Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 28/11/2015
GiảiKết quả
726-35-95-79
6499-248-236
53268-9033-4781-1784-3366-9208
45877-3127-2356-8061
316325-60481-79742-62088-07544-61643
280320-84693
108516
ĐB52446
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 27/11/2015
GiảiKết quả
795-60-89-22
6236-055-563
59964-3880-3522-2703-2508-4023
46424-3459-0208-3945
397284-28623-68931-02049-20597-81208
297566-62941
130051
ĐB61591
KQXS Miền Bắc 26/11/2015
GiảiKết quả
737-74-34-79
6026-080-480
50995-7511-7116-7634-6567-6200
43670-0881-9892-6632
324401-43892-89774-53793-11382-46130
256075-95186
175770
ĐB60233
KQXS Miền Bắc 25/11/2015
GiảiKết quả
735-97-01-64
6438-330-487
52977-2638-6261-5157-3108-7043
47373-4825-6927-6379
331786-91565-57956-96152-59226-23408
270636-96202
171070
ĐB92396
KQXS Miền Bắc 24/11/2015
GiảiKết quả
723-47-40-80
6261-377-622
50817-9161-6289-4485-4068-0639
41210-5294-6383-8021
393988-16221-69294-82148-08012-80830
273591-65674
167069
ĐB56329
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_245_________________________048______067________055______
5_228________________________057_______049______060______
2_226________________________054______054______059______
6_215_______________________038_____055_______056______
8_213______________________046______061_______050_____
0_209______________________050______047______052_____
9_208______________________039_____058_______051_____
7_204_____________________045_____048______052_____
1_204_____________________039_____059_______058______
4_188____________________044_____042_____047_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 91-23
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
16_12____________196<1-1--111--1-1112-1--<
30_10__________163<--111-1--1-11--2---1<
68_8________163<1---1-11-1--11-1----<
36_5_____152<11-1-1-1------------<
26_7_______148<1-11-1-1----1-----1-<
89_9_________138<-1--1--111--2--2----<
56_8________137<1--1---1--1--1-1-11-<
81_11___________135<2-1--1-1--11-2----11<
08_9_________131<13-2--1---1---1-----<
77_7_______130<1--111-------11--1--<
96_6______129<---1---111-1---1----<
24_6______127<-1---11--1--1---1---<
25_7_______124<1--1--1-1-1-----1-1-<
38_8________123<---2-1111-11--------<
79_4____120<1-11---1------------<
88_4____116<1---11-1------------<
80_8________109<-12-1------1-111----<
95_11___________106<111---------311-111-<
93_5_____103<1-1----11--1--------<
32_7_______102<--1---11-21---1-----<
23_7_______102<-2--111--------1--1-<
73_8________098<---1-11--2-1----11--<
97_6______097<-1-1-1------1-11----<
91_7_______095<-1--12-----1--11----<
55_6______090<-1---11-----1-2-----<
61_6______089<1--12---------1--1--<
48_3___089<1---1-1-------------<
33_7_______086<1-1-----1-2-1----1--<
66_4____083<11----1------------1<
27_5_____081<1--1-----11--1------<
87_7_______079<---1-11------1----12<
60_5_____077<-1-----1--111-------<
64_4____077<-1-1-----1----1-----<
44_5_____075<1----11------11-----<
01_4____074<--11-----1---1------<
22_9_________071<-2--1----1-11----1-2<
99_5_____069<1----1--1-----1--1--<
74_5_____068<--2-1--1-------1----<
84_5_____067<11------------1--11-<
82_4____067<--1--1----1-1-------<
11_5_____065<--1-----21-----1----<
59_3___065<-1----1--1----------<
41_6______064<-1---1----2------1-1<
35_5_____064<1--1---------1--1-1-<
03_5_____064<-1-----1-1-1-------1<
31_6______063<-1------12---1----1-<
43_3___062<1--1------------1---<
42_3___062<1------1-1----------<
45_8________060<-1------1--1--11-12-<
46_5_____060<1-----1---1---1-1---<
39_8________058<----1-2---12--11----<
86_3___058<--11--------------1-<
10_6______056<----1-1-1----1-1--1-<
37_5_____056<--1--1--------1---11<
57_3___055<---1---1--------1---<
70_6______054<--21-------21-------<
34_6______054<--2--1----12--------<
85_5_____053<----1-2---1--1------<
65_4____053<---1---1--------11--<
51_7_______052<-1------1--1-----13-<
