Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 18/12/2014
GiảiKết quả
743-67-68-70
6455-147-073
57300-7587-6904-0166-2380-3837
45684-6837-0927-5103
313934-83506-55172-55741-20111-58779
238594-81119
192209
ĐB05919
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 17/12/2014
GiảiKết quả
733-36-31-19
6501-714-228
56212-4571-4830-5058-9868-1114
43179-2417-8975-1502
395424-72299-40481-29589-41391-46762
251470-35297
178253
ĐB52436
KQXS Miền Bắc 16/12/2014
GiảiKết quả
732-77-03-80
6283-718-835
58566-8710-5743-1480-5158-4195
48581-4330-9330-0377
312831-69195-02269-53994-09111-95054
292503-30105
176885
ĐB25952
KQXS Miền Bắc 15/12/2014
GiảiKết quả
768-10-03-12
6677-755-657
52476-9834-4190-6154-7345-2073
42264-4311-7114-4457
358389-78235-00729-04092-77968-62187
281153-42172
141234
ĐB17338
KQXS Miền Bắc 14/12/2014
GiảiKết quả
752-41-06-61
6914-478-710
52697-9854-3654-3420-5986-7516
49372-3455-9184-3105
348000-44331-93296-21854-92031-69276
256178-18941
140667
ĐB76442
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_237_________________________052______061_______068_______
1_231________________________067________047______059______
2_222_______________________047______054______060______
0_221_______________________037_____070________055______
7_218_______________________042_____059_______056______
4_217_______________________041_____048______052_____
9_206______________________044_____049______050_____
8_206______________________049______057_______047_____
3_199_____________________038_____056_______050_____
6_183___________________043_____039_____043____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 70-02
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
85_9_________184<--1--11-1-11111-----<
52_7_______170<--1-111-1---11------<
55_12____________153<1--112-2-1-11-----2-<
02_6______153<-1---1-111--1-------<
35_8________131<--11-1--211-1-------<
97_6______120<-1--1-1---1--1---1--<
72_9_________119<1--11----1--111--11-<
68_9_________119<11-2---1---11-1---1-<
94_5_____119<1-1--1--1----1------<
10_8________118<--111-2--------1-1-1<
41_9_________112<1---2-11-1-11-----1-<
54_12____________107<--113-1-1--1---1--12<
31_8________107<-11-2--1----1-----11<
53_5_____103<-1-1---1--1-----1---<
24_5_____102<-1---11---1-----1---<
11_4____099<1-11------1---------<
03_9_________098<1-21--1------1-1--11<
09_7_______098<1----1--111--11-----<
70_6______095<11------2---1-1-----<
04_8________094<1----1-21----11---1-<
81_7_______094<-11---1------1-11-1-<
87_4____092<1--1---1----1-------<
01_13_____________090<-1----13--1-11-1-211<
73_6______089<1--1-2--------1-1---<
34_5_____089<1--2----11----------<
43_5_____087<1-1--1----------2---<
12_8________085<-1-1----2--1---1--11<
76_3___085<---11--1------------<
79_9_________084<11-------1--2-1-11-1<
30_8________083<-12------3-1-1------<
89_6______082<-1-1----1----11---1-<
05_5_____081<--1-1-2------------1<
80_6______080<1-2--1-------1-----1<
90_4____079<---1-1--1----------1<
92_8________078<---1--31---1-----11-<
58_3___077<-11------1----------<
19_5_____073<21---------11-------<
20_8________072<----11-21--------3--<
96_6______072<----1-1---1111------<
14_6______072<-2-11-------------11<
77_9_________070<--21--1---22-------1<
45_6______068<---1--1---1----1---2<
84_5_____068<1---1------1--1--1--<
16_6______067<----11--1-11---1----<
69_5_____066<--1----11-----1-1---<
75_7_______064<-1-----2--12------1-<
00_7_______064<1---1------1----21-1<
47_6______064<1----2----12--------<
66_2__064<1-1-----------------<
06_6______063<1---1--------1-2--1-<
67_2__062<1---1---------------<
32_4____061<--1--1------1---1---<
17_5_____060<-1---1---------1-2--<
27_6______057<1-----1---1---1---11<
86_7_______055<----11--1-----2-11--<
33_6______054<-1----1-------2-11--<
36_4____054<-2----1---------1---<
25_10__________053<-----12---21---1-21-<
62_7_______053<-1---2----------22--<
38_5_____051<---1---1-------2---1<
