Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 21/04/2018
GiảiKết quả
752-30-97-16
6984-843-753
51713-0280-0727-6134-2182-6086
40296-1827-3767-5764
346237-48133-71075-07885-45838-67656
219331-18945
177778
ĐB69966
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 20/04/2018
GiảiKết quả
777-23-44-37
6612-930-941
51222-6702-6256-4610-1028-8138
48768-3210-9740-9906
372144-55643-89018-42097-78121-65008
231238-47613
163094
ĐB23061
KQXS Miền Bắc 19/04/2018
GiảiKết quả
770-31-41-23
6290-154-813
54235-6783-4787-4496-8033-9992
48663-1412-6540-6534
366144-93179-90465-76458-14945-96862
259985-50213
102976
ĐB34580
KQXS Miền Bắc 18/04/2018
GiảiKết quả
734-82-14-86
6739-934-618
53035-9686-6195-5803-4138-8943
43435-0923-6160-8109
339136-29896-62517-37994-33932-98555
265572-89121
151221
ĐB73822
KQXS Miền Bắc 17/04/2018
GiảiKết quả
783-38-35-30
6416-639-040
55524-9901-7149-2202-7931-1304
42567-3822-4625-8581
351718-09055-86672-66907-51029-51214
200086-45065
163908
ĐB83064
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_251__________________________061_______058_______057______
8_243_________________________058_______064_______063______
6_233________________________035_____059_______061______
2_213______________________054______055_______059______
5_203_____________________044_____051______053_____
9_201_____________________049______049______039____
3_201_____________________031____057_______060______
7_200_____________________044_____039_____055______
4_199_____________________041_____064_______046_____
0_196_____________________043_____044_____047_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 32-72
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
31_9_________196<1-1-111-211---------<
22_9_________196<-1-111-1--11--1---1-<
38_10__________191<12-111--1----11--1--<
18_9_________184<-1-111---11---1-1-1-<
02_6______160<-1--1111----1-------<
85_10__________159<1-1--11-1--11--2---1<
65_6______136<--1-111---1-----1---<
43_10__________134<11-1-----1-1111--1-1<
67_9_________134<1---1--1-1-1---121--<
16_7_______126<1---1---111--2------<
96_9_________124<1-11--1----1--11-11-<
40_9_________124<-11-11------1-11-1-1<
41_9_________121<-11--1--1-2-1---1--1<
13_9_________118<112---1-------1-11-1<
72_5_____116<---11--1-1-1--------<
55_7_______115<---111-1--------11-1<
23_7_______112<-111-------21-1-----<
56_6______112<11----11-1---------1<
39_6______104<---111-----11-1-----<
32_4____102<---1--11-1----------<
97_10__________098<11----1---2--1121---<
30_4____097<11--1----------1----<
86_8________096<1--21----1--11---1--<
87_5_____093<--1--1--1---1----1--<
44_7_______092<-21--1---1---1-1----<
34_4____092<1-12----------------<
77_4____089<-1---11---------1---<
21_8________088<-1-2-1-----11-1---1-<
29_8________087<----1-111--12--1----<
61_7_______087<-1-----111----11---1<
35_7_______086<--121--------1--1-1-<
58_4____085<--1--11---------1---<
83_6______084<--1-1-1---2--------1<
33_5_____082<1-1----1------1-1---<
12_5_____082<-11-----1---1------1<
79_4____081<--1--1-1-----------1<
08_8________080<-1--1----1-1--1--12-<
53_5_____078<1----1--11--------1-<
66_5_____076<1----1--2------1----<
37_4____075<11-------1---------1<
82_10__________070<1--1-------11---2211<
94_5_____070<-1-1------1-----11--<
10_12____________067<-2----1--2--1--121-2<
76_9_________066<--1--1---2----2---21<
28_8________066<-1-----1----11211---<
07_7_______066<----1--11--1----111-<
01_8________065<----11--2---11-2----<
45_6______065<1-1----------11----2<
84_6______064<1-----2---1--1--1---<
47_4____064<------111-----1-----<
80_3___064<1-1------------1----<
64_5_____062<1---1--------1--2---<
14_3___062<---11-------1-------<
68_7_______061<-1-----1----11-1-1-1<
63_8________060<--1----1--1--21--11-<
52_8________059<1-----2----2--2--1--<
95_5_____058<---1---1-----11----1<
46_8________057<-----1-1-11--1--2-1-<
51_6______057<------1--111-1---1--<
