Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 11/12/2017
GiảiKết quả
719-87-42-16
6671-638-766
58103-5752-0774-7288-6401-9109
48746-9062-8875-1519
322635-69951-74088-14355-39880-66893
256311-05401
178321
ĐB39260
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 10/12/2017
GiảiKết quả
780-59-21-26
6645-497-813
50899-7044-7202-7720-0253-4194
40523-6409-2219-7123
397913-49025-83599-25232-68304-67390
272381-26171
111906
ĐB99478
KQXS Miền Bắc 09/12/2017
GiảiKết quả
719-21-28-85
6048-486-124
57054-6777-4595-2572-0826-6939
40122-0651-4568-2167
352721-62116-84152-61837-92100-54911
258141-30276
176954
ĐB83892
KQXS Miền Bắc 08/12/2017
GiảiKết quả
798-83-35-84
6306-723-212
59383-8301-0420-5726-8312-4531
42733-1704-9683-8016
364515-97809-38871-61837-43855-04037
284104-42853
186157
ĐB60081
KQXS Miền Bắc 07/12/2017
GiảiKết quả
765-98-01-66
6592-442-213
50561-4157-4735-0333-3024-3273
45327-2074-5989-5827
358135-91267-78615-19440-36984-36831
216279-17899
145609
ĐB08953
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_237_________________________049______054______066_______
8_227________________________057_______065_______045____
9_224_______________________043_____054______060______
7_223_______________________045_____054______056______
5_213______________________042_____060_______058______
3_211______________________047______053______058______
2_208______________________048______056_______041____
6_205_____________________043_____046______052_____
0_199_____________________041_____053______054_____
4_193____________________045_____045_____050_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 35-98
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
09_11___________199<11-111--21---1-11---<
35_9_________160<1--121---1---1--11--<
21_7_______150<112--12-------------<
53_5_____136<-1-111----1---------<
68_7_______133<--1---1--111-1---1--<
92_5_____132<--1-11--11----------<
19_15_______________129<211----21--1--11-113<
26_6______128<-111--1---------1-1-<
13_7_______127<-2--1111------1-----<
71_6______125<11-1--1-----1-----1-<
48_7_______119<--1--1-11-1-----1-1-<
85_5_____116<--1--11--1--1-------<
80_9_________115<11---2-----1-1111---<
84_8________113<---111--1----1---2-1<
55_8________110<1--1--11------11--11<
97_8________107<-1-----12111-1------<
87_8________107<1----111-1-1------2-<
06_4____104<-1-1---1--1---------<
33_9_________103<---11-11----2-----12<
51_8________100<1-1--1----12---1--1-<
01_8________099<2--11-----11--1-1---<
98_5_____098<---11-1---1-----1---<
15_4____097<---11--1---1--------<
16_5_____096<1-11------1-------1-<
57_6______094<---111--------11--1-<
11_5_____085<1-1-----1---1-1-----<
81_7_______084<-1-1-----1-21---1---<
52_7_______084<1-1----------1111-1-<
04_6______081<-1-2--1------1----1-<
20_6______079<-1-1----1-----12----<
67_5_____079<--1-1--1----------11<
59_8________077<-1-----1-1-1-11-11--<
75_8________076<1----2---1--11-1-1--<
99_6______075<-2--11-------2------<
23_5_____073<-2-1----1--------1--<
66_3___073<1---1----1----------<
77_7_______071<--1---2--11-1------1<
90_6______070<-1-----11--------111<
25_7_______067<-1---2---1-----12---<
24_4____067<--1-1----1---------1<
36_6______065<-----2-21--------1--<
61_8________064<----1-1-11--1----2-1<
83_7_______064<---3--1---11-1------<
41_5_____064<--1--1-----1---1-1--<
70_7_______061<-------131--1--1----<
31_4____061<---11------1-----1--<
74_5_____059<1---1--------2-----1<
42_4____059<1---1----------1--1-<
40_8________057<----1---1---12-111--<
65_3___057<----1-1-1-----------<
60_3___056<1------1--1---------<
86_7_______055<--1-------2--1-111--<
28_7_______055<--1-----1--1--11--11<
37_6______055<--12--------1-----11<
02_4____055<-1----1---1--------1<
91_8________053<------1-21---11--2--<
64_7_______053<-----1--121----1---1<
94_4____053<-1----1------1----1-<
39_4____053<--1------11-1-------<
46_5_____052<1-------1----1--11--<
