Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 30/04/2017
GiảiKết quả
729-83-47-14
6825-120-950
58046-0834-1312-5532-9327-6679
43350-5866-7287-0661
360395-61550-89692-83890-85092-31313
205658-20160
169685
ĐB13176
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 29/04/2017
GiảiKết quả
795-84-58-38
6272-369-077
53361-1404-2466-2301-4035-0544
40421-5420-5427-8175
388360-30891-99629-70422-98040-58497
279790-49952
145168
ĐB54621
KQXS Miền Bắc 28/04/2017
GiảiKết quả
751-69-23-66
6622-725-217
50777-2235-7327-6098-1010-2416
46512-1162-3732-1632
327717-07115-21241-42700-19390-62911
201212-84009
199957
ĐB26852
KQXS Miền Bắc 27/04/2017
GiảiKết quả
798-53-61-41
6526-726-837
58125-0762-7373-8747-6293-0864
46957-2679-6363-8909
355295-51653-34318-17096-10350-10442
239103-59626
137495
ĐB24363
KQXS Miền Bắc 26/04/2017
GiảiKết quả
708-32-69-90
6690-798-519
55518-9009-4121-9715-8848-1319
49568-8637-1321-4273
372319-97382-65363-71786-62057-41358
265027-20026
115944
ĐB71071
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_237_________________________052______060_______057______
0_223_______________________043_____051______066_______
6_221_______________________047______062_______052_____
3_220_______________________058_______051______054_____
2_217_______________________044_____060_______054_____
7_216_______________________047______049______060______
9_212______________________042_____051______049_____
5_203_____________________043_____057_______053_____
8_196_____________________042_____050______048_____
4_195_____________________042_____049______047_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 68-29
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
27_7_______183<111-1---1--1--1-----<
61_7_______162<11-1-1--1--1----1---<
57_8________158<--1111-1--2---1-----<
95_9_________150<11-2-11-1----1-----1<
62_7_______139<--11-1--1--1---1--1-<
90_6______138<111-2-------1-------<
32_6______131<1-2-111-------------<
09_7_______127<--111-1------11--1--<
60_11___________122<11-----11311---1--1-<
47_5_____119<1--1---1-1--1-------<
98_9_________117<--111----21-1---1--1<
10_7_______117<--1--11-1---1----11-<
41_8________113<--11--11----1-1-2---<
22_8________113<-11---11-----2-1---1<
15_8________111<--1-1-11----11----11<
64_4____109<---1-1-11-----------<
73_8________108<---112--1-----1-11--<
20_7_______107<11----1-2------1--1-<
66_7_______102<111-----------1--1-2<
11_7_______099<--1--1--11----1--11-<
12_6______098<1-2--1--1-------1---<
18_4____098<---11--1--1---------<
69_4____095<-11-1----------1----<
58_7_______092<11--1--------1---1-2<
25_7_______090<1-11-------2------2-<
29_6______089<11----1---2---1-----<
35_5_____089<-11-----1-1---1-----<
68_4____089<-1--1-1----------1--<
79_6______087<1--1-1--------1-1--1<
53_7_______084<---2-1-11--1------1-<
52_7_______083<-11--------1--1-111-<
97_8________081<-1-----11-1-11--1--1<
42_4____081<---1--1-1-------1---<
30_8________080<-----21-121---1-----<
63_7_______077<---21--1-1--2-------<
82_7_______076<----11---111--1-1---<
50_7_______076<3--1------1-1-1-----<
36_7_______076<-----11-21--1--1----<
19_11___________074<----3-2---1-111---11<
85_4____073<1------11-1---------<
87_7_______072<1------1-12-1--1----<
72_4____072<-1----1-1-----1-----<
13_3___071<1----1-1------------<
26_7_______070<---31-1--------1---1<
38_6______070<-1--------1111----1-<
93_5_____067<---1--1---1------2--<
44_7_______066<-1--1------2---2--1-<
77_4____066<-11-----------1-1---<
21_5_____065<-2--2--------1------<
84_7_______064<-1----2---1----11-1-<
00_9_________062<--1-----11--1--11-12<
75_6______062<-1------11----1--11-<
37_3___062<---11-------1-------<
71_8________059<----1--1-2-21---1---<
40_6______059<-1------1-2---1-1---<
96_5_____059<---1---1----1---11--<
83_4____058<1------1-1---------1<
23_7_______056<--1---1------1--2--2<
34_7_______055<1-------1--1---11-2-<
86_6______054<----1-1--2-1-----1--<