18_2__049<--1----1------------<
28_4____047<-1--------1---11----<
57_7_______045<---2---1-----1-1-1-1<
99_4____045<-1-------1-----1---1<
98_4____045<--------111----1----<
71_4____044<-1---------1---11---<
22_4____044<---------1111-------<
37_6______041<2--------1---1---2--<
07_5_____041<---------1--1111----<
83_4____040<--1--------1-1----1-<
51_6______039<-------1-11---1--11-<
42_5_____039<----1----1-2--1-----<
95_4____039<--2------1------1---<
91_4____039<-1------------1-11--<
29_6______038<---1------1----2-11-<
39_2__037<------11------------<
78_5_____036<----2-----1--1--1---<
88_7_______034<--------21---2--1-1-<
49_3___031<-----1---1-----1----<
61_3___030<----1------1-1------<
60_3___030<-----1---1------1---<
64_1_030<---1----------------<
08_4____027<--------1---11--1---<
23_8________026<------1---2-2-----12<
63_3___026<-------1-1--------1-<
65_4____023<------1-------11--1-<
44_4____022<---------1-1--1---1-<
40_2__021<-------1----1-------<
56_3___020<--------1----1---1--<
26_2__020<--------1---1-------<
48_4____019<---------1--2--1----<
59_3___015<---------1---1-----1<
82_2__013<--------1----------1<
93_4____010<------------1--12---<
46_4____010<-------------12-1---<
15_3___006<----------1--------2<
50_3___005<--------------2-1---<
21_1_003<---------------1----<
74_1_000<-------------------1<
13_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
854_4________<----2-1-----------1-<
710_4________<--1-1-1--------1----<
654_4________<----1---1--1---1----<
927_3______<1---------1---1-----<
892_3______<-----------1-----11-<
585_3______<-----1------11------<
501_3______<-1-----1--1---------<
425_3______<-----1----1----1----<
330_3______<--2------1----------<
114_3______<-1-1--------------1-<
105_3______<--1-1-1-------------<
101_3______<-------1----1----1--<
073_3______<1--1-1--------------<
029_3______<----------1----1--1-<
994_2____<--1-----1-----------<
986_2____<----1---------1-----<
970_2____<--------1-----1-----<
969_2____<--------1-------1---<
968_2____<---1--------1-------<
952_2____<--1--1--------------<
920_2____<-----1--1-----------<
903_2____<---------------1---1<
900_2____<----------------1--1<
837_2____<2-------------------<
823_2____<----------1-------1-<
809_2____<---------1----1-----<
800_2____<-----------1----1---<
779_2____<1---------------1---<
777_2____<------1----1--------<
775_2____<-----------1------1-<
762_2____<-1---1--------------<
741_2____<1-----------------1-<
712_2____<---------------1--1-<
683_2____<-------------1----1-<
679_2____<---------1---------1<
662_2____<-----------------2--<
612_2____<--------1--1--------<
549_2____<---------1-----1----<
547_2____<-----1-----1--------<
542_2____<-----------1--1-----<
533_2____<----------------11--<
522_2____<-----------11-------<
506_2____<1--------------1----<
478_2____<----1--------1------<
455_2____<1---1---------------<
443_2____<----------------2---<
435_2____<--------1---1-------<
423_2____<-------------------2<
380_2____<1------------1------<
372_2____<----1------------1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 18/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
776 52 09 85
6?53 ?24 ?34
5??52 ??04 ??43 ??85 ??01 ??03
4??12 ??12 ??02 ??02
3???70 ???53 ???97 ???04 ???94 ???81
2???72 ???12
1???04
ĐB???43
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
97-02-70-76-12-52
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
70-02
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 18/12/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 20 - 76

300 01 02 103 904 05 506 07 08 209
10 111 12 13 14 15 16 17 18 1059192
20 21 22 23 24 25 26 927 28 29
30 31 32 33 934 35 36 88372 38 39
40 741 42 *43 44 45 46 147 48 49
50 51 52 53 54 455 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 166 *67 *68 69
*70 71 172 073 74 75 76 77 78 779
380 81 82 83 684 85 86 587 88 89
90 91 92 93 594 95 96 97 98 99

...