92_3___057<--1--1-----------1--<
91_4____056<-----11-1------1----<
62_5_____054<--1-----1--1-1----1-<
78_3___054<1-------1--1--------<
17_3___054<---1---1---------1--<
57_5_____049<-----21-----1-1-----<
70_2__049<--1----1------------<
90_5_____047<--1-------21-1------<
27_4____047<2------1---------1--<
88_7_______045<------21---2-1----1-<
36_4____045<---1-----1--1----1--<
15_7_______043<--------22--11-1----<
25_3___043<----1---1-1---------<
89_5_____042<------11----11----1-<
60_4____042<---1------11------1-<
98_4____038<-------11----11-----<
54_5_____036<--1---------1--1--2-<
81_4____035<----1-----1-1--1----<
73_4____035<---------111------1-<
69_3___035<-------11------1----<
24_3___035<----1---1---------1-<
06_1_035<-1------------------<
48_3___034<------11----------1-<
75_1_033<1-------------------<
09_3___031<---1-----------1-1--<
03_4____030<---1----------1---2-<
49_4____024<----1-----2--------1<
00_4____023<--------1-1-----2---<
42_4____021<---------1--11-----1<
20_1_020<-----1--------------<
50_3___019<---------1--1---1---<
74_6______018<------1--------1-112<
05_1_018<-------1------------<
04_2__017<----1--------------1<
59_2__013<----------1--1------<
26_4____010<-----------2---1-1--<
99_2__010<---------1---------1<
11_1_008<----------1---------<
19_2__006<-----------1-------1<
71_1_003<---------------1----<
93_2__001<-----------------11-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
121_4________<-1-1-1------1-------<
976_3______<--1-----------1---1-<
951_3______<------1--1---1------<
863_3______<----------1---1--1--<
843_3______<1----------------1-1<
822_3______<---11---------1-----<
740_3______<-1----------1--1----<
528_3______<------------11--1---<
452_3______<------1----1--1-----<
210_3______<-1----------1--1----<
154_3______<--1------------1--1-<
144_3______<-11----------1------<
138_3______<-1-1-------------1--<
118_3______<-----1---11---------<
097_3______<-1--------1---1-----<
985_2____<--1------------1----<
984_2____<1-----1-------------<
945_2____<1-1-----------------<
943_2____<---1---------1------<
932_2____<---1---1------------<
921_2____<-----------1--1-----<
907_2____<----1------------1--<
901_2____<----1----------1----<
890_2____<----------11--------<
885_2____<1--------------1----<
876_2____<--------------1---1-<
868_2____<------------1----1--<
852_2____<------1----1--------<
847_2____<------11------------<
810_2____<---------1------1---<
783_2____<--1-------1---------<
768_2____<-1-----1------------<
767_2____<1---------------1---<
753_2____<1----1--------------<
746_2____<----------------2---<
718_2____<----1-----------1---<
695_2____<-------------1-----1<
656_2____<1------1------------<
639_2____<----11--------------<
638_2____<-----1--1-----------<
610_2____<-1----1-------------<
572_2____<---1-------1--------<
567_2____<----1--1------------<
555_2____<---1---------------1<
549_2____<----------1--------1<
546_2____<-----1----1---------<
541_2____<-----1------1-------<
500_2____<----------1-----1---<
498_2____<--------1-----1-----<
485_2____<------1----1--------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
786 72 67 39
6?39 ?77 ?02
5??39 ??85 ??97 ??31 ??97 ??77
4??40 ??39 ??32 ??87
3???41 ???72 ???22 ???39 ???02 ???22
2???18 ???77
1???44
ĐB???23
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
77-72-40-32-39-87
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
32-72
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 21/04/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 16 - 39

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 713 14 15 *16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 87272 28 29
*30 331 32 133 134 35 36 237 838 39
40 41 42 843 44 945 46 47 48 49
50 51 *52 753 54 55 656 57 58 59
60 61 62 63 764 65 69966 767 68 69
70 71 72 73 74 075 76 77 778 79
280 81 182 83 984 885 086 87 88 89
90 91 92 93 94 95 296 *97 98 99

...