Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 20/10/2014
GiảiKết quả
782-74-12-84
6857-937-347
51986-5917-3630-1779-4220-2719
47869-8863-2238-1820
383813-59249-83761-72389-95724-23214
237022-52552
177277
ĐB03601
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 19/10/2014
GiảiKết quả
747-10-61-11
6305-175-430
51248-9906-1398-6833-5984-2455
41399-2790-8316-5908
399244-91074-57849-28293-23736-55508
239112-20776
197653
ĐB81372
KQXS Miền Bắc 18/10/2014
GiảiKết quả
764-32-66-16
6425-755-500
57120-9035-1549-5932-1868-0981
46949-2449-1064-1897
320607-60713-74453-90058-76416-92184
285850-28264
145768
ĐB84860
KQXS Miền Bắc 17/10/2014
GiảiKết quả
704-97-82-26
6713-783-999
52503-6767-1984-7355-6052-0219
45806-0472-5740-9221
384261-83238-61916-88167-31615-49208
282891-95651
183521
ĐB96621
KQXS Miền Bắc 16/10/2014
GiảiKết quả
749-03-41-47
6430-563-245
57939-8360-1524-9450-2790-9486
40504-5768-3563-3089
317575-42188-23021-52803-67029-48225
221161-41667
183371
ĐB89055
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_248__________________________050______060_______063______
2_237_________________________050______057_______055______
3_226________________________044_____049______062______
5_222_______________________047______054______051_____
9_219_______________________045_____052______064______
4_209______________________044_____051______059______
7_198_____________________053______054______043____
6_195_____________________045_____056_______046_____
8_193____________________050______047______040____
0_193____________________032____060_______057______
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 16-03
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
84_8________201<1111---1--11--1-----<
55_9_________178<-1111-1--2---1-1----<
49_8________159<113-11----------1---<
82_7_______158<1--1--1121----------<
19_7_______153<1--1-111----1-----1-<
50_10__________148<--1-1-1--112--1--11-<
12_8________140<11---11---1-1-----11<
16_9_________137<-121--21-----1---1--<
13_9_________132<1-11--2-1------11-1-<
47_8________129<11--11-----1-----111<
30_5_____127<11--1-1-----1-------<
61_6______126<11-11-------1------1<
63_9_________124<1---2111--2-------1-<
24_6______122<1---1---1-11-1------<
58_4____118<--1---111-----------<
11_6______117<-1---1---11-1--1----<
74_8________116<11---1-1--2-------2-<
04_6______116<---11---1-1-1--1----<
75_6______110<-1--1--1-1----11----<
25_6______108<--1-11--1--------11-<
52_8________104<1--1-1-1--------3--1<
83_5_____104<---1-1--1---11------<
72_7_______101<-1-1--1---21--1-----<
03_8________100<---121---1----1-1--1<
66_5_____100<--1--1---1-1-1------<
20_6______095<2-1----1-1-1--------<
38_4____093<1--1-1-------1------<
99_9_________091<-1-1----1--11-12---1<
86_4____091<1---1-1------1------<
06_6______090<-1-1----12---------1<
33_5_____088<-1---1-1-----1----1-<
81_7_______087<--1---11---2--1-1---<
10_7_______082<-1----1-12---1----1-<
71_6______078<----11-11--1-----1--<
08_6______078<-2-1---1---1-----1--<
53_5_____078<-11-----------111---<
77_4____076<1----11----1--------<
51_3___076<---1--1--1----------<
97_4____075<--11----1---------1-<
91_7_______074<---1--1----1--1-111-<
26_4____074<---1---1-1------1---<
89_8________073<1---1--2---------121<
60_7_______073<--1-1-----11---11--1<
01_6______070<1----1---21----1----<
09_8________066<-----1-1-11-1----111<
22_4____065<1-------11-1--------<
21_9_________064<---311---------1--21<
23_7_______063<-----1--21----111---<
48_3___063<-1---1---------1----<
36_5_____061<-1---1--------1--2--<
31_6______059<-------11--111-1----<
90_5_____059<-1--1-----------1-11<
44_6______057<-1-------1--11-1--1-<
93_4____057<-1----1------11-----<
76_4____057<-1----1----1----1---<
05_6______055<-1-------12-1------1<
98_5_____055<-1-------1------111-<
64_7_______053<--3-----1--1--1----1<
57_4____053<1------2-----------1<
67_4____052<---21-------1-------<
