Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 06/07/2015
GiảiKết quả
770-72-81-36
6193-633-826
53998-6719-0677-3739-9596-4833
42150-5086-7935-9312
326330-46400-50014-42189-05361-51637
241005-61485
109768
ĐB20484
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 05/07/2015
GiảiKết quả
779-24-23-02
6929-761-016
53816-6992-8907-1685-0983-8578
44314-0641-2397-5534
308839-01322-68841-30169-19129-21876
262222-90212
153627
ĐB21792
KQXS Miền Bắc 04/07/2015
GiảiKết quả
799-65-13-35
6401-249-627
57951-6548-0331-4293-5151-0621
45164-7880-8525-0046
311381-73711-40209-70209-06636-61522
279390-86557
148140
ĐB30754
KQXS Miền Bắc 03/07/2015
GiảiKết quả
724-06-02-34
6062-099-762
51539-0261-4525-8638-7337-1231
43207-3521-0150-3062
321523-01653-39383-22861-36833-39444
255844-79524
179251
ĐB74762
KQXS Miền Bắc 02/07/2015
GiảiKết quả
720-54-83-34
6351-724-911
52266-4214-5816-6759-9297-7475
44669-9500-1617-3214
329344-82608-84427-06443-67489-08524
264796-50155
105909
ĐB19387
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_242_________________________051______065_______061______
1_234________________________051______049______065______
9_229________________________053______056_______062______
3_225_______________________048______065_______056______
0_216_______________________042_____057_______056______
6_213______________________046______055_______057______
7_203_____________________050______048______046_____
5_195_____________________047______045_____051_____
4_195_____________________038_____051______047_____
8_188____________________034____049______039____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 24-27
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
22_10__________148<-21--1111----111----<
83_7_______146<-1-11--1---1--1---1-<
24_10__________142<-1-2211--1--1---1---<
99_6______137<--11--11---11-------<
85_5_____134<11---1-1---1--------<
23_6______133<-1-1--1--11---1-----<
25_6______130<--11--1-11-------1--<
36_10__________129<1-1--1-1-1-----311--<
39_7_______126<11-1--1----1----11--<
11_9_________125<--1-1-1--11----1-111<
00_8________125<1---1-1-211-------1-<
35_12____________124<1-1----112--11--1111<
27_9_________120<-11-1----11-1----111<
34_5_____116<-1-11--1-----------1<
14_5_____114<11--2-1-------------<
61_10__________110<11-2---1---1--2-1--1<
62_11___________106<---4-2--31-----1----<
07_8________100<-1-1---1-----11--111<
81_7_______100<1-1----1-2-1-1------<
46_7_______098<--1---1---12-1-1----<
37_5_____091<1--1----11-----1----<
96_4____091<1---1-1------1------<
12_7_______090<11-------11-1--1--1-<
21_5_____086<--11---1------1--1--<
02_6______085<-1-1----2-----2-----<
09_10__________084<--2-111----1---1-111<
97_8________084<-1--1--2---1----1-2-<
16_8________082<-2--1-1---11----11--<
89_9_________080<1---1--1--1--1-1-111<
53_7_______080<---1---11--2---1---1<
20_7_______080<----11-12-----1---1-<
60_8________079<-----11--1-1111--1--<
72_5_____079<1----2-1-----1------<
51_7_______078<--211----------111--<
57_3___078<--1--1---1----------<
78_7_______077<-1-----1---111--11--<
31_4____077<--11-----11---------<
44_8________076<---21-2----1-1-----1<
70_6______075<1-------1-111----1--<
86_6______070<1----1--1---1---11--<
77_4____070<1------11----1------<
05_4____070<1----1--1------1----<
93_7_______068<1-1--------2-1----11<
41_9_________067<-2-----1--112---1-1-<
50_4____067<1--1--------1-1-----<
54_6______066<--1-1-----1----11--1<
79_4____066<-1---1----1------1--<
66_4____066<----111-----------1-<
69_3___066<-1--1--------1------<
33_5_____063<2--1---------1-1----<
65_4____062<--1--1-------11-----<
26_4____061<1------1-1------1---<
06_6______060<---1-----1-1---111--<
38_6______059<---1---1----21-----1<
30_6______059<1-----1-------1--111<
55_5_____059<----11--1----1--1---<
03_5_____058<-----11--11-1-------<
92_8________057<-2-----1----1-1-21--<
73_7_______057<-----1-1-1-11----11-<
76_5_____056<-1----2--------1---1<
