Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 30/08/2016
GiảiKết quả
783-14-58-01
6946-900-871
54775-1096-8504-4109-1233-4220
45823-3292-2430-9396
345934-29435-48825-51337-82542-18180
272390-38198
162373
ĐB86844
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 29/08/2016
GiảiKết quả
796-97-15-68
6949-841-747
55431-9446-6262-3207-5760-8408
49708-9160-5802-9706
350303-46731-84596-11969-75152-79211
263490-05676
123580
ĐB31946
KQXS Miền Bắc 28/08/2016
GiảiKết quả
771-74-37-46
6354-623-238
56354-9586-6429-5370-6342-5145
46378-9245-9047-4306
312913-67189-12084-04394-61728-89656
256249-10506
100469
ĐB39470
KQXS Miền Bắc 27/08/2016
GiảiKết quả
759-53-00-17
6012-151-601
58216-4291-1646-6314-3672-7408
43632-8740-1845-2237
385164-94500-64589-38906-67861-89437
234124-63255
102890
ĐB87565
KQXS Miền Bắc 26/08/2016
GiảiKết quả
742-76-13-41
6739-026-028
58138-9487-3807-0730-8851-3460
43616-5959-2740-7878
390810-41851-91841-82125-01255-92866
225273-66558
183461
ĐB13061
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_240_________________________060_______058_______044____
7_230________________________054______060_______060______
1_222_______________________054______056_______059______
5_217_______________________039_____062_______053_____
4_217_______________________051______053______051_____
6_214______________________045_____047______061______
0_208______________________027____065_______058______
3_207______________________040_____050______053_____
9_200_____________________042_____043_____053_____
2_185___________________048______046______048_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 14-40
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
46_7_______158<1211-1---------1----<
37_10__________145<1-12-12----1---1---1<
40_7_______144<---111---1--11-1----<
61_7_______137<---121-11-----1-----<
12_9_________136<---1-12--1-1--1-11--<
51_9_________132<---12-111----------3<
14_6______131<1--1---1-1-11-------<
90_6______125<11-1-1--------1--1--<
55_6______121<---111--1-----1-1---<
06_9_________111<-121---1-----2----2-<
96_9_________110<22---2---21---------<
58_7_______110<1---1-1-2-----1---1-<
13_8________107<--1-1--1-1---1----12<
76_8________105<-1--1-1-2-------3---<
94_8________103<--1--1--1-1----1-111<
33_8________096<1-----121---11---1--<
23_6______093<1-1--1----1-----1-1-<
42_5_____093<1-1-1------1-------1<
00_9_________091<1--2-----1-111--1--1<
30_3___089<1---1-1-------------<
08_6______088<-2-1---3------------<
07_6______088<-1--11-------1---2--<
71_5_____088<1-1--1---------1---1<
17_7_______087<---1-1--1-22--------<
85_8________085<------1111-111-----1<
47_5_____085<-11-----2----------1<
41_9_________083<-1--2---1-11---1---2<
64_3___083<---1-1--1-----------<
78_5_____082<--1-1-1----------11-<
04_5_____081<1----11--1-------1--<
60_7_______079<-2--1-1----11------1<
31_7_______077<-2---11---1-----11--<
69_7_______076<-11------1---1---12-<
72_5_____076<---1-1---1-----11---<
09_9_________075<1--------21--1111--1<
49_5_____075<-11------1----1---1-<
62_7_______073<-1-----21---2----1--<
89_6______072<--11-----2----1--1--<
80_5_____072<11--------1----1---1<
87_9_________071<----11-1--1-1-11-1-1<
27_8________070<------11----111111--<
02_6______070<-1----1-1---1--1---1<
16_6______068<---11-----1---11--1-<
53_8________067<---1-2--1-----12--1-<
25_5_____067<1---1-----1----1--1-<
38_4____067<--1-1-----1--1------<
73_5_____066<1---1-------1-1---1-<
83_4____065<1-----1-1----------1<
45_9_________064<--21---1------12-11-<
98_4____063<1----1---1------1---<
81_9_________062<-----1--1212-1----1-<
59_4____062<---11-----1------1--<
26_7_______060<----1-1-1--2-1---1--<
35_6______060<1-------1-11----1--1<
03_5_____060<-1------1--1-1--1---<
01_4____060<1--1----------2-----<
74_9_________057<--1--------1-12111-1<
20_5_____057<1------1--2--1------<
10_4____057<----11-1---------1--<
