Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Trà Vinh.
KQXS Trà Vinh 20/04/2018
GiảiKết quả
871
7791
66784-1601-7004
56234
436305-70160-50818-93192-59392-37026-15359
320154-35708
293440
117707
ĐB234284
Kết quả mới của XSKT Trà Vinh được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Trà Vinh 13/04/2018
GiảiKết quả
826
7542
69497-8244-1393
52403
461742-76277-19082-38180-33230-56831-53940
387568-00914
214906
106957
ĐB599354
KQXS Trà Vinh 06/04/2018
GiảiKết quả
849
7755
68311-6997-8464
57569
444152-53954-39971-76638-40513-13344-78913
335270-24478
240529
154375
ĐB298011
KQXS Trà Vinh 30/03/2018
GiảiKết quả
837
7450
69808-6454-4433
52094
457176-56549-78316-12167-43054-04870-10401
389478-79685
278718
140318
ĐB653002
KQXS Trà Vinh 23/03/2018
GiảiKết quả
881
7529
67608-4750-8340
51999
487106-01361-90761-22221-03531-63534-84255
311324-26754
281377
168630
ĐB857364
Note: Kết quả xổ số Trà Vinh (kqxs Trà Vinh) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Trà Vinh (TV) được cập nhật đầy đủ để dò số Trà Vinh thay thế vé dò Trà Vinh. Thống kê xổ số (tk xs) Trà Vinh được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso travinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Trà Vinh, kqxs TV, kqxsTV, xskt Trà Vinh, xskt TV, xs Trà Vinh, tkxs Trà Vinh, thống kê xs Trà Vinh, thống kê sx Trà Vinh, thống kê xskt Trà Vinh, xs kiến thiết Trà Vinh, kq xs Trà Vinh, kết quả xs Trà Vinh, kq xổ số Trà Vinh, xổsố Trà Vinh, sổxố Trà Vinh, dự đoán xs Trà Vinh, dò kqxs Trà Vinh, ketquaxoso Trà Vinh, ketquaxosotravinh, xosokienthiettravinh, kqxskt Trà Vinh, kqxskt travinh, dự đoán xổ số Trà Vinh, dự đoán xổ số travinh, dudoanxoso travinh, xosokienthiet travinh, đài Trà Vinh, dò số Trà Vinh, dò số TV. chu kỳ xổ số Trà Vinh, kqxsTrà Vinh, kqxstravinh, xsktTrà Vinh, xskttravinh, xsktTV, kqxskt, xổ số Trà Vinh trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Trà Vinh
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Trà Vinh.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_176___________________037_____032____039____
3_176___________________035_____035_____038____
1_171__________________035_____035_____039____
8_167__________________033____035_____036____
7_164_________________032____032____039____
2_163_________________031____040_____038____
0_161_________________031____044_____040____
5_158_________________039_____038_____025__
9_153________________036_____036_____029___
6_151________________031____033____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 26-01
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
54_8________170<11121-----1----1----<
03_8________163<-1---11--111--11----<
34_5_____126<1---111--------1----<
78_4____113<--11--1-1-----------<
55_5_____107<--1-11---1-----1----<
06_6______103<-1--1--1-1-------1-1<
30_4____103<-1--1--1--1---------<
82_4____099<-1---1--1---1-------<
40_4____093<11--1--------------1<
44_3___093<-11---1-------------<
08_3___092<1--11---------------<
77_4____087<-1--1--1----------1-<
71_7_______083<1-1---1-1---1--1---1<
18_6______080<1--2--1----2--------<
20_7_______077<-----1-111--1-1--1--<
42_7_______075<-2----1-2-----2-----<
84_6______075<2----11-----11------<
27_7_______069<------212-1------1--<
31_5_____068<-1--1-----2----1----<
07_5_____068<1------1-1-1-1------<
29_5_____067<--1-1-----1---1--1--<
64_5_____065<--1-1------1--1---1-<
97_4____065<-11----------1----1-<
26_3___065<11----------------1-<
05_4____064<1----1---1-----1----<
01_6______063<1--1---------1--1-11<
50_3___062<---11-------1-------<
37_3___061<---1--1----1--------<
70_3___059<--11-------------1--<
69_5_____057<--1-----2--1----1---<
49_4____057<--11-----------1---1<
38_6______056<--1--2-------11----1<
02_6______056<---1---2--1-----11--<
16_4____056<---1---2-----1------<
57_6______055<-1-------1--11--1--1<
14_2__054<-1----1-------------<
10_5_____051<------1-3---1-------<
68_6______047<-1--------2-2--1----<
92_5_____047<2--------1--11------<
80_4____046<-1---------1-1--1---<
76_4____045<---1----1-----1---1-<
91_2__044<1--------1----------<
61_5_____042<----2----2--1-------<
