Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 01/04/2015
GiảiKết quả
777-37-12-96
6488-945-809
54598-2825-0078-3325-7516-1499
46405-9658-8718-4023
397791-32466-70600-17823-69645-61785
271800-06656
156639
ĐB35200
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 31/03/2015
GiảiKết quả
797-43-16-70
6806-405-686
57895-4062-2650-3160-1085-1198
42109-4181-7581-5081
304572-20506-91801-56723-50273-99565
287676-14393
107534
ĐB04704
KQXS Miền Bắc 30/03/2015
GiảiKết quả
735-13-96-29
6687-347-905
50946-3839-7695-9299-4521-8460
47193-4642-0807-3825
334782-66432-31632-31479-07356-44166
225948-20339
156122
ĐB49471
KQXS Miền Bắc 29/03/2015
GiảiKết quả
794-95-65-22
6426-674-559
55216-5850-6010-3878-2293-9005
43370-9498-4826-5719
372520-05977-23908-98669-60264-54525
299295-36215
122386
ĐB20019
KQXS Miền Bắc 28/03/2015
GiảiKết quả
779-24-13-15
6057-630-114
57528-1830-2656-0849-4274-5203
49678-9783-0466-3616
398031-03484-63575-52476-14998-51045
269074-39623
131802
ĐB45057
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_242_________________________050______056_______068_______
7_223_______________________045_____077_________044____
9_221_______________________036_____067________054_____
0_219_______________________058_______047______062______
5_218_______________________041_____037_____066_______
4_215_______________________052______045_____056______
6_213______________________057_______043_____063______
2_204_____________________039_____057_______043____
8_196_____________________041_____060_______040____
1_189____________________041_____051______044____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 56-46
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
13_11___________176<--1-1--1-11112-1--1-<
05_7_______157<1111----1----1----1-<
66_7_______154<1-1-1-1---1-11------<
93_10__________147<-111-2--1----11-1-1-<
73_11___________140<-1---1--1-1212-11---<
76_12____________134<-1--1--1--1-12-11-21<
16_6______134<11-11-----1--1------<
78_7_______131<1--111-----1---1-1--<
74_11___________127<---1211--1--2-21----<
79_9_________122<--1-11-1----1---1111<
98_7_______120<11-11----------2--1-<
23_7_______118<21--1-1---------1-1-<
45_8________112<2---11---1-1------11<
95_10__________110<-112-----1-1-21-1---<
30_12____________108<----2-111312---1----<
20_7_______108<---1-1-1--12---1----<
46_4____103<--1--1--11----------<
96_11___________102<1-1----4---21-1--1--<
60_7_______097<-11----1--1-11-1----<
69_4____095<---1--11---1--------<
62_4____095<-1---1---11---------<
25_7_______093<2-11---------11--1--<
56_5_____091<1-1-1--------2------<
39_7_______084<1-2---1---1--1-----1<
48_4____083<--1--11-----------1-<
58_7_______082<1----1--1---1--111--<
04_8________080<-1-----1121-------11<
24_6______080<----1121-----------1<
81_8________077<-3------2-1-1-1-----<
86_9_________076<-1-1------2-1-2-2---<
50_5_____076<-1-1------1--11-----<
99_5_____075<1-1-------11----1---<
65_6______074<-1-1----1------1---2<
72_7_______072<-1-----11---1-2-1---<
15_6______070<---11------11-1---1-<
35_8________069<--1---1----11--12-1-<
85_6______069<11--------2------2--<
21_6______069<--1--1---2-----1-1--<
26_5_____069<---2--11---1--------<
29_8________068<--1--1-----11--1-1-2<
47_7_______068<--1----12-----1-1--1<
57_5_____068<----21-1----1-------<
70_9_________067<-1-1----------11212-<
09_4____066<11-----------1-----1<
97_3___065<-1----1--1----------<
22_3___064<--11--------1-------<
82_8________063<--1-----11-1--1--1-2<
77_2__063<1--1----------------<
34_6______060<-1-----1-2------1--1<
33_6______060<------112-----1-1---<
59_5_____060<---1-2------1-1-----<
43_5_____060<-1----2------1---1--<
01_6______059<-1-------1-11--1--1-<
00_5_____058<3-------1--1--------<
08_4____057<---1-1---------11---<
12_5_____056<1----1-------1-1-1--<
07_3___056<--1---1----------1--<
88_5_____054<1----1------1---1--1<
10_3___054<---1--1-----------1-<
31_6______053<----1-1-1----2---1--<