20_2__050<1-------1-----------<
67_4____048<--1-----1-----1-1---<
63_3___048<-1------1----------1<
12_8________047<----1---1---1-1121--<
94_6______047<----21------1---11--<
17_8________045<----12------1---11-2<
09_6______045<-----1-1-1------21--<
21_4____044<----2-1----------1--<
52_4____041<---1-------1--11----<
02_5_____040<---1------1--1---1-1<
75_4____040<--1-----1----------2<
15_4____040<------11----1--1----<
78_6______038<-------2-11-----1--1<
69_6______038<----1---1----1--1-2-<
62_11___________037<-------1-14--2--12--<
90_6______037<-----2-1--------11-1<
29_6______035<----1---1------12--1<
05_6______035<-------11--3-----1--<
49_1_035<-1------------------<
13_6______034<--------2--1-1-11---<
50_4____034<--------11---11-----<
06_4____032<-------1-1--1-----1-<
53_6______031<---------1-11-11--1-<
18_5_____030<----------11---111--<
04_4____029<--------11-----1-1--<
83_5_____027<----1-------2-1---1-<
47_5_____027<----1--------21--1--<
92_4____027<--2----------2------<
40_3___027<----1-------1--1----<
00_2__027<--1----------------1<
54_4____026<------1--1--------11<
19_3___023<------1---1--------1<
58_4____022<--------1--1----1--1<
28_1_017<--------1-----------<
76_2__015<------1------------1<
14_2__007<----------1--------1<
71_2__006<------------1-----1-<
07_2__006<--------------1-1---<
72_4____005<-------------1--1--2<
98_2__000<------------------2-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
591_4________<-1--12--------------<
945_3______<-1------------1--1--<
781_3______<1----1-------------1<
662_3______<-------1--2---------<
596_3______<-------1-1-----1----<
261_3______<---11---------1-----<
208_3______<12------------------<
202_3______<---1------1--1------<
116_3______<--1-----------1--1--<
055_3______<-1----------1-1-----<
012_3______<----1----------11---<
989_2____<---------------2----<
956_2____<---1-----------1----<
931_2____<-1-------1----------<
930_2____<---------------1---1<
916_2____<------1-----1-------<
892_2____<--2-----------------<
881_2____<--1----------1------<
880_2____<-1---------1--------<
856_2____<----------1--1------<
830_2____<----1-------1-------<
829_2____<----------------1--1<
826_2____<-------1----1-------<
825_2____<---1--1-------------<
809_2____<-----1-1------------<
791_2____<--------------11----<
787_2____<------1------1------<
785_2____<------1------1------<
750_2____<--------11----------<
712_2____<------------1-1-----<
669_2____<----------------1-1-<
639_2____<----1------1--------<
638_2____<---1-1--------------<
623_2____<-1----1-------------<
622_2____<----1--------------1<
594_2____<------------1----1--<
567_2____<--1-----1-----------<
566_2____<-1----1-------------<
544_2____<1-------------1-----<
538_2____<----------11--------<
533_2____<------------1----1--<
521_2____<------1----------1--<
515_2____<-------1-------1----<
511_2____<--1------1----------<
487_2____<---1--------------1-<
478_2____<---------11---------<
438_2____<---1--1-------------<
416_2____<-------1-----1------<
408_2____<---1--1-------------<
373_2____<---1-----1----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 28/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
736 08 91 79
6?32 ?08 ?81
5??61 ??77 ??56 ??16 ??96 ??68
4??93 ??95 ??68 ??33
3???23 ???36 ???97 ???26 ???23 ???96
2???61 ???96
1???36
ĐB???81
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
96-33-93-23-96-91
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
91-23
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 28/11/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 81 - 81

00 01 02 03 04 05 06 07 208 09
10 11 12 13 14 15 516 17 18 19
320 21 22 23 24 325 *26 127 28 29
30 31 32 033 34 *35 236 37 38 39
40 41 742 643 544 45 52446 47 248 49
50 51 52 53 54 55 356 57 58 59
60 061 62 63 64 65 366 67 268 69
70 71 72 73 74 75 76 877 78 *79
80 47812 82 83 784 85 86 87 088 89
90 91 92 693 94 *95 96 97 98 499

...