Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 05/12/2016
GiảiKết quả
772-40-15-24
6227-146-694
52845-9033-2084-0991-4334-7477
41120-4164-6567-8843
362230-10578-89118-07892-19924-49095
274578-02261
190919
ĐB67560
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 04/12/2016
GiảiKết quả
746-02-92-20
6297-230-288
53431-2697-9902-8178-4882-1110
46847-6266-8423-3327
353308-99887-60527-84697-66711-11197
263922-33125
141132
ĐB86749
KQXS Miền Bắc 03/12/2016
GiảiKết quả
725-98-14-76
6772-083-856
50880-3807-2011-1600-8201-1488
43114-0014-5701-3044
313722-36137-91800-24999-69860-83606
268782-24579
198844
ĐB16718
KQXS Miền Bắc 02/12/2016
GiảiKết quả
797-42-94-06
6461-015-784
54939-3175-0653-6840-2826-1567
45040-2714-1172-7656
394948-05545-41140-84916-41648-36881
213542-40146
180465
ĐB16291
KQXS Miền Bắc 01/12/2016
GiảiKết quả
746-52-20-54
6991-261-811
57808-5073-0694-1975-8732-0118
49585-7501-1084-5838
306269-20376-60782-45189-38607-63334
252483-35116
141732
ĐB04448
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_236_________________________039_____062_______062______
8_223_______________________064_______048______056______
0_218_______________________050______052______054_____
7_217_______________________043_____064_______058______
6_217_______________________042_____053______047_____
2_217_______________________035_____066________053_____
1_217_______________________048______056_______053_____
9_216_______________________051______056_______056______
3_197_____________________045_____048______048_____
5_182___________________043_____035_____053_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 91-46
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
46_10__________234<11-111-12---11------<
91_11___________223<1--1111-1--1--1-111-<
11_10__________188<-11-1111----11---11-<
75_11___________184<---1111--1-1-121-1--<
25_7_______141<-11--11-1--------11-<
34_7_______139<1---1-1--11--1-1----<
20_7_______138<11--1--1-1------1-1-<
84_10__________136<1--11-1---1-21-1--1-<
06_6______136<--11--11---1-1------<
22_11___________133<-11---221-11-------2<
18_6______131<1-1-1--1--1-----1---<
08_9_________125<-1--1--1-1----11111-<
72_6______123<1-11-1-----1------1-<
92_6______121<11---1--2----1------<
67_10__________119<1--1-1-1--2-1--1---2<
30_7_______117<11-----111-------2--<
07_7_______107<--1-11-1-------1--11<
45_8________103<1--1-1----1-21-1----<
01_7_______103<--2-11-1-1-1--------<
78_10__________099<21-----1-1-1-11--1-1<
82_6______096<-11-1--------1-11---<
27_9_________093<12-----1--1-2-1--1--<
32_5_____093<-1--21---1----------<
88_3___093<-11---1-------------<
61_5_____090<1--11----------1-1--<
26_6______089<---1--1-2-11--------<
83_6______086<--1-1-1------1-1--1-<
94_5_____086<1--11------------1-1<
66_5_____086<-1---1--2------1----<
19_7_______083<1-----1-11-21-------<
16_5_____083<---11--1-------1-1--<
15_6______081<1--1-----11----11---<
23_9_________080<-1---2-1---3-1-1----<
60_4____078<1-1------1--1-------<
37_3___077<--1---1--1----------<
81_6______073<---1-1----11--1-1---<
14_6______073<--31--1-----------1-<
40_6______069<1--3--------1---1---<
79_7_______068<--1----11-1---1---11<
97_10__________067<-4-1--------1---1-21<
76_8________067<--1-1--------1121-1-<
73_4____066<----112-------------<
56_5_____065<--11-------1----11--<
42_4____065<---2-1--1-----------<
70_9_________064<-----1-2-12-1-1--1--<
44_8________063<--2--1-1---1---1---2<
59_4____061<-----11-1-1---------<
43_5_____060<1------1---11---1---<
10_7_______057<-1----1-------1121--<
33_8________056<1-----2----1---2---2<
24_5_____055<2-------1--11-------<
95_3___052<1-----1--------1----<
39_7_______051<---1---1---1-11-1--1<
64_5_____051<1--------1-1---1--1-<
28_5_____051<------1--1--111-----<
00_6______049<--2---1-----1--1-1--<
89_7_______048<----1---12--1------2<
02_3___047<-2-------1----------<
77_3___046<1--------1---1------<
31_2__046<-1-------1----------<
