Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 02/09/2014
GiảiKết quả
767-43-25-68
6402-488-659
51366-1038-5609-8951-2327-1212
44528-9225-5335-0501
305632-06750-83371-04552-53196-09697
270012-69915
189085
ĐB71548
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 01/09/2014
GiảiKết quả
789-42-81-55
6431-245-726
52671-9552-6615-4315-9153-0670
45106-7897-6783-9829
332796-33050-96296-34604-54618-79738
290517-03598
105441
ĐB61809
KQXS Miền Bắc 31/08/2014
GiảiKết quả
737-48-05-99
6256-744-696
56636-3861-5534-1294-3368-4560
41834-3460-1200-7590
390710-71951-85561-93082-37575-51082
253769-93110
166114
ĐB98507
KQXS Miền Bắc 30/08/2014
GiảiKết quả
701-49-83-46
6212-058-171
58060-4750-2996-4448-9234-3528
49998-2477-1428-5972
362804-49679-56759-41555-34692-73361
240148-77827
143548
ĐB50554
KQXS Miền Bắc 29/08/2014
GiảiKết quả
778-77-38-79
6101-985-378
51716-5068-0623-4272-8863-8413
45126-8043-1822-6943
376010-02270-18071-27450-38469-11510
273541-79646
117004
ĐB45949
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_239_________________________048______062_______058______
0_229________________________046______059_______063______
9_223_______________________051______050______056______
5_218_______________________050______048______055______
1_217_______________________045_____069________044____
6_214______________________050______060_______046_____
8_205_____________________047______045_____061______
2_201_____________________046______042_____062______
7_199_____________________048______055_______050_____
3_195_____________________029____050______045____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 01-00
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
48_11___________198<1-13--1-111--1----1-<
50_10__________182<11-111---12----1-1--<
72_11___________169<---11111-2-1--1-11--<
09_10__________149<11---1-1-1-1---211--<
38_9_________138<11--11---2-1--1----1<
69_8________138<--1-12--1---11---1--<
96_5_____130<1211----------------<
12_10__________125<2--1-1--21--1-1--1--<
71_6______123<11-11-----------1-1-<
29_5_____120<-1---11--1--1-------<
01_5_____117<1--11---1------1----<
92_11___________109<---1-1-1--1-12--2-11<
58_5_____108<---1-11---1--1------<
52_6______106<11----1-1-1-------1-<
55_8________103<-1-1--2--1-1-1-----1<
68_7_______100<1-1-1-----11-----11-<
28_6______097<1--2--1-1------1----<
79_8________096<---111------3--11---<
13_9_________095<----1-11211---1---1-<
46_7_______094<---11-1------1--111-<
10_7_______094<--2-211---------1---<
04_4____094<-1-11----------1----<
45_4____092<-1---11------1------<
15_6______091<12------1---11------<
00_6______091<--1--11---21--------<
85_9_________090<1---1--2--1---11-11-<
98_7_______089<-1-1-1--------13----<
61_5_____089<--21-1-1------------<
70_7_______087<-1--1--1-----1-2---1<
51_4____086<1-1----1---1--------<
60_9_________083<--21-1--1--2----1--1<
83_5_____081<-1-1----1---2-------<
06_7_______080<-1-----3-1-1---1----<
97_6______079<11------1-----2---1-<
07_5_____079<--1--1--1-------1--1<
47_6______078<-----1211--------1--<
43_6______078<1---2---1--1------1-<
17_6______078<-1----1-1-1-1---1---<
31_7_______074<-1----11---1-1----11<
27_5_____074<1--1------1--11-----<
94_7_______071<--1---1----11-21----<
14_6______071<--1--2--1-----1----1<
77_3___070<---11----1----------<
26_4____069<-1--1------1--1-----<
88_4____068<1----1---1-1--------<
40_8________066<------1121----2--1--<
34_8________066<--21------11-11---1-<
18_6______066<-1---1-----1----11-1<
05_6______066<--1-----1-11-11-----<
16_7_______065<----1-1-1----1--111-<
41_4____064<-1--1-------1-----1-<
59_3___062<1--1------------1---<
67_8________061<1-------1--21-1-1--1<
02_7_______061<1------1-11--------3<
25_6______058<2------1--1-1-1-----<
82_4____058<--2----1-1----------<
49_6______057<---11-------1-----21<
99_4____056<--1---1--------1-1--<
44_6______054<--1---1--1--1---1--1<
75_5_____053<--1----2-----1-----1<
