Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Tiền Giang.
KQXS Tiền Giang 24/06/2018
GiảiKết quả
809
7938
62511-0651-3979
52591
438835-86294-33030-86619-82143-34744-29924
319118-20401
222831
106831
ĐB428584
Kết quả mới của XSKT Tiền Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Tiền Giang 17/06/2018
GiảiKết quả
845
7300
67578-5736-4715
54872
496743-25688-84255-48124-87221-28548-07316
330432-62046
291023
143917
ĐB665869
KQXS Tiền Giang 10/06/2018
GiảiKết quả
864
7185
68196-7201-3397
52503
400891-43430-61736-06538-09011-32106-61293
335376-24081
212038
193153
ĐB587315
KQXS Tiền Giang 03/06/2018
GiảiKết quả
807
7256
62468-2383-3824
59080
483935-35909-80274-71281-65036-19809-61936
366571-63742
255662
105651
ĐB753447
KQXS Tiền Giang 27/05/2018
GiảiKết quả
853
7997
62357-4759-5377
51624
489160-68442-72256-14522-73416-52382-12042
397760-51079
233967
146245
ĐB799397
Note: Kết quả xổ số Tiền Giang (kqxs Tiền Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Tiền Giang (TG) được cập nhật đầy đủ để dò số Tiền Giang thay thế vé dò Tiền Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Tiền Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tiengiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Tiền Giang, kqxs TG, kqxsTG, xskt Tiền Giang, xskt TG, xs Tiền Giang, tkxs Tiền Giang, thống kê xs Tiền Giang, thống kê sx Tiền Giang, thống kê xskt Tiền Giang, xs kiến thiết Tiền Giang, kq xs Tiền Giang, kết quả xs Tiền Giang, kq xổ số Tiền Giang, xổsố Tiền Giang, sổxố Tiền Giang, dự đoán xs Tiền Giang, dò kqxs Tiền Giang, ketquaxoso Tiền Giang, ketquaxosotiengiang, xosokienthiettiengiang, kqxskt Tiền Giang, kqxskt tiengiang, dự đoán xổ số Tiền Giang, dự đoán xổ số tiengiang, dudoanxoso tiengiang, xosokienthiet tiengiang, đài Tiền Giang, dò số Tiền Giang, dò số TG. chu kỳ xổ số Tiền Giang, kqxsTiền Giang, kqxstiengiang, xsktTiền Giang, xskttiengiang, xsktTG, kqxskt, xổ số Tiền Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Tiền Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Tiền Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_181___________________042_____040_____037____
2_178___________________037_____034____047_____
3_176___________________035_____040_____034___
0_176___________________046______037_____043____
6_174__________________033____037_____035____
7_156_________________030____034____033___
5_154________________030____031____032___
9_152________________033____037_____032___
4_150________________031____035_____035____
1_143_______________023___035_____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 36-96
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
24_5_____154<11-11-1-------------<
11_4____104<1-1---1---1---------<
09_8________099<1--2--1-1-1-----11--<
74_5_____090<---1---1---1-11-----<
80_7_______088<---1---1-11---2---1-<
32_7_______088<-1---1--1----1-12---<
79_4____088<1---1--1-------1----<
36_8________086<-112----------2-1--1<
97_10__________082<--1-2--1-1--2---21--<
91_5_____080<1-1------11----1----<
53_7_______079<--1-1----1-21---1---<
78_6______078<-1-----11-11----1---<
60_11___________075<----211--1--1--212--<
43_4____075<11-------1---------1<
45_3___075<-1--1----1----------<
01_4____074<1-1------1------1---<
44_4____071<1----1--1-----1-----<
30_5_____070<1-1-------1---1---1-<
69_4____069<-1----1-1--------1--<
84_4____067<1----1-1-----------1<
35_3___066<1--1--------1-------<
88_5_____065<-1------11---1-1----<
15_4____065<-11---------1------1<
16_2__064<-1--1---------------<
96_5_____063<--1---2---1--1------<
38_4____063<1-2-----------1-----<
46_3___063<-1---1---------1----<
51_2__063<1--1----------------<
85_4____062<--1----1-1---1------<
64_3___060<--1---1------1------<
25_5_____058<-----2--11-1--------<
56_3___057<---11------------1--<
83_3___056<---1-2--------------<
68_3___056<---1-2--------------<
18_3___056<1-----1----1--------<
82_6______053<----11---1-2-----1--<
19_5_____053<1-----1---2-------1-<
81_4____053<--11---------------2<
42_7_______052<---12----------11-11<
05_4____052<-----1-11---------1-<
31_3___051<2----1--------------<
