Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 25/10/2014
GiảiKết quả
711-36-14-52
6375-206-118
58219-7121-7634-5929-3768-8645
47100-7625-1798-1509
364862-28498-86562-60784-43625-94822
226671-53876
157963
ĐB13256
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 24/10/2014
GiảiKết quả
771-07-89-04
6061-140-888
59496-1331-7357-3835-8122-1325
49007-5361-5717-1236
377225-92074-06508-99009-99103-63399
256417-59832
187348
ĐB41770
KQXS Miền Bắc 23/10/2014
GiảiKết quả
736-56-26-94
6044-529-301
52376-3377-5684-4362-4890-9617
42602-5701-5452-5010
321605-20732-93032-28412-42704-54428
296202-32039
100145
ĐB91254
KQXS Miền Bắc 22/10/2014
GiảiKết quả
745-05-97-30
6193-869-543
51602-2319-2833-6467-6655-2368
47016-8202-2633-6935
355975-88226-25081-38387-43489-90486
256924-98612
194928
ĐB86342
KQXS Miền Bắc 21/10/2014
GiảiKết quả
741-21-32-67
6796-316-793
57228-8460-3220-8255-0246-2600
45610-5778-3446-0056
318788-17163-89427-96156-30110-15500
289954-39892
121175
ĐB64906
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_240_________________________045_____062_______059______
2_238_________________________050______059_______060______
3_225_______________________045_____056_______056______
5_218_______________________040_____051______054_____
6_211______________________047______055_______057______
9_204_____________________043_____044_____054_____
8_204_____________________053______050______041____
0_202_____________________034____066________056______
7_201_____________________057_______053______044____
4_197_____________________046______044_____059______
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 04-21
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
55_10__________174<---11-1111-1--2---1-<
19_8________159<1--1-1--1-111----1--<
12_8________155<--11-11---11---1-1--<
75_8________154<1--11-1--1--1-1----1<
36_6______144<111---1---1--------1<
52_6______141<1-1--1--1-1-1-------<
16_10__________135<---11-121--21-----1-<
84_10__________132<1-1--1111---1--11--1<
63_10__________125<1---11---2111--2----<
32_8________120<-12-1--2---1----1---<
30_6______114<---1-11--1-1-----1--<
74_7_______113<-1---11---1-1--2----<
24_7_______113<---1-1---1---1-11-1-<
06_7_______113<1---1-1-1----12-----<
89_6______111<-1-1-1---1--2-------<
21_7_______107<1---1---311---------<
45_5_____106<1-11-----1----1-----<
25_8________103<22-----1-11--1------<
61_7_______101<-2---11-11-------1--<
28_5_____101<--111-----1-------1-<
22_6______098<11---1-------11-1---<
68_6______096<1--1---2-1-------1--<
71_7_______094<11-------11-11--1---<
04_7_______094<-11-----11---1-1-1--<
76_5_____094<1-1---1----1----1---<
67_6______091<---11---21-------1--<
35_4____088<-1-1---1----------1-<
56_7_______086<1-1-2-------1------2<
05_7_______086<--11--1-------12-1--<
86_5_____086<---1-1---1-1------1-<
49_7_______085<-----113-11---------<
09_7_______084<11--------1-1-11-1--<
93_6______083<---11-1----1------11<
97_4____083<---1---11----1------<
26_5_____082<--11----1---1-1-----<
10_9_________080<--1-2-1----1-12---1-<
81_7_______079<---1---1---11---2--1<
08_6______079<-1----2-1---1---1---<
00_6______078<1---2--1----1-----1-<
90_3___077<--1---1--1----------<
29_6______076<1-1------1-1-----1-1<
88_3___075<-1--1----1----------<
17_6______073<-21--1-----------1-1<
77_5_____070<--1--1----11----1---<
99_7_______069<-1----1-1----1--11-1<
03_7_______069<-1------121---1----1<
20_7_______068<----12-1----1-1-1---<
54_4____067<--1-1-----1--1------<
11_6______062<1-----1---1---11-1--<
62_4____062<2-1------------1----<
57_4____062<-1---1------2-------<
96_4____061<-1--1---------1----1<
69_4____059<---1-1-----1------1-<
48_3___059<-1----1---1---------<
13_6______057<-----1-11--2-1------<
44_5_____057<--1---1-------1--11-<
31_6______055<-1----------11--111-<
01_7_______054<--2--1----1---21----<
47_5_____054<-----11--11-----1---<
02_7_______053<--22---------2---1--<
