Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 03/09/2015
GiảiKết quả
719-76-90-57
6135-783-176
59489-5451-5396-2282-4333-6973
41443-2640-7631-7635
322008-66851-37236-49202-43055-82756
281276-82453
165120
ĐB86669
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 02/09/2015
GiảiKết quả
731-53-86-82
6189-316-221
56738-9501-9497-6160-9634-4464
44247-4031-9545-0493
397916-23854-80511-74775-92434-46931
243509-32467
188270
ĐB55897
KQXS Miền Bắc 01/09/2015
GiảiKết quả
778-75-22-84
6675-379-128
50528-7962-8216-5479-9944-7745
40624-2765-7338-8824
382747-99947-49329-18994-10648-93257
234367-93837
100124
ĐB10689
KQXS Miền Bắc 31/08/2015
GiảiKết quả
744-61-91-60
6943-081-788
55803-6931-0053-5991-8408-7019
40654-7505-5748-8459
388797-68861-05508-87818-54253-06902
297925-79699
112315
ĐB92122
KQXS Miền Bắc 30/08/2015
GiảiKết quả
732-39-18-43
6650-689-075
52750-5989-7329-9521-8411-2526
49256-6362-0043-5124
394238-38991-32699-39766-97930-50116
216815-85739
125480
ĐB50436
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_251__________________________050______058_______057______
8_229________________________051______057_______054_____
4_228________________________044_____069________060______
3_221_______________________046______058_______050_____
7_214______________________053______055_______047_____
0_209______________________046______047______062______
9_207______________________045_____045_____054_____
2_202_____________________043_____054______051_____
6_200_____________________045_____043_____052_____
1_179___________________037_____054______053_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 31-16
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
75_8________159<-12-11---1--1--1----<
89_8________152<111-2-1------1-----1<
53_10__________150<11-2---211-1-----1--<
88_7_______150<---1--11-1111-------<
45_8________148<-11---111------1-11-<
22_9_________128<--11--112-------2--1<
62_9_________126<--1-11--3-1-1-1-----<
99_4____122<---111-1------------<
56_6______115<1---1-1--1---1----1-<
43_7_______114<1--12--1-----1-----1<
40_11___________113<1----2-11211---1-1--<
38_8________106<-11-1-----12-1---1--<
31_9_________104<13-1---------1-1-1-1<
05_5_____100<---1--1-1---1---1---<
19_7_______098<1--1--1--2-----1---1<
36_5_____098<1---1--1--1-------1-<
44_9_________096<--11-1-----11-1--2-1<
47_7_______095<-12---1----11-----1-<
82_8________092<11------1--1-1-1-11-<
24_8________091<--3-11-1------2-----<
54_8________088<-1-1-1--------32----<
16_9_________087<-21-1-----2-1-1-1---<
33_5_____087<1-----12-1----------<
67_5_____085<-11------11-1-------<
20_8________080<1-------1--11112----<
91_5_____080<---211---1----------<
35_8________076<2------1-1-1--111---<
18_6______076<---11-----11-1-1----<
03_5_____076<---1---11-------1--1<
60_5_____075<-1-1------1--1-1----<
57_5_____075<1-1----1----------11<
50_7_______074<----2-21--1-----1---<
90_9_________073<1----2----11-11---11<
29_5_____073<--1-1-----1-11------<
08_5_____072<1--2-----1-----1----<
48_7_______069<--11-------11---1-2-<
09_6______069<-1-----11----1--11--<
97_6______068<-2-1-----1----1--1--<
79_7_______066<--2------11-111-----<
70_6______066<-1---1----2----1---1<
07_6______066<-----12-2--------1--<
81_5_____065<---1-1-----11-----1-<
15_8________064<---11-----1--2---1-2<
11_2__064<-1--1---------------<
02_2__063<1--1----------------<
76_7_______061<3----2---------1-1--<
21_5_____059<-1--1-----------1-11<
84_9_________058<--1-----1--1-1-112-1<
96_6______058<1--------11-1-2-----<
51_5_____058<2----1---1---------1<
25_4____058<---1-1-----2--------<
61_6______057<---2---1--11-1------<
93_4____056<-1----2------------1<
83_5_____055<1-------1-1---1----1<
49_7_______054<-----11-1---1---1-11<
78_4____053<--1-----1--1--1-----<
69_2__052<1-----1-------------<
37_4____051<--1----1--1-------1-<
64_3___050<-1------1--------1--<
04_5_____049<------11-12---------<
26_4____048<----11---1---------1<