35_4____053<1------1----1---1---<
81_5_____050<-1-----1-------2-1--<
24_4____048<--------111-1-------<
23_4____048<----1--1--11--------<
36_5_____047<--1------12------1--<
66_4____045<1--------1---1-----1<
63_5_____044<----1-1-----1-1---1-<
37_5_____044<--1--------1-1-1-1--<
42_4____044<-1--------1---1---1-<
89_3___042<-1---------1---1----<
54_6______038<---1-----1------1-12<
32_4____037<1-----------1----11-<
20_4____037<-----1-1-----1----1-<
19_8________035<-----1-----122-1---1<
53_1_035<-1------------------<
03_6______033<-----1-1--------21-1<
90_3___031<--1------------1--1-<
73_3___031<------1---11--------<
74_6______030<------------1111-2--<
80_5_____029<------1--3--------1-<
57_3___028<--------2-1---------<
56_2__028<--1---------------1-<
64_6______027<-------1----12-1---1<
84_5_____025<--------1---1--11-1-<
78_3___025<----2------------1--<
76_3___021<---------11-----1---<
22_2__020<----1-----------1---<
11_4____019<----------11---1-1--<
95_2__019<-------1------1-----<
86_2__018<-----1-----------1--<
65_5_____016<------1---------1-21<
62_3___016<------1----------1-1<
33_3___014<-----------11----1--<
08_3___013<---------1-----1---1<
93_3___011<----------1---1----1<
87_3___010<-------------11--1--<
30_4____007<-------------21----1<
91_2__005<--------------1--1--<
39_1_002<----------------1---<
21_2__001<----------------2---<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
548_4________<1--1---------1----1-<
992_3______<-------------1--1-1-<
972_3______<---1---1---------1--<
936_3______<----------2------1--<
880_3______<---------2--------1-<
755_3______<------1----1-------1<
750_3______<1--1-------------1--<
692_3______<---1------1--1------<
517_3______<-1----------1---1---<
454_3______<----------------1--2<
998_2____<---1-----------1----<
951_2____<1-1-----------------<
949_2____<----1-------1-------<
943_2____<----1---1-----------<
935_2____<------------1---1---<
918_2____<-----------------1-1<
897_2____<-1------1-----------<
870_2____<-------1-------1----<
867_2____<--------1--1--------<
863_2____<----1-1-------------<
837_2____<-------------1---1--<
816_2____<----------------11--<
813_2____<------11------------<
794_2____<------1----1--------<
784_2____<------------1-----1-<
779_2____<------------2-------<
760_2____<--------1----------1<
744_2____<--1---------1-------<
714_2____<-----1--------1-----<
710_2____<--1---1-------------<
664_2____<-------1-------1----<
631_2____<------1------1------<
612_2____<--------------1--1--<
609_2____<1----------1--------<
587_2____<--------------1--1--<
561_2____<--1----1------------<
552_2____<11------------------<
528_2____<1--1----------------<
505_2____<----------1---1-----<
470_2____<---------------1---1<
469_2____<----1--------1------<
460_2____<--1--------1--------<
452_2____<--------1-1---------<
448_2____<---1------1---------<
441_2____<-1----------1-------<
426_2____<-----------1--1-----<
347_2____<--------1--------1--<
306_2____<-------1-------1----<
302_2____<----------1--------1<
300_2____<------1---1---------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 2/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
710 12 15 48
6?15 ?52 ?69
5??45 ??00 ??01 ??52 ??98 ??85
4??96 ??85 ??45 ??79
3???15 ???69 ???48 ???48 ???61 ???55
2???01 ???96
1???13
ĐB???92
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
48-12-01-00-15-79
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
01-00
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 02/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 60 - 45

00 501 402 03 04 05 06 07 08 609
10 11 02122 13 14 915 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2*252 26 327 528 29
30 31 632 33 34 335 36 37 038 39
40 41 42 *43 44 45 46 47 71548 49
750 951 552 53 54 55 56 57 58 659
60 61 62 63 64 65 366 *67 *68 69
70 371 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 085 86 87 488 89
90 91 92 93 94 95 196 697 98 99

...