Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 23/01/2017
GiảiKết quả
711-40-55-56
6012-295-386
53439-1630-5663-5326-5000-3646
40452-0664-0061-6691
351373-38768-47687-95903-49600-69751
260984-47113
131705
ĐB00872
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 22/01/2017
GiảiKết quả
763-07-17-57
6839-503-067
59534-5488-0524-7916-0174-3071
44913-3629-0712-9388
343220-15480-25180-17484-50346-27528
221812-05440
157484
ĐB52911
KQXS Miền Bắc 21/01/2017
GiảiKết quả
746-40-35-84
6380-072-658
58122-2200-3835-6251-0090-0216
46670-6681-0778-8967
346853-07320-70927-54689-88143-42823
232653-25801
131919
ĐB64105
KQXS Miền Bắc 20/01/2017
GiảiKết quả
757-45-06-25
6929-835-828
50088-8270-6344-9344-8816-3654
41089-7018-4089-3714
387766-17322-84368-86904-68668-03891
200008-01093
166981
ĐB43033
KQXS Miền Bắc 19/01/2017
GiảiKết quả
726-19-44-04
6613-863-070
52871-2967-7050-8155-1744-5974
41683-6572-0033-2469
378817-77317-70779-16699-07223-68678
215651-63595
101378
ĐB80047
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_246__________________________054______056_______061______
6_242_________________________056_______060_______058______
8_233________________________057_______063_______050_____
7_233________________________046______065_______055______
3_217_______________________056_______047______053_____
9_209______________________040_____054______057______
4_208______________________048______056_______050_____
5_186____________________034____046______058______
2_185___________________036_____051______044____
1_181___________________033____042_____054_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 16-63
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
57_7_______163<-1-1---111---11-----<
46_10__________158<111---12-----11-1-1-<
29_8________156<-1-1-1-1-1--11----1-<
00_7_______132<2-1--1--11-------1--<
93_7_______128<---1--1-111---1----1<
70_8________127<--111-1---1----111--<
40_8________123<111------21--2------<
63_8________121<11--1--1---2-1-----1<
84_7_______116<121------1-1--1-----<
81_6______111<--11-1--1------1--1-<
67_6______110<-11-1----1-1---1----<
07_11___________106<-1---11--2-2-1--21--<
91_10__________106<1--1---111-11--1-1-1<
16_3___105<-111----------------<
80_10__________100<-21-----111--1-1-1-1<
06_8________100<---1-2-1--1111------<
17_5_____099<-1--21--1-----------<
95_10__________097<1---1-11-12-1--1---1<
33_4____097<---111--------1-----<
13_3___097<11--1---------------<
71_4____096<-1--11-----1--------<
44_9_________095<---22---111----1-1--<
51_7_______094<1-1-1-----1-----12--<
19_7_______094<--1-1---1-----111-1-<
03_6______094<11----1----11--1----<
72_6______092<1-1-1--------1-1--1-<
73_9_________091<1----1-1-11-1--11--1<
23_7_______089<--1-1-1---2----1-1--<
39_7_______088<11-------1-11--1---1<
34_6______088<-1---1--1-2-----1---<
45_5_____086<---1-11---2---------<
74_8________085<-1--1-2----2----1-1-<
88_7_______085<-2-1---1--1-1-1-----<
66_8________084<---1-1-1----2-1--2--<
20_4____083<-11-----1------1----<
11_4____083<11----1------------1<
89_7_______082<--12----1--11---1---<
30_8________077<1-----3-1------11-1-<
25_4____074<---1-2-1------------<
99_6______073<----121----11-------<
56_6______072<1----1---1-1-1--1---<
55_5_____072<1---1----1----1--1--<
15_7_______071<-----21-1-11---1----<
26_7_______070<1---1-----1--1--1-11<
27_7_______069<--1----21----1---11-<
83_4____069<----1-11-1----------<
12_3___069<12------------------<
28_5_____068<-1-1-------1----1-1-<
04_6______063<---11--------11--11-<
22_3___063<--11---------1------<
05_3___063<1-1-------------1---<
75_8________062<-------11----111111-<
78_6______062<--1-2-------11--1---<
79_6______061<----1-1-1-1----11---<
82_8________060<-------111--1--121--<
68_6______060<1--2---------1-1--1-<
08_5_____057<---1--1-----1----1-1<
18_5_____056<---1--2----1------1-<
52_5_____054<1----1--------1-11--<
69_8________052<----1--1--2-11---11-<