22_5_____052<--1----1----1-1----1<
03_6______048<1--------2--1----1-1<
76_5_____047<--1------1---1--11--<
27_6______044<----2-1------1-1---1<
88_5_____044<2------1--------1--1<
45_4____044<-1---------21-------<
73_6______042<----1----12---1-1---<
17_5_____042<-----11-----1-2-----<
44_3___042<-1---------1---1----<
30_7_______040<-----1-1----2-1---11<
56_8________039<------1-1---1-4-1---<
93_4____039<1-----------1--1--1-<
72_3___039<--1------1--------1-<
08_3___038<-----1-1-------1----<
69_2__038<-----1-1------------<
78_3___037<-1------------1--1--<
49_2__037<------11------------<
12_4____035<---2------1--1------<
38_3___035<1-----------1------1<
32_1_035<-1------------------<
95_5_____034<--1-----------21--1-<
63_4____034<------11------1----1<
50_4____034<-------1-1-1-----1--<
00_3___034<--1--------2--------<
89_5_____033<----1---1-------2-1-<
18_4____032<-------1--11----1---<
14_4____032<-------1--11----1---<
62_4____031<1---------------1-2-<
79_4____028<----1-----2----1----<
54_5_____026<--2------------1-1-1<
29_3___022<---------11----1----<
05_5_____021<----------12-1--1---<
34_4____020<--------1---2----1--<
96_3___019<------1---------11--<
10_1_019<------1-------------<
43_5_____016<----------1---11-11-<
82_4____015<-----------1-11----1<
07_3___010<------------11-----1<
47_2__008<------------1---1---<
58_1_006<------------1-------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
837_4________<--11--------1------1<
791_4________<--------1----11--1--<
157_4________<---11----------1--1-<
899_3______<-1--11--------------<
868_3______<---------11--1------<
809_3______<---1-1--1-----------<
671_3______<1-----1-----------1-<
625_3______<-----1---------11---<
519_3______<1-----------------11<
409_3______<-1------1------1----<
321_3______<1----11-------------<
219_3______<-1---------1-------1<
109_3______<1--------1---1------<
975_2____<-----2--------------<
959_2____<-------------11-----<
953_2____<----11--------------<
951_2____<1-----------------1-<
939_2____<--1---------1-------<
933_2____<------1------------1<
930_2____<-----1------------1-<
920_2____<--------1-----1-----<
913_2____<-1---1--------------<
893_2____<1-----------1-------<
892_2____<--1-----1-----------<
856_2____<------1-----1-------<
853_2____<---1------1---------<
833_2____<-------1----------1-<
827_2____<----1--------------1<
826_2____<--1-------------1---<
805_2____<-----------2--------<
780_2____<-----1-----1--------<
777_2____<--1------1----------<
765_2____<------1-1-----------<
764_2____<---------1-----1----<
733_2____<---1--------1-------<
730_2____<------------1------1<
687_2____<-------1---1--------<
659_2____<-----------1----1---<
651_2____<--1--1--------------<
636_2____<-------1---------1--<
619_2____<-------1-------1----<
595_2____<--1------------1----<
577_2____<------------1------1<
552_2____<---------------11---<
535_2____<-------------1---1--<
531_2____<---1-------------1--<
497_2____<-1------1-----------<
475_2____<---------1---1------<
459_2____<---------1-------1--<
401_2____<2-------------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 11/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
785 87 13 21
6?92 ?84 ?97
5??26 ??48 ??09 ??13 ??19 ??98
4??53 ??15 ??57 ??85
3???55 ???48 ???84 ???19 ???68 ???81
2???84 ???80
1???26
ĐB???35
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
21-84-35-98-68-19
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
35-98
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 11/12/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 15 - 26

00 44012 02 103 04 05 06 07 08 109
10 311 12 13 14 15 *16 17 18 5*192
20 321 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 635 36 37 638 39
40 41 *42 43 44 45 746 47 48 49
50 951 752 53 54 355 56 57 58 59
39260 61 062 63 64 65 766 67 68 69
70 671 72 73 774 875 76 77 78 79
880 81 82 83 84 85 86 *87 02882 89
90 91 92 893 94 95 96 97 98 99

...