Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 06/03/2015
GiảiKết quả
718-16-49-45
6225-281-387
51866-2830-3023-7967-6034-2867
48180-2575-8841-2818
304397-46900-14658-54046-52527-74272
268844-09451
154470
ĐB87585
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 05/03/2015
GiảiKết quả
764-87-07-26
6443-848-733
56090-5115-4866-3270-3877-5263
40752-8479-1367-5064
328562-22432-49762-92234-68366-21320
230615-05478
144123
ĐB89462
KQXS Miền Bắc 04/03/2015
GiảiKết quả
760-36-70-86
6873-231-167
52062-4864-2339-5014-8394-6901
47250-5417-1012-5180
364822-16554-48271-34271-78931-40976
266777-62239
194402
ĐB14455
KQXS Miền Bắc 03/03/2015
GiảiKết quả
770-39-71-94
6939-942-575
50480-5911-6880-5409-2129-5050
42248-4402-5445-5918
324079-35734-14929-18232-87846-17744
288372-52438
157336
ĐB34548
KQXS Miền Bắc 02/03/2015
GiảiKết quả
708-27-94-04
6281-952-322
57769-4561-5309-6158-4616-6219
43599-6088-3449-1847
346219-22052-44283-85009-23783-22657
216168-02489
194194
ĐB23297
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_242_________________________061_______046______062______
2_241_________________________059_______048______059______
8_222_______________________054______057_______051_____
1_216_______________________047______057_______049_____
7_214______________________033____065_______062______
6_212______________________038_____062_______056______
5_209______________________040_____055_______054_____
3_209______________________046______053______048_____
9_192____________________039_____045_____054_____
0_183___________________043_____052______045____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 02-79
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
70_8________195<1111-11--------11---<
22_8________162<--1-1-1--111-11-----<
67_10__________158<211--1---1--11----11<
55_9_________155<--1--111--12-1-1----<
80_9_________143<1-12---11----11---1-<
32_8________134<-1-1--11-2-1---1----<
79_9_________128<-1-1-1-1-2----11---1<
72_7_______126<1--1---1-1--11----1-<
34_6______120<11-1-1-----------1-1<
02_6______120<--11---1--11---1----<
52_7_______118<-1--211-1------1----<
97_6______116<1---1---1---11-1----<
63_9_________107<-1---1-1-1----211-1-<
09_8________103<---12-22----------1-<
94_7_______098<--112-----1-11------<
87_8________096<11-----1--2-----111-<
75_4____094<1--1--1----1--------<
77_9_________093<-11---2--2-------3--<
64_6______093<-21--1--1---------1-<
16_7_______091<1---11-----1---1-2--<
36_5_____088<--11----2--1--------<
62_9_________083<-31------1-11-1----1<
66_8________083<12----1----2-----11-<
46_7_______083<1--1--1-------1---3-<
27_6______083<1---1-1--------1-1-1<
14_7_______082<--1---1-1----1-1-1-1<
26_4____081<-1---1---1------1---<
54_9_________078<--1--1--2--2----11-1<
12_8________078<--1--1---2--11-1---1<
85_9_________076<1------211-----12--1<
45_6______075<1--1-----------1111-<
33_6______074<-1---1----1-1--1--1-<
15_7_______073<-2-----11--1--1---1-<
49_6______072<1---1-----1--1-1--1-<
58_6______069<1---1------1--1-1-1-<
44_3___068<1--1------1---------<
25_3___068<1------11-----------<
23_4____067<11------------1--1--<
07_4____067<-1------11-1--------<
96_7_______066<------111-2-2-------<
81_5_____066<1---1-----1----1---1<
30_7_______063<1-----1-----2---111-<
68_7_______062<----12--2----------2<
18_6______062<2--1------1----1---1<
04_8________061<----1--11--1--11-1-1<
48_6______061<-1-2----------1-11--<
50_4____060<--11--------1------1<
73_5_____059<--1--2------1---1---<
43_5_____058<-1---1----------2-1-<
11_5_____058<---1---1-----1--11--<
57_6______057<----1---21---1-1----<
39_4____057<--22----------------<
47_7_______056<----1--1-11-1------2<
78_6______055<-1----1-----1---1-2-<
08_6______054<----11---1---11----1<
00_3___054<1----1--------1-----<
71_6______052<--21------1----2----<
41_2__051<1------1------------<
99_5_____050<----1---1-1-1-1-----<
06_5_____050<------11--11--1-----<