85_2__041<---1-----1----------<
99_4____040<----1--1------11----<
73_4____040<-----1--1--1----1---<
60_4____040<1-----------21------<
93_3___037<-1-----------1----1-<
81_3___037<----11-------------1<
66_3___037<-----1-1--------1---<
11_6______036<--2--------2-1--1---<
86_5_____035<--------11--1-1---1-<
59_4____035<1-------------1-2---<
24_4____033<----1----1---1-----1<
04_2__033<1--------------1----<
96_7_______031<-------1-------21111<
63_2__031<-----1---1----------<
75_1_031<--1-----------------<
67_1_030<---1----------------<
53_6______029<-------2----11---1-1<
72_2__029<-------1-1----------<
13_3___028<--2-------------1---<
94_4____027<---1------------2--1<
52_3___027<--1---------------2-<
33_3___027<---1-------------2--<
45_4____026<-----1------2-1-----<
47_3___026<------1---1-----1---<
23_4____025<-------1--2----1----<
21_2__025<----1------1--------<
41_3___024<------1------1-1----<
17_3___024<-----1-------1--1---<
90_3___023<------1---1--------1<
83_4____022<---------1-1---1-1--<
88_3___022<-----1--------1--1--<
95_2__018<------1---------1---<
00_3___017<-----1-----------1-1<
09_1_017<--------1-----------<
79_3___016<----------11-----1--<
28_3___016<-----1------------2-<
15_2__016<-------1---------1--<
35_2__015<------1------------1<
25_2__015<----------11--------<
56_2__013<--------1----------1<
98_2__012<---------1-------1--<
32_4____011<-----------1--1--2--<
36_2__011<----------1----1----<
46_1_008<----------1---------<
48_2__006<-----------2--------<
65_1_006<------------1-------<
89_1_005<-------------1------<
19_1_005<-------------1------<
43_1_004<--------------1-----<
39_1_004<--------------1-----<
12_3___003<--------------2---1-<
62_1_003<---------------1----<
22_3___001<----------------1-11<
87_3___000<------------------21<
58_1_000<------------------1-<
74_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
234_3______<1----11-------------<
020_3______<--------11--1-------<
996_2____<-----------------11-<
971_2____<--1----------------1<
941_2____<------1------1------<
928_2____<------------------2-<
903_2____<-----1--------1-----<
884_2____<------------11------<
845_2____<------------1-1-----<
831_2____<-1--------1---------<
803_2____<----------1----1----<
761_2____<----1-------1-------<
720_2____<--------------1--1--<
686_2____<---------1--1-------<
627_2____<-------11-----------<
553_2____<-------1-----1------<
529_2____<--1-1---------------<
527_2____<--------1--------1--<
522_2____<----------------1--1<
510_2____<--------1---1-------<
488_2____<-----1-----------1--<
478_2____<--11----------------<
464_2____<--1-----------1-----<
450_2____<---1--------1-------<
433_2____<---1-------------1--<
406_2____<-------1---------1--<
377_2____<----1--1------------<
317_2____<-----1----------1---<
311_2____<--1----------1------<
296_2____<-------1-------1----<
284_2____<1-----1-------------<
270_2____<--1--------------1--<
192_2____<1------------1------<
176_2____<---1--------------1-<
160_2____<1-----------1-------<
154_2____<1---------1---------<
153_2____<-----------------1-1<
094_2____<---1------------1---<
080_2____<-------------1--1---<
066_2____<-----1----------1---<
002_2____<---1---1------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Trà Vinh (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Trà Vinh ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
897
7?37
6??07 ??18 ??26
5??26
4???03 ???44 ???26 ???08 ???78 ???05 ???06
3???01 ???78
2???03
1???84
ĐB???26
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
84-01-26-37-06-78
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
26-01
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Trà Vinh 20/04/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 99 - 97

00 601 02 03 004 305 06 707 708 09
10 11 12 13 14 15 16 17 818 19
20 21 22 23 24 25 026 27 28 29
30 31 32 33 234 35 36 37 38 39
440 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 154 55 56 57 58 359
160 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 *71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 7342842 85 86 87 88 89
90 791 31922 93 94 95 96 97 98 99

...