Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 23/06/2018
GiảiKết quả
742-96-67-86
6562-922-867
57144-0639-3775-7603-4176-4792
43722-2600-7337-5030
305200-75753-67380-96889-53231-42760
273432-78564
157174
ĐB50296
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 22/06/2018
GiảiKết quả
770-51-95-69
6239-804-309
55268-7877-3539-5798-6478-3800
48336-8834-2839-6192
399024-08030-94417-12244-78967-17429
219745-36684
131658
ĐB03183
KQXS Miền Bắc 21/06/2018
GiảiKết quả
772-46-68-56
6773-386-403
50985-0061-4296-2820-4586-5378
43063-1872-2760-1652
349826-32658-76478-62499-94156-09477
268636-22107
117000
ĐB57997
KQXS Miền Bắc 20/06/2018
GiảiKết quả
758-78-45-84
6470-150-961
55039-2768-7517-1953-5007-9911
45363-4650-7013-1617
342049-65582-12321-81482-87368-25578
277577-15569
164598
ĐB81615
KQXS Miền Bắc 19/06/2018
GiảiKết quả
771-41-66-27
6509-244-565
52890-3280-8190-5703-1251-7168
43858-9099-1147-6636
300096-67004-18355-81739-29737-15954
268207-67905
186695
ĐB15489
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_244_________________________049______060_______059______
6_227________________________047______062_______055______
3_225_______________________053______055_______055______
8_224_______________________044_____067________060______
0_224_______________________055_______054______065______
4_218_______________________043_____049______063______
5_215_______________________053______049______041____
9_192____________________038_____057_______051_____
1_187____________________040_____039_____043____
2_184___________________038_____048______048_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 53-68
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
39_9_________179<13-11-2-1-----------<
73_9_________177<--1--1111-1--11----1<
80_11___________159<1---11--11-1-1-1--21<
68_6______151<-11211--------------<
78_9_________143<-122--1---11----1---<
58_5_____140<-1111-------1-------<
84_9_________137<-1-1-1--11-2--1-1---<
04_12____________136<-1--111--2---11--211<
36_7_______130<-11-1-1----11-1-----<
51_6______126<-1--11--1---1----1--<
97_9_________123<--1--111--2-1----11-<
77_7_______123<-111----1----1-11---<
00_8________121<211----1--11------1-<
96_6______121<2-1-11-------1------<
69_4____119<-1-1-1-1------------<
53_6______118<1--1-1--2--1--------<
34_6______114<-1---1---1--11-1----<
44_5_____105<11--1----1--------1-<
07_4____100<--111---------1-----<
03_6______099<1-1-1-----1--1--1---<
30_6______097<11-----1-1----1-1---<
37_5_____097<1---11----1--1------<
99_6______096<--1-11-----11-1-----<
70_6______096<-1-1-1-----1---11---<
89_10__________095<1---1--2--1-11--21--<
98_6______093<-1-1---2----1-1-----<
47_7_______092<----111-2---1-----1-<
17_7_______092<-1-2----1----111----<
24_6______090<-1---2-1-1-----1----<
66_8________088<----1--1111--1-11---<
61_4____088<--11--1--------1----<
45_5_____085<-1-1----1----11-----<
92_7_______084<11-----1--2------1-1<
52_8________077<--1-----1-111-1-1--1<
83_7_______076<-1----1-2---1--1---1<
02_5_____076<------1111------1---<
64_8________074<1-----2-------11111-<
95_4____074<-1--1----1------1---<
63_4____074<--11----1----------1<
76_7_______073<1------1-11------111<
22_6______073<2------11-1--1------<
67_11___________072<21---------114---1-1<
60_6______072<1-1-------1-1----1-1<
88_10__________069<-----11-1--1--111--3<
26_3___066<--1----11-----------<
09_3___064<-1--1----------1----<
21_6______060<---1---1----1--11--1<
49_5_____058<---1-2------1---1---<
86_4____058<1-2----------------1<
40_7_______056<-----121--------11-1<
74_6______051<1------1-----2--1-1-<
62_4____049<1---------11--1-----<
75_5_____047<1----------1-11--1--<
54_5_____047<----1-1----11-----1-<
90_7_______046<----2----11--1---11-<
50_5_____045<---2-----1-1-1------<
55_4____044<----1---1--1-1------<
72_6______043<--2------1--1-1----1<
91_4____043<-----11-----1-1-----<
