Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 21/09/2014
GiảiKết quả
738-91-14-85
6226-055-839
55517-1888-1537-8442-7116-7666
45534-1257-2632-1715
357551-04842-00638-26225-12381-50865
237675-28980
199871
ĐB26443
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 20/09/2014
GiảiKết quả
714-09-56-76
6803-465-447
56023-0723-0926-7477-4874-3242
44178-4643-9875-9568
342649-72210-55743-37856-23022-53270
275199-99022
139952
ĐB23315
KQXS Miền Bắc 19/09/2014
GiảiKết quả
787-66-50-16
6206-664-010
50040-3563-3479-7026-2270-9664
44610-5120-7739-0716
384148-45938-48893-64329-30845-20610
277690-10681
155775
ĐB60804
KQXS Miền Bắc 18/09/2014
GiảiKết quả
733-04-48-31
6940-118-800
55027-7972-8370-0756-3695-4653
47887-3449-9643-6992
394610-80132-44376-91783-13086-57285
294673-70663
145110
ĐB39122
KQXS Miền Bắc 17/09/2014
GiảiKết quả
706-72-48-70
6363-320-852
51406-4902-5910-6748-7875-7766
46021-1084-1168-7796
328130-80342-11902-44693-82574-14739
283849-01551
179096
ĐB97389
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_235_________________________060_______052______064______
4_229________________________038_____070________056______
9_223_______________________047______050______057______
0_223_______________________047______045_____063______
7_220_______________________050______063_______044____
2_214______________________048______058_______060______
1_209______________________051______045_____048_____
5_206______________________042_____054______050_____
3_198_____________________035_____062_______047_____
8_183___________________042_____041_____051_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 66-63
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
43_11___________201<12-1--1-1-111-1----1<
42_10__________180<21--1-111-2-------1-<
20_11___________166<--1-11-1-1--11--112-<
75_11___________163<111-1---1-3--11--1--<
04_8________159<--11--1-11-1--1--1--<
14_8________153<11---11-1---1----2--<
70_9_________149<-1111-----111-2-----<
65_7_______143<11---1---1-1--1-1---<
10_9_________138<-1321----1-----1----<
90_8________129<--1---12-1-1-1---1--<
66_7_______126<1-1-1---1-1-----1--1<
63_4____126<--111-1-------------<
56_7_______125<-2-1-111------1-----<
52_9_________118<-1--1-1-2--1-----111<
33_7_______117<---1--1--11--1--1-1-<
26_4____111<111---------1-------<
06_9_________110<--1-2--1-1111---1---<
86_7_______106<---1--1-1-11---2----<
03_5_____103<-1---11---1----1----<
95_7_______099<---1-1---1--1-12----<
48_11___________097<--112--1-1---11-11-1<
47_7_______095<-1-----111-11----1--<
39_7_______093<1-1-1-------2-1---1-<
49_5_____093<-1-11---------1--1--<
74_5_____090<-1--1-1--------11---<
40_6______088<--11---2---1----1---<
27_8________085<---1-2---111--1----1<
80_6______085<1------121-----1----<
23_5_____085<-2---1-1-1----------<
81_3___081<1-1-----1-----------<
51_8________080<1---12---1---1--1--1<
32_6______079<1--1-----1-1-1-----1<
36_8________075<-----1-31-1--11-----<
76_7_______075<-1-1-----1---2--2---<
34_6______071<1-----12---------11-<
72_5_____070<---11----1---1---1--<
87_4____070<--11------11--------<
29_8________068<--1--2---1--1--2-1--<
85_5_____068<1--1------1---1----1<
78_5_____067<-1---1----1----2----<
37_6______066<1-----11------1--11-<
31_6______066<---1-1-----11---2---<
38_7_______065<2-1---------1-11---1<
15_3___064<11-----------------1<
16_3___062<1-2-----------------<
71_6______061<1----1---1-----1-1-1<
09_5_____061<-1----1---1-1------1<
68_4____061<-1--1---------1----1<
92_7_______059<---1-----11-1-11--1-<
22_5_____058<-2-1-------2--------<
79_4____058<--1----1-1-------1--<
45_3___058<--1---1--------1----<
93_3___057<--1-1-------------1-<
35_5_____055<-----1-11--1-------1<
83_3___054<---1---1---------1--<
18_4____053<---1----1-1---1-----<
57_2__053<1----1--------------<
91_2__051<1------1------------<
89_5_____050<----12-------11-----<
58_6______049<-------111----111---<
