Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 19/02/2018
GiảiKết quả
799-05-82-42
6904-598-209
55875-5561-8879-1052-7692-8898
42854-4371-4738-2051
330382-60319-83055-26591-54729-08744
290629-69735
153145
ĐB81908
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 14/02/2018
GiảiKết quả
750-60-15-12
6895-284-815
59938-5855-2502-1005-6094-0552
46382-3993-6696-0900
363628-97664-85587-15577-78641-45273
212326-92120
140506
ĐB83871
KQXS Miền Bắc 13/02/2018
GiảiKết quả
720-78-49-80
6335-553-556
55424-7295-4776-1623-3822-1587
43063-1152-4902-4131
392789-63951-07949-97166-53157-61225
267123-59792
157966
ĐB56489
KQXS Miền Bắc 12/02/2018
GiảiKết quả
725-02-29-95
6819-139-391
53785-6813-6580-2735-3858-6166
47500-8277-8533-1766
314302-83988-11179-14860-59593-03139
260177-45050
151919
ĐB40999
KQXS Miền Bắc 11/02/2018
GiảiKết quả
766-10-81-63
6667-125-527
51812-7305-5236-9474-2002-6862
43698-5722-0937-6979
335353-45721-98280-65737-53908-34859
210008-32376
109737
ĐB49568
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_247__________________________055_______058_______068_______
8_231________________________054______068________049_____
3_223_______________________040_____050______060______
7_217_______________________047______066________047_____
2_210______________________032____056_______061______
0_209______________________046______056_______059______
4_203_____________________050______043_____053_____
1_201_____________________047______044_____048_____
9_200_____________________050______053______050_____
6_199_____________________039_____046______045____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 95-64
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
80_10__________219<--11111-11---11----1<
25_9_________187<--111-111--1-1----1-<
50_13_____________163<-1-1-12-1-1---11-211<
60_7_______162<-1-1---111---1-1----<
02_12____________153<-112111--1---1--11-1<
79_9_________150<1--11--11--12------1<
95_6______148<-111--1--1--------1-<
93_7_______144<-1-1--1-11-1-------1<
52_5_____143<111----11-----------<
66_9_________138<--22111--1----1-----<
73_9_________134<-1---1--111--211----<
77_10__________132<-1-2--211-1-1-1-----<
12_6______125<-1--1-1-1-1--------1<
98_8________123<2---1--1-1--11----1-<
38_7_______121<11---1-1---2----1---<
05_7_______121<11--12-------1-----1<
99_6______121<1--1-1---1-1----1---<
35_9_________117<1-11--1----2----11-1<
85_7_______117<---1---1-11-1---1-1-<
55_6______109<11-----11-1---1-----<
64_6______108<-1---1--1-1-1------1<
04_10__________104<1----1--112-111--1--<
71_6______101<11-------111--1-----<
06_4____099<-1---1--1---1-------<
88_11___________094<---1-1--21-1--21-11-<
15_11___________090<-2---1-21---2--1-1-1<
54_6______089<1----12--1-----1----<
20_5_____088<-11---1---------1--1<
53_9_________087<--1-1-11--11---1-1-1<
22_6______087<--1-11-------1-1--1-<
76_5_____086<--1-1--1----1-----1-<
81_5_____085<----111-1-------1---<
92_3___081<1-1-----1-----------<
75_7_______077<1------1---111-11---<
51_6______076<1-1------1----11--1-<
13_3___075<---1---1-1----------<
29_9_________073<2--1---1--1--1--1-11<
00_4____072<-1-1------1--1------<
56_4____070<--1---1---1-----1---<
91_7_______069<1--1------1---1-2--1<
84_6______067<-1------1-1-1-11----<
42_6______066<1----11-------2---1-<
87_4____065<-11----------1----1-<
63_3___063<--1-1-------1-------<
41_5_____061<-1-----1--1--1---1--<
19_5_____061<1--2-------1-------1<
62_5_____060<----11-1-----1--1---<
08_5_____060<1---2-------1-----1-<
94_7_______059<-1----2---1------12-<
82_6______058<21-------------1---2<
26_5_____058<-1-----1-1-------2--<
89_6______054<--2--1-----1--11----<
68_5_____054<----1-3------1------<
83_7_______050<-----1-1---11-1-1--1<
33_7_______048<---1-----1-1--1--2-1<
96_4____048<-1------1-------1-1-<
67_4____048<----1-----111-------<
44_4____048<1------1------2-----<
32_5_____047<-----1--1-11-----1--<
61_3___047<1------1-----------1<
