Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 01/10/2014
GiảiKết quả
745-78-09-61
6605-603-252
55160-4706-4514-3264-3468-0957
47021-3429-7173-7112
376489-92569-67499-12079-95527-42162
208490-01647
113441
ĐB54396
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 30/09/2014
GiảiKết quả
798-93-86-85
6352-740-973
53452-2203-8918-3303-1690-6653
49884-6602-8635-8726
359234-28551-42151-14450-87159-97257
220766-77039
142877
ĐB50800
KQXS Miền Bắc 29/09/2014
GiảiKết quả
719-28-98-13
6373-663-536
53657-1303-1726-8376-6559-3366
49220-8824-5780-6556
376990-33847-94437-29415-38112-26390
230412-78271
192837
ĐB26001
KQXS Miền Bắc 28/09/2014
GiảiKết quả
755-87-89-11
6555-221-541
52814-0410-5059-0339-0581-8965
40713-9901-1682-3296
319686-88571-62218-55871-42231-81070
203864-20109
141221
ĐB14624
KQXS Miền Bắc 27/09/2014
GiảiKết quả
714-65-09-43
6107-394-876
51790-9329-8827-0826-9747-5097
40534-4320-3712-9125
367752-25311-08351-35699-37704-67093
200849-64354
159918
ĐB92386
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_227________________________060_______037_____065______
0_224_______________________045_____053______061______
9_222_______________________045_____050______064______
2_220_______________________051______062_______050_____
7_217_______________________051______055_______049_____
3_215_______________________041_____056_______060______
4_210______________________036_____057_______049_____
1_209______________________042_____055_______054_____
8_202_____________________051______053______046_____
5_194____________________038_____062_______042____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 12-39
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
73_9_________214<111---1111---1-----1<
57_8________194<111--1-1-11----1----<
39_8________188<-1-1-111--1-1-1-----<
52_11___________166<12--11---1-1--1-1-2-<
18_8________146<-1-112---1---1----1-<
99_8________145<1---1--111-1-------2<
29_10__________130<1---11--12--1--2---1<
90_11___________129<112-1----1--1---12-1<
89_9_________128<1--1---121----12----<
34_8________126<-1--1---111-----12--<
47_8________124<1-1-1-1----1-----111<
93_7_______121<-1--112-----1-1-----<
86_7_______117<-1-11---1----1--1-1-<
26_6______116<-11-1-----111-------<
01_4____112<--11---11-----------<
81_6______106<---1-11---1-1-----1-<
14_8________103<1--11-----11---11-1-<
03_7_______103<121--------1---11---<
76_6______103<--1-1---1--1-1-----1<
12_5_____102<1-2-1-1-------------<
96_7_______100<1--1-1---2----2-----<
07_9_________098<----11111-------3-1-<
21_10__________097<1--2----23----1-1---<
59_6______096<-111-------------21-<
09_5_____095<1--11------1----1---<
51_10__________090<-2--1--11-1---12---1<
66_7_______089<-11------11-1-1---1-<
64_5_____088<1--1---1----2-------<
70_6______086<---1-1-----1111-----<
13_4____086<--11---1--------1---<
28_3___086<--1--11-------------<
19_4____085<--1--1-1-------1----<
06_9_________083<1----11--1--1-2--1-1<
15_4____083<--1---1---11--------<
11_5_____082<---112------------1-<
35_7_______078<-1----11-1-----1-11-<
71_7_______077<--12----1-1----1---1<
78_5_____075<1----1-1---1---1----<
41_3___074<1--1-----1----------<
40_7_______073<-1----1-1---11---2--<
85_6______072<-1-----1-21--1------<
53_4____072<-1-----11----1------<
56_9_________071<--1-----2--2-1-111--<
65_6______070<---11-----11---1---1<
80_7_______067<--1---1---1------121<
79_6______066<1-----1-1---1----1-1<
02_6______066<-1----11------2---1-<
98_2__066<-11-----------------<
20_8________065<--1-1---1---1-11-1-1<
10_11___________064<---1--2----1321----1<
27_6______062<1---1--------1-2---1<
87_4____062<---1--1-----11------<
48_9_________061<-----11-1---112--1-1<
24_4____058<--11-----------1--1-<
68_4____057<1-----1----1--1-----<
50_3___056<-1-----1----1-------<
36_8________055<--1-----11-----1-31-<
94_5_____054<----11--1-------1-1-<
63_5_____054<--1---------111-1---<
45_4____053<1------1----1---1---<
