_2____<1---1---------------<
935_2____<--------1---1-------<
918_2____<-------------1-1----<
894_2____<----------1-----1---<
879_2____<--------1---------1-<
870_2____<---1-------1--------<
867_2____<----1--1------------<
863_2____<1-1-----------------<
837_2____<---------1---1------<
813_2____<--11----------------<
807_2____<------------1---1---<
794_2____<--1----1------------<
784_2____<--------1-----1-----<
779_2____<--------2-----------<
777_2____<----------------11--<
760_2____<----1----------1----<
714_2____<-1--------1---------<
692_2____<------1--1----------<
674_2____<-----------1-------1<
667_2____<-------1--------1---<
664_2____<---1-------1--------<
631_2____<--1------1----------<
623_2____<1------------------1<
607_2____<-1---------------1--<
593_2____<----------1-----1---<
587_2____<----------1--1------<
548_2____<---------1----1-----<
527_2____<----------1--------1<
517_2____<--------1---1-------<
510_2____<1------------------1<
505_2____<------1---1---------<
487_2____<----------------1-1-<
469_2____<1--------1----------<
452_2____<----1-1-------------<
426_2____<-------1--1---------<
422_2____<------------1-----1-<
347_2____<----1--------1------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 29/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
717 92 48 58
6?12 ?13 ?16
5??09 ??88 ??25 ??60 ??17 ??38
4??38 ??29 ??40 ??31
3???58 ???40 ???13 ???58 ???00 ???09
2???38 ???16
1???00
ĐB???13
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
31-88-92-13-29-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
92-13
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 29/08/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 55 - 52

00 101 02 03 004 05 06 07 08 09
50102 11 12 413 14 15 716 17 18 19
20 21 822 623 24 25 126 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 *38 39
40 541 42 90432 44 45 646 47 48 45949
450 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 863 64 65 66 67 068 469
270 071 272 73 74 75 76 *77 3*782 *79
80 81 82 83 84 985 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...