Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 27/07/2016
GiảiKết quả
731-17-01-22
6214-523-417
50198-8819-7052-4836-2130-3906
46037-9720-5979-2109
316076-23150-66706-41557-72604-75559
237735-59681
160732
ĐB45804
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 26/07/2016
GiảiKết quả
753-05-84-29
6164-127-745
56777-4502-6402-5253-2705-0269
49644-3631-6999-4629
329170-16752-35569-33724-83107-92369
288527-50861
116173
ĐB95471
KQXS Miền Bắc 25/07/2016
GiảiKết quả
757-22-08-29
6828-504-853
52335-0690-0228-6404-7916-9861
43568-3671-3712-7859
331357-81487-76434-69481-98842-87579
296641-53342
140496
ĐB29835
KQXS Miền Bắc 24/07/2016
GiảiKết quả
760-68-37-80
6454-810-971
56722-1386-2001-9234-4688-5323
48920-4669-7952-9514
372713-98273-85748-70181-75827-15018
238627-93229
130803
ĐB69111
KQXS Miền Bắc 23/07/2016
GiảiKết quả
748-71-21-20
6329-455-832
52988-3220-8100-8116-6171-7843
42378-1466-8051-6249
345958-10500-84993-39207-39803-23747
280467-83713
197040
ĐB26473
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_225_______________________058_______057_______050_____
7_223_______________________050______063_______061______
1_223_______________________047______054______053_____
0_221_______________________037_____062_______073_______
6_213______________________049______046______053_____
2_211______________________044_____068________048_____
8_210______________________048______052______043____
9_207______________________045_____043_____053_____
4_205_____________________046______046______050_____
3_202_____________________036_____049______056______
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 01-60
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
03_11___________193<---11-1111121----1--<
22_8________173<1-11--1-1---11---1--<
71_12____________170<-1112--1--11-----22-<
13_7_______168<---1111--11--1------<
20_9_________166<1--12--1-11-1---1---<
29_13_____________152<-2111--11-1--1111--1<
73_7_______132<-1-111------1--1-1--<
81_7_______128<1-11---1--1------11-<
88_6______126<---1111-------1-1---<
84_7_______125<-1---111----1--1--1-<
40_10__________111<----12111--1--11---1<
14_4____110<1--1-1---1----------<
23_6______108<1--1-1---1----1---1-<
24_5_____108<-1---1--1---1-1-----<
52_8________105<11-1------1---11-11-<
32_6______105<1---1---11-----11---<
57_8________100<1-2---1-1--1---1-1--<
04_7_______099<2-2----11--1--------<
96_6______097<--1--11--2------1---<
31_6______097<11----1--1----1--1--<
12_9_________096<--1--21-1--11--1---1<
70_7_______096<-1---1---2-111------<
35_6______096<1-2----1-11---------<
16_9_________095<--1-1-11-11-1---1--1<
00_11___________093<----21---1-111111--1<
01_7_______089<1--1--1-----1--1--2-<
79_8________085<1-1----1---1--11---2<
60_5_____084<---1--1-2--1--------<
48_4____083<---11--2------------<
53_8________082<-21--1----11-----1-1<
80_8________079<---1---21-112-------<
87_8________078<--1-----1-1-1-1111--<
59_6______077<1-1----1-------21---<
17_6______075<2----2-1-------1----<
27_7_______073<-2-2------1-1-1-----<
30_7_______072<1----11----1--2----1<
61_5_____072<-11--------21-------<
77_7_______071<-1----1---11-1-1--1-<
85_6______071<-----1-111------1-1-<
28_7_______070<--2---11----11--1---<
05_7_______070<-2-----11-----11-1--<
37_6______070<1--1-------1-2--1---<
65_8________069<------2-111-1---1-1-<
50_6______069<1----1-1----1---1--1<
98_6______068<1----1---1--12------<
82_5_____067<------111-1-----1---<
69_4____067<-3-1----------------<
06_5_____065<2-----1--1-1--------<
07_3___065<-1--1---------1-----<
18_5_____063<---1----21------1---<
99_5_____062<-1-----1-1---1-----1<
21_4____062<----1-1-1-1---------<
34_2__061<--11----------------<
68_4____058<--11------------11--<
11_4____055<---1--1--------1-1--<
64_4____053<-1------1----1--1---<
49_6______051<----1--1------111-1-<
44_4____050<-1-----1------1----1<
67_6______047<----1-1---22--------<
