Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Tiền Giang.
KQXS Tiền Giang 24/05/2015
GiảiKết quả
826
7046
67022-3486-1182
50420
497893-07681-59685-41905-94884-92222-65047
387370-13340
288622
148289
ĐB760790
Kết quả mới của XSKT Tiền Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Tiền Giang 17/05/2015
GiảiKết quả
822
7280
66665-7902-2904
50290
418808-82451-51596-72607-07307-64247-00501
373448-28002
253543
176937
ĐB711668
KQXS Tiền Giang 10/05/2015
GiảiKết quả
854
7625
67217-5688-2688
57919
434522-24276-90192-34411-63430-88260-99446
347702-43314
274038
144696
ĐB275082
KQXS Tiền Giang 03/05/2015
GiảiKết quả
827
7239
60002-1972-6062
50427
450424-78849-22391-64705-99747-88308-39477
364719-07548
293452
122846
ĐB623123
KQXS Tiền Giang 26/04/2015
GiảiKết quả
850
7870
68192-4525-6300
53230
482311-39513-86059-40900-35610-70703-31135
349058-25347
242391
145029
ĐB305332
Note: Kết quả xổ số Tiền Giang (kqxs Tiền Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Tiền Giang (TG) được cập nhật đầy đủ để dò số Tiền Giang thay thế vé dò Tiền Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Tiền Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tiengiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Tiền Giang, kqxs TG, kqxsTG, xskt Tiền Giang, xskt TG, xs Tiền Giang, tkxs Tiền Giang, thống kê xs Tiền Giang, thống kê sx Tiền Giang, thống kê xskt Tiền Giang, xs kiến thiết Tiền Giang, kq xs Tiền Giang, kết quả xs Tiền Giang, kq xổ số Tiền Giang, xổsố Tiền Giang, sổxố Tiền Giang, dự đoán xs Tiền Giang, dò kqxs Tiền Giang, ketquaxoso Tiền Giang, ketquaxosotiengiang, xosokienthiettiengiang, kqxskt Tiền Giang, kqxskt tiengiang, dự đoán xổ số Tiền Giang, dự đoán xổ số tiengiang, dudoanxoso tiengiang, xosokienthiet tiengiang, đài Tiền Giang, dò số Tiền Giang, dò số TG. chu kỳ xổ số Tiền Giang, kqxsTiền Giang, kqxstiengiang, xsktTiền Giang, xskttiengiang, xsktTG, kqxskt, xổ số Tiền Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Tiền Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Tiền Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_192____________________041_____038_____035____
0_181___________________039_____045_____040____
2_180___________________035_____037_____042____
8_174__________________039_____030____051_____
1_164_________________037_____032____032___
7_155_________________027____042_____036____
5_154________________036_____035_____032___
9_150________________035_____039_____026___
3_147________________027____032____035____
6_143_______________024___030____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 40-38
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
90_6______140<11---1-1-1------1---<
48_6______140<-1-1---111---------1<
47_4____127<11-11---------------<
22_7_______120<311-----1------1----<
96_4____118<-11---1-1-----------<
77_9_________117<---1-1--1--113-1----<
92_6______116<--1-11---1--1----1--<
30_6______113<--1-1-11----1-----1-<
46_6______102<1-11------1--11-----<
38_7_______101<--1--1---12---1-1---<
02_5_____098<-211----1-----------<
11_4____089<--1-11--------1-----<
82_5_____087<1-1--1-----------11-<
91_4____087<---11-1-------1-----<
62_4____083<---1-1-1--------1---<
80_5_____082<-1----2-1-1---------<
08_5_____074<-1-1-----1---1-----1<
03_7_______068<----1-1-11--1-1----1<
05_5_____068<1--1-----1-------1-1<
25_6______067<--1-1----1------12--<
68_5_____067<-1---1-------11--1--<
51_5_____065<-1---1------1---1-1-<
40_5_____064<1-----1--11--------1<
14_5_____063<--1---1----1-1-----1<
43_6______062<-1------1-1-1---1-1-<
70_3___062<1---1----------1----<
07_5_____060<-2-----1--1---1-----<
49_4____059<---1-1------1----1--<
19_4____059<--11---------2------<
20_3___058<1----1----1---------<
04_5_____057<-1-------11-1-----1-<
17_3___056<--1--1------------1-<
26_4____054<1------1----1--1----<
01_3___054<-1----1--------1----<
13_6______052<----1-1-1------12---<
88_3___048<--2---1-------------<
33_4____046<--------111---1-----<
54_3___046<--1------1-1--------<
81_5_____044<1---------1--1---11-<
65_3___044<-1---------1-1------<
39_2__041<---1-----1----------<
59_4____040<----1---1-1-------1-<
23_3___039<---1-------1-1------<
37_2__038<-1----------1-------<
12_2__038<-----1-1------------<
85_2__037<1----------1--------<
67_2__037<-----1--1-----------<
