Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 27/05/2016
GiảiKết quả
729-97-49-09
6668-612-918
52608-3798-8517-3656-9903-6261
49972-6370-7625-8241
376195-56193-28591-21746-23480-47762
266720-40865
195189
ĐB15182
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 26/05/2016
GiảiKết quả
740-80-89-76
6890-574-604
56631-6639-4677-0957-1608-3985
49893-0583-8029-5825
331125-86906-04557-37820-32267-84339
209905-81710
157506
ĐB23854
KQXS Miền Bắc 25/05/2016
GiảiKết quả
791-71-60-00
6979-729-432
50835-4982-7255-8777-0870-8626
40868-4514-0149-4694
384171-09433-01018-00579-80189-02298
255907-48166
195674
ĐB49604
KQXS Miền Bắc 24/05/2016
GiảiKết quả
724-52-03-97
6758-285-694
51134-5232-9292-9767-6258-0885
48155-7520-8571-6372
314364-49401-59270-05028-39087-50818
279770-48170
188203
ĐB91964
KQXS Miền Bắc 23/05/2016
GiảiKết quả
706-42-04-33
6643-750-923
53827-6833-1329-0583-1819-5484
41138-9284-2559-8752
395885-72999-03894-04698-05167-27335
248537-13373
147777
ĐB93882
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_236_________________________050______056_______067_______
2_225_______________________044_____056_______062______
0_221_______________________042_____059_______053_____
8_218_______________________050______051______050_____
1_213______________________064_______039_____049_____
9_211______________________039_____054______060______
4_211______________________042_____049______054_____
6_207______________________048______063_______044____
5_207______________________046______059_______052_____
3_191____________________035_____054______049_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 03-55
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
77_11___________186<-11-11-1--11--1-1-2-<
67_7_______183<-1-1111-1---------1-<
29_8________164<111-1---1-2---1-----<
70_8________153<1-13---1-1---1------<
25_8________146<12---1---111-------1<
49_8________141<1-1--1-11--2-----1--<
89_9_________138<111-----111-111-----<
52_7_______137<---11--1---111--1---<
94_8________122<--111---1----11--11-<
82_7_______122<1-1-1-1----1-2------<
55_11___________118<--11-1-1-2----2-2--1<
35_6______107<--1-12--1----------1<
60_9_________106<--1--1-3-11---11----<
04_9_________105<-11-1----1-1---1--12<
85_6______105<-1-211--------1-----<
32_11___________104<--11-2--1-2--11---11<
20_7_______104<11-1-------12--1----<
58_8________103<---2-121-1----1-----<
17_6______101<1----11--111--------<
06_9_________100<-2--11--1-----111-1-<
08_5_____100<11-----11---------1-<
18_4____098<1-11-------1--------<
91_3___092<1-1--1--------------<
03_7_______088<1--2--1---11----1---<
98_6______088<1-1-1-------3-------<
74_6______088<-11-----1--1-1--1---<
41_8________087<1------111-111-----1<
93_4____085<11-----1--------1---<
40_8________084<-1----1--11--1--111-<
97_7_______083<1--1----1-1---1--2--<
65_5_____083<1-----1-11--1-------<
83_6______082<-1--1-1----------12-<
71_7_______078<--21---1-2--------1-<
68_7_______076<1-1-------1--11-1--1<
31_8________075<-1-----21-1----1-1-1<
19_6______075<----11-1-11----1----<
33_6______074<--1-21---------2----<
23_6______072<----1-21-1--------1-<
80_3___072<11---------1--------<
54_6______068<-1----1------111---1<
01_5_____067<---1---1---1----1-1-<
90_6______066<-1---1-------11--2--<
61_7_______065<1----1-------11--111<
72_4____062<1--1--------1------1<
57_8________061<-2------2-------1111<
37_6______060<----11--2------2----<
26_6______060<--1--1-------31-----<
64_9_________058<---2-1-1-------212--<
07_9_________058<--1-----1--13--11-1-<
10_4____058<-1----1----1---1----<
43_5_____057<----1--1-11--1------<
92_8________055<---1-----2-1-1-1-11-<
95_4____055<1------1---1---1----<
38_4____054<----1--11--------1--<
99_4____051<----1--1-1----1-----<
79_7_______050<--2---1----12------1<
46_3___050<1----1------------1-<
39_6______048<-2------1------11--1<
05_6______048<-1--------1-1--1--11<