48_5_____053<----1----1--111-----<
04_5_____053<-1-----1-----2--1---<
17_5_____050<--2---1----1-----1--<
67_8________048<-----1---11-12-1---1<
01_5_____048<-1---------11-1----1<
14_3___048<1-----1------------1<
16_6______047<--1----1-----2---2--<
91_2__046<-1-------1----------<
46_4____044<1------1----------11<
55_4____042<-----1-2---------1--<
08_5_____041<----11--------12----<
07_5_____040<-----1---1-1--1--1--<
51_5_____039<--1--------1-1----11<
76_3___039<1----------1----1---<
03_5_____038<---1-------1-1----11<
65_3___038<------1-1----1------<
81_7_______037<---------111-1-111--<
92_2__031<2-------------------<
33_4____029<----------1--111----<
54_5_____028<-------1------1--111<
89_4____027<---------1-11--1----<
05_3___027<-------1---1-1------<
70_4____024<-------1--1-----2---<
31_3___024<------1---1-------1-<
45_4____023<-----2---------1--1-<
06_4____022<--------------1111--<
56_3___021<-----1---------1-1--<
94_2__021<-------1----1-------<
39_2__020<-----1---------1----<
74_3___018<--------1------1-1--<
02_3___018<------1--------1---1<
49_2__018<-----1-----------1--<
59_4____017<---------1--1----1-1<
78_3___017<-------1-------2----<
99_3___015<----------1-1----1--<
24_4____013<------------11--1-1-<
43_4____011<-----------2--1--1--<
88_3___005<------------1-----2-<
80_1_005<-------------1------<
28_2__004<-------------1-----1<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
319_5__________<----2-1---1---1-----<
141_4________<------1-----1-1-1---<
867_3______<------------11-1----<
848_3______<----1--------11-----<
834_3______<1-------1--1--------<
730_3______<-----1---11---------<
679_3______<1--1------------1---<
653_3______<---1---1---1--------<
622_3______<--1---1------1------<
560_3______<--------11--------1-<
419_3______<------1-----1-----1-<
363_3______<---21---------------<
350_3______<1--1----------1-----<
123_3______<------1---------2---<
116_3______<-------1-----1---1--<
098_3______<--1------1---------1<
086_3______<------1--1-1--------<
998_2____<---------1--1-------<
958_2____<-------------------2<
957_2____<--11----------------<
946_2____<-------1----------1-<
925_2____<-----------1------1-<
895_2____<-----1-------1------<
888_2____<------------1-----1-<
864_2____<---1---1------------<
815_2____<------1------------1<
761_2____<--------1-------1---<
724_2____<-------------1--1---<
717_2____<--1--------1--------<
710_2____<-----1------------1-<
706_2____<--------------1-1---<
685_2____<1---------1---------<
675_2____<---------1----1-----<
626_2____<---1-----------1----<
616_2____<-------------1---1--<
615_2____<-------1-----1------<
607_2____<-----1--------1-----<
568_2____<----1------------1--<
562_2____<-----1------------1-<
554_2____<--------------1----1<
530_2____<-----1---1----------<
526_2____<---1--1-------------<
512_2____<--1-----1-----------<
497_2____<-1------1-----------<
496_2____<-------1---------1--<
471_2____<---------1------1---<
422_2____<-1-------------1----<
420_2____<-1------1-----------<
411_2____<--------1-----1-----<
395_2____<1------------------1<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
729 90 90 41
6?41 ?35 ?18
5??15 ??20 ??64 ??62 ??68 ??62
4??32 ??47 ??27 ??20
3???68 ???12 ???20 ???11 ???22 ???95
2???57 ???12
1???11
ĐB???15
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
12-29-68-41-90-64
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
68-29
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 30/04/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 32 - 95

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 312 313 *14 15 16 17 18 19
120 21 22 23 24 825 26 327 28 *29
30 31 532 33 834 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 046 *47 48 49
539503 51 52 53 54 55 56 57 658 59
160 661 62 63 64 65 866 67 68 69
70 71 72 73 74 75 13176 77 78 679
80 81 82 *83 84 685 86 287 88 89
890 91 06922 93 94 395 96 97 98 99

...