19_2__044<1--------1----------<
45_4____043<-1----------1-1--1--<
33_7_______042<---------1-111-11--1<
55_6______042<----1----1--11-1---1<
76_4____042<1----------1-1----1-<
08_4____042<--1-------1--1---1--<
74_7_______041<-------11---11--1-11<
66_5_____041<----1---1-1-----1--1<
97_6______038<-----3---1-------11-<
93_2__038<----1---1-----------<
10_5_____037<---1-------1--1---11<
36_7_______036<1-------------11-211<
09_4____036<1---------2--------1<
94_7_______035<------1-1----2--1-11<
78_5_____035<----1-----11---2----<
89_3___035<-----1---1-1--------<
90_5_____033<--1-----------2-1-1-<
54_3___033<---1---------1---1--<
02_3___033<-2----------------1-<
41_3___032<--1-----------1---1-<
86_2__029<---1------------1---<
42_2__029<--2-----------------<
43_6______028<----1----1-------121<
25_4____028<-------11---------11<
15_3___024<-----1-------1--1---<
75_4____023<------2------1-----1<
62_3___023<------1------1--1---<
51_3___023<----1---------1--1--<
46_3___023<--------1----11-----<
72_2__023<-----1------1-------<
47_4____022<----1-------1------2<
56_7_______020<---------12----2-1-1<
58_2__019<----1------------1--<
91_2__013<----------1--1------<
26_5_____010<-----------1--2--1-1<
39_2__006<------------1-----1-<
92_2__005<-------------1----1-<
95_2__004<---------------1-1--<
63_2__001<-----------------11-<
83_0000<--------------------<
38_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
229_4________<---1---1-------1---1<
979_3______<1------1------1-----<
920_3______<---1-----1--1-------<
740_3______<--------1--1---1----<
735_3______<1--------11---------<
713_3______<---11-----1---------<
603_3______<------1-1---1-------<
510_3______<-----------1--1----1<
200_3______<-----------11---1---<
980_2____<-------1----1-------<
977_2____<-----------1------1-<
971_2____<---1--------------1-<
952_2____<---1------1---------<
905_2____<--------1--------1--<
884_2____<-----1---------1----<
867_2____<----------2---------<
861_2____<-11-----------------<
859_2____<--1-------------1---<
853_2____<--1--1--------------<
827_2____<---1--------1-------<
803_2____<---11---------------<
784_2____<------1-----1-------<
777_2____<-1----1-------------<
765_2____<----------1-----1---<
761_2____<-----------11-------<
724_2____<-1------------1-----<
720_2____<1---------------1---<
716_2____<-------1-1----------<
690_2____<--1-------------1---<
687_2____<--------1-1---------<
671_2____<--1----1------------<
665_2____<------2-------------<
660_2____<------1----1--------<
644_2____<-1-----1------------<
631_2____<-1-------1----------<
629_2____<-1------1-----------<
596_2____<------1--1----------<
595_2____<---------------1-1--<
571_2____<-----------1------1-<
570_2____<---------1-1--------<
552_2____<---------------1--1-<
504_2____<--1--------1--------<
503_2____<----------11--------<
500_2____<----1--------------1<
479_2____<-----------1-------1<
459_2____<---------------2----<
455_2____<----1--------1------<
404_2____<--1----1------------<
385_2____<--------1---------1-<
355_2____<---------1---------1<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
723 03 35 52
6?01 ?32 ?16
5??70 ??73 ??23 ??52 ??04 ??81
4??84 ??01 ??24 ??01
3???60 ???70 ???31 ???40 ???60 ???35
2???57 ???31
1???71
ĐB???16
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
35-01-60-71-01-31
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
01-60
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 27/07/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 96 - 71

00 *01 02 03 6458042 05 79062 07 08 109
10 11 12 13 214 15 16 4*172 18 819
720 21 *22 523 24 25 26 27 28 29
130 *31 732 33 34 735 836 037 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
150 51 052 53 54 55 56 557 58 559
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 076 77 78 979
80 681 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 198 99

...