Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 27/06/2016
GiảiKết quả
789-50-13-60
6404-443-740
50296-9721-3684-8549-1532-6383
44132-0917-3523-5240
335141-58459-13481-59483-87033-53836
255857-16126
136986
ĐB83475
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 26/06/2016
GiảiKết quả
732-00-71-47
6546-086-196
58684-3646-8282-9233-7291-1576
46787-3672-5039-7930
314232-70308-38943-27042-05237-72482
206193-31127
104887
ĐB71391
KQXS Miền Bắc 25/06/2016
GiảiKết quả
776-69-59-90
6647-758-017
50178-9312-0428-9234-7266-4314
41199-0270-6531-8540
396083-23725-67388-21048-95269-98407
204659-83315
132763
ĐB24409
KQXS Miền Bắc 24/06/2016
GiảiKết quả
742-81-52-57
6614-227-134
51678-5466-8526-4122-9570-0226
46075-3997-9780-2428
303718-40024-14520-61655-69640-44158
296307-01304
162447
ĐB76741
KQXS Miền Bắc 23/06/2016
GiảiKết quả
754-35-52-69
6248-383-458
59641-5877-2548-4862-6846-3911
40851-3614-6837-8463
383771-24191-84934-70749-86581-70771
288858-84790
114121
ĐB34529
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_235_________________________047______064_______068_______
2_228________________________050______050______059______
4_220_______________________055_______059_______049_____
8_215_______________________045_____051______050_____
1_210______________________042_____057_______059______
0_210______________________043_____040_____061______
3_209______________________046______052______055______
6_207______________________043_____060_______047_____
9_205_____________________043_____051______048_____
5_201_____________________046______056_______044____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 32-30
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
40_9_________180<2-11--1--111---1----<
58_8________170<--112-11-1---1------<
84_7_______158<11---1--111--------1<
27_7_______141<-1-1---1-1-11--1----<
70_10__________140<--11-2-111--1----11-<
14_6______139<--111---11---------1<
78_6______135<--11-1--1---11------<
34_4____124<--111---1-----------<
32_9_________123<22---11-----12------<
96_7_______120<11----1-11-1--1-----<
71_9_________119<-1--2-211-----2-----<
76_5_____119<-11--11----------1--<
75_9_________116<1--1--1-----11111-1-<
57_8________115<1--1-1-1----11----11<
28_5_____114<--11---11----1------<
46_8________107<-2--1-12-1---------1<
83_7_______101<2-1-1----1--2-------<
47_9_________100<-111---1---1--11--11<
22_5_____098<---1--11-1---------1<
42_5_____096<-1-1--1----1---1----<
17_12____________093<1-1--1----4---2-11-1<
97_6______093<---1---1--1-11----1-<
37_5_____093<-1--11----1--------1<
08_4____093<-1---11-----1-------<
30_6______092<-1---1--2--1-1------<
60_11___________090<1----1-11-1---112--2<
81_6______090<1--11-----2-------1-<
33_8________088<11---------2-1-111--<
69_8________085<--2-11-1------1-1-1-<
41_8________084<1--11--1---1---1-1-1<
52_5_____084<---11-1------1-----1<
13_8________083<1----1--11--21---1--<
55_4____083<---1--1-1-----1-----<
82_8________082<-2---1--11----11--1-<
18_7_______082<---1--11---2----1-1-<
07_6______081<--11-----11--1--1---<
43_5_____081<11------1------1---1<
63_5_____080<--1-1-1-----------11<
86_3___079<11-------1----------<
04_5_____078<1--1----1------1-1--<
66_4____077<--11-----11---------<
48_4____075<--1-2---1-----------<
59_7_______074<1-2------12----1----<
26_5_____074<1--2-----1---1------<
72_6______072<-1---1----1-1----11-<
62_9_________070<----11-1-12-----12--<
98_7_______066<-----11---111--1--1-<
91_7_______065<-2--1---------111--1<
90_7_______065<--1-1------1---21-1-<
15_5_____065<--1----11------11---<
54_4____065<----111------------1<
49_5_____064<1---1------1----2---<
25_5_____064<--1---2--1--------1-<
87_6______063<-2-----1-1---1-----1<
39_7_______060<-1-----1-1----1---12<
20_3___060<---1-1-------1------<
24_6______058<---1---1----1--1--2-<
61_7_______056<-----11-1----2-11---<
89_5_____055<1-----1------1-1-1--<
