Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 30/10/2014
GiảiKết quả
725-18-16-90
6738-869-713
50390-0039-3688-1847-1731-9947
40943-8150-7589-7749
311551-73348-36744-15809-08772-36865
293313-34766
118721
ĐB25765
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 29/10/2014
GiảiKết quả
786-38-05-37
6377-286-729
58324-8060-9346-5208-1144-6668
46008-2093-6640-0283
341377-16123-71287-79373-41019-89663
252932-44913
176587
ĐB21089
KQXS Miền Bắc 28/10/2014
GiảiKết quả
707-51-54-24
6036-606-983
57601-7687-4456-9953-5041-2978
40761-3759-5570-8668
315892-33272-15921-64314-45355-36478
248046-81348
116780
ĐB99954
KQXS Miền Bắc 27/10/2014
GiảiKết quả
768-00-07-47
6769-841-464
56187-7722-2169-6996-3300-2404
43200-3037-4945-3848
350975-08044-67522-14009-77143-55568
285060-68928
123262
ĐB92384
KQXS Miền Bắc 26/10/2014
GiảiKết quả
747-60-22-52
6218-098-276
50162-3095-1045-3545-4476-7510
42700-0972-7115-8759
360928-46342-28345-36309-46137-37365
229611-51134
160530
ĐB62771
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_237_________________________049______062_______060______
3_227________________________055_______048______052_____
1_227________________________041_____060_______054_____
6_223_______________________044_____061_______060______
0_213______________________044_____067________054_____
8_210______________________045_____049______053_____
5_209______________________035_____052______054_____
7_201_____________________059_______047______048_____
9_200_____________________049______038_____054_____
4_193____________________039_____056_______051_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 60-48
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
84_8________154<---1-1-1--1111---1--<
09_8________153<1--1111--------1-1-1<
68_9_________147<-112-1--1---2-1-----<
19_8________147<-1---1--1-1--1-111--<
36_6______141<--1--111---1---1----<
45_9_________139<---131-11-----1----1<
28_6______138<---11--111-----1----<
44_6______132<11-1---1---1-------1<
48_6______125<1-11--1----1---1----<
21_9_________112<1-1--1---1---311----<
62_5_____111<---112-1------------<
63_9_________110<-1---1---11---2111--<
60_6______109<-1-11----1--1-1-----<
89_8________104<11----1-1-1---1--2--<
47_8________100<2--11-----11--11----<
37_4____099<-1-11-----1---------<
06_8________098<--1--1---1-1-1----12<
72_6______098<1-1-1------1-1--1---<
87_5_____098<-211----1-----------<
22_8________095<---2111---1-------11<
56_6______095<--1--1-1-2-------1--<
29_5_____089<-1---1-1------1-1---<
07_5_____089<--11--2-----1-------<
00_9_________088<---311---2--1----1--<
55_10__________087<--1-----11-1111-1--2<
32_8________087<-1----12-1--2---1---<
24_6______086<-11-----1-1---1---1-<
18_4____086<1---11-------------1<
25_9_________085<1----22-----1-11--1-<
04_6______083<---1--11-----11---1-<
69_6______082<1--2----1-1-----1---<
43_3___080<1--1----1-----------<
46_5_____078<-11------2-----1----<
38_5_____078<11--------1--1-1----<
13_9_________077<21--------1-11--2-1-<
16_10__________074<1-------11-121--21--<
41_4____073<--11-----1----1-----<
75_8________072<---1-1--11-1--1--1-1<
96_4____072<---1--1--1---------1<
61_7_______071<--1---2---11-11-----<
05_5_____070<-1-----11--1-------1<
71_7_______068<----111-------11-11-<
76_6______068<----21-1---1----1---<
83_5_____068<-11----------1-1--1-<
52_7_______067<----11-1--1--1-1-1--<
93_5_____066<-1------11-1----1---<
51_5_____064<1-1----------1--1--1<
88_4____064<1-----1--1----1-----<
14_3___064<--1--1----1---------<
59_2__060<--1-1---------------<
08_7_______058<-2----1----2-1---1--<
86_6______058<-2------1-1---1-1---<
77_6______058<-2-----1--1----11---<
65_5_____057<2---1-----------11--<
70_3___057<--1---1---------1---<
49_8________056<1---------113-11----<
01_7_______055<--1----2--1----1---2<
54_6______055<--2----1-1-----1--1-<
90_5_____054<2------1---1--1-----<
30_6______053<----1---1-11--1-1---<
