Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 17/10/2017
GiảiKết quả
761-85-76-06
6573-565-952
54989-8771-3257-7232-3749-7111
40478-2524-1115-6106
354164-49072-02712-47384-13923-27555
246751-18333
147855
ĐB84824
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 16/10/2017
GiảiKết quả
794-08-01-12
6452-566-654
56933-2207-4776-0964-7735-8939
47085-3947-8154-5520
355076-30291-92795-32423-07634-73277
203355-24002
199112
ĐB94549
KQXS Miền Bắc 15/10/2017
GiảiKết quả
703-55-49-60
6351-068-973
50250-7574-2367-3400-2234-2600
46216-3229-5510-2868
379631-21440-87967-72030-27782-29061
270384-10151
173716
ĐB30185
KQXS Miền Bắc 14/10/2017
GiảiKết quả
716-35-77-08
6202-071-093
58584-5979-0136-5754-5156-2948
49541-0972-6835-5922
321777-41964-17197-93073-08767-44490
218709-10051
122419
ĐB69172
KQXS Miền Bắc 13/10/2017
GiảiKết quả
711-67-23-76
6183-817-004
51952-5024-1770-4603-0311-3885
48957-8935-1215-8295
306828-98033-69426-74994-11170-78354
241682-81199
146313
ĐB47028
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_242_________________________051______060_______063______
7_233________________________048______067________053_____
3_223_______________________057_______051______052_____
0_219_______________________047______059_______051_____
1_211______________________042_____055_______061______
6_210______________________049______053______060______
4_209______________________042_____041_____059______
5_205_____________________038_____053______053_____
9_199_____________________048______058_______041____
8_189____________________038_____043_____047_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 15-11
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
24_10__________190<2---1-11111---1----1<
09_7_______159<---1-111-1-1---1----<
23_6______153<11--11-1-----1------<
84_8________150<1-11---1--1-11-----1<
52_9_________148<11--1---1-1---12--1-<
93_8________138<---1--1-1--1111----1<
85_5_____137<111-1----------1----<
94_8________136<-1--11--1-1-1---2---<
49_5_____129<111-----1--1--------<
76_7_______126<12--11------1-----1-<
64_6______126<11-1----2-1---------<
95_8________125<-1--111-----13------<
02_8________120<-1-1--1--11---2----1<
55_8________119<211----1--1---1--1--<
33_7_______116<11--1----11-1--1----<
54_8________114<-2-11--1-11---1-----<
71_10__________113<1--1-2-3-----2-----1<
82_8________112<--1-1--1-1-1---2---1<
57_6______112<1---1-11-------1--1-<
15_5_____110<1---1---1--11-------<
51_7_______109<1-21-1----1----1----<
73_6______105<1-11------11-1------<
77_11___________101<-1-2-1-2----11----12<
72_10__________096<1--2-2----11-11---1-<
56_4____096<---1--11--1---------<
30_6______095<--1--211------1-----<
11_7_______093<1---2-11-------1---1<
34_5_____092<-11---1-------1--1--<
66_10__________087<-1---1-1-111-1---111<
12_6______085<12----1--------1--1-<
90_10__________082<---1--1---1--1-22-11<
67_7_______081<--211-----1-1-1-----<
35_7_______079<-1-21--------1----11<
01_9_________077<-1----1--2--2---111-<
08_4____077<-1-1-----2----------<
83_8________076<----12--11-1----11--<
61_6______075<1-1------1----21----<
78_4____073<1-----1-1--1--------<
16_8________071<--21---1--1---1-1-1-<
47_4____069<-1-----11-------1---<
03_4____068<--1-1----1--------1-<
31_9_________064<--1---1--1-1-11-1-11<
91_5_____063<-1--------111----1--<
04_7_______062<----11---12--11-----<
59_4____062<-----111-----------1<
40_6______060<--1----11------2-1--<
68_7_______058<--2---11--------1-2-<
41_3___058<---1----11----------<
07_7_______057<-1----1-----1--1-12-<
65_6______057<1-----2---1------2--<
48_6______057<---1--1-------1-11-1<
97_4____056<---1----1-11--------<
10_3___055<--1--1-------------1<
26_7_______054<----1-1----11-1-11--<
22_7_______052<---1----2--1----1-11<
20_6______051<-1---------211--1---<
18_6______051<-----11--1---1--1-1-<
36_5_____051<---1-2----------2---<
06_4____050<2-----1--------1----<
