Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 23/02/2017
GiảiKết quả
742-79-90-82
6685-083-719
50132-3389-4944-7259-7862-4234
41501-9218-2008-5629
355729-03146-10060-70203-65057-86632
268365-46568
128061
ĐB44215
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 22/02/2017
GiảiKết quả
783-26-58-85
6026-196-745
57081-9648-2917-7233-4324-7948
49576-4771-6243-8327
391048-90519-75427-64137-76428-93862
253861-46032
136262
ĐB45266
KQXS Miền Bắc 21/02/2017
GiảiKết quả
715-45-55-81
6666-785-378
56139-6265-1621-1837-1113-5382
46516-3442-4424-9799
317248-40380-02540-14757-44254-07787
289423-33701
100844
ĐB79548
KQXS Miền Bắc 20/02/2017
GiảiKết quả
746-21-25-18
6212-443-370
58668-8842-8806-2529-0323-9622
44553-5780-5866-4914
312640-18281-07931-45948-38461-83063
227482-96744
196338
ĐB48532
KQXS Miền Bắc 19/02/2017
GiảiKết quả
700-09-97-08
6628-520-674
58014-3300-9460-7754-1554-5907
40846-6160-6199-4082
379094-80240-20606-66726-36878-47064
249632-90937
141006
ĐB13332
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_238_________________________062_______066________063______
4_233________________________037_____060_______051_____
6_226________________________049______054______053_____
7_219_______________________046______048______060______
9_218_______________________048______053______049_____
3_217_______________________060_______062_______045____
1_213______________________036_____054______061______
8_200_____________________039_____047______065______
0_200_____________________044_____051______044____
5_176___________________039_____045_____049_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 43-43
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
32_12____________191<21-121--1-1--1-----2<
37_9_________178<-11-1-11-11----1-1--<
61_8________175<11-1-1-11------1-1--<
66_10__________166<-111--1--1---11-21--<
82_6______164<1-1111--------1-----<
85_7_______159<111---1-1---2-------<
42_7_______151<1-11--1---1--1--1---<
44_5_____149<1-11-11-------------<
45_7_______140<-11--1-11-------1--1<
87_7_______123<--1--1--1-1---11-1--<
27_12____________121<-2---113-3---11-----<
43_4____119<-1-1-1-1------------<
23_7_______117<--11-1---11----1---1<
15_7_______116<1-1--1---1-1------2-<
99_6______114<--1-11-1----1-----1-<
25_6______111<---1-1--1--1--1-1---<
19_7_______109<11------211--1------<
48_10__________108<-321----1------1-11-<
81_7_______104<-111----------112---<
40_6______101<--111------1--1---1-<
39_5_____096<--1--11---1-------1-<
24_6______093<-11---1------11---1-<
38_4____093<---1--1-1---1-------<
18_9_________091<1--1-2-----11---1-11<
46_7_______091<1--11--------1-1-2--<
13_5_____087<--1----111----1-----<
83_3___087<11----1-------------<
28_5_____086<-1--1--1-------1---1<
70_5_____085<---1-11----1-------1<
08_5_____085<1---1---1------1-1--<
58_8________083<-1----11--11--1-1--1<
54_6______081<--1-2--1----11------<
78_5_____081<--1-1--1--------1--1<
62_9_________079<12--------11---11-11<
26_6______079<-2--11------1---1---<
06_6______077<---12---1--------11-<
92_7_______075<-----1-1-1111------1<
31_6______073<---1---1--12-----1--<
34_9_________072<1-----2-1-1----1--21<
68_8________072<1--1------1---11-12-<
17_4____072<-1-----11----1------<
76_6______068<-1---1-------211----<
33_6______068<-1----1--2---1-1----<
59_5_____066<1--------111-----1--<
29_8________065<2--1-------2-1-1---1<
57_3___065<1-1-----------1-----<
79_8________064<1----1---2--1----3--<
03_6______064<1-----1---11----11--<
73_5_____064<-----112------1-----<
01_5_____064<1-1---------2----1--<
80_4____064<--11---------11-----<
47_9_________061<--------11121-1-11--<
96_4____059<-1----1-----11------<
14_6______058<---11---------12---1<
22_3___058<---1--1-------1-----<
91_8________056<-------111----112--1<
21_7_______056<--11------------212-<
12_7_______056<---1--1---1-11-1---1<
65_5_____056<1-1---------------21<
60_4____056<1---2--------------1<
90_5_____055<1-------11-------2--<
