Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 01/08/2015
GiảiKết quả
706-38-26-81
6357-590-230
51367-7010-3398-5443-5086-6004
47471-7265-8805-4839
306672-58371-02495-36988-92642-35832
283079-81188
157352
ĐB66443
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 31/07/2015
GiảiKết quả
713-12-50-45
6658-694-162
56310-1597-0243-5969-0166-9251
48326-4580-7413-9735
343572-97363-24881-79981-41773-67918
208190-36403
180920
ĐB21574
KQXS Miền Bắc 30/07/2015
GiảiKết quả
705-19-37-55
6496-283-593
56523-7653-8513-3325-3592-1655
40864-0166-3363-3875
322832-29761-96400-16518-87719-89423
253794-63098
192741
ĐB27896
KQXS Miền Bắc 29/07/2015
GiảiKết quả
764-72-42-90
6432-427-104
57978-7637-4623-5584-1976-3363
49904-6262-3896-9656
302466-61641-49338-08763-29065-06285
287332-81845
184910
ĐB07059
KQXS Miền Bắc 28/07/2015
GiảiKết quả
795-75-30-19
6405-077-479
54471-6269-7602-1145-8303-7078
43525-1077-1773-3406
302555-51645-08031-14045-34385-18583
217571-35843
155406
ĐB75879
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_233________________________054______054______067_______
5_226________________________051______049______060______
9_225_______________________040_____057_______059______
0_225_______________________050______055_______061______
4_217_______________________055_______062_______042____
6_212______________________041_____059_______054_____
1_207______________________045_____048______051_____
7_205_____________________039_____057_______048_____
8_198_____________________050______050______045____
2_192____________________035_____049______053_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 41-75
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
90_8________190<11-1-112--1---------<
43_10__________177<21--1--11---1-1--11-<
42_7_______177<1--1-1111----------1<
10_11___________172<11-1-11--1-1----1-12<
56_8________169<---1-1111--11----1--<
73_9_________145<-1--11-1---1-12---1-<
00_7_______141<--1--111---11-----1-<
63_9_________140<-112--11--------12--<
69_8________133<-1--121--2-1--------<
94_8________128<-11---11----1--111--<
66_9_________127<-111----1--11--1-11-<
37_9_________125<--11-1-1---1-2--11--<
75_6______124<--1-1-11---1----1---<
65_7_______118<1--1-11----------111<
72_6______117<11-1----1--1-----1--<
45_10__________116<-1-13----3--11------<
26_7_______116<11-----12--11-------<
38_8________108<1--1--11-------11-11<
81_6______102<12---1----1----1----<
76_6______098<---1--1---1--1--1-1-<
88_7_______097<2------1111-1-------<
41_7_______097<--11-1---1--------12<
32_7_______094<1-12-------1-1-----1<
80_7_______092<-1----1-111-----1-1-<
59_7_______092<---1---11-1---2--1--<
05_8________091<1-1-1--1--1-1--1---1<
30_7_______091<1---11------11----11<
03_9_________087<-1--1-1---1--111-1-1<
98_6______086<1-1-----1--1--11----<
83_5_____086<--1-1---1-2---------<
79_7_______080<1---2---1-1----1-1--<
67_7_______079<1------11-11---11---<
18_4____075<-11------1-------1--<
61_6______074<--1----13----------1<
20_7_______073<-1----1--1--1-11-1--<
62_4____073<-1-1------1-1-------<
23_8________072<--21-----112-1------<
93_3___071<--1---1---1---------<
96_7_______068<--21---1--1------1-1<
51_4____068<-1----1-1---------1-<
71_9_________067<2---2----1---21-1---<
19_7_______066<--2-1---1----12-----<
52_6______064<1-----1---1--1-11---<
04_5_____064<1--2-------1----1---<
12_4____064<-1----1--1------1---<
92_5_____063<--1--2-----1-1------<
97_8________060<-1----1-----21--11-1<
95_5_____060<1---1----------11--1<
06_5_____059<1---2--------1----1-<
25_5_____058<--1-1----------12---<
85_4____057<---11--------2------<
15_5_____056<-----1-1-11--1------<
82_8________055<------1-211---1---11<
55_6______054<--2-1-----1---1--1--<
64_4____054<--11--------------2-<
78_4____053<---11------------1-1<
50_3___053<-1----1---------1---<
13_5_____052<-21---------------11<
49_9_________051<---------1122111----<
35_4____051<-1------1----1----1-<
