Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 13/10/2015
GiảiKết quả
766-79-17-84
6005-866-542
57757-1952-1307-5473-0555-2865
49802-2797-1343-1846
375491-94295-48672-82140-23728-21466
260920-08137
190246
ĐB73607
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 12/10/2015
GiảiKết quả
708-92-27-87
6186-631-617
56319-9541-6910-5443-2086-6785
46320-1865-6305-8490
323276-86186-98159-10115-53187-38000
202504-39570
167410
ĐB56873
KQXS Miền Bắc 11/10/2015
GiảiKết quả
767-15-64-45
6836-602-441
50905-1112-2343-6338-2365-5648
47468-7232-8579-2513
313813-39612-17020-39496-49502-31547
233827-55762
117310
ĐB18535
KQXS Miền Bắc 10/10/2015
GiảiKết quả
703-41-73-24
6161-844-292
58230-5788-6985-9508-1481-2260
43476-8885-2122-7234
326965-18232-53020-05286-95170-55901
253368-59104
116456
ĐB17590
KQXS Miền Bắc 09/10/2015
GiảiKết quả
786-27-73-99
6992-664-221
50695-7884-5213-6757-2606-6747
40169-1452-7056-8595
303791-80255-72763-32899-40807-32155
273972-67778
196180
ĐB34881
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_239_________________________072________050______058______
6_236_________________________047______064_______058______
9_227________________________047______059_______053_____
1_227________________________053______053______059______
7_206______________________044_____037_____058______
3_206______________________044_____051______047_____
5_203_____________________043_____046______057______
4_201_____________________041_____059_______050_____
8_200_____________________040_____060_______041____
0_195_____________________029____061_______059______
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 04-20
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
20_10__________244<1111-11--11--1---1--<
73_8________216<11-111-11-----1-----<
04_10__________189<-1-1---1--111111--1-<
65_7_______165<1111--1-------2-----<
43_6______159<111--1-1----------1-<
90_9_________152<-1-1-1-1-2111-------<
52_8________149<1---121-1-1--------1<
95_11___________139<1---21-211-11--1----<
92_9_________133<-1-11-2--3----1-----<
19_8________128<-1---1--1-1121------<
66_8________127<3----1111--1--------<
27_9_________126<-11-1--1----2---111-<
36_6______122<--1--1-1-1---1-1----<
08_7_______117<-1-1--1--1-----111--<
57_6______116<1---1-1-1----1-1----<
41_7_______115<-111----1------1--11<
60_6______110<---1--1-1--1--1-1---<
05_4____107<111-------------1---<
68_7_______104<--11-21--------1-1--<
55_9_________101<1---21---1----1111--<
85_5_____100<-1-2-1--1-----------<
79_5_____100<1-1--1----1-1-------<
84_4____098<1---1---1---1-------<
07_7_______097<2---1---1-1-2-------<
61_7_______096<---1--1---12--11----<
86_9_________094<-3-11---------111-1-<
76_4____094<-1-1-1--------1-----<
96_6______092<--1---11--1-----1--1<
91_9_________090<1---1--1--31-------2<
32_5_____090<--11---1-----11-----<
24_3___085<---1-11-------------<
22_8________084<---1-21--2------11--<
80_9_________083<----1211---1-1----11<
10_8________083<-21-----11---1---1-1<
01_8________079<---1--1--2-11--1--1-<
17_6______079<11----1--------2---1<
15_6______079<-11----1-----2----1-<
69_9_________077<----1--11-1--111-11-<
64_10__________075<--1-1---1---111--112<
00_6______075<-1-----21-----1--1--<
88_4____073<---1---1-1-------1--<
87_9_________072<-2-----1-1-11--1-1-1<
97_3___071<1----1-1------------<
44_7_______070<---1------1-11111---<
42_4____069<1----1---11---------<
72_5_____068<1---1------1-1----1-<
12_7_______066<--2---11--1-----1--1<
02_5_____064<1-2--------1-----1--<
62_4____063<--1----11---------1-<
70_3___063<-1-1-------------1--<
28_3___063<1-----1--1----------<
47_8________061<--1-1-------1---113-<
34_8________061<---1----11--1--12--1<
81_4____060<---11------1------1-<
46_8________059<2-----1----11-1-1--1<
03_4____058<---1--1----1------1-<
56_3___057<---11------------1--<
83_7_______056<--------1111---21---<
38_6______056<--1-----1-11------11<