47_5_____052<----1---11-1----1---<
90_6______051<--1-----1---1-1---11<
87_4____051<1-------1---1----1--<
35_3___051<--21----------------<
38_5_____048<-----11--1----1---1-<
01_5_____047<--1-----1---2-----1-<
61_5_____046<1----1-----------1-2<
24_4____046<-1-------1----1----1<
58_5_____044<--1--------11-2-----<
60_7_______042<------12----1--1--11<
31_4____042<-----1--1---11------<
50_2__040<----1-1-------------<
85_8________039<-----1-----3-1--111-<
65_5_____039<-------11-1----1---1<
41_7_______038<------1---11--11-1-1<
86_2__038<1---------1---------<
92_5_____036<------12----------11<
64_3___033<1---------------11--<
54_3___033<---1-------1-------1<
49_4____032<------1--1---1----1-<
43_2__032<--1-----------1-----<
14_4____031<---1---------1----2-<
96_4____029<-------1-1----1----1<
53_3___025<--2----------------1<
59_3___024<-----1----1--------1<
76_7_______023<--------1---1-1--121<
62_4____023<-----1--------12----<
97_3___022<-------1------11----<
36_3___020<--------1---1-----1-<
48_3___019<--------1---1------1<
32_3___019<-------1-----2------<
02_4____017<---------1----21----<
77_3___016<-------1--------1--1<
42_3___015<----------1--1--1---<
37_4____011<-----------1--1--1-1<
09_1_011<---------1----------<
98_3___006<------------1----1-1<
21_2__006<--------------1-1---<
10_1_005<-------------1------<
94_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
974_3______<----1------1----1---<
714_3______<---1---------1----1-<
670_3______<--1---1---------1---<
646_3______<1-----1-------1-----<
619_3______<--------1-------1-1-<
569_3______<----------1-11------<
484_3______<-2---------1--------<
385_3______<-----------1-----11-<
380_3______<--1-----1----1------<
340_3______<---------11--1------<
982_2____<------------1---1---<
973_2____<-------1--------1---<
967_2____<--1-1---------------<
960_2____<------1--------1----<
927_2____<--1----------1------<
891_2____<---1----1-----------<
876_2____<--------1---1-------<
875_2____<---------------1--1-<
865_2____<--------1------1----<
853_2____<--1----------------1<
845_2____<-----1----1---------<
844_2____<--------1--------1--<
839_2____<-1-------------1----<
836_2____<------------1-----1-<
835_2____<--11----------------<
807_2____<-----1-----1--------<
801_2____<--1---------------1-<
788_2____<----------1-1-------<
768_2____<1-----------------1-<
766_2____<---1----------1-----<
765_2____<-------1-----------1<
751_2____<1----------------1--<
744_2____<----1----------1----<
687_2____<1----------------1--<
664_2____<1----------------1--<
641_2____<------1------------1<
630_2____<1--------------1----<
626_2____<------------------11<
589_2____<------------1---1---<
585_2____<-----1-------1------<
573_2____<----------1--------1<
566_2____<-------1---------1--<
563_2____<-----------1-------1<
534_2____<-1---1--------------<
524_2____<-1------------1-----<
515_2____<--------1-1---------<
503_2____<-1----------1-------<
480_2____<-1-----------------1<
473_2____<------------1--1----<
469_2____<----1-----1---------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/1
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
723 29 03 33
6?40 ?80 ?06
5??84 ??57 ??67 ??57 ??84 ??40
4??44 ??00 ??51 ??03
3???07 ???80 ???07 ???16 ???40 ???93
2???73 ???80
1???16
ĐB???63
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
06-16-63-33-00-57
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
16-63
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 23/01/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 06 - 83

60002 01 02 903 04 705 06 07 08 09
10 *11 012 113 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 326 27 28 29
630 31 32 33 34 35 36 37 38 439
*40 41 42 43 44 45 646 47 48 49
50 751 452 53 54 *55 *56 57 58 59
60 061 62 663 664 65 66 67 768 69
70 71 00872 373 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 984 85 386 687 88 89
90 691 92 93 94 295 96 97 98 99

...