Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 29/01/2015
GiảiKết quả
735-58-30-29
6575-102-511
59531-7453-7922-2143-6081-5479
41385-6084-7410-5404
393207-28115-21422-46662-93380-56914
271853-45507
164211
ĐB54556
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 28/01/2015
GiảiKết quả
759-28-69-30
6921-145-834
50825-1697-4624-0272-7831-9894
46065-8997-2584-1674
317426-88487-46412-71843-79280-04387
274645-75309
105637
ĐB43550
KQXS Miền Bắc 27/01/2015
GiảiKết quả
791-81-85-55
6191-762-107
57924-1329-7010-4779-3252-2113
43895-5463-7746-8491
392666-02546-60558-78229-31003-47559
242972-32331
172254
ĐB89188
KQXS Miền Bắc 26/01/2015
GiảiKết quả
753-96-84-02
6737-694-295
51052-4637-0972-8507-0234-2855
45769-2432-3365-3691
350319-89339-00681-11772-32366-76398
211926-10027
120800
ĐB25419
KQXS Miền Bắc 25/01/2015
GiảiKết quả
732-17-33-56
6881-467-688
56618-0499-7182-9325-9945-0564
43804-1552-8702-1584
379526-60880-43723-07278-83490-90874
276993-44023
197127
ĐB83725
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_229________________________042_____064_______062______
8_221_______________________051______057_______055______
5_219_______________________051______055_______055______
1_219_______________________045_____049______066_______
3_218_______________________049______062_______053_____
7_216_______________________047______051______046_____
2_213______________________040_____065_______051_____
4_209______________________052______036_____054_____
0_207______________________044_____051______049_____
6_189____________________039_____050______049_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 32-39
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
94_9_________185<-1-1-111-12--1------<
88_8________179<--1-111-1--1-1-1----<
31_10__________169<111--1--22-----1-1--<
81_6______168<1-111---1---1-------<
84_7_______158<11-11-1-----1-1-----<
74_6______149<-1--11-1-1-1--------<
04_8________135<1---1---1-1--1-1-11-<
32_9_________133<---112-11-3---------<
91_15_______________131<--31--2212--1---11-1<
26_6______123<-1-11-1------1-1----<
07_7_______118<2-11-1--------1---1-<
69_5_____116<-1-1---1--11--------<
72_8________113<-112----1-1----1--1-<
85_7_______111<1-1---1-1------1-11-<
39_10__________103<---1-11----111--2-11<
52_5_____103<--111-----1-----1---<
45_7_______099<-2--1-3--1----------<
58_10__________093<1-1--1-----3--1-1-11<
34_4____093<-1-1----11----------<
02_4____092<1--11----------1----<
80_5_____091<11--1------------2--<
53_5_____091<2--1--1-----1-------<
65_7_______090<-1-1---1------121---<
00_8________089<---1--1-2-11-1---1--<
59_10__________088<-11----1---11-2----3<
14_4____088<1----1-11-----------<
37_5_____084<-1-2----1--1--------<
75_7_______083<1------21-1-1-1-----<
03_6______083<--1--12------1----1-<
24_5_____083<-11----1-------11---<
56_6______081<1---1----1--11-1----<
95_8________080<--11-1---1--11-1---1<
43_5_____080<11------1--------11-<
54_5_____079<--1--11-----------2-<
38_5_____078<-----111-1----1-----<
30_6______077<11---------1-1--11--<
66_7_______075<--11------2-1-11----<
23_7_______075<----2-1--1-111------<
11_9_________074<2-----1-11--1---12--<
29_8________074<1-2--1-------1---2-1<
55_4____073<--11-----1----1-----<
10_5_____072<1-1------1-----1--1-<
78_8________069<----11--11--11-----2<
27_6______069<---11----1---2---1--<
79_4____069<1-1---------11------<
90_7_______065<----11-1-1-----1-11-<
62_4____065<1-1----------1--1---<
64_4____064<----12--1-----------<
28_9_________062<-1----1----11-3---2-<
22_8________062<2----11-------2-1--1<
17_10__________061<----1--3--12--11-1--<
63_6______061<--1---1------1-12---<
25_6______054<-1--2-----------1-2-<
09_3___054<-1------1----1------<
97_3___053<-2------1-----------<
35_3___052<1-----1--------1----<
93_7_______049<----1-----1-111---11<
46_3___049<--2--1--------------<
18_6______047<----11----1--1----11<
99_6______046<----1--1---1--12----<
