Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 25/05/2015
GiảiKết quả
713-78-66-16
6718-099-141
50803-2321-6963-7810-5839-7190
43794-2960-8875-3436
333285-36833-00341-63796-76072-11891
218365-74345
108953
ĐB47246
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 24/05/2015
GiảiKết quả
741-89-20-73
6685-683-567
55289-3006-4375-8697-9833-2441
44691-9204-4309-2488
396712-36527-26890-02368-00291-73628
218332-57117
166479
ĐB47944
KQXS Miền Bắc 23/05/2015
GiảiKết quả
747-40-14-16
6944-925-954
50512-8675-5628-5131-9260-3919
45980-9543-5960-3249
365694-13769-42748-00026-55662-14551
298005-88717
199403
ĐB41469
KQXS Miền Bắc 22/05/2015
GiảiKết quả
780-75-25-79
6725-386-778
52673-3040-3714-6883-1942-8377
49987-2398-7296-7223
349211-87052-15211-97626-24134-71980
255042-43376
191214
ĐB23026
KQXS Miền Bắc 21/05/2015
GiảiKết quả
720-71-39-80
6005-854-111
57445-4758-8484-6449-3641-9889
49626-1077-8993-8638
395248-14584-85376-28220-69594-19528
235358-44290
171593
ĐB52200
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_232________________________062_______062_______044____
4_226________________________039_____069________052_____
8_219_______________________043_____054______055______
1_218_______________________045_____065_______060______
0_218_______________________049______051______069_______
3_212______________________043_____044_____063______
6_205_____________________045_____043_____051_____
7_204_____________________041_____058_______044____
5_203_____________________038_____044_____059______
2_203_____________________055_______050______043____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 14-75
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
75_12____________194<1111-22----1-1-1---1<
26_7_______154<--121---111---------<
41_11___________149<22--11---1----111-1-<
40_8________144<--11--111-----1-1--1<
17_8________129<-11---1-21--1---1---<
94_5_____120<1-1-1-1--------1----<
10_11___________119<1----1111--13-1---1-<
91_9_________114<12---1-1------2--2--<
85_7_______109<11----1-1-1--1---1--<
25_7_______107<--12--11---------11-<
20_12____________105<-1--211-1-----2-121-<
42_8________101<---2--1112-------1--<
28_4____100<-11-1-----1---------<
90_9_________099<11--1--1-1---1-11--1<
44_9_________099<-11--2----1-1-2-1---<
49_7_______096<--1-1----111--11----<
76_5_____093<---111----------11--<
18_6______090<1-----21-1--1-------<
97_7_______089<-1---1--2--11------1<
14_7_______088<--12-1-------11--1--<
80_5_____088<--121----------1----<
51_8________087<--1--2-1-1--11-----1<
73_7_______087<-1-1----1-2-1----1--<
63_9_________085<1----21---11--1--1-1<
33_9_________084<11-----1---2---2--11<
77_3___084<---11---1-----------<
16_7_______083<1-1-----1--1---1-11-<
78_7_______082<1--1--1-------1----3<
79_3___082<-1-1----1-----------<
89_7_______081<-2--1--1---1-1-1----<
03_6______081<1-1----1--2------1--<
45_7_______074<1---1----1-1-----12-<
87_5_____072<---1--1---1----11---<
12_5_____071<-11-------1----1--1-<
13_6______070<1-----1-1---12------<
11_6______069<---211--------1-1---<
54_5_____069<--1-1----1----1---1-<
08_8________068<-----1--111-1--2-1--<
00_7_______068<----111-----1---11-1<
19_5_____068<--1--1----1---11----<
62_4____068<--1----11----1------<
48_4____068<--1-1----1--------1-<
60_4____067<1-2-------1---------<
66_4____065<1------1-1--1-------<
83_6______064<-1-1-------2------2-<
05_3___064<--1-1------1--------<
47_4____063<--1---1-----11------<
72_6______061<1----1----1--1--2---<
96_5_____061<1--1-----------12---<
34_4____061<---1---1----11------<
39_5_____060<1---1----------11--1<
35_7_______059<-------111-111---1--<
23_3___058<---1---1-----1------<
27_5_____056<-1-------11---1--1--<
82_3___056<-----11-1-----------<
67_3___056<-1----1------1------<
36_3___056<1------1--1---------<
46_6______055<1------1-----11--11-<
38_8________054<----1----11211----1-<
