Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 11/12/2017
GiảiKết quả
803
7803
61347-4424-0774
50415
435598-36663-16690-66373-54787-67484-45422
364531-90469
252768
152715
ĐB807921
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 09/12/2017
GiảiKết quả
855
7856
61741-5936-6201
56520
451994-29943-08230-55316-64676-83064-07518
300567-01451
261837
127790
ĐB364103
KQXS TP HCM 04/12/2017
GiảiKết quả
854
7919
67582-3871-8700
55834
416281-21319-50390-97990-45914-81185-46493
352965-80730
264145
134144
ĐB019127
KQXS TP HCM 02/12/2017
GiảiKết quả
848
7160
69266-1697-8056
53911
422508-56036-36809-49065-92420-89464-29467
398493-29363
204664
108328
ĐB711351
KQXS TP HCM 27/11/2017
GiảiKết quả
818
7204
69839-8371-9512
54867
483440-53406-19539-85220-57906-24426-49768
300003-70604
262093
180797
ĐB921984
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_183___________________037_____037_____044____
1_174__________________036_____043_____037____
6_172__________________032____041_____032___
0_172__________________034____042_____035____
4_169__________________046______029____039____
7_167__________________041_____034____033___
9_164_________________036_____037_____028___
3_164_________________030____037_____049_____
2_141_______________021___034____029___
8_134______________027____026____034___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 67-04
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
93_8________164<--111-11-1--------11<
03_12____________160<21--1-1-21----1-111-<
63_6______125<1--1--11--1--------1<
90_5_____124<112---1-------------<
18_7_______121<-1--11---11-----11--<
71_7_______106<--1-1--21---11------<
20_6______100<-1-11-----1-1----1--<
67_4____095<-1-11---------1-----<
01_4____085<-1---1--1---------1-<
65_6______084<--11-1---------11--1<
64_8________082<-1-2--1---1----1-11-<
81_4____081<--1--1--1---------1-<
56_4____081<-1-1-----11---------<
39_5_____075<----21--11----------<
30_5_____072<-11--------1---11---<
36_3___069<-1-1-------1--------<
97_8________068<---11------1-1-12--1<
74_6______068<1----11-----2-----1-<
66_4____066<---1--1---1--------1<
37_5_____065<-1-----11-------1--1<
04_5_____065<----2--11---1-------<
51_2__065<-1-1----------------<
84_3___063<1---1---------1-----<
41_3___062<-1---1----------1---<
85_6______060<--1---1------11---11<
98_4____059<1----1-----1-1------<
43_4____058<-1----1-----1-1-----<
34_4____058<--1----2----1-------<
00_4____058<--1-----11------1---<
68_3___058<1---1--------------1<
26_3___057<----1-1-1-----------<
09_2__057<---1--1-------------<
76_7_______056<-1---------11211----<
22_5_____055<1------1---1---1--1-<
25_6______053<-----1-11---1----11-<
50_6______052<-----12--1-----2----<
33_4____050<-------1-111--------<
87_3___048<1-------1--------1--<
28_5_____047<---1-----1--1-1----1<
15_7_______046<2----------1-1---111<
55_3___045<-1-------1------1---<
11_5_____043<---1------1-1---1-1-<
54_4____043<--1-------11------1-<
31_3___042<1---------1---1-----<
58_3___041<------1-1-1---------<
12_5_____039<----1---1-----1-11--<
79_4____038<------1-1----1-1----<
78_4____038<------11--1--------1<
69_3___038<1---------1-------1-<
05_3___038<-------11---1-------<
16_2__038<-1----------1-------<
06_5_____037<----2------11--1----<
21_2__036<1-----------1-------<
82_3___035<--1--------1------1-<
45_5_____033<--1----------2--1--1<
52_3___033<-------1-1-1--------<
94_2__033<-1---------------1--<
44_2__033<--1----------1------<
73_1_033<1-------------------<
24_1_033<1-------------------<
14_4____032<--1-----------1--2--<
27_2__032<--1-----------1-----<
08_2__032<---1---------1------<
53_6______031<-------1---2-1-11---<
40_4____029<----1-----2---1-----<
91_3___029<-----1-----1-1------<
47_2__029<1------------------1<
35_4____028<------1----1--1--1--<
48_2__028<---1-------------1--<
60_2__027<---1--------------1-<
19_4____026<--2-----------1----1<
75_2__026<-----2--------------<
07_3___025<-------1---1---1----<
59_4____023<---------1--11---1--<
99_2__022<-----1-------1------<
61_4____021<---------1--12------<
17_4____021<--------2------1-1--<
23_3___020<---------21---------<
49_2__020<-----1---------1----<
38_1_020<-----1--------------<
10_1_020<-----1--------------<
89_1_019<------1-------------<
13_4____018<---------1----11--1-<
88_3___017<---------1--1-----1-<
32_3___016<---------1-----11---<
57_2__016<-------1---------1--<
02_2__016<-----1-------------1<
42_2__014<-------1-----------1<
92_3___011<----------1-----11--<
72_2__009<----------1------1--<
83_1_007<-----------1--------<
46_3___005<--------------1-1--1<
80_1_004<--------------1-----<
29_1_004<--------------1-----<
70_1_003<---------------1----<
62_1_003<---------------1----<
86_1_002<----------------1---<
95_2__000<------------------11<
96_0000<--------------------<
77_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
776_3______<------------11-1----<
966_2____<----------1--------1<
950_2____<-----1---1----------<
939_2____<--------11----------<
906_2____<----1-------1-------<
837_2____<-1--------------1---<
803_2____<1-------------1-----<
797_2____<----1--------1------<
774_2____<1-----------------1-<
768_2____<1---1---------------<
764_2____<------1--------1----<
741_2____<-1--------------1---<
730_2____<--1------------1----<
697_2____<---1---------------1<
693_2____<---------1---------1<
690_2____<1-----1-------------<
678_2____<-------1--1---------<
604_2____<----1--1------------<
581_2____<-----1--1-----------<
567_2____<-1------------1-----<
545_2____<-------------1--1---<
543_2____<------------1-1-----<
531_2____<1---------1---------<
512_2____<----1---------1-----<
493_2____<--11----------------<
476_2____<-----------1-1------<
464_2____<---1-------------1--<
426_2____<----1-1-------------<
422_2____<1--------------1----<
403_2____<--------11----------<
371_2____<----1-------1-------<
363_2____<---1--1-------------<
213_2____<---------1-----1----<
200_2____<---------1------1---<
191_2____<-----1-----1--------<
159_2____<---------1-------1--<
145_2____<--1----------1------<
114_2____<--------------1--1--<
103_2____<-1--------------1---<
079_2____<------1------1------<
065_2____<---1------------1---<
063_2____<----------1--------1<
028_2____<---------1---------1<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 11/12
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
871
7?56
6??04 ??18 ??84
5??84
4???20 ???74 ???67 ???36 ???56 ???56 ???20
3???65 ???04
2???51
1???01
ĐB???43
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
51-56-67-43-04-84
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
67-04
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 11/12/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 97 - 39

00 01 02 8*032 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 74152 16 17 18 19
20 07921 422 23 424 25 26 27 28 29
30 531 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 347 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 663 64 65 66 67 768 469
70 71 72 373 774 75 76 77 78 79
80 81 82 83 484 85 86 787 88 89
690 91 92 93 94 95 96 97 598 99

...