06_3___053<-2------1-----------<
17_8________051<------32-------11-1-<
91_5_____050<1------2----------11<
84_6______049<----1---11---1---11-<
40_4____048<-----1-2---1--------<
18_3___048<1-------1--------1--<
32_6______047<--2-----1--1--1----1<
27_7_______046<------3--11-2-------<
92_5_____045<-----2--1----1-1----<
75_5_____045<----1-1---1---1----1<
02_3___043<----1---1-1---------<
94_6______042<---1------1---11-1-1<
64_3___041<---1------1-1-------<
87_4____036<--1--------1-----11-<
49_5_____035<----11-----------21-<
37_3___034<1-------------1---1-<
83_5_____032<----1-----12------1-<
03_4____032<----1-----1---1-1---<
89_4____028<--------11------11--<
61_3___028<-------1---11-------<
71_4____027<--1--------------2-1<
42_2__027<--1----------------1<
55_3___026<------1-----1-1-----<
63_6______025<------1------12-1--1<
67_2__025<-----1----1---------<
90_5_____024<-----1-------1-1--11<
80_5_____024<---------1--1-1-11--<
19_3___024<---2---------------1<
28_1_021<----1---------------<
53_3___020<---------21---------<
14_3___020<----1----------1---1<
68_1_017<--------1-----------<
38_1_017<--------1-----------<
54_3___015<---------------111--<
44_4____014<---------2------1-1-<
11_3___014<-------1----------11<
41_2__012<---------1-------1--<
51_1_003<---------------1----<
36_1_003<---------------1----<
52_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
630_5__________<----1-11-1-1--------<
946_3______<--1--1---1----------<
754_3______<---------------111--<
735_3______<------1-----1-----1-<
715_3______<------------1-1---1-<
466_3______<1---1--------1------<
393_3______<-1---1-------1------<
370_3______<---1-------------11-<
274_3______<----1-1-----1-------<
160_3______<-1----------1--1----<
047_3______<--------------1-1--1<
017_3______<------2--------1----<
995_2____<-------------11-----<
986_2____<----------1-----1---<
984_2____<-----------------11-<
972_2____<-------1--------1---<
930_2____<-----------1---1----<
904_2____<-------1-----------1<
882_2____<-------------------2<
875_2____<------1-------1-----<
869_2____<------1----1--------<
830_2____<----1---1-----------<
825_2____<1-1-----------------<
800_2____<1----------1--------<
782_2____<--1--------1--------<
770_2____<----------------2---<
763_2____<-------------1--1---<
759_2____<------------1-1-----<
718_2____<1-------1-----------<
695_2____<--1--------1--------<
686_2____<-1--------1---------<
680_2____<---------1-------1--<
673_2____<-----------1----1---<
671_2____<-----------------1-1<
656_2____<1---1---------------<
650_2____<-1-----------1------<
645_2____<1----------1--------<
639_2____<1------------------1<
629_2____<-----1-----------1--<
623_2____<----1-----------1---<
579_2____<-------1----1-------<
576_2____<----------------1-1-<
573_2____<--------1-1---------<
534_2____<-1-----1------------<
525_2____<---1---------1------<
488_2____<1---------------1---<
484_2____<----1----1----------<
479_2____<--1----------------1<
474_2____<-----1--------1-----<
432_2____<--1-----------1-----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 1/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
724 45 62 23
6?79 ?78 ?45
5??23 ??39 ??66 ??76 ??23 ??76
4??98 ??66 ??04 ??16
3???78 ???30 ???56 ???16 ???39 ???46
2???74 ???60
1???74
ĐB???46
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
56-16-39-39-46-23
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
56-46
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 01/04/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 95 - 60

86352003 01 02 03 04 405 06 07 08 809
10 11 *12 13 14 15 516 17 718 19
20 21 22 80232 24 38252 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 *37 38 639
40 41 42 43 44 69452 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 656 57 658 59
60 61 62 63 64 65 466 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 *77 078 79
80 81 82 83 84 785 86 87 488 89
90 791 92 93 94 95 *96 97 598 499

...