06_5_____053<-1-----1---1------11<
69_5_____052<--2---1----1---1----<
68_3___052<-1------1------1----<
50_6______051<------1-1-1-11--1---<
65_3___049<1--------11---------<
31_2__049<--1----1------------<
04_7_______047<-1---------13-1---1-<
99_6______047<1---------1--1-21---<
93_6______047<----2-1----1----11--<
52_5_____047<---1------1-1-1-1---<
43_5_____047<--1------1-1-----11-<
86_4____046<---1-----11-------1-<
07_6______045<-----1-2--1-----1-1-<
53_6______044<1------1---------112<
21_3___044<1--------1-----1----<
88_5_____043<-1----------11---1-1<
81_8________042<-----1---2--1-11-1-1<
61_3___042<-----1--1-1---------<
71_5_____041<----1---1----11---1-<
32_2__039<-1---------1--------<
22_4____038<------2-1----------1<
29_5_____036<-----1-1-----1----2-<
64_5_____035<------1--1-1----1--1<
58_5_____035<----2----1----1----1<
09_1_035<-1------------------<
56_5_____034<-----1-----112------<
02_3___034<-------11-------1---<
74_6______032<-----1---1-----11-11<
84_4____032<----2------1--1-----<
95_7_______028<---------1-1----1112<
98_5_____027<---1-----------3---1<
01_5_____026<-------1--1---1---11<
70_4____024<--------1----11--1--<
15_4____024<------1------1--11--<
57_2__021<--------1--1--------<
30_3___020<-------1----1------1<
92_3___013<------------11--1---<
55_2__006<--------------1-1---<
37_1_000<-------------------1<
59_0000<--------------------<
24_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
944_4________<-11--1--------1-----<
910_4________<-----1--1--1--1-----<
985_3______<------1-1----1------<
980_3______<--11-----------1----<
925_3______<--1----1---------1--<
807_3______<-----1-1--1---------<
751_3______<-----1---1--1-------<
683_3______<-1----------------2-<
638_3______<----1-----1-------1-<
593_3______<----1------1----1---<
403_3______<--1----1--1---------<
375_3______<-1----1------1------<
214_3______<---1----------1--1--<
204_3______<-1----------1-----1-<
117_3______<-1----1---------1---<
997_2____<--------1----------1<
990_2____<-------------1-1----<
973_2____<--------1-1---------<
972_2____<-------------1--1---<
963_2____<1------------------1<
960_2____<1-1-----------------<
953_2____<1-----------------1-<
935_2____<------------11------<
920_2____<------1-----------1-<
919_2____<--1-----------1-----<
875_2____<1--------------1----<
863_2____<----------11--------<
843_2____<-----------------11-<
833_2____<11------------------<
825_2____<------1-----------1-<
815_2____<------1------1------<
796_2____<1--------------1----<
781_2____<---------1--1-------<
774_2____<-----1------------1-<
712_2____<-1--------1---------<
694_2____<--1------------1----<
675_2____<--1--1--------------<
649_2____<--------------11----<
628_2____<-11-----------------<
626_2____<---11---------------<
571_2____<--------1---------1-<
562_2____<-------1-----1------<
551_2____<--1----------------1<
527_2____<-1--------1---------<
520_2____<--------1-----1-----<
512_2____<--1------------1----<
484_2____<----1---------1-----<
469_2____<--1------------1----<
445_2____<----1-------------1-<
442_2____<-------1-1----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
751 63 40 77
6?42 ?42 ?77
5??80 ??90 ??16 ??49 ??78 ??90
4??40 ??97 ??40 ??16
3???75 ???14 ???76 ???77 ???14 ???76
2???97 ???42
1???26
ĐB???63
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
77-76-51-14-16-75
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
14-75
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 25/05/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 79 - 94

00 01 02 803 04 05 06 07 08 09
810 11 12 *13 14 15 *16 17 718 19
20 321 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 833 34 35 436 37 38 839
40 31412 42 43 44 345 47246 47 48 49
50 51 52 953 54 55 56 57 58 59
960 61 62 963 64 365 *66 67 68 69
70 71 072 73 74 875 76 77 *78 79
80 81 82 83 84 285 86 87 88 89
190 891 92 93 794 95 796 97 98 099

...