Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 20/04/2014
GiảiKết quả
784-88-38-83
6811-054-388
59086-9826-7409-1997-6840-5598
48444-0509-2421-3599
348305-35699-56784-50967-65663-28565
280912-24552
153768
ĐB92108
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 19/04/2014
GiảiKết quả
727-43-32-25
6320-266-326
58677-5960-8176-9120-2950-3900
41390-3330-9370-7504
373690-86317-11911-00071-36698-63927
285145-19902
132811
ĐB84874
KQXS Miền Bắc 18/04/2014
GiảiKết quả
779-99-03-32
6578-910-027
54048-3178-4856-2779-3562-6207
45252-8198-5249-7597
385188-37548-60714-89427-58698-63266
298152-37936
188660
ĐB65471
KQXS Miền Bắc 17/04/2014
GiảiKết quả
793-16-82-35
6875-759-804
58091-4566-9059-8160-4735-9939
48025-6013-5750-2619
319312-88069-38217-04933-81556-86454
238442-58335
191164
ĐB09110
KQXS Miền Bắc 16/04/2014
GiảiKết quả
760-56-20-25
6230-150-441
55953-9019-6521-7708-6977-4949
42450-7121-8447-9916
347484-79058-88852-59003-89979-64115
234285-67502
156548
ĐB23906
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_243_________________________052______051______065______
8_236_________________________053______045_____063______
3_224_______________________042_____056_______061______
4_213______________________045_____059_______057______
5_212______________________048______048______050_____
2_212______________________049______068________051_____
6_209______________________044_____056_______053_____
0_203_____________________037_____055_______055______
7_197_____________________044_____052______045____
1_191____________________046______050______040____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 98-36
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
43_12____________145<-1---1111----1-21-21<
88_8________143<2-1--1--1---11--1---<
56_7_______142<--111---1---11----1-<
12_6______137<1--1---11--11-------<
36_9_________133<--1--11---112--1-1--<
60_7_______131<-1111----------2-1--<
25_8________124<-1-11---1-----111--1<
03_10__________114<--1-1-21-11---1--1-1<
11_7_______113<12---1---1------11--<
66_6______110<-111--------11-1----<
74_8________109<-1---11--211-----1--<
27_9_________108<-22---1-2-----11----<
98_9_________106<112------11---2----1<
69_7_______106<---1-121------2-----<
50_6______103<-1-12----1-----1----<
19_8________102<---111----1---11-2--<
21_9_________095<1---22---1--2---1---<
54_5_____095<1--1-1----1-----1---<
30_6______093<-1--11-----1--1----1<
16_5_____093<---11--1---1-------1<
32_5_____092<-11----1-1--------1-<
97_8________090<1-1----2---1-1-1---1<
52_6______089<1-2-1-----1---1-----<
70_3___088<-1---1--1-----------<
04_8________087<-1-1-----11-12-----1<
64_6______087<---1-11----1-1-----1<
85_7_______085<----1211----1----1--<
20_6______084<-2--11----1--1------<
26_7_______082<11----1-------1--12-<
10_5_____080<--11----1-1-------1-<
42_7_______078<---1---11----2-1---1<
08_5_____077<1---1--------111----<
71_3___077<-11------1----------<
07_7_______076<--1----3-2--1-------<
17_3___076<-1-1-----1----------<
93_6______075<---1--1--1----1-1--1<
68_6______074<1-----1-2----1----1-<
35_9_________071<---3--1-2---2------1<
99_8________071<2-1-----------1-1111<
62_7_______071<--1---21------12----<
39_6______069<---1-1----11----1-1-<
40_10__________068<1----1----1-11-22--1<
63_5_____068<1-------11-11-------<
45_4____066<-1---2----1---------<
02_4____065<-1--1--------1--1---<
29_11___________064<------21-1312----1--<
84_6______064<2---1-------11--1---<
53_6______064<----11--2--1-------1<
49_3___064<--1-1------1--------<
44_6______062<1-------1---1---111-<
77_3___062<-1--1------------1--<
78_9_________061<--2----11--1-2-----2<
76_5_____060<-1----1----1--1--1--<
14_6______059<--1--------11-111---<
90_4____055<-2------1----1------<
48_7_______053<--2-1--------11-11--<
67_6______053<1------2------1--11-<
00_4____053<-1-----1-----1---1--<
65_2__053<1----1--------------<