99_5_____049<-1-------2---1----1-<
07_4____048<------3-1-----------<
73_5_____046<---1-----1-2----1---<
21_5_____046<----1-1---1--2------<
94_4____044<------1-1-1-1-------<
44_8________041<------2-1-1-----2-2-<
77_6______041<-1----------2--21---<
00_2__041<---1-----1----------<
69_6______038<--------1---1--1111-<
50_5_____038<--1--------1--1---11<
02_5_____038<----2---1--------1-1<
84_2__038<----1---1-----------<
64_4____035<--2--------1-1------<
24_4____035<-----1--1------1-1--<
55_2__035<1------------1------<
61_9_________034<-----1-----114--1-1-<
88_3___034<1------------1-----1<
17_1_033<1-------------------<
19_6______031<-----1-----2-1-1--1-<
25_4____031<1--------------1---2<
59_6______030<-------21---------21<
96_5_____030<----2-----1-----1--1<
30_4____030<----1-------1-1-1---<
54_7_______029<------1-----2-11-11-<
46_7_______028<-----2-------2-12---<
62_6______028<------1----22----1--<
82_3___028<--------11-----1----<
53_2__028<---1-------------1--<
98_5_____025<-----------1---1111-<
60_3___024<-------1--1------1--<
08_2__022<------1-----1-------<
13_2__021<------1------1------<
11_5_____019<--------1----1---12-<
97_4____019<-----1----------11-1<
05_3___016<----------1-1---1---<
67_2__014<-------1-----------1<
28_4____011<----------1---1---11<
41_2__003<--------------2-----<
12_4____000<------------------22<
01_2__000<------------------11<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
875_4________<-1--1--------1---1--<
748_4________<----1--1-----11-----<
954_3______<------1----------11-<
951_3______<-----2-------------1<
842_3______<1------11-----------<
698_3______<-----------1---1--1-<
610_3______<--21----------------<
320_3______<----1--1-1----------<
148_3______<--1------1------1---<
090_3______<-------1---1-1------<
997_2____<----------------11--<
995_2____<---------1----1-----<
990_2____<------1--1----------<
980_2____<1--------1----------<
952_2____<-1----------------1-<
944_2____<----------1-------1-<
902_2____<----2---------------<
876_2____<-------------1--1---<
852_2____<----1------1--------<
794_2____<----------1-1-------<
789_2____<-------------11-----<
769_2____<------------1---1---<
766_2____<----1-----------1---<
765_2____<---------1-1--------<
739_2____<--1-1---------------<
736_2____<-----1----1---------<
664_2____<--2-----------------<
661_2____<-------------1--1---<
658_2____<--------11----------<
650_2____<-----------1------1-<
643_2____<-1-1----------------<
638_2____<1-----------1-------<
632_2____<1------------------1<
619_2____<-----1------------1-<
604_2____<------1-1-----------<
603_2____<-----1---------1----<
569_2____<---------------1-1--<
566_2____<--------1-1---------<
552_2____<------1------------1<
551_2____<1---1---------------<
548_2____<-----------------1-1<
505_2____<----------1-1-------<
477_2____<-1----------1-------<
449_2____<---1-------------1--<
447_2____<-1---------------1--<
371_2____<-----1-------------1<
342_2____<----1-------------1-<
319_2____<-----------1-1------<
311_2____<--------1----1------<
275_2____<--------1-1---------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
766 49 56 74
6?66 ?43 ?26
5??43 ??49 ??80 ??06 ??27 ??52
4??39 ??06 ??52 ??26
3???10 ???48 ???26 ???33 ???90 ???40
2???63 ???66
1???39
ĐB???03
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
33-26-39-63-66-66
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
66-63
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 21/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 40 - 66

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 *14 715 116 517 18 19
20 21 22 23 24 225 226 27 28 29
30 31 632 33 534 35 36 537 6*382 839
40 41 84422 26443 44 45 46 47 48 49
50 551 52 53 54 055 56 257 58 59
60 61 62 63 64 865 666 67 68 69
70 871 72 73 74 675 76 77 78 79
980 381 82 83 84 *85 86 87 888 89
90 *91 92 93 94 95 96 97 98 99

...