98_8________054<--------111-2-11--1-<
94_5_____052<----1--1-1-1-----1--<
71_7_______050<-1--------11---21--1<
77_5_____045<------11-1-----1--1-<
89_2__044<1--------1----------<
51_6______043<------2-----111---1-<
00_6______043<----2--1----1----11-<
09_4____043<----12-------------1<
55_4____041<--1--------1--1-1---<
97_3___041<----1--1-----1------<
63_3___040<---1------1--1------<
69_3___039<-------11--1--------<
07_6______038<----1---1----2--1-1-<
52_5_____038<------1---11-1--1---<
20_6______037<----1------11-11---1<
95_4____037<------11----1-----1-<
53_3___034<---1------2---------<
36_6______031<--------1--11-1--1-1<
02_5_____031<--------12--2-------<
16_1_031<--1-----------------<
41_4____028<--------1--1-1--1---<
05_3___028<-------1---11-------<
10_5_____027<-----2----1-------11<
84_5_____025<---------12--1--1---<
56_4____025<-----1-------11----1<
86_3___024<--------1-1-----1---<
04_5_____023<--------1---1--1-1-1<
74_2__023<----1--------1------<
35_3___022<--------1--1-----1--<
72_2__021<------1------1------<
93_3___020<-----1--------1----1<
30_2__018<------1---------1---<
49_1_018<-------1------------<
64_2__017<----1--------------1<
11_3___015<---------1----1---1-<
75_3___014<---------1-----1--1-<
88_3___011<-----------1---1-1--<
67_2__008<------------1---1---<
50_1_006<------------1-------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
332_4________<----11-------1-----1<
094_4________<----1----1-1-----1--<
866_3______<---1--1---------1---<
862_3______<11----------------1-<
787_3______<--1-----1------1----<
785_3______<--1---1-1-----------<
698_3______<--------11--1-------<
627_3______<-------1-----11-----<
529_3______<---1-------1-------1<
233_3______<-1----1------1------<
219_3______<--------2-1---------<
191_3______<---------1----1-1---<
998_2____<------------1-----1-<
987_2____<----------1------1--<
948_2____<-1-1----------------<
945_2____<-------11-----------<
935_2____<-----------1-----1--<
934_2____<------2-------------<
931_2____<---1------1---------<
927_2____<-------1-1----------<
910_2____<----------1--------1<
906_2____<--------1---------1-<
902_2____<---------1--1-------<
861_2____<-1-------------1----<
859_2____<-----------1-----1--<
847_2____<----------1-----1---<
846_2____<----1----------1----<
842_2____<---1------1---------<
836_2____<--------1-----1-----<
768_2____<---------------1--1-<
754_2____<----1--1------------<
747_2____<---------1----1-----<
745_2____<-1-----------------1<
726_2____<----1-------1-------<
718_2____<-----2--------------<
668_2____<---1----------1-----<
658_2____<-----------1-------1<
651_2____<------1-----------1-<
648_2____<-1-------------1----<
640_2____<---1-------1--------<
634_2____<--------1---------1-<
632_2____<1---1---------------<
612_2____<---------------1---1<
598_2____<----------1---1-----<
576_2____<-1-----------1------<
568_2____<1---------1---------<
548_2____<--1---------------1-<
532_2____<---1---------------1<
507_2____<--------1----1------<
476_2____<-----1-------1------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/2
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
727 25 44 37
6?43 ?23 ?40
5??28 ??43 ??24 ??15 ??18 ??15
4??38 ??40 ??82 ??43
3???15 ???19 ???85 ???44 ???46 ???43
2???28 ???46
1???83
ĐB???40
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
43-28-85-82-43-40
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
43-43
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 23/02/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 26 - 40

00 501 02 203 04 05 06 07 008 09
10 11 12 13 14 44215 16 17 218 719
20 21 22 23 24 25 26 27 28 76292
30 31 61322 33 234 35 36 37 38 39
40 41 *42 43 944 45 146 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 057 58 259
060 061 862 63 64 365 66 67 568 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 *79
80 81 *82 083 84 685 86 87 88 389
*90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...