Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 26/09/2016
GiảiKết quả
828
7766
67963-9090-6070
57705
406081-75207-14497-78072-20194-32663-01639
367434-11890
274644
115424
ĐB352543
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 24/09/2016
GiảiKết quả
899
7389
62167-0488-1266
53775
456355-95709-42986-02800-72284-84172-14349
334231-23377
255306
189452
ĐB305240
KQXS TP HCM 19/09/2016
GiảiKết quả
868
7139
65353-6432-9971
51589
471743-40048-58185-02899-29125-66190-29692
313873-43671
261491
151614
ĐB261258
KQXS TP HCM 17/09/2016
GiảiKết quả
877
7936
69758-3391-2385
52755
442385-02100-54106-85179-42224-47432-69299
388028-96821
238226
109514
ĐB169281
KQXS TP HCM 12/09/2016
GiảiKết quả
896
7013
64344-0868-3392
51770
482720-14465-11789-59027-53033-99519-16905
311743-82296
205819
181355
ĐB498620
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_176___________________033____042_____045____
7_174__________________038_____044_____035____
4_174__________________041_____031____033___
6_173__________________040_____037_____042____
1_172__________________037_____033____034___
0_168__________________028____044_____042____
2_157_________________032____035_____036____
9_154________________026____035_____036____
3_151________________041_____027____030___
8_141_______________024___032____027___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 85-58
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
55_9_________138<-1-11-1-1----1---3--<
77_7_______124<-1-1---11-1-----2---<
05_5_____111<1---1--12-----------<
06_7_______106<-1-1--1--1-----11--1<
99_5_____104<-111----------1--1--<
32_6______101<--11---1-1------1--1<
14_5_____096<--11---1--1--------1<
89_4____096<-11-1---------1-----<
85_6______093<--12-1----1---1-----<
58_7_______092<--11----11-1-1----1-<
70_7_______091<1---1--1----11--1--1<
43_4____091<1-1-1------------1--<
91_5_____090<--11----11----1-----<
90_4____090<2-1--1--------------<
92_5_____088<--1-1-1----1------1-<
79_5_____086<---1-1---1-1------1-<
68_4____086<--1-12--------------<
07_6______077<1------11-11---1----<
66_5_____076<11--------21--------<
73_4____075<--1---1--1-------1--<
39_3___075<1-1------1----------<
72_6______074<11----------1-12----<
44_3___067<1---1-----1---------<
81_5_____066<1--1---------1-1-1--<
41_5_____064<------111-2---------<
04_5_____064<-----2-11---1-------<
28_3___064<1--1----------1-----<
56_7_______062<-----1--2--1-111----<
24_4____062<1--1-----------11---<
00_5_____060<-1-1------------1-11<
86_4____059<-1------1--11-------<
53_7_______056<--1---------12111---<
09_4____056<-1-----1--1------1--<
84_3___054<-1----1--------1----<
31_2__054<-1----1-------------<
95_6______052<-----2--11----1---1-<
25_4____052<--1---1----------1-1<
49_4____048<-1--------1--1-1----<
65_5_____047<----11----1--2------<
40_2__046<-1-------1----------<
19_4____045<----2--1-------1----<
15_4____044<-----1-----111------<
61_3___042<------11--1---------<
30_4____041<------1-1-1----1----<
96_5_____040<----2-----11--1-----<
21_3___040<---1-----1------1---<
13_2__040<----1-1-------------<
03_5_____039<-----1---1-2-1------<
20_7_______038<----2------11-1--1-1<
63_4____038<2--------1---------1<
27_4____038<----1--1----2-------<
34_3___038<1------------1-1----<
88_2__038<-1----------1-------<
67_5_____036<-1------------2--11-<
75_3___036<-1------------1---1-<
48_3___036<--1-------1-------1-<
94_2__036<1-----------1-------<
36_3___034<---1-------1------1-<
52_2__034<-1--------------1---<
02_4____033<-----1-1--------1--1<
62_3___033<-----1--1----------1<
26_3___033<---1--------1-----1-<
22_3___032<-----1---1----1-----<
97_2__032<1---------------1---<
74_4____028<------2----1----1---<
47_4____025<-------1----11-----1<
80_4____024<------2------1----1-<
71_4____024<--2-------------2---<
33_2__024<----1-------1-------<
78_3___022<-------2---------1--<
12_2__021<------1------1------<
50_4____020<---------1--1-1----1<
82_3___020<---------21---------<
76_1_020<-----1--------------<
35_1_019<------1-------------<
08_1_018<-------1------------<
54_2__017<-----1------------1-<
29_2__017<-------1--------1---<
16_5_____015<------1----------13-<
69_4____014<---------1-----1-1-1<
23_2__014<--------1---------1-<
10_3___013<--------1---------11<
45_2__013<--------1----------1<
60_2__012<---------1-------1--<
42_2__011<----------1----1----<
37_2__009<------------1--1----<
51_2__008<-----------1-----1--<
18_2__008<------------1---1---<
87_1_007<-----------1--------<
59_1_007<-----------1--------<
38_1_007<-----------1--------<
46_2__006<--------------1-1---<
57_1_006<------------1-------<
17_3___005<-------------1---1-1<
64_2__004<-------------1-----1<
01_2__004<--------------1---1-<
11_3___001<---------------2---1<
98_1_001<-----------------1--<
93_0000<--------------------<
83_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
899_3______<--1-----------1--1--<
705_3______<1------11-----------<
662_3______<-----1--1----------1<
586_3______<--------1--11-------<
556_3______<--------1--1---1----<
984_2____<------1--------1----<
827_2____<-------1----1-------<
820_2____<-----------------1-1<
782_2____<---------2----------<
770_2____<----1--------1------<
758_2____<---1--------------1-<
755_2____<---1----1-----------<
747_2____<------------1------1<
743_2____<--1-1---------------<
722_2____<-----1--------1-----<
704_2____<-------11-----------<
677_2____<--------1-------1---<
671_2____<--1-------------1---<
667_2____<--------------2-----<
663_2____<1--------1----------<
625_2____<-----------------1-1<
568_2____<-----2--------------<
566_2____<----------11--------<
491_2____<--1-----1-----------<
474_2____<-----------1----1---<
469_2____<---------1-----1----<
465_2____<----1--------1------<
453_2____<-------------1--1---<
449_2____<-------------1-1----<
432_2____<--11----------------<
395_2____<-----1---1----------<
392_2____<----1------1--------<
385_2____<---2----------------<
377_2____<-1--------1---------<
372_2____<------------1--1----<
365_2____<-----1----1---------<
358_2____<-----------1-1------<
355_2____<-1--1---------------<
349_2____<-1--------1---------<
302_2____<-----1-1------------<
281_2____<---1---------1------<
255_2____<------1----------1--<
206_2____<---------------11---<
192_2____<------1-----------1-<
179_2____<---1-----1----------<
100_2____<---1------------1---<
095_2____<-----1--------1-----<
090_2____<1----1--------------<
074_2____<------2-------------<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/9
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
889
7?89
6??79 ??81 ??89
5??41
4???07 ???58 ???73 ???58 ???07 ???79 ???55
3???89 ???85
2???91
1???77
ĐB???06
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
89-58-89-85-89-77
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
85-58
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 26/09/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 70 - 53

00 01 02 03 04 705 06 207 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 424 25 26 27 *28 29
30 31 32 33 434 35 36 37 38 639
40 41 42 52543 644 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 69632 64 65 766 67 68 69
070 71 072 73 74 75 76 77 78 79
80 081 82 83 84 85 86 87 88 89
80902 91 92 93 194 95 96 497 98 99

...