Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 25/07/2014
GiảiKết quả
790-61-40-95
6280-415-561
51619-9867-8595-7663-6654-0576
43372-2177-5302-1720
374094-45535-53525-08691-94960-67372
271771-00036
191082
ĐB74199
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 24/07/2014
GiảiKết quả
788-00-12-54
6764-317-269
59498-5248-7847-1272-7709-4153
45006-1991-7272-5387
319230-19699-19867-01648-61641-74668
240563-72302
133272
ĐB40887
KQXS Miền Bắc 23/07/2014
GiảiKết quả
735-51-05-56
6000-557-147
53340-3576-8058-3621-2543-1571
40198-6549-8786-1493
321074-82761-67429-12789-16506-74341
237760-57389
168300
ĐB50864
KQXS Miền Bắc 22/07/2014
GiảiKết quả
716-52-79-83
6648-371-100
59920-6718-1752-9486-5925-5124
45370-4813-6514-0706
371136-78872-30135-05124-83344-55692
285317-93185
109990
ĐB36991
KQXS Miền Bắc 21/07/2014
GiảiKết quả
702-12-62-63
6006-276-747
51442-2588-2616-4977-3150-7377
43361-4188-7445-7256
394486-23450-74652-79535-61259-07162
246333-16365
103692
ĐB27778
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_242_________________________057_______068________055______
0_238_________________________043_____057_______076________
1_234________________________054______046______060______
7_226________________________040_____059_______056______
9_212______________________037_____053______054_____
5_212______________________052______056_______048_____
3_206______________________052______052______044____
4_200_____________________044_____057_______052_____
8_193____________________044_____051______043____
2_177___________________037_____041_____052_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 35-09
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
06_9_________192<-1111--1---111-----1<
61_9_________180<2-1-1-111----1-1----<
63_8________179<11--1-1-1--11---1---<
60_11___________176<1-1---122--1-11-1---<
71_8________167<1-11-1---1--1-1--1--<
02_6______162<11--1-11---1--------<
86_8________160<--111--1--1--1--1-1-<
35_9_________159<1-111-2----1---1-1--<
09_8________148<-1---1-11-1---1-1-1-<
20_12____________143<1--1-1-1-131------12<
47_6______123<-11-11-------1---1--<
41_5_____123<-11--11------1------<
00_12____________122<-121----11-1-1-1-12-<
98_6______115<-11--12------------1<
12_5_____115<-1--11-1----------1-<
16_8________105<---112--1------11--1<
91_6______104<11-1-----1------1--1<
72_8________103<23-1------------11--<
51_7_______103<--1--1-12--------11-<
76_7_______099<1-1-1----1-----11--1<
36_7_______099<1--1--2-1--------2--<
77_9_________097<1---2-11---1-1---1-1<
64_5_____094<-11--1--------1-1---<
99_9_________091<11-------11-1-1-2--1<
17_5_____090<-1-1-1--------1----1<
80_4____089<1----11-1-----------<
67_6______087<11-----1---1--2-----<
14_5_____087<---1--1--1-1----1---<
90_6______085<1--1---1----1-----2-<
40_7_______081<1-1----1-----11---11<
48_6______079<-2-1-1----1--------1<
88_5_____079<-1--2-1----------1--<
56_4____075<--1-1----1-1--------<
54_7_______073<11--------1----1-21-<
65_7_______070<----1--111----2---1-<
13_4____070<---1--1---1----1----<
87_7_______069<-2----2--1-----1--1-<
43_6______068<--1----1-1-11----1--<
25_5_____068<1--1------1---2-----<
57_6______067<--1------1-1-111----<
30_5_____067<-1------11--1-1-----<
74_4____067<--1---1---1--------1<
49_7_______066<--1--2----2-11------<
33_5_____065<----1-1-11--------1-<
52_9_________064<---211--------131---<
70_6______063<---1------11-111----<
92_4____061<---11------1-----1--<
83_4____061<---1---1----11------<
50_8________059<----2-1--1--1--11-1-<
59_7_______059<----1-11--1----1--11<
37_8________058<------11-1-11--1-2--<
85_3___058<---1-1---------1----<
68_5_____057<-1-----1---1--2-----<
45_9_________056<----1-----11121--1-1<
34_10__________054<-----11---122---21--<
62_8________052<----2---1-2-21------<
19_2__052<1-----1-------------<
01_7_______051<---------1-11111--1-<
58_4____050<--1----1------11----<