74_5_____046<----1------1-111----<
70_6______045<-------1-----11111--<
39_4____045<---2--1----------1--<
01_4____045<------1-2---1-------<
37_5_____042<----3----1-------1--<
27_5_____042<----1--1----1--1--1-<
58_3___042<---1-----2----------<
09_3___040<1----------1---1----<
28_2__039<-1---------1--------<
24_5_____038<--1-------1-----21--<
31_3___038<--1-------1-----1---<
23_5_____037<--2---------11-1----<
57_5_____036<--1---------1---21--<
78_2__036<--1-------1---------<
21_5_____035<----1--1-------1--11<
48_4____034<-------1-1---1-1----<
36_3___033<----1----1----1-----<
30_4____032<-----2-----1-1------<
49_5_____031<--2---------1---1-1-<
03_6______030<-----------21-111---<
45_4____030<1----------------21-<
17_5_____029<--------11----1--1-1<
40_4____029<-----1------1-1-1---<
11_4____029<-------1-1----1----1<
97_3___029<------1---1--1------<
10_4____027<----1-------1--1--1-<
86_6______026<---------11--1-1--11<
43_4____024<--------1--1---1--1-<
47_5_____022<-----1---------211--<
16_3___021<-----1-------1-----1<
59_1_021<----1---------------<
72_7_______017<--------1----1---311<
69_2__013<----------1--1------<
18_2__011<---------1--------1-<
65_2__009<-----------1----1---<
07_1_008<----------1---------<
90_2__007<-----------1------1-<
14_1_006<------------1-------<
34_3___005<------------1-----11<
46_2__005<---------------11---<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
553_4________<--1----1--1--------1<
862_3______<----1--1-----1------<
804_3______<---------11---1-----<
737_3______<----2------------1--<
735_3______<1--1------------1---<
717_3______<--------1-----1--1--<
580_3______<---1--1------------1<
450_3______<--------1-1---1-----<
404_3______<-----1----1-1-------<
302_3______<---1--1------1------<
139_3______<---2--1-------------<
050_3______<---1-11-------------<
004_3______<--------1----1---1--<
991_2____<----------------2---<
983_2____<-------1---1--------<
979_2____<----1---1-----------<
966_2____<--1-----------1-----<
951_2____<--1-----------1-----<
941_2____<-------1-----1------<
926_2____<-------1-1----------<
922_2____<-----1------------1-<
908_2____<1---1---------------<
902_2____<--1--------------1--<
900_2____<-1--------1---------<
879_2____<1----------1--------<
872_2____<-------------1----1-<
860_2____<---1---1------------<
854_2____<1-----1-------------<
842_2____<-----1--------1-----<
825_2____<-------11-----------<
815_2____<-1----------1-------<
802_2____<-----1-------------1<
770_2____<---------------11---<
766_2____<---1-----1----------<
762_2____<-----1----------1---<
752_2____<-------11-----------<
729_2____<1---------------1---<
721_2____<----1--------------1<
672_2____<-----------------2--<
650_2____<-----------------1-1<
634_2____<------------1-----1-<
629_2____<1------1------------<
625_2____<------1-----------1-<
601_2____<------1-----1-------<
598_2____<1-----------------1-<
593_2____<---1-----1----------<
587_2____<-11-----------------<
583_2____<-----1-------------1<
577_2____<-1-----1------------<
547_2____<---------------1-1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/2
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
702 73 50 54
6?95 ?95 ?98
5??04 ??79 ??71 ??05 ??93 ??85
4??52 ??99 ??98 ??79
3???93 ???73 ???80 ???25 ???85 ???95
2???04 ???85
1???64
ĐB???38
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
73-25-95-93-80-64
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
95-64
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 19/02/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 85 - 81

00 01 02 03 904 *05 06 07 81908 209
10 11 12 13 14 15 16 17 18 319
20 21 22 23 24 25 26 27 28 67292
30 31 32 33 34 735 36 37 738 39
40 41 *42 43 744 145 46 47 48 49
50 051 052 53 854 055 56 57 58 59
60 561 62 63 64 65 66 67 68 69
70 371 72 73 74 875 76 77 78 879
80 81 3*822 83 84 85 86 87 88 89
90 591 692 93 94 95 96 97 85982 *99

...