Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Miền Bắc.
KQXS Miền Bắc 03/05/2016
GiảiKết quả
746-00-01-40
6649-229-328
59150-4342-1325-9727-6911-5997
42728-5866-4753-3469
338587-85533-16549-60166-34023-41540
255669-84647
116273
ĐB12191
Kết quả mới của XSKT Miền Bắc được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 7h25 hàng ngày)
KQXS Miền Bắc 02/05/2016
GiảiKết quả
777-45-43-56
6308-039-037
51201-4955-7633-3883-5804-1799
47394-4218-3137-1378
308242-28954-45259-81481-99430-73637
248025-67949
175370
ĐB04196
KQXS Miền Bắc 01/05/2016
GiảiKết quả
764-30-41-77
6949-360-210
56780-7149-3778-8805-1004-1713
44070-9229-9434-4073
320268-62207-81076-70072-20172-43562
226720-57112
127862
ĐB90242
KQXS Miền Bắc 30/04/2016
GiảiKết quả
785-29-27-93
6134-898-397
50071-8601-6832-3942-4232-0685
42798-4433-3343-8921
304636-58635-20455-31680-16949-62815
288976-78893
146877
ĐB25434
KQXS Miền Bắc 29/04/2016
GiảiKết quả
731-39-77-28
6962-871-149
51081-5439-9354-9858-2366-3389
42507-5404-6994-6991
308013-74008-38017-46276-25844-31888
218401-06409
195660
ĐB65431
Note:: Kết quả xổ số Thủ Đô (kqxs Thủ Đô) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Thủ Đô (TD) được cập nhật đầy đủ để dò số Thủ Đô thay thế vé dò Thủ Đô. Thống kê xổ số (tk xs) Thủ Đô được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso thudo). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Thủ Đô, kqxs TD, kqxsTD, xskt Thủ Đô, xskt TD, xs Thủ Đô, tkxs Thủ Đô, thống kê xs Thủ Đô, thống kê sx Thủ Đô, thống kê xskt Thủ Đô, xs kiến thiết Thủ Đô, kq xs Thủ Đô, kết quả xs Thủ Đô, kq xổ số Thủ Đô, xổsố Thủ Đô, sổxố Thủ Đô, dự đoán xs Thủ Đô, dò kqxs Thủ Đô, ketquaxoso Thủ Đô, ketquaxosothudo, xosokienthietthudo, kqxskt Thủ Đô, kqxskt thudo, dự đoán xổ số Thủ Đô, dự đoán xổ số thudo, dudoanxoso thudo, xosokienthiet thudo, đài Thủ Đô, dò số Thủ Đô, dò số TD. chu kỳ xổ số Thủ Đô, kqxsThủ Đô, kqxsthudo, xsktThủ Đô, xsktthudo, xsktTD, kqxskt, xổ số Thủ Đô trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Thủ Đô
Kết quả xổ số Miền Bắc (kqxs Miền Bắc) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB) được cập nhật đầy đủ để dò số Miền Bắc thay thế vé dò Miền Bắc. Thống kê xổ số (tk xs) Miền Bắc được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso mienbac). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Miền Bắc, kqxs MB, kqxsMB, xskt Miền Bắc, xskt MB, xs Miền Bắc, tkxs Miền Bắc, thống kê xs Miền Bắc, thống kê sx Miền Bắc, thống kê xskt Miền Bắc, xs kiến thiết Miền Bắc, kq xs Miền Bắc, kết quả xs Miền Bắc, kq xổ số Miền Bắc, xổsố Miền Bắc, sổxố Miền Bắc, dự đoán xs Miền Bắc, dò kqxs Miền Bắc, ketquaxoso Miền Bắc, ketquaxosomienbac, xosokienthietmienbac, kqxskt Miền Bắc, kqxskt mienbac, dự đoán xổ số Miền Bắc, dự đoán xổ số mienbac, dudoanxoso mienbac, xosokienthiet mienbac, đài Miền Bắc, dò số Miền Bắc, dò số MB. chu kỳ xổ số Miền Bắc, kqxsMiền Bắc, kqxsmienbac, xsktMiền Bắc, xsktmienbac, xsktMB, kqxskt, xổ số Miền Bắc trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Miền Bắc
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Miền Bắc.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_234________________________060_______059_______052_____
8_232________________________053______055_______058______
0_218_______________________047______058_______052_____
1_212______________________040_____062_______052_____
4_211______________________038_____058_______053_____
9_210______________________046______046______059______
2_210______________________046______052______053_____
6_208______________________044_____049______058______
7_204_____________________049______046______052_____
5_201_____________________037_____055_______051_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 27-34
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
01_9_________209<11-11--11-1-1---1---<
30_9_________175<-11---1-11-11-1--1--<
29_7_______162<1-11-1---1--11------<
13_9_________159<--1-1-111---1---12--<
49_8________157<21211-------1-------<
42_7_______151<1111-----1--1------1<
77_5_____148<-1111----1----------<
54_8________139<-1--1-121-----1--1--<
43_6______135<-1-1-11--1---------1<
55_9_________126<-1-1--11----11---111<
04_6______125<-11-1-1----1----1---<
97_9_________121<1--1---11-1---2--2--<
81_4____116<-1--1-1-1-----------<
78_7_______108<-11----11-1-1---1---<
34_9_________105<--12--1-2-----1--11-<
76_7_______103<--111------21----1--<
18_7_______102<-1----11-111--1-----<
33_4____102<11-1-------1--------<
39_7_______101<-1--2--11-1-----1---<
66_8________100<2---1--1--1---1----2<
27_7_______098<1--1-1----1--1--11--<
15_7_______096<---1-1--122---------<
71_5_____096<---111--------1-1---<
28_11___________093<2---11-1-1--1--1--12<
08_3___091<-1--1-1-------------<
80_9_________090<--11--1----23----1--<
69_9_________086<2-----11-2-11---1---<
60_6______086<--1-1---3---------1-<
25_3___086<11-----1------------<
10_6______084<--1--1---1---1----11<
64_7_______077<--1---1----1--111-1-<
73_6______077<1-1-----1---1-----2-<
88_8________076<----11-11----11-11--<
62_6______075<--2-11------11------<
