Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 30/07/2014
GiảiKết quả
791-85-22-55
6143-781-802
50300-2153-6253-8716-0693-0278
40412-2096-4461-5415
307410-21072-32603-02932-70322-17616
247496-19704
161902
ĐB86970
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 29/07/2014
GiảiKết quả
728-27-62-81
6640-882-678
59853-0260-9285-5333-9571-5668
42105-6048-1583-1504
390316-04319-07473-89362-33083-87162
203173-31686
142792
ĐB02228
KQXS Miền Bắc 28/07/2014
GiảiKết quả
715-96-74-89
6924-418-893
59045-3797-0104-5910-6168-8632
48765-7090-4200-8403
399734-32304-23285-66161-37762-90181
232108-06285
120302
ĐB73224
KQXS Miền Bắc 27/07/2014
GiảiKết quả
719-38-09-56
6961-071-493
59429-4934-2939-8122-7743-0892
47612-3937-7484-8257
332490-89401-89958-96328-50273-39205
257782-14855
151289
ĐB94263
KQXS Miền Bắc 26/07/2014
GiảiKết quả
712-81-04-74
6254-007-427
50193-6889-5329-2499-5318-2850
49839-8224-5164-3092
302683-98418-17023-59997-04677-75213
278932-80200
177938
ĐB32143
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_241_________________________041_____062_______069_______
1_229________________________056_______050______057______
6_223_______________________051______070________049_____
3_220_______________________053______051______059______
7_218_______________________042_____056_______051_____
8_213______________________044_____055_______049_____
2_206______________________047______043_____061______
9_203_____________________037_____053______048_____
5_194____________________038_____047______050_____
4_193____________________051______053______047_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 02-29
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
00_11___________168<1-1-1-121----11-1-1-<
02_9_________166<2-1--11--1-11---1---<
61_11___________164<1-11-2-1-1-111----1-<
12_7_______162<1--11-1--11-1-------<
93_6______155<1-111--1----------1-<
81_7_______144<111-1-----1--1-1----<
63_8________142<---1-11--1-1-1--11--<
92_6______137<-1-11---11------1---<
89_7_______124<--111--2-----1--1---<
90_6______123<--11-1--1---1----1--<
04_6______122<112-1--------------1<
43_8________119<1--11--1----1-1-11--<
85_6______119<112-----1-1---------<
72_7_______107<1----23-1-----------<
74_5_____106<--1-1--1---1---1----<
71_9_________104<-1-1-1-11-1---1--1-1<
16_8________097<21------112--1------<
19_4____097<-1-1-1-----1--------<
32_3___093<1-1-1---------------<
15_5_____091<1-1--1--------1--1--<
82_4____091<-1-1-1-----------1--<
05_3___091<-1-1---1------------<
86_7_______090<-1-----111--1--1--1-<
68_7_______090<-11---1-----1---1--2<
91_5_____090<1----11-1-----1-----<
40_6______085<-1---1-1----1-----11<
29_4____084<---11--1--------1---<
53_5_____083<21----1----------1--<
48_6______082<-1----2-1-1----1----<
24_6______078<--2-1---2-1---------<
06_8________077<------1111--1---111-<
03_6______076<1-1-------1--11--1--<
62_12____________075<-31------2---1-2-21-<
56_5_____075<---1---1-1----1-1---<
78_4____075<11-------1---------1<
34_9_________074<--11------11---122--<
35_7_______074<-----1-111-2----1---<
18_6______074<--1-2---1----1----1-<
60_11___________073<-1---1-1---122--1-11<
83_7_______072<-2--1---1---1----11-<
54_4____069<----111--------1----<
99_7_______067<----111-------11-1-1<
97_5_____064<--1-1-----2----1----<
55_3___064<1--1----------1-----<
27_2__064<-1--1---------------<
10_5_____063<1-1---------1-----2-<
96_8________062<2-1---------1--1-12-<
77_8________062<----11---2-11---1-1-<
65_7_______061<--1------1--111----2<
22_4____060<2--1------------1---<
28_6______059<-2-1--------11-----1<
64_5_____059<----1-11--1--------1<
33_5_____059<-1-------1-1-11-----<
39_2__059<---11---------------<
38_5_____058<---11---------1-1--1<
73_7_______057<-2-1---------1-2-1--<
09_7_______056<---1--1---1-11-1---1<
57_6______055<---1---1------1-1-11<
58_4____055<---1---1----1------1<
20_9_________052<-----1--1-1-1-131---<