13_3___048<------11-1----------<
42_6______047<----1-2---1----1---1<
84_4____047<----21---------1----<
14_4____047<--1----1-----2------<
12_4____047<1------1-------1---1<
09_3___047<1--------1--1-------<
66_5_____045<--1------1-1------11<
28_5_____045<---1----1------1-11-<
56_4____045<1------1---------2--<
16_4____045<-----11---1---1-----<
69_6______043<------1--11-2--1----<
47_5_____043<---------11-111-----<
34_4____043<---1------11-----1--<
62_5_____042<1----------1--1-2---<
50_5_____042<----1-1------1-1--1-<
76_4____041<-1----------1-1----1<
73_4____038<----1---1---1-----1-<
53_5_____036<------1-1-----21----<
88_5_____033<------3-----1---1---<
24_4____033<---1---------1--1--1<
00_2__030<--1-------------1---<
96_4____029<-----------111--1---<
87_5_____028<---1------------11-2<
27_3___027<----1-----1------1--<
75_4____026<------1----1----11--<
51_2__025<------2-------------<
86_3___024<--------2-----1-----<
48_5_____023<-----1--------1-21--<
81_3___023<-----1------1-----1-<
11_3___022<---------11----1----<
36_2__022<--------1-1---------<
22_6______019<----------21-1---1-1<
02_4____019<---------1-1----1--1<
59_3___018<----1------------1-1<
63_3___010<------------1-1---1-<
21_3___009<-----------------111<
15_1_006<------------1-------<
78_1_005<-------------1------<
30_1_002<----------------1---<
45_1_001<-----------------1--<
44_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
860_4________<-------1-1----11----<
777_4________<--1-1-----1-----1---<
752_3______<----1------1----1---<
741_3______<--------1--11-------<
631_3______<-1--------1------1--<
189_3______<1-1-----1-----------<
164_3______<-----1----------11--<
979_2____<--1---------1-------<
972_2____<1------------------1<
953_2____<------1-------1-----<
937_2____<--------1------1----<
923_2____<----1-------------1-<
907_2____<--1---------1-------<
906_2____<-1---1--------------<
894_2____<----1---1-----------<
885_2____<---11---------------<
858_2____<------1--1----------<
850_2____<------1------1------<
819_2____<----11--------------<
795_2____<-----------1---1----<
766_2____<-----------1-------1<
762_2____<1-------------1-----<
739_2____<---------------1---1<
726_2____<-------------11-----<
720_2____<1--------------1----<
694_2____<--11----------------<
677_2____<-1---------1--------<
632_2____<-----2--------------<
616_2____<------1---1---------<
610_2____<-----------1---1----<
608_2____<11------------------<
604_2____<-11-----------------<
583_2____<-1--1---------------<
579_2____<--1--------1--------<
577_2____<-----1------------1-<
567_2____<-----11-------------<
560_2____<-----1-1------------<
557_2____<-1------1-----------<
494_2____<-------------1----1-<
448_2____<-----1--------1-----<
433_2____<--1------------1----<
335_2____<----11--------------<
304_2____<---------------1--1-<
288_2____<------------1---1---<
284_2____<----11--------------<
282_2____<------1------1------<
270_2____<---1-----1----------<
255_2____<--1----------------1<
232_2____<---1----------1-----<
228_2____<-----------------11-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
717 55 08 77
6?77 ?94 ?94
5??91 ??58 ??55 ??03 ??60 ??98
4??55 ??77 ??03 ??77
3???67 ???49 ???98 ???41 ???04 ???91
2???20 ???04
1???32
ĐB???94
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
03-03-77-67-55-98
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
03-55
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 27/05/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 83 - 43

00 01 02 903 04 05 06 07 608 *09
10 11 612 13 14 15 16 517 918 19
720 21 22 23 24 625 26 27 28 *29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 241 42 43 44 45 746 47 48 *49
50 51 52 53 54 55 656 57 58 59
60 261 762 63 64 865 66 67 668 69
370 71 972 73 74 75 76 77 78 79
480 81 15182 83 84 85 86 87 88 189
90 591 92 193 94 195 96 *97 798 99

...