20_4____049<-1-----1--------1-1-<
89_5_____048<----1---1--1-11-----<
51_5_____047<1----------11-1---1-<
93_4____047<-----12------1------<
76_5_____046<--1------1---1-1---1<
61_4____046<----1---1-1-1-------<
86_6______045<--1-------11----21--<
29_4____045<---2----1------1----<
17_3___045<--1------1--1-------<
95_6______042<-----1-2-----1-1---1<
88_6______042<----1--1-----12--1--<
05_3___042<-----11-----1-------<
01_6______041<--1---------112----1<
74_6______040<------11---1----12--<
38_3___039<---1------1---1-----<
19_5_____038<----2-----11----1---<
24_5_____037<------1--2---11-----<
59_4____037<------1-1----1--1---<
69_4____033<----1----1---1-----1<
84_5_____032<-----1---1-----11--1<
90_2__031<-1-----------------1<
31_6______030<--2----------21----1<
83_3___030<----2-------1-------<
13_6______029<-------1--1-1----12-<
37_3___029<-----1-----1-1------<
42_2__029<---1------------1---<
60_3___027<--1---------------2-<
91_3___026<--------2---1-------<
03_3___026<-----1-------11-----<
35_5_____025<--------1-1----1-1-1<
92_3___024<-----1----2---------<
21_7_______022<----------121---21--<
98_2__022<------1-----1-------<
28_3___019<---------1-1-----1--<
10_3___019<-------1-----1-----1<
56_2__017<------1----------1--<
53_3___016<---------1----1--1--<
65_2__016<------1-----------1-<
40_2__008<------------1---1---<
82_1_008<----------1---------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
449_4________<----1--------1-1--1-<
777_3______<--1---1--1----------<
712_3______<---------1---1-----1<
322_3______<----1-1------1------<
281_3______<1---1--------------1<
254_3______<-----1-----1-----1--<
232_3______<---1-----1-----1----<
195_3______<-----1-------1-1----<
180_3______<1-1---------------1-<
167_3______<--1------1---1------<
024_3______<------1--1---1------<
976_2____<--1----------------1<
947_2____<----------1--------1<
946_2____<------------------2-<
930_2____<------------1-----1-<
922_2____<---------1-1--------<
911_2____<---1---1------------<
905_2____<------1-----1-------<
885_2____<---------1---------1<
884_2____<---------1-----1----<
878_2____<------1-----1-------<
872_2____<-------1----------1-<
866_2____<11------------------<
864_2____<--1-----1-----------<
855_2____<-------1---1--------<
846_2____<---1--1-------------<
844_2____<1---------1---------<
834_2____<-----1-------------1<
819_2____<----------11--------<
813_2____<------------1-----1-<
796_2____<------1---1---------<
789_2____<--------1----1------<
733_2____<-1----------1-------<
679_2____<---------1-----1----<
633_2____<---------------1--1-<
621_2____<-----------1----1---<
604_2____<--------------11----<
587_2____<----------1-------1-<
585_2____<1--------------1----<
575_2____<1--1----------------<
563_2____<-------1-------1----<
554_2____<--1--------1--------<
548_2____<---1-------------1--<
537_2____<-----1-----1--------<
503_2____<-----1--------1-----<
489_2____<----1---------1-----<
485_2____<-------1--------1---<
474_2____<-----------1-----1--<
459_2____<------1---------1---<
457_2____<--------11----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 6/3
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
772 54 64 79
6?09 ?34 ?27
5??54 ??52 ??02 ??36 ??02 ??32
4??22 ??72 ??16 ??09
3???09 ???94 ???97 ???27 ???36 ???67
2???14 ???14
1???75
ĐB???94
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
36-54-09-79-02-27
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
02-79
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 06/03/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 52 - 54

900 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 *16 17 8*182 19
20 21 22 023 24 225 26 527 28 29
830 31 32 33 034 35 36 37 38 39
40 841 42 43 844 *45 046 47 48 *49
50 451 52 53 54 55 56 57 658 59
60 61 62 63 64 65 866 89672 68 69
470 71 272 73 74 575 76 77 78 79
180 281 82 83 84 87585 86 387 88 89
90 91 92 93 94 95 96 397 98 99

...