45_8________052<--1------1-----11121<
47_5_____050<------11-11-------1-<
76_4____050<-----1-1-1----1-----<
70_6______048<1-------1------11-11<
37_6______047<---1-------11-1-11--<
41_5_____046<------11--11------1-<
01_6______045<---1----------1-1111<
98_5_____045<------11--12--------<
50_6______042<----1----2-1--1--1--<
36_5_____042<-----1--1--2-1------<
13_4____042<----1---1--1---1----<
84_4____041<---1------1-1-----1-<
67_6______039<-----11-----1---1--2<
80_4____037<-----1----11-1------<
17_4____037<------1-1-1--------1<
52_5_____035<--------211--------1<
88_4____035<------1--2-1--------<
51_5_____033<-------1--1-12------<
25_5_____032<-----1--1------1---2<
08_2__032<--1-----------1-----<
07_4____031<----1-----1---1--1--<
87_5_____029<------2----2--1-----<
59_4____027<---------1-11--1----<
14_4____027<--------1--1--1-1---<
49_7_______025<-------1--2----2-11-<
30_5_____025<------1------11--1-1<
23_3___025<----1-------1----1--<
95_4____023<-----2---------1--1-<
42_4____021<---------1-1----11--<
44_3___021<--------1-----11----<
69_2__021<------1------1------<
94_1_020<-----1--------------<
21_2__019<-------1------1-----<
79_4____017<--------1----2-----1<
26_2__015<----------11--------<
75_2__011<------------11------<
31_4____009<-------------12--1--<
11_3___005<---------------11-1-<
66_1_005<-------------1------<
46_1_000<------------------1-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
616_4________<1--------12---------<
889_3______<----1--------1--1---<
686_3______<-1----------1--1----<
668_3______<-1----1------------1<
662_3______<---------------2-1--<
571_3______<-1-----1------1-----<
317_3______<------1-1-1---------<
302_3______<--1--11-------------<
285_3______<-12-----------------<
272_3______<------3-------------<
259_3______<---------1-11-------<
162_3______<-1-------1--------1-<
124_3______<--------2-1---------<
120_3______<--------------12----<
006_3______<------1--1--------1-<
991_2____<------1-1-----------<
977_2____<---------1--------1-<
960_2____<-----1-------1------<
958_2____<---1---------------1<
934_2____<---1-------------1--<
932_2____<1---1---------------<
877_2____<-----------11-------<
867_2____<-----11-------------<
864_2____<-------1--1---------<
837_2____<--------------1--1--<
831_2____<-------------11-----<
781_2____<1------------1------<
765_2____<--1----------------1<
734_2____<--1--------------1--<
709_2____<------1---1---------<
706_2____<--------1-------1---<
692_2____<--------11----------<
657_2____<--------------1-1---<
648_2____<------1-1-----------<
596_2____<------------1-----1-<
583_2____<-1---------------1--<
576_2____<-----1-1------------<
563_2____<------1------1------<
535_2____<-----1---1----------<
525_2____<-----1---------1----<
514_2____<--------1-----1-----<
499_2____<----1---------1-----<
493_2____<---1---1------------<
486_2____<--------11----------<
473_2____<-1-------------1----<
471_2____<----------1------1--<
461_2____<1-----------------1-<
451_2____<-------------2------<
445_2____<---------1-------1--<
429_2____<---1---1------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
700 19 93 82
6?91 ?53 ?82
5??04 ??02 ??15 ??29 ??05 ??92
4??04 ??68 ??86 ??12
3???86 ???15 ???74 ???82 ???61 ???29
2???29 ???53
1???91
ĐB???43
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
19-05-68-29-29-02
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
02-29
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 30/07/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 63 - 74

300 01 98022 603 704 05 06 07 08 09
410 11 412 13 14 415 67162 17 18 19
20 21 3*222 23 24 25 26 27 28 29
30 31 932 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 143 44 45 46 47 48 49
50 51 52 21532 54 *55 56 57 58 59
60 461 62 63 64 65 66 67 68 69
86970 71 072 73 74 75 76 77 278 79
80 781 82 83 84 *85 86 87 88 89
90 *91 92 693 94 95 40962 97 98 99

...