Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 03/05/2015
GiảiKết quả
777-54-70-23
6700-000-461
53550-0183-6480-2438-6757-7131
49101-3038-3652-4365
387431-77067-22194-11406-41351-25722
234730-40554
118106
ĐB85415
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 02/05/2015
GiảiKết quả
789-77-78-00
6785-027-411
52971-6943-5850-8841-4554-0241
44365-2710-5032-9745
389059-98949-21478-99504-22867-92876
285451-53645
175310
ĐB92947
KQXS Miền Bắc 01/05/2015
GiảiKết quả
749-61-24-09
6739-740-005
50276-1697-8772-0918-8939-6564
43425-1411-4434-9376
390940-73089-88537-70894-51825-45804
254690-90623
184894
ĐB46431
KQXS Miền Bắc 30/04/2015
GiảiKết quả
763-82-75-39
6080-789-545
54329-4921-9752-3962-7870-4275
44334-8383-5702-1076
339307-48023-33292-67533-87224-48402
291197-89359
186613
ĐB07844
KQXS Miền Bắc 29/04/2015
GiảiKết quả
765-64-83-38
6340-868-807
56636-8387-5941-3357-2563-2340
40932-6119-1129-7138
357726-27518-51781-79073-03615-00092
252326-24540
156271
ĐB80669
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_231________________________056_______058_______059______
5_225_______________________046______055_______052_____
8_219_______________________050______049______052_____
4_218_______________________048______055_______050_____
3_216_______________________050______055_______059______
1_214______________________043_____048______062______
6_207______________________044_____054______056______
9_204_____________________049______048______055______
7_204_____________________039_____059_______048_____
2_202_____________________035_____059_______047_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 76-97
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
76_9_________203<-121--111-1---1-----<
89_8________188<-111--11---11---1---<
61_8________153<1-1---12-1--1--1----<
07_11___________151<---1112-1-1---3-1---<
23_8________147<1-11-11-----1----11-<
18_5_____132<--1-1-11-1----------<
65_7_______121<11--1--1------11--1-<
77_5_____121<11---12-------------<
39_8________119<--21--111---11------<
97_4____115<--11-1-1------------<
52_6______110<1--1---11------2----<
92_5_____109<---11---1-11--------<
71_7_______107<-1--11---3---1------<
04_9_________105<-11---2--3-1------1-<
70_8________105<1--1-2--1--2----1---<
49_5_____105<-11----11--1--------<
24_10__________104<--11-1--2-----12-11-<
32_5_____099<-1--11-----11-------<
94_9_________098<1-2--1----1--111---1<
50_5_____098<11-----1-1----1-----<
15_9_________092<1---1-2--12-------11<
83_4____091<1--11-----------1---<
80_5_____090<1--1-1------1------1<
29_7_______089<---11-2----1--11----<
57_3___088<1---1--1------------<
21_6______086<---1-11----1---1--1-<
67_6______085<11------1---1---11--<
40_7_______083<--2-3-1------1------<
00_9_________082<21-------11--1-1---2<
63_7_______082<---11----1-11-1--1--<
38_7_______080<2---21----1-------1-<
30_7_______075<1------12---1--1-1--<
68_6______075<----11-11---1------1<
59_5_____073<-1-1------1-1-----1-<
01_8________071<1-------11----111--2<
41_6______070<-2--1---1-------1-1-<
82_5_____069<---1---2-1-1--------<
34_4____068<--11-------11-------<
11_3___068<-11----------1------<
51_8________067<11--------4------1-1<
27_6______067<-1------11---1-11---<
72_5_____067<--1------111--1-----<
54_3___066<21------------------<
10_6______062<-2--------1-111-----<
75_7_______060<---2-1--1---2------1<
43_3___060<-1---1------------1-<
73_6______059<----11-1--1------11-<
31_5_____059<2-1-----------2-----<
45_6______058<-2-1--------1--1--1-<
03_4____057<-----1-11----1------<
96_7_______055<-----1---1-1-1-111--<
25_5_____055<--2-----1-11--------<
13_7_______054<---1---2---1----11-1<
06_4____054<2----1------1-------<
53_9_________053<--------111-1-1-21-1<
99_5_____053<-----2-1-1-------1--<
64_4____053<--1-1-------------11<
90_4____052<--1---------111-----<
87_3___052<----11---1----------<
44_6______051<---1----1---1--12---<
22_3___051<1------1-------1----<