21_6______054<1---1------------1-3<
23_4____054<1----1-----1------1-<
36_4____053<1-------1-1------1--<
51_5_____052<----1-1---1-1-1-----<
56_6______047<------1-1-1--1-1-1--<
09_4____046<--1-----1----1-----1<
50_5_____043<1----------11----2--<
92_4____043<-----1--1--1-1------<
12_4____042<--1--------11----1--<
31_2__042<--1------1----------<
02_4____040<------1-----111-----<
00_3___039<-1------------11----<
73_6______038<-------11--1----12--<
67_5_____038<-----1--1---1----11-<
99_3___037<--1----------11-----<
01_5_____036<-----------1111-1---<
03_5_____035<-----1--1------1-11-<
93_3___035<-1------------2-----<
80_3___035<---1------1-------1-<
94_4____032<------2----11-------<
11_4____032<----1----2------1---<
88_3___030<--1-------------1-1-<
35_3___030<----1----1-------1--<
74_7_______029<-------1--1---1-211-<
64_4____028<-------2---1---1----<
29_4____028<----1--------11--1--<
10_4____028<-----1-----1-1-----1<
19_3___028<-------1-1------1---<
45_4____027<---------1-11--1----<
38_4____026<-----1------1-1----1<
77_4____023<----1---------2-1---<
85_3___021<-------1---2--------<
53_4____020<----------11---11---<
79_2__015<--------1--------1--<
44_2__015<-------1----------1-<
65_5_____012<----------1-2-----11<
16_4____008<------------1---21--<
68_2__008<----------1-------1-<
95_3___003<--------------2---1-<
06_1_003<---------------1----<
05_3___002<----------------11-1<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
160_4________<-----1--------11---1<
887_3______<-1-----------1-----1<
869_3______<--------------1-1-1-<
613_3______<--------1----1---1--<
561_3______<-----1--1----1------<
428_3______<--11---1------------<
383_3______<1---1----1----------<
298_3______<-----1-----1---1----<
967_2____<------------1----1--<
956_2____<------1------1------<
933_2____<---------------1-1--<
917_2____<1-------------1-----<
862_2____<----1-----------1---<
857_2____<1------------1------<
847_2____<---------------1---1<
837_2____<----1--------------1<
782_2____<-----1---------1----<
771_2____<----2---------------<
770_2____<-------1----------1-<
760_2____<--------1-------1---<
757_2____<-------1-----------1<
749_2____<----1------1--------<
725_2____<--1------1----------<
721_2____<1------------------1<
717_2____<----------1--------1<
714_2____<--------1----------1<
695_2____<--------------1---1-<
684_2____<11------------------<
674_2____<----------1------1--<
664_2____<-------2------------<
640_2____<---1--1-------------<
614_2____<---11---------------<
570_2____<---1-------------1--<
541_2____<-----------1-----1--<
540_2____<--1------1----------<
533_2____<-----------1----1---<
532_2____<1------------1------<
520_2____<---1-1--------------<
517_2____<----------1-----1---<
481_2____<1-----------------1-<
475_2____<1------------1------<
463_2____<----1-------------1-<
411_2____<---------2----------<
391_2____<-1-------------1----<
366_2____<---------11---------<
356_2____<----------1------1--<
354_2____<------1------------1<
352_2____<-------------1-----1<
315_2____<--1------------1----<
307_2____<---1---------1------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
775 70 32 96
6?83 ?83 ?40
5??60 ??22 ??84 ??17 ??84 ??22
4??32 ??58 ??32 ??71
3???57 ???84 ???70 ???97 ???40 ???30
2???97 ???08
1???83
ĐB???34
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
32-84-84-71-30-70
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
32-30
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 27/06/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 14 - 08

00 01 02 03 404 05 06 07 08 09
10 11 12 *13 14 15 16 917 18 19
20 721 22 523 24 25 126 27 28 29
30 31 15322 033 34 35 836 37 38 39
27402 141 42 443 44 45 46 47 48 549
*50 51 52 53 54 55 56 857 58 459
*60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 83475 76 77 78 79
80 481 82 43832 684 85 986 87 88 *89
90 91 92 93 94 95 296 97 98 99

...