08_5_____049<-----1-1-2------1---<
74_4____048<-1--------1-1---1---<
58_4____048<-1-------1----1--1--<
29_4____048<-----2--1-1---------<
09_5_____041<-----2-------111----<
21_8________040<-------2----1-11-111<
17_4____039<------11----1---1---<
34_3___038<-----11---------1---<
53_5_____036<--1---------3-1-----<
39_4____036<1-------------11---1<
31_4____036<----1-1--------1---1<
01_3___036<-----11-----------1-<
84_4____033<---1------1--------2<
86_3___033<1---------------11--<
57_3___033<1--------------1--1-<
36_4____032<-------1-1-1-------1<
27_3___032<---1----------1--1--<
47_5_____031<-------1-1--2-----1-<
24_4____031<-------11------1---1<
33_4____029<-----1---2--------1-<
77_3___029<----2--------1------<
99_4____028<------1----21-------<
02_4____027<----1------1----1-1-<
07_4____026<----------1---111---<
91_3___026<--------1--1-1------<
54_3___024<--------1---1-1-----<
70_3___022<-----2-------------1<
14_6______020<---------2-1----2-1-<
44_1_020<-----1--------------<
48_5_____018<--------1-----1--21-<
40_4____015<-----------1-12-----<
89_4____013<------------1-11--1-<
46_4____013<----------1--2---1--<
87_2__011<----------1----1----<
16_1_011<---------1----------<
60_4____007<--------------11-1-1<
68_1_007<-----------1--------<
11_1_003<---------------1----<
22_2__002<---------------2----<
28_1_001<-----------------1--<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
580_4________<-1-------1------1-1-<
569_4________<-----11--2----------<
471_4________<1---1----1----1-----<
363_4________<-111-------------1--<
356_4________<------11----1----1--<
773_3______<-1--1---------1-----<
482_3______<------1-1-----1-----<
445_3______<---------1--11------<
443_3______<2----------------1--<
405_3______<----1--1-----------1<
992_2____<-----2--------------<
988_2____<1---------1---------<
983_2____<--------1-1---------<
952_2____<----------1----1----<
910_2____<---1------------1---<
904_2____<---1------------1---<
896_2____<--11----------------<
891_2____<--------1--1--------<
881_2____<-1-------------1----<
879_2____<----1------------1--<
875_2____<--1--------1--------<
859_2____<-------11-----------<
843_2____<----1---------1-----<
832_2____<1-1-----------------<
805_2____<1-----------1-------<
796_2____<----------1------1--<
794_2____<--1--------------1--<
765_2____<-----------------1-1<
763_2____<---1--1-------------<
741_2____<--1--1--------------<
738_2____<-------1--------1---<
709_2____<-----2--------------<
694_2____<-1----------1-------<
655_2____<--1-------1---------<
634_2____<------1---------1---<
610_2____<-----------1-------1<
590_2____<1---------1---------<
576_2____<----------1--1------<
566_2____<--------1--1--------<
549_2____<----------1----1----<
542_2____<-------11-----------<
533_2____<---------2----------<
513_2____<--1----------------1<
495_2____<1---------------1---<
479_2____<----1-----1---------<
463_2____<----------------11--<
427_2____<---1----------1-----<
410_2____<------------------11<
406_2____<----2---------------<
403_2____<-1-------------1----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 1/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
781 80 45 94
6?76 ?76 ?03
5??73 ??76 ??00 ??41 ??43 ??41
4??03 ??75 ??76 ??88
3???59 ???65 ???45 ???42 ???76 ???73
2???42 ???56
1???03
ĐB???05
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
75-41-41-00-80-88
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
41-75
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 01/08/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 42 - 83

00 01 02 03 004 805 *06 07 08 09
010 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 *26 27 28 29
230 31 832 33 34 35 36 37 *38 839
40 41 642 4664432 44 45 46 47 48 49
50 51 352 53 54 55 56 357 58 59
60 61 62 63 64 265 66 367 68 69
70 34712 672 73 74 75 76 77 78 079
80 *81 82 83 84 85 086 87 19882 89
590 91 92 93 94 495 96 97 398 99

...