78_5_____050<-2-------1--1--1----<
36_4____049<----1-1--1-------1--<
02_4____048<---2---1-----1------<
86_8________047<------1-1--11-1--12-<
81_7_______046<----1-11----------22<
55_6______046<------1-1-1--1-1--1-<
33_8________042<---1-------11--1-121<
42_7_______042<-----1---21---1--11-<
19_5_____042<----1----1-1-1---1--<
48_8________040<-----11------1-23---<
88_5_____039<------1-1-2-----1---<
69_4____039<----1---1---1----1--<
28_4____038<----------1111------<
93_3___037<-----1-1--------1---<
16_5_____036<--------1--1---111--<
26_7_______035<----2-------112---1-<
47_2__034<-1--------------1---<
09_3___033<--1-----------1--1--<
05_3___033<--1----------1----1-<
37_5_____032<--1------------21-1-<
58_6______031<------1----1-1-1-1-1<
85_3___031<-1----------------11<
17_3___030<------1--1-----1----<
98_3___028<-----1-----1--1-----<
62_4____026<---1-------------2-1<
95_4____022<---------1---11-1---<
60_5_____021<----------11--1-1-1-<
56_4____019<----------11-1-----1<
12_3___019<-------1-----1-----1<
79_5_____018<----------11-2-----1<
20_3___017<----------1--11-----<
35_2__017<------1----------1--<
46_5_____016<-------1--------13--<
74_2__016<--------1-------1---<
91_4____010<-----------1-1-----2<
08_3___009<------------1-1----1<
66_3___006<-------------1---11-<
14_2__001<----------------1--1<
84_1_000<-------------------1<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
507_4________<-----1--------2-1---<
844_3______<---1----1------1----<
841_3______<-1--------------1-1-<
633_3______<-----------1---1--1-<
613_3______<---1---1---1--------<
365_3______<11-------------1----<
326_3______<----1---------2-----<
194_3______<1---------1---1-----<
067_3______<1-------1---1-------<
004_3______<------1--2----------<
972_2____<---------1-1--------<
970_2____<--------1--1--------<
943_2____<-1---1--------------<
921_2____<---1-1--------------<
918_2____<--1----1------------<
895_2____<-------------11-----<
894_2____<--2-----------------<
881_2____<------------------11<
867_2____<-1---------------1--<
824_2____<--------1-----1-----<
814_2____<----------------1--1<
801_2____<---------1---------1<
796_2____<-----------1---1----<
786_2____<------------1-----1-<
785_2____<-1-----------------1<
671_2____<---------2----------<
669_2____<----1-------1-------<
663_2____<-----------11-------<
652_2____<1--------------1----<
588_2____<------1---------1---<
573_2____<-------1----------1-<
570_2____<-----1----------1---<
555_2____<--------1------1----<
554_2____<11------------------<
552_2____<-------1-------1----<
551_2____<----------2---------<
550_2____<1------1------------<
537_2____<--1---------------1-<
530_2____<-------1----1-------<
499_2____<-----1-----------1--<
489_2____<-------1----1-------<
456_2____<-------------1-----1<
431_2____<1-1-----------------<
429_2____<------1--------1----<
423_2____<-----11-------------<
411_2____<-11-----------------<
406_2____<1----1--------------<
378_2____<---------1--1-------<
376_2____<--1-------1---------<
359_2____<---1--------------1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 3/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
724 24 76 21
6?94 ?89 ?15
5??61 ??94 ??39 ??89 ??39 ??97
4??04 ??61 ??23 ??83
3???76 ???57 ???83 ???29 ???24 ???65
2???65 ???29
1???80
ĐB???32
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
24-65-97-76-15-94
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
76-97
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 03/05/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 36 - 32

07002 101 02 03 04 05 14062 07 08 09
10 11 12 13 14 85415 16 17 18 19
20 21 722 *23 24 25 26 27 28 29
730 41312 32 33 34 35 36 37 04382 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
550 351 652 53 5*542 55 56 757 58 59
60 461 62 63 64 365 66 067 68 69
*70 71 72 73 74 75 76 *77 78 79
480 81 82 183 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 194 95 96 97 98 99

...