40_4____053<-1----1------1----1-<
10_9_________052<----1--1-2-1----1-12<
39_4____050<1------1------1--1--<
12_6______049<-------11-11---11---<
17_4____048<------21--1---------<
98_5_____047<----12-----1-------1<
31_4____047<1-----1----------11-<
11_5_____044<----11-----1---1---1<
50_5_____041<1-----------1-1-1--1<
53_3___041<--1--------11-------<
02_6______040<-------22---------2-<
78_3___040<--2------1----------<
35_3___039<------1-1---1-------<
92_4____038<--1------1--------2-<
66_4____038<1-----------1--1---1<
34_3___038<----11------------1-<
74_5_____035<------1---11---1-1--<
42_3___035<----1---1---------1-<
26_5_____034<-------11----1---1-1<
67_5_____033<--------11---21-----<
23_5_____033<-1-------------1--21<
73_2__033<-1---------------1--<
64_5_____031<---1--------3-----1-<
80_1_031<--1-----------------<
33_5_____028<--------2--1---1-1--<
99_4____028<------1----1-1----1-<
03_6______026<------1------121---1<
97_4____025<--------1---11----1-<
20_6______024<---------12-1----1-1<
57_4____024<------1---1------2--<
81_4____023<--------1---1---11--<
15_2__023<----1--------1------<
95_2__021<----1----------1----<
58_4____018<------------1---111-<
94_3___016<-------1--------1--1<
82_7_______014<----------1--1--1121<
27_3___012<---------1-------11-<
79_1_008<----------1---------<
91_2__007<-------------1--1---<
85_1_003<---------------1----<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
713_4________<1-----------11----1-<
975_3______<---1----1----------1<
928_3______<---11---1-----------<
906_3______<---------1-1-------1<
869_3______<1-------1-1---------<
768_3______<-----1------1-1-----<
377_3______<-2-----1------------<
348_3______<1-1---1-------------<
316_3______<---------1-1----1---<
220_3______<---------11------1--<
219_3______<-----1-------1---1--<
009_3______<---1--1--------1----<
984_2____<-----------1-1------<
972_2____<----1-----------1---<
954_2____<--1------1----------<
932_2____<-1----------1-------<
924_2____<--------1---------1-<
892_2____<--1------1----------<
865_2____<1----------------1--<
833_2____<--------1--1--------<
826_2____<-----------------1-1<
803_2____<--------------1----1<
793_2____<---------1------1---<
790_2____<-----------1--1-----<
771_2____<----1------------1--<
766_2____<1------------------1<
761_2____<--1-------1---------<
759_2____<--1-1---------------<
744_2____<1------------------1<
740_2____<-------------1----1-<
668_2____<-11-----------------<
663_2____<-1-------------1----<
651_2____<-------------1-----1<
633_2____<--------1------1----<
625_2____<-----2--------------<
621_2____<-------------1-1----<
605_2____<-------1-----------1<
602_2____<-------11-----------<
601_2____<--1-------1---------<
574_2____<---------------1-1--<
563_2____<--------------2-----<
545_2____<----1--------------1<
509_2____<-----1-----------1--<
508_2____<------1----1--------<
500_2____<---------1--1-------<
492_2____<------------------2-<
486_2____<--------1-----1-----<
452_2____<-------1---------1--<
430_2____<-----------1--1-----<
428_2____<-------1-------1----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
760 07 47 84
6?47 ?21 ?68
5??37 ??36 ??06 ??68 ??07 ??44
4??07 ??37 ??22 ??48
3???87 ???45 ???47 ???48 ???36 ???44
2???84 ???56
1???60
ĐB???44
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
37-07-48-60-22-21
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
60-48
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 30/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 07 - 21

00 01 02 03 04 05 06 07 08 809
10 11 12 37132 14 15 *16 17 *18 19
20 721 22 23 24 *25 26 27 28 29
30 731 32 33 34 35 36 37 738 039
40 41 42 943 744 45 46 98472 348 749
150 551 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 8257652 766 67 68 869
70 71 772 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 688 589
3*902 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...