70_7_______056<--2----1---11-1--1--<
91_4____056<---1----1-11--------<
68_5_____055<-1----1-------11--1-<
28_4____055<--1-1-----------2---<
11_3___054<-1------1----1------<
86_5_____053<--1--------1--111---<
75_4____052<1-----1-----1-----1-<
84_4____051<--1-----1---1--1----<
15_4____050<-1--------11---1----<
32_6______049<---1---1--1-1---1--1<
52_3___048<-1-------1---1------<
88_5_____045<---------1-1111-----<
65_3___044<---1-----1--1-------<
39_3___044<----1--1--1---------<
99_3___043<------12------------<
24_3___042<---1-----1----1-----<
56_7_______041<--1-------2-1----21-<
29_4____041<--1--------1--1-1---<
97_3___041<-1----------1--1----<
19_5_____037<-------3-1---------1<
92_2__037<1----------1--------<
18_4____035<-----1---11--------1<
44_3___033<1---------------11--<
54_8________032<--2---------1-2--12-<
77_5_____032<-----1-----11---1-1-<
82_3___030<-----1---1------1---<
34_2__030<1-----------------1-<
43_3___028<------1----1-1------<
50_5_____026<------1---1-----12--<
95_2__025<------2-------------<
66_2__025<----1------1--------<
93_2__022<------1-----1-------<
79_7_______021<----------1----12111<
63_4____020<-------1----2-----1-<
05_6______019<--------1----3--1-1-<
57_5_____019<------1------3----1-<
36_1_011<---------1----------<
22_2__007<--------------11----<
67_2__005<------------2-------<
21_2__002<---------------1---1<
48_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
845_4________<---1---1-------1-1--<
774_4________<-------------11--1-1<
605_4________<--------1----2--1---<
946_3______<11-------------1----<
851_3______<----2--------------1<
841_3______<-1--1----------1----<
740_3______<---11----1----------<
635_3______<--------1-11--------<
494_3______<-----1-----------1-1<
354_3______<--2-----------1-----<
279_3______<----------1-----1--1<
253_3______<-----1--1-----1-----<
187_3______<----------1---11----<
109_3______<1---------1--1------<
051_3______<------1-1----------1<
994_2____<----------1-------1-<
985_2____<-----------1-------1<
972_2____<-----1---1----------<
949_2____<-1----------------1-<
937_2____<-----------1-------1<
916_2____<----------1----1----<
913_2____<--1----------------1<
900_2____<1----------1--------<
861_2____<---1----------1-----<
857_2____<------1------1------<
856_2____<----------1------1--<
852_2____<---------1---1------<
813_2____<-------1-----1------<
812_2____<-----1----------1---<
810_2____<----1------------1--<
804_2____<------1----------1--<
802_2____<-1-----------------1<
778_2____<------1-----------1-<
754_2____<-----------------11-<
730_2____<----1-1-------------<
712_2____<------1-------1-----<
706_2____<-1-----------1------<
689_2____<---------1----1-----<
668_2____<------1-------1-----<
650_2____<------1----------1--<
616_2____<----1-------------1-<
607_2____<-----1-------1------<
600_2____<------------1------1<
596_2____<-1---1--------------<
587_2____<------------1------1<
558_2____<----1-1-------------<
542_2____<1----------1--------<
526_2____<-----------2--------<
512_2____<---------1-1--------<
506_2____<--1---------------1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
717 08 33 85
6?47 ?40 ?96
5??85 ??58 ??12 ??41 ??14 ??41
4??51 ??40 ??42 ??85
3???41 ???30 ???08 ???90 ???47 ???96
2???90 ???06
1???40
ĐB???37
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
85-40-40-14-06-12
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
14-40
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 30/08/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 17 - 90

900 *01 02 03 504 05 06 07 08 109
10 11 12 13 *14 15 16 17 18 19
220 21 22 823 24 825 26 27 28 29
430 31 32 233 934 435 36 337 38 39
40 41 542 43 86844 45 946 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 *58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 871 72 373 74 775 76 77 78 79
180 81 82 *83 84 85 86 87 88 89
390 91 292 93 94 95 30962 97 198 99

...