82_7_______052<-----1--1--1121-----<
33_6______052<---2--1---1-1-----1-<
70_6______051<-1---------1---1-111<
98_4____051<2-----1-------1-----<
14_3___051<1----1-----------1--<
40_4____050<-1------1----1-----1<
60_5_____049<----1--1-1-----11---<
07_5_____047<-2-----1----------11<
39_5_____044<--1------1--1-----11<
58_4____042<-------1---111------<
50_8________040<-------1-1-1--112--1<
72_7_______040<------1-1--1---21--1<
38_4____039<-----1--1-1-------1-<
94_4____038<--1--------1--1----1<
34_6______036<1------------1-3--1-<
18_4____035<1-------------1-1--1<
42_3___035<---1---------1-1----<
53_3___033<------11-----------1<
46_3___032<----2-----1---------<
43_4____030<---1-----------1-2--<
87_1_030<---1----------------<
66_5_____029<-------1--1---1-1-1-<
27_3___029<----1-------11------<
83_5_____028<--------1-1--1---11-<
41_5_____028<----1----1-------2-1<
64_6______027<-------3-----1--1--1<
92_4____025<----1--------2-1----<
51_3___025<--------1--1--1-----<
91_4____022<--------1--1----1--1<
37_5_____020<-----1---------1-21-<
95_4____020<----------1-----111-<
78_2__018<----1-------------1-<
79_2__017<-----1------------1-<
23_5_____015<----------1--21----1<
15_2__015<--------1--------1--<
65_2__013<-----------11-------<
85_4____008<----------1-----2--1<
73_4____008<------------1--1--2-<
59_2__001<----------------2---<
80_2__000<------------------11<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
220_4________<----11------1---1---<
906_3______<----1-1-------1-----<
869_3______<---1-1------------1-<
803_3______<---------1----1----1<
793_3______<----1------1------1-<
768_3______<1------1-1----------<
713_3______<-------11----1------<
316_3______<----1-1----1--------<
219_3______<1-------1---1-------<
163_3______<----1------1---1----<
984_2____<------1-1-----------<
975_2____<---1----------1-----<
929_2____<1----------------1--<
928_2____<---1--------------1-<
924_2____<---1---------1------<
862_2____<1--------------1----<
855_2____<-----------1------1-<
834_2____<-------------1-1----<
833_2____<---1--1-------------<
826_2____<------------1-1-----<
795_2____<-----------------11-<
790_2____<------1--1----------<
776_2____<------1---------1---<
771_2____<------------1---1---<
770_2____<-1----------------1-<
761_2____<-----1-----------1--<
744_2____<--------------1--1--<
740_2____<--------1----1------<
723_2____<--------------1----1<
684_2____<--1------------1----<
667_2____<---------1-------1--<
651_2____<--------1-----1-----<
634_2____<1--------------1----<
633_2____<---1------1---------<
630_2____<-----1-----------1--<
625_2____<2-------------------<
621_2____<--------1-1---------<
617_2____<--1----------------1<
605_2____<--1-----------1-----<
602_2____<--11----------------<
584_2____<----------------1--1<
574_2____<----------1-1-------<
563_2____<---------2----------<
509_2____<1-----------1-------<
508_2____<-1----1-------------<
504_2____<---------1-----1----<
500_2____<----1--1------------<
492_2____<-------------2------<
486_2____<---1-----1----------<
452_2____<--1---------1-------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
704 67 24 68
6?21 ?74 ?89
5??84 ??56 ??56 ??89 ??06 ??63
4??76 ??52 ??61 ??32
3???22 ???25 ???16 ???19 ???84 ???28
2???71 ???68
1???71
ĐB???28
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
04-21-06-56-89-25
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
04-21
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 25/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 49 - 26

100 01 02 03 04 05 206 07 08 509
10 *11 12 13 *14 15 16 17 118 219
20 121 822 23 24 66252 26 27 28 929
30 31 32 33 634 35 *36 37 38 39
40 41 42 43 44 645 46 47 48 49
50 51 *52 53 54 55 13256 57 58 59
60 61 58622 963 64 65 66 67 768 69
70 671 72 73 74 375 876 77 78 79
80 81 82 83 784 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 47982 99

...