23_7_______070<1----1----1-11-1-1--<
11_5_____070<1----1-1------1--1--<
31_9_________069<----22---2-1-1---1--<
94_3___069<-1--1-----1---------<
70_2__066<-11-----------------<
07_5_____065<--1-1-----1-----11--<
47_7_______062<1------1--2-1-1---1-<
87_5_____061<1----1----21--------<
68_5_____060<--1---1------11----1<
41_6______059<--1--2-------11-1---<
91_3___058<1---1--------------1<
96_4____056<-1-----1---1----1---<
45_5_____054<-1-----1-----1--1-1-<
99_2__054<-1----1-------------<
83_6______053<-1----2--------1--11<
50_5_____053<1------1-----1-1--1-<
17_5_____053<----1---11--1-1-----<
05_4____052<--1---------111-----<
46_6______051<1-----2--------1--11<
14_6______050<-----3---1-11-------<
89_5_____050<----1-1---1-1---1---<
00_2__050<1-------1-----------<
12_7_______049<--1----1-----1-2--11<
98_5_____048<---2----1--1----1---<
40_5_____048<2------1------1--1--<
72_4____048<--2---1--------1----<
58_6______047<----11---1------1-11<
19_4____047<------12---1--------<
06_11___________046<-----1--1---1131-1-2<
09_10__________046<----1----11-12---121<
37_5_____046<-3---------1------1-<
59_4____046<-1--------1---1-1---<
51_4____043<-----1--1-1---1-----<
21_4____042<---1-----------111--<
85_6______040<---2------1-1--1-1--<
95_5_____040<-----1--1-1-----2---<
36_6______036<---1-------1---1-2-1<
75_7_______035<-------1-1---21-1--1<
02_5_____035<------2--1-----11---<
93_7_______034<---2-------2--12----<
56_4____034<-1-------------2--1-<
16_6______033<------2----21---1---<
92_4____033<-----1---3----------<
44_5_____032<----1----2-----1---1<
20_4____032<--1----------1----11<
86_3___032<------1-1----------1<
32_5_____031<---2--------1---11--<
24_5_____030<-------1--12-----1--<
84_4____030<-----1--1---------2-<
53_3___029<1-----------------2-<
52_9_________028<-----1----1---13--12<
61_3___027<--------1-1--1------<
35_2__027<---1--------------1-<
48_3___025<-------1---1---1----<
03_3___024<-------1-----11-----<
38_3___021<---------1-1---1----<
26_3___021<--------1----1--1---<
57_3___018<---------1----11----<
82_5_____017<----------1--1-21---<
90_4____017<--------1----1-----2<
79_3___017<-----1-----------1-1<
65_3___012<-----------1-1----1-<
63_1_008<----------1---------<
22_1_005<-------------1------<
67_1_001<-----------------1--<
74_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
912_4________<-------1-----1-2----<
954_3______<-1-----1---------1--<
949_3______<-111----------------<
947_3______<----------1---1---1-<
636_3______<---1-------------2--<
397_3______<---1----------1--1--<
352_3______<-----1---------1--1-<
316_3______<------2----1--------<
242_3______<-11---------1-------<
964_2____<------1--------1----<
934_2____<--------1-----1-----<
913_2____<----------------11--<
911_2____<1------1------------<
896_2____<-------1---1--------<
883_2____<-1----------------1-<
878_2____<--------1-------1---<
866_2____<1------------------1<
855_2____<-------1-----------1<
854_2____<------11------------<
841_2____<-------------11-----<
815_2____<---1-----1----------<
806_2____<------------1----1--<
780_2____<--1---------1-------<
778_2____<--1---------1-------<
746_2____<------1-----------1-<
739_2____<-------11-----------<
729_2____<---------1--1-------<
728_2____<1-----------1-------<
723_2____<-------------1---1--<
720_2____<--1---------------1-<
718_2____<------1-------1-----<
688_2____<-----1-1------------<
685_2____<---1--------1-------<
684_2____<-----1--1-----------<
660_2____<----1---1-----------<
659_2____<----------1-----1---<
653_2____<------------------2-<
652_2____<---------------1---1<
609_2____<----------1--1------<
573_2____<------------------2-<
547_2____<-------1----1-------<
478_2____<-------1--1---------<
461_2____<--------1----1------<
443_2____<-----1-------------1<
434_2____<--11----------------<
401_2____<----1-----------1---<
394_2____<-1--------1---------<
330_2____<-----------11-------<
327_2____<----------1-----1---<
301_2____<-------1--1---------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Miền Bắc (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 3/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Miền Bắc ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả dự đoán
742 42 66 34
6?54 ?15 ?04
5??71 ??43 ??60 ??27 ??60 ??29
4??71 ??28 ??04 ??27
3???78 ???04 ???81 ???77 ???69 ???80
2???78 ???81
1???77
ĐB???28
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 27 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
27-69-34-77-60-27
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
27-34
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Miền Bắc 03/05/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 34 - 17

*00 *01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 911 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 023 24 325 26 727 73282 229
30 31 32 533 34 35 36 37 38 39
5*402 41 342 43 44 45 *46 647 48 56492
150 51 52 753 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 18662 67 68 64692
70 71 72 273 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 587 88 89
90 12191 92 93 94 95 96 997 98 99

...