33_7_______052<---1-----1-1--12-1--<
79_8________051<--2-1-----3---1---1-<
86_3___051<1-----1---------1---<
09_6______049<2--------21---1-----<
58_7_______048<----1-11---------121<
83_3___048<1------1----------1-<
34_7_______047<------1-1-1-1-1---11<
38_3___046<1-------1----------1<
41_6______045<----11-----1-2-----1<
23_4____045<------12-----1------<
82_4____044<---1-----1--1-----1-<
28_6______043<-----1-1---1---1-11-<
72_5_____038<-----1-1----2----1--<
13_3___038<---1-----1--------1-<
47_2__038<----1---1-----------<
15_4____037<----1----1-1-----1--<
73_5_____036<------1-1--1------2-<
91_4____035<---1-------1----1--1<
80_4____033<--------21------1---<
22_5_____032<-------1---211------<
75_3___032<---1----------1--1--<
61_4____030<------2---1----1----<
05_4____030<1---------------1--2<
94_2__030<------1--1----------<
59_4____029<---2--------1----1--<
06_5_____025<----1---------11-2--<
31_3___024<--------1-1-----1---<
46_2__024<-----1-----1--------<
87_6______023<---------11----11-11<
96_4____023<-------1---1----1--1<
24_3___020<-----1--------1----1<
95_4____018<---------1---1--1-1-<
55_5_____017<----------21---1--1-<
89_4____013<----------1----11-1-<
18_3___011<-----------1---1-1--<
37_1_011<---------1----------<
51_2__009<-------------11-----<
01_2__008<------------1---1---<
92_2__002<----------------1-1-<
81_0000<--------------------<
57_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
178_4________<--1-----1----1-----1<
943_3______<---------------11-1-<
906_3______<----1---------11----<
804_3______<---1--------11------<
703_3______<----------1---1--1--<
443_3______<------1-----------11<
440_3______<----------1----1---1<
329_3______<-------1--1-1-------<
312_3______<---1-------11-------<
266_3______<-11---------1-------<
188_3______<--1--1----------1---<
115_3______<----1----1-------1--<
110_3______<---1----1---------1-<
036_3______<------1----11-------<
013_3______<---1-----1--------1-<
996_2____<-------1---1--------<
979_2____<----1-----1---------<
962_2____<--------------11----<
936_2____<--1------------1----<
929_2____<------1---1---------<
916_2____<----1--------------1<
878_2____<-----------1-1------<
874_2____<-1---1--------------<
861_2____<------1--------1----<
856_2____<--1---------------1-<
842_2____<--------1----------1<
840_2____<1----1--------------<
835_2____<--------1----------1<
825_2____<--------------1-1---<
811_2____<11------------------<
803_2____<------1------------1<
795_2____<---------1------1---<
768_2____<1------------1------<
759_2____<---1-------------1--<
739_2____<-----1------------1-<
708_2____<----1----------1----<
699_2____<1---------------1---<
698_2____<-11-----------------<
672_2____<-------1----1-------<
633_2____<---------1-------1--<
614_2____<------------1---1---<
612_2____<-------11-----------<
607_2____<---------1--1-------<
600_2____<-------------1---1--<
599_2____<1------------------1<
598_2____<1--------1----------<
578_2____<--1----------------1<
553_2____<-----1--1-----------<
548_2____<--1-1---------------<
540_2____<------------11------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
719 60 69 27
6?85 ?12 ?36
5??11 ??20 ??21 ??12 ??16 ??19
4??30 ??27 ??66 ??88
3???30 ???54 ???98 ???25 ???66 ???52
2???69 ???56
1???97
ĐB???74
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
36-66-12-97-88-98
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
98-36
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 20/04/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 53 - 71

00 01 02 03 04 305 06 07 92108 54092
10 811 912 13 14 15 16 17 18 19
20 421 22 23 24 25 826 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 *38 39
840 41 42 43 444 45 46 47 48 49
50 51 552 53 054 55 56 57 58 59
60 61 62 663 64 565 66 967 768 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 *83 7*842 85 086 87 3*882 89
90 91 92 93 94 95 96 997 598 65992

...