20_4____043<--1----1---------1-1<
01_5_____042<-----2---1-1--1-----<
29_3___042<-1--------1-----1---<
16_5_____041<------11---1---1--1-<
13_3___041<---1-----1-----1----<
15_2__041<---1-----1----------<
56_5_____040<--2------1--1-----1-<
81_4____040<-----11---2---------<
31_6______039<1-----------11----12<
33_4____039<-----1--1----1-1----<
05_2__039<----1--1------------<
18_5_____038<-------1-1--1-1-1---<
82_6______037<---2------1---1-11--<
65_7_______036<----1----1--1---12-1<
43_6______036<-------1-21------11-<
46_5_____035<--1----------1-2--1-<
10_5_____035<--------211--------1<
35_4____034<------1-1-----1---1-<
71_3___033<----1----1----1-----<
59_4____031<------1--------111--<
38_5_____030<------1--------111-1<
06_5_____030<------1----2-1-1----<
87_4____030<------2----1--1-----<
27_4____030<----1-----1---1---1-<
32_3___029<1-----------------2-<
42_2__029<1------------------1<
25_6______028<---------1-11--21---<
85_2__028<--1---------------1-<
11_3___027<---1-------------1-1<
28_5_____025<--------1---1-1--11-<
41_2__025<----1------1--------<
08_4____024<------1---1------1-1<
14_3___024<-------1---1----1---<
48_5_____022<-------1------12-1--<
19_5_____019<-------1------1--21-<
93_5_____016<-----1-----------121<
23_5_____016<----------1-1--2--1-<
79_2__014<----------1-1-------<
94_3___012<-----------21-------<
57_1_011<---------1----------<
12_1_002<----------------1---<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
673_4________<-----11------1-----1<
388_4________<-----------1---1---2<
321_4________<---1---1--------1--1<
997_3______<--1-------1-1-------<
867_3______<1-----------1----1--<
838_3______<------1---------11--<
780_3______<-----1---1-----1----<
652_3______<--1-----1-----1-----<
640_3______<------1---------11--<
636_3______<--1-1------1--------<
104_3______<-----1-----------2--<
059_3______<------1--------1-1--<
988_2____<------1------------1<
967_2____<-1-----------1------<
954_2____<----1-------------1-<
878_2____<------1----1--------<
870_2____<-----1----------1---<
823_2____<---------------1--1-<
816_2____<-----------1------1-<
798_2____<-1------------1-----<
793_2____<-----------------11-<
792_2____<1---------1---------<
774_2____<-------------1--1---<
773_2____<--1----1------------<
760_2____<1-1-----------------<
745_2____<-1-----------1------<
730_2____<-------1------1-----<
720_2____<-------1---------1--<
704_2____<---------1--------1-<
684_2____<-1------------1-----<
666_2____<---------------11---<
658_2____<-11-----------------<
639_2____<1-----1-------------<
635_2____<------1-----------1-<
630_2____<---------1------1---<
603_2____<1------------1------<
600_2____<1-----------------1-<
590_2____<----------1--1------<
580_2____<--------1----------1<
578_2____<---1------------1---<
564_2____<1-----1-------------<
560_2____<------------1------1<
543_2____<----------1------1--<
517_2____<---1----------1-----<
504_2____<-------------1-----1<
489_2____<----1-------1-------<
478_2____<-11-----------------<
475_2____<-----------1-1------<
428_2____<------------1-1-----<
381_2____<----------2---------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
700 97 36 96
6?30 ?89 ?68
5??69 ??00 ??73 ??69 ??00 ??68
4??58 ??53 ??36 ??70
3???70 ???04 ???80 ???98 ???51 ???17
2???51 ???47
1???53
ĐB???39
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
68-47-53-04-53-00
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
53-68
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 23/06/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 96 - 73

26002 01 02 603 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 79222 23 24 25 26 27 28 29
030 231 432 33 34 35 36 337 38 639
40 41 *42 43 144 45 46 47 48 49
50 51 52 753 54 55 56 57 58 59
760 61 562 63 564 65 66 8*672 68 69
70 71 72 73 174 775 176 77 78 79
380 81 82 83 84 85 *86 87 88 889
90 91 792 93 94 95 *502962 97 98 99

...