Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 24/04/2014
GiảiKết quả
749-80-19-53
6019-876-206
57912-4828-5444-4396-3375-9293
44684-0447-7773-7163
337256-06612-29169-40433-93733-66997
264582-24110
103081
ĐB77969
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 23/04/2014
GiảiKết quả
754-04-12-73
6894-184-233
55037-1558-0288-3522-8628-5442
42774-7641-9068-0094
320486-36994-20197-87256-42575-24397
265245-60852
167401
ĐB09163
KQXS Miền Bắc 22/04/2014
GiảiKết quả
781-28-01-16
6073-958-297
54463-0158-0934-6635-0606-5556
48345-9614-1422-0003
360461-06887-18622-43535-94622-72158
249466-19305
158317
ĐB55155
KQXS Miền Bắc 21/04/2014
GiảiKết quả
718-42-28-93
6869-075-962
59597-7017-3187-7764-1689-2598
48248-1141-7384-2068
303696-67884-98975-29044-16344-97119
248537-30886
193234
ĐB31340
KQXS Miền Bắc 20/04/2014
GiảiKết quả
784-88-38-83
6811-054-388
59086-9826-7409-1997-6840-5598
48444-0509-2421-3599
348305-35699-56784-50967-65663-28565
280912-24552
153768
ĐB92108
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_235_________________________049______048______060______
3_226________________________045_____054______060______
4_224_______________________044_____058_______062______
8_222_______________________048______047______062______
2_220_______________________051______066________056______
6_218_______________________049______063_______053_____
5_211______________________050______050______048_____
0_199_____________________041_____051______050_____
7_196_____________________037_____051______050_____
1_189____________________046______052______039____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 68-28
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
56_9_________201<111---111---1---11--<
97_12____________189<12111-1----2---1-1-1<
12_9_________159<21--1--1---11--11---<
28_8________152<1111-----1-1---1---1<
63_8________141<111-1-------11-11---<
84_9_________137<11-22---1-------11--<
19_9_________134<2--1---111----1---11<
98_9_________117<---1112------11---2-<
17_5_____117<--11-1-1-----1------<
73_6______116<111-------1-1--1----<
69_10__________115<2--1---1-121------2-<
66_7_______114<--1--111--------11-1<
75_6______111<11-2---1----------1-<
42_8________110<-1-1---1---11----2-1<
54_5_____110<-1--1--1-1----1-----<
93_6______109<1--1---1--1--1----1-<
45_6______107<-11--1---2----1-----<
52_7_______104<-1--1-2-1-----1---1-<
74_8________103<-1---1---11--211----<
68_7_______099<-1-11-----1-2----1--<
86_4____099<-1-11-----1---------<
03_9_________097<--1---1-1-21-11---1-<
58_7_______096<-13-----1-11--------<
88_8________092<-1--2-1--1--1---11--<
04_8________091<-1---1-1-----11-12--<
64_6______089<---1---1-11----1-1--<
41_7_______087<-1-1----11-----1-2--<
44_6______084<1--21-------1---1---<
33_9_________078<21-----1-----1-1--12<
60_6______078<-----1111----------2<
34_7_______075<--11------1-1-1-1-1-<
10_5_____074<1-----11----1-1-----<
06_5_____074<1-1-----1---------11<
22_9_________070<-13--------1---211--<
16_5_____070<--1----11--1---1----<
40_8________069<---11----1----1-11-2<
49_4____069<1-----1-1------1----<
48_6______067<---1--2-1--------11-<
96_4____067<1--1-------1---1----<
37_3___067<-1-1---------1------<
01_3___065<-11-------------1---<
81_2__064<1-1-----------------<
62_8________063<---1--1---21------12<
53_6______063<1-------11--2--1----<
87_5_____063<--11---------11----1<
43_8________060<-----1---1111----1-2<
11_5_____060<----12---1---1------<
05_2__060<--1-1---------------<
50_6______059<-----1-12----1-----1<
35_10__________058<--2----3--1-2---2---<
76_5_____058<1----1----1----1--1-<
14_6______056<--1---1--------11-11<
21_8________053<----1---22---1--2---<
20_6______053<-----2--11----1--1--<
47_3___053<1-------1---1-------<
94_5_____052<-3--------1--1------<
82_4____052<1------1-----1--1---<
27_9_________051<-----22---1-2-----11<
25_6______051<-----1-11---1-----11<