69_6______051<1-----1------1--2--1<
32_6______051<--2---1----1---11---<
00_4____051<--1----1-----1-1----<
95_6______048<-----1-----111-1-1--<
70_6______048<------1---1-111---1-<
68_6______048<--2-1-------1---1--1<
37_6______048<1---------1-21----1-<
29_7_______047<----1-1-----1-11-1-1<
40_5_____045<---1----1-----1--2--<
39_4____042<----1--1-----11-----<
17_3___040<1-----------1-1-----<
07_6______039<--1----------11-12--<
14_5_____039<1-----------1--1-1-1<
65_3___037<------11-------1----<
54_4____034<-----1--1-------11--<
79_3___034<1------------1-----1<
35_3___034<--1----------1---1--<
15_2__033<---1--------1-------<
45_5_____032<----1----1-----1-1-1<
94_4____032<------1--1----1--1--<
73_7_______030<-------1--1--2-1-1-1<
27_4____030<-------11-------1--1<
41_7_______029<----1-------2-1-11-1<
85_5_____029<-----1-----2--1-1---<
92_4____028<--------2-1----1----<
34_5_____025<--------1-3--1------<
02_4____025<--------2---1---1---<
42_4____024<--------1-1-----1-1-<
28_4____023<-----1-------1---11-<
18_4____022<---------1-1--1---1-<
88_1_021<----1---------------<
56_3___018<-------1------2-----<
46_2__017<-----1------------1-<
96_4____016<---------1----1-1--1<
43_3___013<----------1-2-------<
62_3___010<----------1----1---1<
80_2__009<-------------11-----<
59_4____008<-----------2---2----<
78_3___005<-------------1---1-1<
87_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
991_3______<------1---------1-1-<
803_3______<----1----1----1-----<
713_3______<--11----1-----------<
621_3______<---1-1------------1-<
598_3______<---------1-------11-<
347_3______<1----------1------1-<
220_3______<1------1---1--------<
021_3______<----1----------1---1<
984_2____<-1-1----------------<
949_2____<--1-------------1---<
925_2____<-----1------------1-<
906_2____<-1-------1----------<
869_2____<1------------1------<
855_2____<------1------1------<
834_2____<--------1-1---------<
831_2____<------------1--1----<
826_2____<-------1-1----------<
819_2____<------------1-----1-<
812_2____<----------1-------1-<
795_2____<------------11------<
793_2____<------1------1------<
790_2____<-1--1---------------<
776_2____<-1---------1--------<
771_2____<-------1---1--------<
768_2____<--1-1---------------<
761_2____<1-----------1-------<
744_2____<---------1--1-------<
740_2____<---1----1-----------<
723_2____<---------1----1-----<
716_2____<------1----------1--<
706_2____<---------1---------1<
667_2____<----1-------1-------<
651_2____<---1-----1----------<
630_2____<1-----------1-------<
605_2____<---------1---------1<
601_2____<1--------------1----<
584_2____<-----------1--1-----<
574_2____<-----1-1------------<
563_2____<----2---------------<
511_2____<-----1---------1----<
507_2____<--------------1--1--<
504_2____<----1-----1---------<
500_2____<--1------------1----<
499_2____<--------------1----1<
492_2____<--------2-----------<
450_2____<----1-----1---------<
443_2____<----------1-1-------<
441_2____<------------1------1<
430_2____<-1--1---------------<
399_2____<-1-------------1----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
758 16 83 30
6?83 ?13 ?99
5??63 ??99 ??83 ??66 ??58 ??03
4??30 ??52 ??24 ??30
3???63 ???50 ???38 ???04 ???24 ???63
2???12 ???03
1???38
ĐB???47
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
30-63-52-16-03-24
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
16-03
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 20/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 55 - 49

00 03601 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 *12 813 214 15 16 917 18 719
82202 21 022 23 724 25 26 27 28 29
630 31 32 33 34 35 36 937 238 39
40 41 42 43 44 45 46 347 48 249
50 51 552 53 54 55 56 857 58 59
60 761 62 863 64 65 66 67 68 869
70 71 72 73 *74 75 76 277 78 779
80 81 *82 83 *84 85 986 87 88 389
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...