Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 25/03/2017
GiảiKết quả
770-96-27-34
6101-852-726
55640-2626-9040-7576-7866-4089
44299-2259-4535-5916
374524-25992-49420-22964-30789-79661
256094-67088
198033
ĐB17867
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 24/03/2017
GiảiKết quả
707-04-44-42
6118-043-158
55056-3649-1835-9111-4393-2944
42131-9054-9480-1720
392836-64418-68126-38256-25174-13930
233204-14447
133477
ĐB80732
KQXS Miền Bắc 23/03/2017
GiảiKết quả
772-68-35-81
6560-528-854
55335-3780-4631-7949-3911-4373
41243-9967-1126-1378
307676-05466-79265-64415-49825-89174
230722-78570
154615
ĐB06750
KQXS Miền Bắc 22/03/2017
GiảiKết quả
795-38-23-34
6920-066-734
57152-4941-6691-0643-2509-1148
40898-7278-0642-5049
329635-51937-03655-39196-16330-95110
250710-08397
109021
ĐB70175
KQXS Miền Bắc 21/03/2017
GiảiKết quả
749-60-02-12
6160-071-734
59771-1960-9838-2491-8312-8135
40057-6241-5144-0693
314230-27886-53194-17669-82077-68695
290108-11196
196694
ĐB15998
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_234________________________055_______048______060______
1_233________________________046______068________060______
6_230________________________050______060_______058______
3_222_______________________033____066________055______
0_217_______________________056_______043_____056______
4_210______________________045_____066________050_____
7_207______________________049______049______048_____
9_204_____________________046______046______050_____
5_203_____________________046______043_____059______
2_180___________________034____051______044____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 96-67
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
43_10__________204<-111---111-11-1--1--<
66_10__________188<1-11--1---1-11--111-<
49_7_______185<-11111---1-------1--<
35_11___________158<11211---------111-11<
38_12____________154<---11--111---11122--<
60_9_________142<--1-3111-1----1-----<
34_10__________134<1--21-31---1----1---<
68_9_________128<--1--1---1121--1-1--<
20_6______126<11-1---1----1---1---<
22_5_____122<--1--111------1-----<
91_4____121<---111--1-----------<
80_5_____119<-11---1-1-----1-----<
96_6______118<1--11--1-----1---1--<
11_10__________113<-11-----111--12-11--<
30_7_______113<-1-11---1------1-1-1<
77_6______107<-1--1---11-----11---<
33_6______101<1-----111--1--1-----<
12_9_________099<----21-111----11---1<
89_8________098<2-----112-1--1------<
26_4____097<211-----------------<
65_5_____094<--1---1---1-1-1-----<
67_3___092<1-1--1--------------<
41_8________090<---11-1---3-1----1--<
18_8________090<-2-----111---11----1<
31_7_______090<-11--1--------1-1-11<
78_7_______087<--11-1------1---1-11<
23_10__________086<---1-1----22-111--1-<
73_3___085<--1--1-1------------<
52_7_______082<1--1-----1------1111<
48_4____082<---1-1-1---------1--<
47_10__________080<-1---1-----12112--1-<
88_5_____080<1-----12---1--------<
74_4____080<-11------1--1-------<
54_4____076<-11------1------1---<
42_5_____075<-1-1-----1---1----1-<
10_9_________073<---2-1-3-----2----1-<
44_7_______073<-2--1---1----1-1--1-<
93_5_____072<-1--1-------11-1----<
70_5_____070<1-1--------11------1<
95_7_______067<---11------1-2-1--1-<
56_6______067<-2---1----11-1------<
24_5_____065<1-------1----111----<
76_5_____064<1-1-----------11---1<
15_8________062<--2---2--1----11---1<
16_7_______062<1----1-1--------1-12<
55_6______062<---1--1----1-1----11<
07_6______062<-1------1-11----1--1<
63_4____062<------111-------1---<
86_8________061<----11-1--3-1------1<
94_7_______061<1---2------1---1-1-1<
98_4____061<---11------1-----1--<
09_7_______060<---1-2----1-1-----2-<
28_4____060<--1---1-----1---1---<
40_8________059<2------1--212-------<
01_7_______059<1-----1--1-----3-1--<
61_8________058<1----1------1-1-11-2<
03_5_____058<-----2-11---------1-<
37_3___058<---1---1-----1------<
21_5_____057<---1--1-----1----1-1<
64_3___054<1-----1------1------<
