Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 19/02/2018
GiảiKết quả
892
7930
60527-2438-4989
51148
499127-95823-49193-56391-99619-79020-35376
352753-84295
278123
140884
ĐB067901
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 17/02/2018
GiảiKết quả
829
7868
64185-2763-0312
55057
425632-55432-33028-05410-85858-07564-22531
394205-62564
258000
155070
ĐB620762
KQXS TP HCM 12/02/2018
GiảiKết quả
890
7826
61355-7991-4342
57357
454475-59225-12643-04273-15600-67089-36787
366205-36608
204960
189729
ĐB823058
KQXS TP HCM 10/02/2018
GiảiKết quả
844
7236
64108-4143-7057
56192
445315-04815-69525-87276-07131-06778-04729
346767-96559
258144
144831
ĐB377323
KQXS TP HCM 05/02/2018
GiảiKết quả
829
7179
62715-5168-0889
51538
469073-50593-14754-08075-71216-62367-16122
337629-63285
251528
141980
ĐB851616
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_179___________________043_____038_____043____
5_174__________________027____039_____037____
0_169__________________037_____034____037____
8_168__________________035_____037_____041____
7_164_________________038_____033____031___
4_163_________________034____044_____024__
9_160_________________034____035_____035____
3_160_________________033____031____043____
6_153________________027____035_____027___
1_150________________032____034____042____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 08-43
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
29_8________189<-1112--1-1-1--------<
73_8________124<--1-11-2-1---1--1---<
57_6______119<-111----1------1--1-<
00_5_____117<-11---11---------1--<
91_8________115<1-1---1---11--3-----<
92_6______112<1--1-12------------1<
43_8________107<--11--1--21--1-1----<
85_4____101<-1--1---1--1--------<
05_9_________100<-11----11---12---11-<
93_4____100<1---1--1---1--------<
58_7_______095<-11----1-11-----1--1<
89_7_______090<1-1-1---------1-11-1<
23_4____088<2--1--1-------------<
75_3___088<--1-11--------------<
62_8________085<-1---1--2--1---12---<
19_4____075<1----1-1---1--------<
95_3___072<1----11-------------<
28_4____067<-1--1--------11-----<
38_4____066<1---1-------1-1-----<
68_2__064<-1--1---------------<
61_7_______063<-----1--31-1----1---<
31_5_____062<-1-2---------1----1-<
67_3___062<---11-------1-------<
25_4____061<--11-------1-------1<
76_3___061<1--1-------------1--<
44_7_______058<---2-1---1--1---1-1-<
10_5_____058<-1-----1--1---1----1<
08_3___058<--11--------------1-<
90_6______057<--1------11--1-11---<
59_2__057<---1--1-------------<
36_2__057<---1--1-------------<
64_3___056<-2---1--------------<
55_3___056<--1--1------------1-<
01_6______052<1---------1-----1111<
30_5_____051<1----1------2------1<
15_4____051<---21--------1------<
16_6______050<----21-----1-1----1-<
83_5_____049<-------1---1111-----<
48_6______046<1--------1----1-1-2-<
47_6______045<------1--1-11-1--1--<
84_3___045<1--------1----1-----<
53_3___044<1--------1-----1----<
42_3___044<--1-----1----------1<
70_5_____043<-1----------1--11-1-<
39_4____041<-----2-1----------1-<
22_5_____039<----1---1-----1-11--<
54_4____039<----1--1---1-------1<
40_4____039<-------11---1-1-----<
63_2__039<-1---------1--------<
78_5_____037<---1-------1---1-1-1<
98_4____037<------1-1-1--------1<
80_3___036<----1-1------------1<
60_2__036<--1-------1---------<
26_2__035<--1--------1--------<
27_4____034<2---------1------1--<
32_3___032<-2-----------------1<
12_2__032<-1----------------1-<
87_1_031<--1-----------------<
88_5_____030<------1----1--11--1-<
20_2__030<1-----------------1-<
56_2__028<--------11----------<
69_3___027<------1----1--1-----<
51_3___027<-------1-1-------1--<
17_3___026<-------1--1----1----<
77_4____025<-----1------1--1---1<
11_3___025<--------1-1----1----<
52_9_________024<--------1---22--13--<
46_5_____024<------1-----1---21--<
82_4____023<-------1-----21-----<
21_4____022<---------21-----1---<
66_3___022<-------2---------1--<
71_2__021<------1------1------<
79_1_021<----1---------------<
65_2__020<------1-------1-----<
37_2__020<-----1---------1----<
14_2__020<-----1---------1----<
96_1_019<------1-------------<
13_4____018<----------11---1--1-<
99_2__017<-----1------------1-<
41_1_017<--------1-----------<
06_1_017<--------1-----------<
35_3___016<----------1-1---1---<
09_2__015<--------1--------1--<
49_2__014<----------1-1-------<
33_2__014<---------1-----1----<
07_2__013<---------1------1---<
02_2__013<----------1--1------<
86_2__008<----------1-------1-<
04_1_008<----------1---------<
24_1_006<------------1-------<
81_3___004<--------------1--1-1<
03_3___004<------------1------2<
45_2__004<-------------2------<
74_1_003<---------------1----<
72_1_003<---------------1----<
34_1_003<---------------1----<
94_1_001<-----------------1--<
18_1_000<-------------------1<
97_0000<--------------------<
50_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
991_5__________<--1---1----1--2-----<
162_3______<--------1--1---1----<
989_2____<1-------------1-----<
978_2____<-----------1-------1<
969_2____<------1----1--------<
940_2____<------------1-1-----<
890_2____<-------------1--1---<
870_2____<----------------1-1-<
861_2____<---------1------1---<
855_2____<-----1------------1-<
847_2____<------1--1----------<
778_2____<---1-----------1----<
773_2____<-------1-1----------<
754_2____<----1--1------------<
729_2____<--11----------------<
643_2____<--1-------1---------<
639_2____<-------1----------1-<
632_2____<-1-----------------1<
619_2____<1------1------------<
616_2____<----1--------1------<
564_2____<-2------------------<
543_2____<---------2----------<
480_2____<------1------------1<
452_2____<------------1---1---<
438_2____<1-------------1-----<
391_2____<1-------------1-----<
352_2____<-------------1---1--<
305_2____<------------1----1--<
290_2____<---------1-----1----<
273_2____<--1----------1------<
216_2____<----1-------------1-<
205_2____<-11-----------------<
183_2____<------------1-1-----<
143_2____<---1---------1------<
131_2____<---1--------------1-<
121_2____<---------1------1---<
061_2____<--------2-----------<
058_2____<--1-------1---------<
057_2____<-1-1----------------<
028_2____<-1------------1-----<
011_2____<--------1-1---------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/2
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
823
7?61
6??91 ??31 ??67
5??43
4???95 ???43 ???62 ???23 ???08 ???23 ???92
3???93 ???29
2???05
1???44
ĐB???89
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
61-67-43-08-92-31
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
08-43
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 19/02/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 54 - 44

00 67901 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 619
020 21 22 18232 24 25 26 15272 28 29
930 31 32 33 34 35 36 37 438 39
40 41 42 43 44 45 46 47 148 49
50 51 52 753 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 376 77 78 79
80 81 82 83 884 85 86 87 88 989
90 391 *92 193 94 295 96 97 98 99

...