47_4____044<-1-------1------1--1<
57_4____043<-----2-1--------1---<
48_7_______042<---21-----------121-<
69_6______041<----1--1----1-2----1<
74_5_____041<------1-1--1---1-1--<
53_2__041<---1-----1----------<
98_3___040<--1-------1---1-----<
65_4____039<---1-----1-------11-<
99_5_____038<--1--------1--1---2-<
49_5_____037<-1-----------1---12-<
52_3___037<----1-1-----------1-<
87_5_____036<-1------------2-1--1<
09_5_____036<-----1---2---1--1---<
93_6______035<-----11-------1---21<
62_6______034<-------21-------21--<
68_5_____033<----------1-111--1--<
35_5_____031<--------2--1-1--1---<
80_1_031<--1-----------------<
54_6______029<----1-------11--2--1<
85_4____029<----1-------1-1--1--<
38_4____029<----1------1--1---1-<
41_5_____028<---------11-1---11--<
17_3___028<--------2-1---------<
12_3___028<-------1--1--1------<
04_5_____026<------------111-1-1-<
21_4____026<--------2-1------1--<
29_3___025<-----1-----1-----1--<
13_3___025<--------1-1----1----<
50_2__022<-----1-------1------<
58_4____021<----------1-1-11----<
96_2__015<----------11--------<
55_3___014<---------1----1----1<
90_5_____011<----------1--1----12<
03_2__011<------------11------<
63_3___010<----------1----1---1<
71_1_008<----------1---------<
51_2__004<-------------1-----1<
05_2__003<--------------1----1<
86_0000<--------------------<
36_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
783_4________<------1------1-1--1-<
697_4________<-2----------1-----1-<
946_3______<-----1--1----1------<
908_3______<-------1-------11---<
878_3______<---------1-1-------1<
823_3______<-----1-----1-1------<
800_3______<--1---1----------1--<
559_3______<-----11-1-----------<
354_3______<----------------2--1<
230_3______<11---------------1--<
122_3______<-------1-----------2<
118_3______<1---1-----1---------<
084_3______<1---1-------------1-<
991_2____<1---1---------------<
990_2____<------------------11<
969_2____<-------1------1-----<
967_2____<----------1--------1<
943_2____<-------1--------1---<
928_2____<---------1---1------<
919_2____<1-----1-------------<
896_2____<----------11--------<
882_2____<-1--------------1---<
879_2____<--------------1---1-<
876_2____<----------------1-1-<
870_2____<-------1-1----------<
866_2____<--------1------1----<
843_2____<1-----------1-------<
826_2____<---1------1---------<
811_2____<----1------------1--<
808_2____<----1----1----------<
801_2____<-----1---1----------<
782_2____<--1-1---------------<
732_2____<----2---------------<
725_2____<-----1--1-----------<
721_2____<--------2-----------<
694_2____<1---1---------------<
678_2____<-------------11-----<
662_2____<-------1--------1---<
648_2____<---1-------------1--<
610_2____<------1-------1-----<
600_2____<--1------------1----<
581_2____<-----------1--1-----<
578_2____<2-------------------<
567_2____<1--1----------------<
545_2____<---1--------1-------<
523_2____<-----1-----1--------<
511_2____<-------------1----1-<
509_2____<---------1---1------<
439_2____<--------------1----1<
422_2____<------1----1--------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 5/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
792 01 18 25
6?67 ?30 ?32
5??46 ??67 ??91 ??61 ??07 ??83
4??07 ??61 ??32 ??84
3???67 ???07 ???78 ???06 ???18 ???94
2???67 ???46
1???94
ĐB???32
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
78-46-06-07-91-67
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
91-46
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 05/12/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 75 - 06

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 *15 16 17 118 919
120 21 22 23 9*242 25 26 227 28 29
230 31 32 033 334 35 36 37 38 39
*40 41 42 843 44 845 146 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
67560 261 62 63 164 65 66 567 68 69
70 71 *72 73 74 75 76 477 55782 79
80 81 82 83 084 85 86 87 88 89
90 991 892 93 694 095 96 97 98 99

...