75_6______051<-----1----111-1---1-<
49_5_____051<----11-----1-11-----<
37_6______050<--2---1---1-----11--<
69_3___048<1------1----------1-<
31_5_____047<---1-----2---1-1----<
42_8________046<------1---21--1-111-<
83_5_____043<------12-----1---1--<
22_5_____043<-----1-1---2-1------<
58_6______042<------2-1--------111<
82_4____040<---1----1---------11<
43_7_______039<----1-----12-1--1-1-<
97_3___039<----1--1-------1----<
77_2__039<-1---------1--------<
84_3___036<-1------------1---1-<
00_3___036<-1-----------1-----1<
55_3___033<---2------1---------<
61_2__033<1--------------1----<
05_1_033<1-------------------<
23_8________032<-----3-----2---1-1-1<
62_2__032<1---------------1---<
60_2__031<1----------------1--<
04_6______030<----1-------11--1-11<
74_4____030<-----1-----1--1-1---<
30_3___029<--------11----1-----<
08_3___029<------1--1------1---<
38_4____028<-------1--2-1-------<
25_2__026<----1-----1---------<
72_4____025<-----1-------11----1<
16_4____024<---------11-2-------<
88_2__023<-------1--1---------<
17_2__023<-------1--1---------<
33_4____021<-------1-----1--1--1<
54_2__020<----1-----------1---<
44_4____015<--------1-------2-1-<
32_3___012<----------1--1-----1<
91_2__009<----------1------1--<
95_3___007<-------------1-1---1<
92_2__004<-------------1-----1<
46_2__002<---------------2----<
67_1_001<-----------------1--<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
320_5__________<----1---1-----1--1-1<
990_3______<--1-------------1--1<
842_3______<----------1------11-<
739_3______<------1-----1-1-----<
682_3______<---1----1---------1-<
610_3______<------------21------<
551_3______<-1--------1---1-----<
521_3______<--------11------1---<
452_3______<-1-------1--------1-<
429_3______<1----1---1----------<
376_3______<--1-----1----1------<
178_3______<-------1---1---1----<
980_2____<----------1--------1<
951_2____<---------------2----<
923_2____<-----1-------------1<
918_2____<-1--1---------------<
910_2____<------1-------1-----<
907_2____<------1---------1---<
906_2____<---------1-------1--<
902_2____<--------------2-----<
889_2____<--------2-----------<
875_2____<-----------1--1-----<
871_2____<---1------1---------<
858_2____<------2-------------<
849_2____<----1---------1-----<
822_2____<-----1-1------------<
800_2____<-1-----------1------<
796_2____<-----1--------1-----<
766_2____<-1------------1-----<
748_2____<--------------1--1--<
745_2____<-------1--------1---<
744_2____<--------1-------1---<
735_2____<---------1-----1----<
734_2____<--------1-------1---<
731_2____<---------2----------<
726_2____<-11-----------------<
723_2____<-----1-----1--------<
716_2____<---------1--1-------<
699_2____<----1--1------------<
690_2____<-1----------1-------<
686_2____<---1------------1---<
673_2____<------1------1------<
666_2____<---------11---------<
664_2____<------------2-------<
663_2____<--1----------1------<
658_2____<------------------11<
657_2____<--1------------1----<
653_2____<-1-----------1------<
643_2____<-----------1-1------<
604_2____<----------------1-1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 1/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
747 26 52 26
6?34 ?52 ?57
5??51 ??81 ??29 ??39 ??57 ??66
4??86 ??81 ??64 ??89
3???99 ???59 ???12 ???51 ???90 ???34
2???34 ???47
1???90
ĐB???14
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
51-39-12-57-52-34
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
12-39
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 01/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 07 - 73

00 01 02 603 04 605 706 07 08 *09
10 11 112 13 514 15 16 17 18 19
20 021 22 23 24 25 26 527 28 429
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 441 42 43 44 *45 46 647 48 49
50 51 252 53 54 55 56 957 58 59
160 *61 162 63 264 65 66 67 468 569
70 71 72 173 74 75 76 77 *78 079
80 81 82 83 84 85 86 87 88 489
490 91 92 93 94 95 54396 97 98 499

...