79_6______050<-------1121------1--<
59_4____050<1----1----------11--<
36_4____050<-1------------111---<
72_5_____049<--1-------1-11--1---<
99_4____049<1-------1---1------1<
27_4____048<1--------12---------<
13_4____048<------1-12----------<
81_5_____047<--1-----1------11-1-<
92_4____046<1------1---------11-<
71_4____045<----2---1-----1-----<
58_3___045<-1---------11-------<
75_4____044<---1-----1---1---1--<
25_7_______043<--1------1-----211-1<
57_4____043<----1---1--1--1-----<
87_5_____042<------2-1--1-------1<
04_3___040<-2---------1--------<
69_5_____039<----1----11----2----<
17_4____038<------1--1-1--1-----<
32_2__038<-1----------1-------<
45_2__036<------1-1-----------<
14_5_____035<-----1---11-------11<
97_3___035<---1------1-------1-<
85_5_____034<-----1-----1-11--1--<
50_3___031<--1------------1--1-<
53_4____030<--------1--1-11-----<
62_4____029<------2---1-----1---<
19_4____029<-------1--1-1-----1-<
46_5_____028<-----1-----1-2----1-<
02_2__024<----1-------1-------<
39_4____023<--------1---2-1-----<
83_4____017<-----1-----------21-<
08_4____017<----1------------1-2<
06_3___013<---------1------1-1-<
00_2__010<---------1---------1<
84_2__008<-----------1-----1--<
05_4____007<-------------1-1--2-<
29_1_007<-----------1--------<
82_1_004<--------------1-----<
90_2__001<----------------1--1<
51_2__001<----------------2---<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
610_5__________<-------3-----1----1-<
949_3______<--1--1-----------1--<
886_3______<----1-------1------1<
866_3______<1------------1--1---<
838_3______<----1---1-----1-----<
834_3______<------2---------1---<
718_3______<-------11-----1-----<
524_3______<1-------1----1------<
466_3______<--1---1---1---------<
416_3______<-----1----------1--1<
265_3______<--1---------1-1-----<
243_3______<--1----1----1-------<
138_3______<-------1--------11--<
088_3______<1------1---1--------<
040_3______<1----------11-------<
033_3______<1-------1-----1-----<
018_3______<---------1---1-----1<
967_2____<--1--1--------------<
947_2____<-----1-----1--------<
946_2____<-----------1------1-<
937_2____<---1---1------------<
934_2____<-------1---1--------<
930_2____<-1-------------1----<
922_2____<-----1-1------------<
921_2____<------1------------1<
916_2____<1------1------------<
852_2____<1----------------1--<
835_2____<-1-----------------1<
825_2____<--1------------1----<
823_2____<-----1--------1-----<
815_2____<---------1----1-----<
814_2____<-----1----1---------<
811_2____<--------1-----1-----<
789_2____<1---------1---------<
768_2____<-----1-----1--------<
755_2____<------1------1------<
741_2____<----------1-1-------<
735_2____<--------------1---1-<
734_2____<---11---------------<
720_2____<-1--------------1---<
712_2____<-------1-1----------<
701_2____<------1--------1----<
694_2____<----1----------1----<
689_2____<-------11-----------<
635_2____<---1------------1---<
631_2____<--1--1--------------<
615_2____<--1----------------1<
611_2____<-------------1---1--<
544_2____<--------1----1------<
543_2____<--------11----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/3
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
720 91 73 30
6?43 ?73 ?41
5??67 ??96 ??43 ??18 ??89 ??67
4??38 ??78 ??30 ??49
3???67 ???31 ???43 ???96 ???68 ???68
2???20 ???60
1???11
ĐB???12
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
60-96-68-67-41-31
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
96-67
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 25/03/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 22 - 91

00 101 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 916 17 18 19
420 21 22 23 524 25 67262 *27 28 29
30 31 32 033 *34 535 36 37 38 39
06402 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 852 53 54 55 56 57 58 259
60 661 62 63 964 65 866 17867 68 69
*70 71 72 73 74 75 576 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 088 70892
90 91 992 93 094 95 *96 97 98 299

...