29_5_____056<-2----1---2---------<
95_7_______055<-------12---111----1<
01_5_____054<--1--1----------1-11<
40_7_______053<--1--------1-11--111<
64_4____050<--1-----1----1-1----<
49_6______044<--1----1------3----1<
10_4____043<-----21----------1--<
19_4____042<1----------21-------<
08_4____041<----1---1-1------1--<
87_3___040<----1---1----1------<
18_5_____039<------1--1-1-1----1-<
15_3___039<-----11--------1----<
84_2__038<1---------1---------<
43_5_____037<----1---1-----1-2---<
90_4____036<--1-------1------2--<
48_4____035<--1-------1-------11<
98_3___035<1-----------1------1<
68_3___035<1-------------1--1--<
59_8________034<----1-----1-2--21--1<
32_5_____033<-----2------11--1---<
13_2__033<--1----------1------<
75_4____032<----1-----1-1-----1-<
17_2__032<----1----1----------<
80_2__031<--1------------1----<
94_4____029<------1--1-----1---1<
63_5_____027<------1-----1--11-1-<
28_3___027<--------1-1--1------<
56_3___022<-----1------1------1<
91_5_____018<----------11--1---2-<
45_1_018<-------1------------<
47_1_017<--------1-----------<
71_4____016<---------1-----11-1-<
88_3___015<---------1----1---1-<
67_3___015<---------1---1-----1<
82_5_____011<----------1----11--2<
42_3___011<----------1---2-----<
74_2__010<------------1-1-----<
04_1_008<----------1---------<
58_1_002<----------------1---<
52_1_002<----------------1---<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
653_4________<---1----1--1---1----<
062_4________<---2-1--1-----------<
935_3______<1------1---------1--<
922_3______<-------11----1------<
602_3______<--------1-----2-----<
524_3______<---11-1-------------<
397_3______<-1-----1----------1-<
389_3______<-------------1---11-<
261_3______<---1---1-----------1<
212_3______<-1-------1--1-------<
041_3______<------------1---1-1-<
007_3______<-------------1----11<
992_2____<-1-----1------------<
990_2____<-----------------2--<
982_2____<----------1--------1<
940_2____<-------------11-----<
936_2____<---------1-----1----<
911_2____<----1----------1----<
909_2____<----1------------1--<
900_2____<--------1-1---------<
861_2____<---1----------1-----<
833_2____<1--1----------------<
830_2____<------1------------1<
816_2____<-1--1---------------<
811_2____<----------1------1--<
797_2____<----------------1-1-<
763_2____<------1--------1----<
762_2____<---2----------------<
759_2____<----1-----1---------<
743_2____<--------1-------1---<
711_2____<--1---1-------------<
649_2____<--------------2-----<
641_2____<-1----------1-------<
637_2____<1--------------1----<
632_2____<-----1------1-------<
627_2____<-11-----------------<
609_2____<---------------1---1<
596_2____<1-----1-------------<
581_2____<---------1---1------<
578_2____<-1---------------1--<
559_2____<---------------11---<
546_2____<----------1----1----<
539_2____<---1-------1--------<
525_2____<--11----------------<
516_2____<------1----------1--<
500_2____<----1-1-------------<
489_2____<----1----------1----<
475_2____<----1-----1---------<
470_2____<----------11--------<
461_2____<--------------1-1---<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 6/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
716 35 22 27
6?81 ?99 ?81
5??35 ??61 ??85 ??14 ??83 ??00
4??85 ??22 ??99 ??97
3???62 ???36 ???99 ???24 ???16 ???34
2???62 ???11
1???25
ĐB???09
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
83-99-24-34-27-35
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
24-27
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 06/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 36 - 31

400 01 02 03 04 005 06 07 08 09
10 11 312 13 014 15 16 17 18 719
20 21 22 23 24 25 826 27 28 29
330 31 32 86332 34 935 *36 637 38 739
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
150 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 361 62 63 64 65 66 67 768 69
*70 71 *72 73 74 75 76 677 78 79
80 *81 82 83 20484 485 086 87 88 189
90 91 92 193 94 95 596 97 998 99

...