22_5_____049<----1-1----11---1---<
17_5_____049<-1------1----2-----1<
33_3___048<------11-1----------<
08_4____047<--------111--1------<
03_3___046<--1----1----------1-<
72_5_____044<-1---------1-1---1-1<
21_4____044<-1--------1--2------<
13_4____044<------1-2----1------<
94_3___043<1----------11-------<
62_7_______042<---1------2-1-3-----<
77_3___042<----1---1--1--------<
57_3___042<----1--1----1-------<
48_3___039<-1---------1------1-<
40_5_____035<-----11-------2----1<
93_3___035<--1---------1----1--<
06_2__035<--1--------1--------<
55_1_035<-1------------------<
37_3___033<-------1-1-1--------<
00_3___033<-1--------------1--1<
58_4____032<-----11-----------2-<
28_3___032<------1-1----------1<
07_3___032<---1--------2-------<
71_2__031<---1----------1-----<
23_2__031<-1-----------------1<
76_1_031<--1-----------------<
47_2__030<---1-----------1----<
27_3___026<--------1-1---1-----<
34_2__025<-----1----1---------<
70_2__024<-------2------------<
49_2__024<------1---1---------<
86_6______022<-------2-----1---1-2<
75_4____022<--------------1111--<
73_2__022<--------1-1---------<
54_4____021<-------1----1----1-1<
04_4____021<---------1-1---1--1-<
95_3___021<-------1----1-----1-<
50_3___021<--------1-----11----<
12_3___021<-----1---------1-1--<
67_1_021<----1---------------<
14_1_019<------1-------------<
59_2__017<----1--------------1<
90_1_017<--------1-----------<
98_2__014<----------1-1-------<
61_2__014<---------1-----1----<
26_3___012<----------------111-<
20_2__012<---------1-------1--<
10_4____011<-----------2---11---<
41_2__008<------------1---1---<
63_3___007<--------------11--1-<
39_2__006<------------1-----1-<
02_2__006<-------------1---1--<
92_3___005<-------------1---2--<
99_2__005<-------------1----1-<
66_2__005<-------------1----1-<
29_2__003<---------------1--1-<
52_2__002<---------------1---1<
89_1_002<----------------1---<
65_1_000<------------------1-<
87_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
097_4________<---------1--2----1--<
460_3______<------1--1-------1--<
940_2____<-----1-------------1<
882_2____<-----------2--------<
880_2____<----------1---1-----<
872_2____<-1-----------------1<
862_2____<----------2---------<
860_2____<------------1----1--<
853_2____<-----------1----1---<
842_2____<------------------11<
831_2____<2-------------------<
791_2____<---------1-----1----<
764_2____<------1------1------<
743_2____<-1-----------------1<
739_2____<------------1-----1-<
736_2____<-11-----------------<
688_2____<-1-------------1----<
669_2____<------1-1-----------<
651_2____<1--1----------------<
636_2____<--------------1----1<
586_2____<-------1-----------1<
578_2____<-1------1-----------<
548_2____<-1----------------1-<
532_2____<-------------1--1---<
522_2____<----1-------1-------<
519_2____<----------2---------<
497_2____<-------1--------1---<
397_2____<--1-1---------------<
380_2____<-------1-1----------<
378_2____<----------11--------<
377_2____<----1---1-----------<
286_2____<-------------1-----1<
270_2____<-------2------------<
256_2____<---11---------------<
154_2____<-----------------1-1<
081_2____<--1----------------1<
036_2____<---1----------1-----<
030_2____<1-------------1-----<
012_2____<---------------1-1--<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Tiền Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Tiền Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
896
7?43
6??11 ??35 ??96
5??24
4???78 ???79 ???79 ???36 ???80 ???43 ???30
3???60 ???38
2???30
1???69
ĐB???91
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
36-35-43-96-78-80
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
36-96
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Tiền Giang 24/06/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 46 - 16

00 401 02 03 04 05 06 07 08 *09
10 511 12 13 14 15 16 17 118 619
20 21 22 23 924 25 26 27 28 29
030 88312 32 33 34 835 36 37 938 39
40 41 42 143 744 45 46 47 48 49
50 651 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 979
80 81 82 83 28584 85 86 87 88 89
90 591 92 93 294 95 96 97 98 99

...