87_6______043<-2---------2--11----<
60_6______042<-----1-2-----1--1-1-<
15_3___042<1--------1-------1--<
21_5_____041<-1--------1-----1-11<
13_4____041<--1--------1-1---1--<
19_3___039<---2-----1----------<
48_2__039<-----11-------------<
08_3___038<------1-1----1------<
12_1_035<-1------------------<
33_7_______034<----1-----2-1--1-1-1<
06_4____034<----------111-1-----<
51_4____033<-----1---2----1-----<
96_2__033<---1--------1-------<
50_2__033<-1---------------1--<
67_2__032<----1----1----------<
49_7_______031<---------1-112--11--<
76_7_______030<--------1-12----11-1<
01_5_____030<--------1-1---11-1--<
98_1_030<---1----------------<
86_7_______028<-------2--1---1---21<
89_6______025<-------2------21-1--<
61_6______025<------1---1----1--12<
73_4____025<-----1-----1----1--1<
16_4____024<-------1--2-----1---<
40_3___024<--------2-----1-----<
92_6______023<------1----1----2-2-<
71_4____023<-------1----1--1---1<
20_5_____022<-----1-----1------12<
42_3___022<-------1----1----1--<
82_3___021<----1---------1----1<
57_4____019<---------1--2--1----<
47_2__016<--------1-------1---<
44_2__016<---------1---1------<
36_3___014<----------11-------1<
05_3___014<---------1------11--<
83_2__005<------------1------1<
70_2__005<------------2-------<
68_3___002<----------------11-1<
41_2__001<----------------2---<
77_1_000<------------------1-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
558_5__________<--1--1-----1--1-1---<
972_3______<--11-----------1----<
800_3______<---1----1--------1--<
716_3______<-------1--1-----1---<
584_3______<-1--1-1-------------<
566_3______<----------1---11----<
559_3______<--1--------1-------1<
531_3______<1----1--1-----------<
490_3______<----1------------11-<
417_3______<-------1------11----<
329_3______<--1--------------1-1<
291_3______<------111-----------<
191_3______<--1----1----1-------<
086_3______<--------------1---11<
999_2____<---------------2----<
994_2____<-----1-------1------<
980_2____<-----------------2--<
928_2____<-----------1--1-----<
921_2____<-1--------------1---<
914_2____<1-------1-----------<
895_2____<--1----------------1<
889_2____<-------1------1-----<
887_2____<--------------11----<
849_2____<------------1---1---<
841_2____<----------------2---<
833_2____<----------1------1--<
831_2____<-1------1-----------<
825_2____<-1----------------1-<
822_2____<------1-------1-----<
818_2____<------------------11<
804_2____<----1-------------1-<
788_2____<-----1--1-----------<
775_2____<-------11-----------<
765_2____<--------------11----<
758_2____<-----------1-------1<
737_2____<---1-------1--------<
723_2____<----1------1--------<
718_2____<----------1--1------<
694_2____<---1-----1----------<
692_2____<------1----1--------<
691_2____<---1---------------1<
688_2____<----1-1-------------<
662_2____<1------------1------<
637_2____<-1-1----------------<
591_2____<------1--1----------<
575_2____<1------1------------<
511_2____<1--------1----------<
507_2____<1--1----------------<
491_2____<--1--------------1--<
476_2____<--------1--------1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 29/1
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
759 65 75 72
6?84 ?91 ?58
5??37 ??39 ??14 ??58 ??02 ??53
4??32 ??32 ??53 ??45
3???26 ???00 ???69 ???00 ???26 ???39
2???65 ???37
1???52
ĐB???14
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
39-65-53-39-52-32
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
32-39
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 29/01/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 66 - 31

00 01 102 03 404 05 06 52072 08 09
410 25112 12 13 914 115 16 17 18 19
20 21 49222 23 24 25 26 27 28 *29
*30 531 32 33 34 *35 36 37 38 39
40 41 42 143 44 45 46 47 48 49
50 51 52 84532 54 55 54556 57 *58 59
60 61 662 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 575 76 77 78 479
380 081 82 83 084 385 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...