Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Tiền Giang.
10 Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang mới nhất:
KQXS Tiền Giang 02/08/2015
GiảiKết quả
885
7351
67939-7022-5137
59380
417734-93219-24421-97467-26954-06690-72786
324284-05509
208833
186027
ĐB429752
KQXS Tiền Giang 26/07/2015
GiảiKết quả
860
7031
68004-7022-0803
57221
492273-81009-72520-29724-77949-23014-92277
327058-44282
208788
112638
ĐB082490
KQXS Tiền Giang 19/07/2015
GiảiKết quả
807
7617
68941-4422-6117
58986
444700-96695-23834-68284-40028-22932-62960
313713-46582
228180
136275
ĐB963970
KQXS Tiền Giang 12/07/2015
GiảiKết quả
839
7272
62165-4315-2309
54912
468844-75857-98219-01509-75227-60520-61944
382156-86848
260364
195843
ĐB960433
KQXS Tiền Giang 05/07/2015
GiảiKết quả
820
7023
61308-4959-8324
55358
498413-15955-35057-92894-22791-32166-81527
308250-11168
258656
195939
ĐB018051
KQXS Tiền Giang 28/06/2015
GiảiKết quả
897
7741
62178-1411-3610
55311
422452-53198-19786-58143-62394-38566-79984
391736-23068
262199
119091
ĐB963933
KQXS Tiền Giang 21/06/2015
GiảiKết quả
894
7968
69222-8516-0739
51329
443798-49006-95691-53455-43572-65657-08299
389113-36841
265790
108886
ĐB213140
KQXS Tiền Giang 14/06/2015
GiảiKết quả
890
7815
66370-8002-2561
58749
402516-02371-51671-75165-84307-70097-49691
342166-46394
251335
133595
ĐB054768
KQXS Tiền Giang 07/06/2015
GiảiKết quả
826
7495
67664-3916-5094
53629
439320-50777-58263-04781-12436-43727-76600
301654-51818
267564
136658
ĐB081814
KQXS Tiền Giang 31/05/2015
GiảiKết quả
803
7616
60135-9290-8886
58583
445525-51862-82838-49895-91947-27193-08522
358703-77628
261554
188367
ĐB280772
Note:
Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Tiền Giang.
Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang 10 -> 20:
KQXS Tiền Giang 24/05/2015
GiảiKết quả
826
7046
67022-3486-1182
50420
497893-07681-59685-41905-94884-92222-65047
387370-13340
288622
148289
ĐB760790
KQXS Tiền Giang 17/05/2015
GiảiKết quả
822
7280
66665-7902-2904
50290
418808-82451-51596-72607-07307-64247-00501
373448-28002
253543
176937
ĐB711668
KQXS Tiền Giang 10/05/2015
GiảiKết quả
854
7625
67217-5688-2688
57919
434522-24276-90192-34411-63430-88260-99446
347702-43314
274038
144696
ĐB275082
KQXS Tiền Giang 03/05/2015
GiảiKết quả
827
7239
60002-1972-6062
50427
450424-78849-22391-64705-99747-88308-39477
364719-07548
293452
122846
ĐB623123
KQXS Tiền Giang 26/04/2015
GiảiKết quả
850
7870
68192-4525-6300
53230
482311-39513-86059-40900-35610-70703-31135
349058-25347
242391
145029
ĐB305332
KQXS Tiền Giang 19/04/2015
GiảiKết quả
890
7467
61668-8711-3112
58849
425182-03397-72720-32217-63444-77577-21951
304292-94838
215934
181406
ĐB263962
KQXS Tiền Giang 12/04/2015
GiảiKết quả
840
7480
60130-4513-5735
54691
400355-99114-42096-18445-11531-11455-95280
335988-88001
200703
142271
ĐB242887
KQXS Tiền Giang 05/04/2015
GiảiKết quả
826
7912
62069-6807-1366
54128
456962-83030-04083-54416-53078-57983-85598
300979-65790
296394
142048
ĐB788395
KQXS Tiền Giang 29/03/2015
GiảiKết quả
813
7502
64975-1203-0667
56218
444180-93496-40821-48544-55594-13033-62248
311543-88777
211558
117459
ĐB038022
KQXS Tiền Giang 22/03/2015
GiảiKết quả
833
7103
66005-2648-9225
50821
413599-24890-92874-16854-99545-71039-51538
357540-63808
218892
150787
ĐB481904
Note:
Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Tiền Giang.
Kết quả xổ số kiến thiết Tiền Giang 20 -> 30:
KQXS Tiền Giang 15/03/2015
GiảiKết quả
834
7324
62238-6633-3880
53907
474420-24159-23143-18761-91874-79834-46506
318404-57038
210646
122340
ĐB388081
KQXS Tiền Giang 08/03/2015
GiảiKết quả
854
7463
69177-7587-6278
58861
454569-67271-06766-27566-83665-29923-22314
340585-43806
269175
136052
ĐB717778
KQXS Tiền Giang 01/03/2015
GiảiKết quả
815
7437
69704-3098-8951
56143
459149-08310-18732-94892-14498-45278-92100
310277-74926
264230
112003
ĐB227269
KQXS Tiền Giang 22/02/2015
GiảiKết quả
865
7321
64319-6181-4478
55077
418278-54175-59108-34950-44814-37619-82468
324746-31123
226777
164927
ĐB249777
KQXS Tiền Giang 15/02/2015
GiảiKết quả
856
7146
60568-3855-3111
54794
408044-80032-63138-71191-90416-43810-51475
305933-09298
295803
119207
ĐB180853
KQXS Tiền Giang 08/02/2015
GiảiKết quả
872
7058
60422-8570-3931
56972
411513-53857-21918-46077-75694-56278-50928
326026-27376
243800
126458
ĐB202501
KQXS Tiền Giang 01/02/2015
GiảiKết quả
878
7038
66272-0213-4074
52850
469962-94125-97890-02464-44051-55709-66195
310479-00884
265113
143843
ĐB667628
KQXS Tiền Giang 25/01/2015
GiảiKết quả
872
7769
62273-9260-1782
59572
468405-91825-31049-17958-79155-61881-80306
378592-81144
234825
105068
ĐB442721
KQXS Tiền Giang 18/01/2015
GiảiKết quả
866
7406
64556-5527-7781
56943
446164-67097-38363-56489-40882-55557-82630
314559-60453
218104
192951
ĐB923117
KQXS Tiền Giang 11/01/2015
GiảiKết quả
858
7572
62114-0899-0293
51652
417641-26298-11348-69905-82994-54458-42940
344394-60403
247476
192108
ĐB953435
Note:

...