29_6______049<--1------2--1--1--1-<
92_5_____049<-----1--11--1----1--<
74_6______047<--1-----2-------11-1<
28_9_________045<----2-1----1---2-2-1<
50_4____044<--1--------1-11-----<
60_3___044<--1------1---1------<
00_6______042<--2------1-2----1---<
70_6______040<----2-----11--1---1-<
13_6______039<----1-----11--12----<
79_3___039<---1-------1-1------<
42_4____037<-------11----1-1----<
19_8________036<---1---------11-22-1<
75_4____036<------1--21---------<
69_2__035<-------11-----------<
39_2__033<-1---------------1--<
89_2__031<1----------------1--<
32_2__031<1----------------1--<
98_4____030<--------1--11--1----<
87_3___025<-------1-1---------1<
62_4____024<-----1------1----11-<
37_4____024<--------2-----11----<
25_5_____023<--------2-----1-1-1-<
58_2__023<-------1--1---------<
45_2__023<-----1------1-------<
81_2__022<-----1-------1------<
43_4____021<------1-------1-2---<
46_6______020<-----------1121----1<
86_5_____020<-------1----1----1-2<
80_1_020<-----1--------------<
38_4____019<-----------1----111-<
21_3___019<--------1---1------1<
99_2__018<----1-------------1-<
17_6______016<----1------------311<
96_4____015<---------1--2------1<
05_3___008<-------------1-1--1-<
63_2__008<------------1---1---<
88_1_008<----------1---------<
27_1_006<------------1-------<
53_1_004<--------------1-----<
44_1_002<----------------1---<
14_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
872_4________<----------11-11-----<
250_4________<--1--------1-11-----<
731_3______<-------------1--1--1<
216_3______<--1----1----------1-<
197_3______<---1----1--1--------<
996_2____<---------1--1-------<
995_2____<-------------2------<
965_2____<------1----------1--<
964_2____<-1-1----------------<
952_2____<1---1---------------<
948_2____<---1-------------1--<
933_2____<-1-------------1----<
926_2____<--------------1-1---<
922_2____<---1-------1--------<
911_2____<------1------------1<
887_2____<-------1-1----------<
871_2____<-------1-----1------<
868_2____<--1---------------1-<
828_2____<----1-1-------------<
824_2____<1------------------1<
790_2____<-------------1-1----<
783_2____<--------1--1--------<
782_2____<--1--------1--------<
771_2____<1----1--------------<
749_2____<1-------1-----------<
735_2____<-1----------------1-<
694_2____<------------1---1---<
682_2____<----1--------------1<
672_2____<-----2--------------<
652_2____<--------1---------1-<
634_2____<-1----1-------------<
631_2____<--1-----------1-----<
628_2____<-----------1-----1--<
625_2____<--------1---------1-<
619_2____<-------------1-----1<
606_2____<------1--------1----<
584_2____<---1---------1------<
574_2____<--1----------------1<
573_2____<1---------1---------<
555_2____<1------1------------<
525_2____<--------1-----1-----<
520_2____<-1---------1--------<
502_2____<------1------------1<
490_2____<---1--------------1-<
483_2____<-----2--------------<
477_2____<-------1-----1------<
452_2____<-1-------------1----<
446_2____<------------11------<
440_2____<--1------------1----<
428_2____<---------------1-1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
702 15 15 84
6?73 ?93 ?72
5??93 ??77 ??95 ??52 ??95 ??55
4??71 ??93 ??94 ??56
3???84 ???34 ???56 ???11 ???15 ???64
2???76 ???34
1???11
ĐB???51
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
51-77-11-93-15-11
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
15-11
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 17/10/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 23 - 94

00 01 02 03 04 05 1*062 07 08 09
10 111 712 13 14 115 16 17 18 19
20 21 22 923 5848242 25 26 27 28 29
30 31 232 333 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 749
50 751 952 53 54 85552 56 257 58 59
60 *61 62 63 164 565 66 67 68 69
70 771 072 573 74 75 *76 77 478 79
80 81 82 83 384 *85 86 87 88 989
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...