58_7_______047<------11---11-2---1-<
74_6______047<-------11-1-11-----1<
01_5_____047<-1------1-------2-1-<
55_5_____046<1--------1-----11-1-<
32_4____045<----1-1---1----1----<
42_5_____044<-----2--1----1--1---<
28_6______043<--2----1----1-----11<
34_5_____042<-2---------1-1----1-<
12_4____041<------21---------1--<
39_6______040<----2----2-1------1-<
65_5_____040<--1------1------1-11<
77_4____040<-----1-1----1---1---<
86_4____039<-1-----------1--1-1-<
30_4____037<----11----------1-1-<
13_6______036<------1----1--1--111<
73_3___036<1------------1---1--<
87_4____035<------1-1---2-------<
80_4____034<----1------11--1----<
71_7_______033<--------2-1--1-1-2--<
59_2__032<---1---------1------<
94_3___031<--1------------1--1-<
68_3___029<------1----11-------<
41_4____026<---------11--1--1---<
72_3___024<-----1--------11----<
66_3___024<----1---------1-1---<
92_4____023<-------1-----11----1<
17_4____021<------1-------1--11-<
10_4____021<-------1------11---1<
85_3___020<-----1----------11--<
98_1_019<------1-------------<
46_4____016<--------1-------21--<
14_4____016<-----------11--1--1-<
06_4____016<------------11-11---<
95_3___016<-----1------------11<
23_3___016<---------2----1-----<
00_4____014<-----------12---1---<
52_3___011<---------1-------1-1<
63_2__005<--------------1--1--<
27_2__004<---------------1-1--<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
684_3______<----------------11-1<
658_3______<------11---1--------<
635_3______<1----------1--1-----<
545_3______<-1----11------------<
991_2____<---11---------------<
989_2____<----1--------------1<
973_2____<1----------------1--<
962_2____<--1-------1---------<
958_2____<--------------2-----<
932_2____<------1--------1----<
931_2____<-1-1----------------<
930_2____<----11--------------<
916_2____<-1------------1-----<
890_2____<-----1----1---------<
854_2____<-1------------1-----<
846_2____<--------1-------1---<
824_2____<--1-----------1-----<
822_2____<------11------------<
819_2____<---------------1---1<
810_2____<-------1-----------1<
803_2____<---1---1------------<
800_2____<------------2-------<
788_2____<---1---1------------<
777_2____<-----1----------1---<
775_2____<-1----------1-------<
745_2____<--1---------------1-<
742_2____<-------------1--1---<
741_2____<---------11---------<
739_2____<----1-------------1-<
718_2____<----------1----1----<
703_2____<--------1----------1<
699_2____<---11---------------<
689_2____<--1-1---------------<
668_2____<------1----1--------<
650_2____<----1-----1---------<
631_2____<1----------------1--<
609_2____<-------1---------1--<
572_2____<--------------11----<
562_2____<--------2-----------<
520_2____<-----------1--1-----<
507_2____<-----1--1-----------<
505_2____<---1--------1-------<
499_2____<-----1-1------------<
471_2____<-------------1---1--<
453_2____<1----------1--------<
434_2____<-1---------1--------<
379_2____<--1----------1------<
350_2____<------2-------------<
344_2____<--------------1--1--<
338_2____<--1----------1------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 3/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
775 22 18 16
6?89 ?53 ?43
5??47 ??89 ??82 ??38 ??88 ??05
4??88 ??31 ??43 ??20
3???89 ???88 ???62 ???35 ???18 ???19
2???89 ???47
1???19
ĐB???44
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
38-31-16-75-62-43
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
31-16
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 03/09/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 88 - 47

00 01 202 03 04 05 06 07 008 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 *19
120 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 631 32 333 34 61352 236 37 38 39
640 41 42 443 44 45 46 47 48 49
50 84512 52 453 54 055 756 *57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 86669
70 71 72 973 74 75 21*763 77 78 79
80 81 282 783 84 85 86 87 88 489
*90 91 92 93 94 95 396 97 98 99

...