Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 30/09/2016
GiảiKết quả
702-45-27-72
6682-326-507
59015-8242-3446-8462-3155-7409
46608-2559-4926-8617
334052-28086-79381-39982-76819-03915
222246-92644
126925
ĐB06570
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 29/09/2016
GiảiKết quả
789-64-29-82
6536-038-817
54311-3043-9827-1457-3725-6805
48013-3029-4812-6401
351775-11463-10096-60723-36936-06264
224420-05666
162725
ĐB65071
KQXS Miền Bắc 28/09/2016
GiảiKết quả
719-49-59-80
6044-177-904
56821-1624-0371-2181-5692-3198
47904-1968-1104-3066
384585-58485-64115-82314-07144-21496
204130-08606
141471
ĐB10665
KQXS Miền Bắc 27/09/2016
GiảiKết quả
783-19-84-41
6816-991-995
54047-7689-2133-5250-9440-2895
45203-0308-2630-3916
304269-37539-27075-20225-70934-12352
219008-34256
119740
ĐB19291
KQXS Miền Bắc 26/09/2016
GiảiKết quả
794-50-35-71
6920-801-321
54082-7730-2920-9471-6929-6849
48858-5884-9555-3242
337272-63212-55811-05222-97903-89134
200652-31146
162497
ĐB75466
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_227________________________049______049______061______
9_226________________________056_______043_____066_______
0_226________________________044_____064_______054_____
4_223_______________________053______058_______058______
1_222_______________________042_____057_______058______
5_215_______________________042_____056_______052_____
3_215_______________________047______053______049_____
2_208______________________044_____056_______054_____
7_190____________________037_____050______050_____
8_188____________________046______054______038____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 30-59
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
30_7_______202<--111111--1---------<
82_9_________166<21--1---1-1---111---<
59_8________154<1-1---1-1--1-11-1---<
71_13_____________148<-12-212-1----1--12--<
49_7_______143<--1-1-1---111--1----<
55_8________132<1---1-1-1---121-----<
11_6______131<-1--11---1--1-1-----<
46_8________125<2---11---11---1----1<
03_9_________124<---11---111-1----111<
66_8________116<-11-11-------1---12-<
01_6______111<-1--1-1-1-------1--1<
13_7_______110<-1---11-1------11--1<
17_6______108<11----1---111-------<
42_7_______105<1---1--1----111-1---<
19_7_______098<1-11------1-1-----11<
25_7_______097<12-1--------1---1--1<
33_7_______096<---1-1-2-11------1--<
08_6______096<1--2-1-1----------1-<
44_9_________095<1-2--1---1-1--1-11--<
84_7_______090<---11---22---------1<
52_5_____089<1--11----------1--1-<
29_8________088<-2--1--3----1----1--<
36_8________086<-2-----1-111-1---1--<
16_8________085<---2-12------111----<
77_6______085<--1---3-2-----------<
80_7_______083<--1----111----11---1<
50_6______083<---11---1----21-----<
72_7_______082<1---1--1-----2----11<
68_6______082<--1---1-2---1----1--<
23_6______082<-1----12--1-----1---<
04_7_______080<--3---1-1-11--------<
15_6______080<2-1----1------1-1---<
09_11___________079<1-------111-1--2-121<
14_5_____077<--1---11----------11<
22_4____076<----1--111----------<
96_5_____075<-11-------1--1--1---<
89_5_____070<-1-1-------2-1------<
41_8________069<---1-12---1---11---1<
27_6______069<11-----------22-----<
94_6______067<----11-1-1-----1--1-<
21_5_____065<--1-1-----2---1-----<
81_3___065<1-1-----------1-----<
85_7_______062<--2---1--11--2------<
06_5_____062<--1---1-----1--1-1--<
75_5_____059<-1-1------------1--2<
12_4____059<-1--1------------11-<
56_7_______058<---1----11-2-----1-1<
20_6______057<-1--2----------1-11-<
07_5_____057<1-----1--1-------1-1<
64_7_______056<-2---1----1-----1-2-<
37_6______056<-----1-11--1--1----1<
62_5_____056<1------1----1-1--1--<
45_5_____056<1------1--1-----11--<
34_5_____055<---11-----------12--<
47_5_____054<---1---1------1--1-1<
02_4____054<1----1--------11----<
92_6______050<--1------1--1--11-1-<
10_6______050<-----2--1--11--1----<
57_3___050<-1-----1----------1-<