42_7_______048<----1-1----11---2-1-<
03_5_____048<-----1--11--1-----1-<
79_6______047<---1----2-----1---11<
24_5_____047<---2-1---------11---<
18_5_____047<---1----1----1--1--1<
15_3___047<1--------1--1-------<
69_7_______046<-1------1------3--11<
89_5_____046<--2-----1--1-------1<
44_3___046<---1-----11---------<
21_4____042<--1------1------11--<
81_6______041<-----1--1-1-----11-1<
84_7_______039<-----1-1-----1--121-<
95_5_____038<2---------1--1----1-<
53_2__038<-1----------1-------<
28_3___036<-------11-----1-----<
82_2__036<1-----------1-------<
29_3___035<--1--------1------1-<
75_2__035<-------11-----------<
26_4____034<-----11---------1--1<
07_3___034<-----1---1--1-------<
96_5_____033<-------1--1-12------<
93_2__033<--1----------1------<
31_4____032<--------12--1-------<
94_4____029<1----------------1-2<
05_3___029<--1--------------11-<
97_6______028<-----2----1-----2--1<
73_5_____028<--------1-2-1----1--<
78_4____025<----1---------1-11--<
11_4____023<----------11-1-1----<
38_3___022<---------1-1--1-----<
10_5_____021<-------1-----2-2----<
23_3___020<-------1----1------1<
66_2__015<--------1--------1--<
55_2__011<---------1--------1-<
08_2__010<---------1---------1<
22_2__007<-----------1------1-<
04_2__007<--------------11----<
46_1_005<-------------1------<
32_1_000<-------------------1<
39_0000<--------------------<
27_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
616_5__________<----12----------1--1<
977_3______<----1--------1---1--<
662_3______<----------2-1-------<
654_3______<1--------------1--1-<
648_3______<-1-1---------------1<
579_3______<--------1---------11<
317_3______<-1-1-1--------------<
272_3______<-3------------------<
259_3______<----1-11------------<
181_3______<----------1-----1--1<
124_3______<---2-1--------------<
120_3______<---------12---------<
006_3______<-1--1--------1------<
000_3______<--1-----1---------1-<
991_2____<-1-1----------------<
960_2____<1-------1-----------<
950_2____<---------------11---<
945_2____<-----------1-----1--<
921_2____<----------------11--<
920_2____<---1--------------1-<
900_2____<-------------1-1----<
889_2____<--------1--1--------<
877_2____<------11------------<
867_2____<11------------------<
864_2____<--1--1--------------<
863_2____<------------1---1---<
852_2____<-----1---------1----<
837_2____<---------1--1-------<
831_2____<--------11----------<
800_2____<---------1--------1-<
798_2____<------1------------1<
781_2____<--------1--------1--<
742_2____<----------------2---<
709_2____<-1---1--------------<
706_2____<---1-------1--------<
692_2____<---11---------------<
691_2____<1------------------1<
686_2____<-------1--1---------<
668_2____<-1------------1-----<
657_2____<---------1-1--------<
651_2____<-------1----------1-<
642_2____<------------1-----1-<
596_2____<-------1-----1------<
588_2____<----1------------1--<
585_2____<-----1---------1----<
576_2____<1-1-----------------<
571_2____<--1------1----------<
563_2____<-1------1-----------<
543_2____<--1--------------1--<
535_2____<1---1---------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
747 71 06 63
6?67 ?91 ?16
5??60 ??63 ??14 ??98 ??17 ??35
4??20 ??86 ??17 ??36
3???67 ???09 ???47 ???47 ???41 ???09
2???72 ???77
1???72
ĐB???12
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
72-47-36-35-60-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
35-09
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 25/07/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 98 - 65

00 01 302 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 415 16 17 18 619
720 21 22 23 24 525 26 27 28 29
30 31 32 33 34 535 036 37 38 39
*40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 654 55 56 57 58 59
960 5*612 62 663 64 65 66 867 68 69
70 771 33722 73 74 75 576 177 78 79
280 81 082 83 84 85 86 87 88 89
*90 691 92 93 094 5*952 96 97 98 74199

...