30_5_____045<-----1--11-----1--1-<
32_4____045<-----11----1-1------<
85_6______043<--------1211----1---<
99_4____043<----2-1-----------1-<
26_4____043<----11----1-------1-<
36_8________042<------1--11---112--1<
08_5_____041<----1---1--------111<
71_3___041<-----11------1------<
80_4____040<1-----------21------<
61_5_____038<--1-------2---1----1<
77_2__037<-----1--1-----------<
79_7_______035<------2-1-----3---1-<
78_7_______035<------2----11--1-2--<
02_3___035<-----1--1--------1--<
70_3___034<-----1---1--1-------<
55_5_____033<--1-----------21---1<
39_4____033<-------1-1----11----<
65_2__032<----1----1----------<
89_3___030<---1----------1----1<
09_6______029<----2--------21---1-<
18_3___029<---1-----------1---1<
07_7_______027<------1----3-2--1---<
90_4____027<-----2------1----1--<
29_10__________025<----------21-1312---<
00_3___025<-----1-----1-----1--<
83_2__025<----1------1--------<
67_4____024<----1------2------1-<
38_2__024<----1-------1-------<
59_3___023<-------2--------1---<
15_3___022<--------1----1-1----<
13_2__020<-------1-----1------<
72_4____019<---------1-1----2---<
91_2__018<-------1-------1----<
23_4____015<----------12-----1--<
46_2__014<---------1-----1----<
24_2__011<---------1--------1-<
31_2__010<------------1-1-----<
95_2__006<-------------1---1--<
51_2__001<-----------------11-<
92_0000<--------------------<
57_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
962_3______<---1--------------11<
906_3______<--------1---------11<
804_3______<-------1--------11--<
612_3______<1----------11-------<
598_3______<---11--------1------<
397_3______<-1---------1-----1--<
329_3______<-----------1--1-1---<
312_3______<-------1-------11---<
266_3______<-----11---------1---<
178_3______<------1-----1----1--<
110_3______<1------1----1-------<
036_3______<----------1----11---<
997_2____<1---1---------------<
996_2____<-----------1---1----<
979_2____<--------1-----1-----<
969_2____<1-----------------1-<
936_2____<------1------------1<
929_2____<----------1---1-----<
912_2____<1---1---------------<
894_2____<-1--------1---------<
878_2____<---------------1-1--<
876_2____<1---------1---------<
874_2____<-----1---1----------<
861_2____<----------1--------1<
852_2____<-1------1-----------<
840_2____<----1----1----------<
828_2____<1----------1--------<
811_2____<----11--------------<
774_2____<-1-----------1------<
768_2____<----1------------1--<
708_2____<--------1----------1<
703_2____<--------------1---1-<
698_2____<-----11-------------<
672_2____<-----------1----1---<
622_2____<--2-----------------<
614_2____<--1-------------1---<
607_2____<-------------1--1---<
597_2____<---1--1-------------<
582_2____<1---------------1---<
558_2____<-1---------1--------<
556_2____<--1----1------------<
553_2____<---------1--1-------<
548_2____<------1-1-----------<
540_2____<----------------11--<
509_2____<----1--------1------<
504_2____<-----1-------1------<
463_2____<--1-------------1---<
450_2____<--------1----------1<
447_2____<1-------1-----------<
444_2____<1---1---------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
728 64 69 69
6?04 ?68 ?75
5??41 ??93 ??44 ??42 ??12 ??52
4??12 ??41 ??68 ??93
3???64 ???74 ???93 ???52 ???66 ???97
2???58 ???74
1???52
ĐB???75
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
04-28-68-66-93-74
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
68-28
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 24/04/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 17 - 58

00 01 02 03 04 05 206 07 08 09
110 11 69122 13 14 15 16 17 18 0*192
20 21 22 23 24 25 26 27 828 29
30 31 32 74332 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 444 45 46 447 48 *49
50 51 52 *53 54 55 256 57 58 59
60 61 62 163 64 65 66 67 68 1779692
70 71 72 773 74 375 876 77 78 79
*80 081 582 83 684 85 86 87 88 89
90 91 92 293 94 95 396 997 98 99

...