78_8________036<-------1---212-11---<
44_4____036<-----1--1-----1--1--<
35_3___036<----1-1------------1<
24_2__035<---1------1---------<
94_6______034<-------11-----11---2<
87_3___034<------1--1-1--------<
58_7_______033<----1---1------2-1-2<
06_5_____033<-----1----11-----11-<
52_3___033<---1-------1-------1<
86_1_033<1-------------------<
84_2__032<1---------------1---<
21_4____031<--------11---1---1--<
72_7_______030<---1-----------212-1<
75_4____030<--------1--1-11-----<
00_4____030<----2-------1--1----<
76_3___030<--1------------1---1<
89_2__030<1-----------------1-<
45_2__030<------1--1----------<
69_4____029<-------1---11----1--<
93_2__029<1------------------1<
60_2__029<--1--------------1--<
32_3___028<----1-------1-1-----<
10_3___028<----1-------1-1-----<
27_4____027<---2---------1----1-<
50_3___025<----1--------1--1---<
55_4____024<------2-------1--1--<
34_3___024<-----1----2---------<
83_2__024<-------2------------<
98_5_____023<-------1----2-1----1<
71_2__023<------1----1--------<
66_4____021<-------1---2------1-<
74_3___021<---------11-----1---<
29_1_021<----1---------------<
28_3___020<-------1-------11---<
31_2__019<------1--------1----<
16_2__019<-------1------1-----<
97_2__017<-----1------------1-<
95_2__017<-------1--------1---<
79_2__017<-------1--------1---<
18_2__017<--------1------1----<
61_2__015<----------11--------<
99_2__010<---------1---------1<
63_2__007<-----------1------1-<
15_1_006<------------1-------<
56_2__004<--------------1---1-<
53_2__004<--------------1---1-<
57_2__003<---------------1--1-<
64_2__002<----------------1-1-<
09_1_002<----------------1---<
73_1_001<-----------------1--<
41_1_000<-------------------1<
42_0000<--------------------<
36_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
278_4________<-----------111-1----<
962_3______<-----1-1--------1---<
951_3______<-----1------1-----1-<
777_3______<--------1----2------<
513_3______<----1-1--------1----<
038_3______<--1-------1-----1---<
972_2____<---1-----------1----<
905_2____<1------------------1<
904_2____<-1-------1----------<
892_2____<---------1--1-------<
890_2____<---------1------1---<
884_2____<1---------------1---<
874_2____<---------11---------<
849_2____<---1-1--------------<
825_2____<-----------------2--<
821_2____<--------11----------<
808_2____<-1-------1----------<
790_2____<1------1------------<
703_2____<----1-1-------------<
688_2____<--2-----------------<
668_2____<-1---1--------------<
665_2____<-1---------1--------<
572_2____<-----------------1-1<
543_2____<-1------1-----------<
501_2____<-1-------------1----<
458_2____<---------------1---1<
420_2____<1---------1---------<
416_2____<-------1------1-----<
406_2____<-----1------------1-<
394_2____<-------1-----------1<
391_2____<---11---------------<
340_2____<1---------1---------<
314_2____<--1--------1--------<
298_2____<--------------1----1<
280_2____<-1----1-------------<
271_2____<------1----1--------<
260_2____<--1--------------1--<
230_2____<----1-------1-------<
217_2____<--1--1--------------<
192_2____<--1-1---------------<
182_2____<1----1--------------<
175_2____<-----------1-1------<
143_2____<----------1-1-------<
123_2____<---1---------1------<
114_2____<------1------------1<
108_2____<-------------1-----1<
077_2____<-------------1-1----<
058_2____<----1----------1----<
022_2____<1-------1-----------<
002_2____<-1-1----------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Tiền Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Tiền Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
846
7?49
6??80 ??96 ??30
5??91
4???70 ???68 ???68 ???51 ???05 ???07 ???90
3???07 ???38
2???48
1???47
ĐB???40
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
70-68-90-40-07-38
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
40-38
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Tiền Giang 24/05/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 80 - 48

00 01 02 03 04 905 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
420 21 620223 23 24 25 *26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
340 41 42 43 44 45 046 047 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
370 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 681 182 83 884 685 486 87 88 289
60790 91 92 893 94 95 96 97 98 99

...