Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 20/12/2014
GiảiKết quả
813
7658
64169-8882-1685
58134
425068-61951-79314-90514-17698-41880-42237
387264-25398
220522
163090
ĐB006295
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 15/12/2014
GiảiKết quả
823
7382
69649-5860-7657
54061
418071-12715-67633-50652-43622-40242-81360
354630-34483
208350
136540
ĐB220001
KQXS TP HCM 13/12/2014
GiảiKết quả
839
7188
61022-6971-1263
51420
463539-44554-47708-18396-30019-96479-16455
374265-02257
238860
171864
ĐB217969
KQXS TP HCM 08/12/2014
GiảiKết quả
833
7455
64966-2812-5728
53386
463243-37216-16360-99333-93859-56838-70144
335086-26441
281772
144142
ĐB504233
KQXS TP HCM 06/12/2014
GiảiKết quả
873
7486
64927-5503-3905
58146
459438-43759-47374-14736-50908-14825-26026
355665-94933
243152
166156
ĐB368221
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_197_____________________038_____043_____046_____
4_180___________________040_____031____039____
2_167__________________037_____039_____032___
1_163_________________030____034____035____
8_161_________________036_____036_____039____
3_161_________________033____037_____034___
5_160_________________035_____037_____037____
0_153________________029____034____036____
9_149________________031____033____036____
7_149________________031____036_____026___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 28-50
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
79_7_______166<--1---11111--1------<
38_7_______131<---111-2-1-----1----<
44_8________128<---1-12-11----11----<
22_5_____124<111----1---------1--<
57_4____118<-11---1-1-----------<
50_4____115<-1---11-1-----------<
59_5_____109<---11--11-------1---<
33_7_______107<-1-31--1--------1---<
96_6______105<--1---1--1---1-11---<
08_4____105<--1-1--1-1----------<
69_6______096<1-1-----1---111-----<
60_6______096<-211----1--------1--<
64_6______093<1-1------111------1-<
28_5_____093<---1---1-1---1-1----<
52_3___092<-1--11--------------<
42_3___092<-1-1--1-------------<
82_4____088<11------1---1-------<
15_3___088<-1---1--1-----------<
55_4____087<--11---1-------1----<
85_7_______081<1------1---1111-1---<
19_3___078<--1--1---1----------<
72_6______075<---1--11--------1-11<
71_4____075<-11-------11--------<
41_4____073<---1-1---1---------1<
34_4____073<1-----1-1--1--------<
65_5_____071<--1-1----1---1---1--<
90_4____069<1------11-----1-----<
88_7_______067<--1--2----1-1-1--1--<
30_7_______063<-1------1-1--11--1-1<
61_5_____061<-1------1--1-1-1----<
43_3___060<---1-1-------1------<
26_4____058<----1-11-------1----<
23_3___058<-1----1----1--------<
13_3___056<1----1------1-------<
66_7_______054<---1---1------21---2<
49_4____053<-1------1-2---------<
25_4____053<----1-1-1----------1<
80_2__053<1----1--------------<
95_5_____052<1---------11--11----<
86_4____052<---21-------1-------<
37_2__051<1------1------------<
51_2__050<1-------1-----------<
56_6______048<----1----11--11-1---<
83_4____047<-1-------------111--<
27_6______046<----11-----21------1<
14_4____046<2-----1------------1<
05_5_____045<----11------1-1---1-<
01_4____045<-1---------11-----1-<
16_6______041<---1-----1-----22---<
04_5_____041<-----1---1-1-1---1--<
21_6______040<----1----1-11------2<
03_3___039<----11-----------1--<
58_2__038<1---------1---------<
40_2__038<-1----------1-------<
98_5_____037<2---------1--1-----1<
36_3___034<----1---1----------1<
68_1_033<1-------------------<
12_4____031<---1----------1--1-1<
75_3___030<-------1-1----1-----<
63_2__030<--1-------------1---<
73_4____028<----1----1--------11<
54_4____028<--1--------------12-<
20_4____028<--1-------------1--2<
18_5_____027<-------1--1---2--1--<
06_5_____026<----------1----1111-<
39_3___026<--2---------------1-<
11_4____025<---------1--11-1----<
00_3___025<--------11--------1-<
67_3___024<------1-----1---1---<
81_2__023<-------1--1---------<
78_2__023<-----1------1-------<
74_2__023<----1--------1------<
46_4____022<----1--------1----11<
70_4____021<------1--------11-1-<
87_2__021<------1------1------<
07_1_020<-----1--------------<
48_1_019<------1-------------<
89_2__016<------1-----------1-<
62_2__015<----------11--------<
31_3___014<----------21--------<
53_3___012<-----------1--1--1--<
09_3___012<-----------12-------<
99_2__009<-------------11-----<
47_1_008<----------1---------<
76_1_007<-----------1--------<
29_1_007<-----------1--------<
45_1_006<------------1-------<
32_1_006<------------1-------<
92_3___005<---------------11-1-<
24_1_005<-------------1------<
93_2__004<---------------1-1--<
17_2__004<--------------1---1-<
94_3___003<---------------1-2--<
84_2__003<----------------11--<
91_1_002<----------------1---<
02_1_002<----------------1---<
97_2__001<-----------------11-<
77_3___000<------------------21<
35_0000<--------------------<
10_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
859_3______<---1----1-------1---<
825_3______<----1-1-1-----------<
350_3______<-1---11-------------<
295_3______<1---------1----1----<
265_3______<--1------1-------1--<
964_2____<---------11---------<
906_2____<-----------------11-<
905_2____<----1---------1-----<
899_2____<-------------11-----<
885_2____<-------1--------1---<
864_2____<--1---------------1-<
860_2____<-11-----------------<
821_2____<-----------1-------1<
788_2____<----------1-1-------<
715_2____<-1------1-----------<
698_2____<1------------------1<
673_2____<------------------11<
672_2____<-------1-----------1<
660_2____<--------1--------1--<
630_2____<-1--------1---------<
588_2____<-----1--------1-----<
581_2____<-------1--1---------<
566_2____<--------------1----1<
514_2____<1------------------1<
503_2____<----1------------1--<
489_2____<------1-----------1-<
455_2____<--11----------------<
441_2____<---1-----1----------<
438_2____<----1----------1----<
433_2____<-------1--------1---<
430_2____<-------------11-----<
420_2____<--1----------------1<
416_2____<----------------2---<
396_2____<--1---1-------------<
386_2____<---1--------1-------<
382_2____<-1----------1-------<
362_2____<----------11--------<
360_2____<-1-1----------------<
296_2____<-------------1--1---<
264_2____<1----------1--------<
221_2____<----1----1----------<
152_2____<----11--------------<
146_2____<----1--------1------<
144_2____<---1-1--------------<
134_2____<1----------1--------<
127_2____<-----------11-------<
069_2____<-------------11-----<
061_2____<-1---------1--------<
022_2____<--1----1------------<
011_2____<------------1--1----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/12
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
865
7?50
6??59 ??28 ??28
5??88
4???71 ???42 ???15 ???42 ???50 ???50 ???59
3???69 ???38
2???55
1???88
ĐB???72
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
65-69-50-38-28-71
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
28-50
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 20/12/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 50 - 25

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 *13 53142 15 16 17 18 19
20 21 522 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 134 35 36 237 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 951 52 53 54 55 56 57 658 59
60 61 62 63 264 65 66 67 068 169
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
880 81 882 83 84 685 86 87 88 89
090 91 92 93 94 06295 96 97 36982 99

...