11_6______053<-----1----111-1-1---<
48_5_____053<--1---1--------1---2<
06_5_____053<----11----1-1-1-----<
45_5_____052<--1------11--1----1-<
31_5_____048<-1--------11-----11-<
33_7_______047<--------111---1-1-2-<
35_5_____046<--1-------1-11-----1<
78_4____046<----1--1---11-------<
40_4____046<1--------1---1----1-<
99_5_____045<----2-1-----1------1<
49_5_____045<------11---11----1--<
37_4____044<1-----------11-1----<
67_4____043<--1-----1-------1--1<
29_4____042<------1-1--1-1------<
13_6______040<--2-1------------3--<
59_2__038<-1----------1-------<
94_2__037<------11------------<
51_5_____036<-------11-----1-11--<
09_5_____030<-----1----1---1--11-<
21_4____030<----1-----------111-<
30_1_030<---1----------------<
26_5_____029<--------11---2----1-<
89_6______027<------1----1--3-1---<
16_4____025<-------1-----11--1--<
82_3___022<--------1-1-------1-<
58_3___022<-----1---------11---<
93_3___021<--------1-----11----<
63_2__020<----1-----------1---<
39_4____017<---------1----12----<
77_2__013<--------1----------1<
25_3___012<---------1------1--1<
54_4____010<----------1-----21--<
71_4____009<------------11-----2<
98_2__009<-----------1----1---<
53_3___007<-------------2-1----<
23_1_007<-----------1--------<
75_2__004<-------------1-----1<
14_2__004<-------------1-----1<
50_3___003<---------------1-1-1<
74_0000<--------------------<
18_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
922_3______<-----1---2----------<
910_3______<-1------1----1------<
844_3______<---1---------11-----<
783_3______<--------1-11--------<
648_3______<--1---1------------1<
595_3______<----1--1----1-------<
295_3______<1----------1---1----<
269_3______<--------1------1-1--<
232_3______<--11---1------------<
208_3______<------1--1-------1--<
200_3______<-------11-----1-----<
189_3______<------1-------1-1---<
169_3______<----1--------1----1-<
111_3______<-----------11---1---<
992_2____<----1----1----------<
987_2____<------------1----1--<
980_2____<-----1-------------1<
968_2____<-----2--------------<
936_2____<-------------1-1----<
912_2____<------1---1---------<
901_2____<---1--------1-------<
865_2____<11------------------<
851_2____<--------------1--1--<
836_2____<--1--1--------------<
827_2____<--1-------------1---<
807_2____<----1-----1---------<
787_2____<-------1---1--------<
780_2____<-------1-----1------<
763_2____<----1-----------1---<
757_2____<1---1---------------<
736_2____<-------1-1----------<
720_2____<-----1----1---------<
711_2____<-----1----1---------<
707_2____<--------1---1-------<
696_2____<-------1--1---------<
695_2____<----1----1----------<
691_2____<----------1--------1<
664_2____<----1--------1------<
657_2____<------1------1------<
654_2____<----------1-----1---<
620_2____<------1------1------<
617_2____<-1----1-------------<
606_2____<----11--------------<
591_2____<-------1--1---------<
590_2____<---1---1------------<
579_2____<--1--1--------------<
571_2____<-------------------2<
547_2____<--1--------------1--<
522_2____<-----1-----------1--<
513_2____<--1--------------1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 13/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
743 76 85 20
6?20 ?92 ?60
5??20 ??05 ??66 ??04 ??36 ??04
4??66 ??92 ??07 ??20
3???73 ???90 ???61 ???76 ???08 ???20
2???60 ???08
1???41
ĐB???92
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
20-04-61-60-20-08
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
04-20
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 13/10/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 52 - 01

00 01 802 03 04 005 06 3736072 08 09
10 11 12 13 14 15 16 *17 18 19
920 21 22 23 24 25 26 27 728 29
30 31 32 33 34 35 36 137 38 39
140 41 542 343 44 45 28462 47 48 49
50 51 952 53 54 555 56 757 58 59
60 61 62 63 64 865 48*663 67 68 69
70 71 672 473 74 75 76 77 78 *79
80 81 82 83 *84 85 86 87 88 89
90 491 92 93 94 295 96 797 98 99

...