70_6______049<1--------2---1-2----<
99_6______048<-----1-1-1-1-------2<
35_5_____048<----1-1----11----1--<
24_7_______047<--1------1-1---2--11<
39_6______046<---1---1---1--1-1--1<
88_5_____046<-----11---1-1------1<
05_4____046<-1---------1-1--1---<
65_3___046<--1-----1--------1--<
58_6______045<----1---1---11--1-1-<
63_4____045<-1---------1--1-1---<
91_6______043<---2----1---1----11-<
51_5_____043<-----1--11-------11-<
67_6______042<-----1---1-1-1-1---1<
97_3___042<----1---1--1--------<
53_6______040<-----1-1----2---11--<
98_3___039<--1--------1--1-----<
43_2__039<-1---------1--------<
69_4____037<---1--------1-1---1-<
00_7_______036<-----1----1-11--2--1<
26_5_____036<2---------1----1--1-<
83_4____035<---1----------11-1--<
86_3___035<1--------------11---<
60_3___035<------1--11---------<
38_3___035<-1-------------1--1-<
87_4____034<-------1--11--1-----<
79_4____033<-----1---1----1--1--<
40_3___032<---2-------1--------<
76_4____029<------1---1-2-------<
74_3___029<-------1--1-1-------<
95_2__028<---2----------------<
90_3___024<-----1-----1------1-<
31_3___021<-----1-------2------<
32_3___020<---------1-1----1---<
54_2__019<-----1----------1---<
48_4____015<--------1------2---1<
28_2__013<-----------11-------<
18_2__013<---------1------1---<
61_3___010<---------1--------11<
93_3___008<-------------1-1--1-<
73_1_008<----------1---------<
78_1_005<-------------1------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
971_3______<------1---------11--<
920_3______<----2-------------1-<
821_3______<--1-------1---1-----<
536_3______<-1--------1------1--<
420_3______<-1-------------1-1--<
409_3______<1---------1----1----<
988_2____<------1-----1-------<
972_2____<-------------2------<
955_2____<------1-1-----------<
951_2____<-----------------11-<
941_2____<---------------1---1<
915_2____<1-------------1-----<
904_2____<--2-----------------<
903_2____<----1---1-----------<
858_2____<----1-------------1-<
830_2____<------11------------<
805_2____<-1---------1--------<
796_2____<----------1--1------<
782_2____<--------1-1---------<
725_2____<-2------------------<
724_2____<------------------11<
709_2____<-----------------11-<
700_2____<----------------1--1<
668_2____<--------1---1-------<
665_2____<--1-----1-----------<
658_2____<--------1---1-------<
652_2____<----1-------------1-<
644_2____<1-------------1-----<
635_2____<-----------11-------<
624_2____<--1--------1--------<
617_2____<1----------1--------<
615_2____<-------1--------1---<
609_2____<---------1-----1----<
585_2____<--1----------1------<
583_2____<---------------1-1--<
567_2____<---------------1---1<
559_2____<1---------------1---<
555_2____<----1---------1-----<
527_2____<-------------11-----<
522_2____<-------1-1----------<
507_2____<1------------------1<
471_2____<--1-1---------------<
416_2____<-----11-------------<
401_2____<-1----1-------------<
371_2____<--1--------------1--<
355_2____<------------11------<
346_2____<----------1---1-----<
314_2____<--1---1-------------<
313_2____<-----1--1-----------<
309_2____<------------1-----1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
749 03 49 08
6?66 ?01 ?30
5??72 ??82 ??08 ??03 ??17 ??36
4??59 ??82 ??84 ??59
3???30 ???36 ???33 ???49 ???50 ???71
2???13 ???50
1???42
ĐB???42
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
84-30-01-30-13-59
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
30-59
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 30/09/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 03 - 46

00 01 *02 03 04 05 06 507 608 409
10 11 12 13 14 90152 16 617 18 819
20 21 22 23 24 925 93262 *27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 242 43 644 *45 24462 47 48 49
50 51 052 53 54 155 56 57 58 559
60 61 462 63 64 65 66 67 68 69
06570 71 *72 73 74 75 76 77 78 79
80 381 96822 83 84 85 086 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...