Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 27/10/2014
GiảiKết quả
806
7383
60696-2716-1893
51438
485528-71770-68955-23694-10766-26295-46761
306516-78892
292011
196544
ĐB686726
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 25/10/2014
GiảiKết quả
892
7416
62920-2885-2416
50433
468467-47070-22563-18859-97506-90591-34856
382102-75296
291472
157183
ĐB001584
KQXS TP HCM 20/10/2014
GiảiKết quả
894
7153
66018-8512-8988
51583
437493-73004-86484-01530-46660-41906-09794
303503-69422
224754
106265
ĐB773297
KQXS TP HCM 18/10/2014
GiảiKết quả
854
7854
61100-5872-2139
56177
497605-78864-44617-15906-53997-91877-57570
313692-32489
231801
103246
ĐB925673
KQXS TP HCM 13/10/2014
GiảiKết quả
841
7620
65925-2727-4514
51277
405930-64698-15121-97821-84420-42846-64673
312612-58566
265672
192866
ĐB495536
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_177___________________042_____035_____038____
8_174__________________040_____039_____030___
9_172__________________035_____043_____040____
1_170__________________027____044_____037____
6_166__________________035_____036_____038____
0_166__________________033____035_____037____
5_163_________________036_____037_____035____
3_158_________________023___031____043____
4_149________________038_____025___033___
7_145_______________031____035_____029___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 96-53
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
06_7_______167<1111-1-------1-----1<
83_7_______129<111-----11--------11<
92_5_____128<11-1--1-----1-------<
70_4____124<11-1---1------------<
72_4____121<-1-11-1-------------<
53_6______112<--1--1---11--1-1----<
73_6______111<---11--1-1--1------1<
20_6______104<-1--211-----1-------<
00_4____104<---1-11--1----------<
30_5_____089<--1-11-------1--1---<
84_3___083<-11-----1-----------<
18_7_______077<--1--1---1----1-1-11<
93_5_____077<1-1------11-------1-<
55_7_______076<1----1-1--11------11<
97_7_______071<--11------1-2--1--1-<
89_6______071<---1-1---21--------1<
11_7_______070<1------11-2--1-----1<
59_6______068<-1----1--1--1--1--1-<
46_4____068<---11----1-------1--<
77_6______067<---211-------2------<
63_4____067<-1---1----1-----1---<
16_4____067<22------------------<
96_4____065<11------------2-----<
60_6______064<--1----2------111---<
12_6______064<--1-1------2---1-1--<
94_4____063<1-2-----------1-----<
02_5_____062<-1------1--1-11-----<
66_5_____060<1---2---------1-1---<
26_5_____060<1-----1---21--------<
61_4____059<1-----1----11-------<
22_5_____058<--1--1-----1-------2<
41_5_____057<----1--11-----11----<
85_3___056<-1----1------1------<
95_4____055<1-------1-1----1----<
54_6______050<--12------------1--2<
28_2__050<1-------1-----------<
35_6______049<-----1----111---1-1-<
64_5_____049<---1---2---------11-<
39_4____049<---1-----11----1----<
01_4____047<---1----1-----1-1---<
03_3___047<--1----1---------1--<
98_5_____046<----1-1----1-1----1-<
33_4____045<-1--------1-2-------<
81_4____044<------11--1--1------<
21_4____044<----21------------1-<
14_3___044<----11------1-------<
91_4____043<-1-----------11-1---<
56_3___043<-1---------1--1-----<
13_4____039<------1-1---1--1----<
90_3___038<------11------1-----<
75_4____037<-----1---1-1----1---<
71_4____037<------1-1---1----1--<
88_3___037<--1-------1------1--<
50_2__037<-----1--1-----------<
44_5_____036<1------------1--2-1-<
38_4____036<1-------------12----<
04_3___036<--1--------1-----1--<
67_1_035<-1------------------<
17_4____034<---1-------2-----1--<
65_3___034<--1----------1---1--<
79_3___033<------1-1---------1-<
52_3___032<------1--1---1------<
05_2__029<---1------------1---<
25_3___026<----1--------1-1----<
29_5_____024<-------2-----1--1--1<
49_5_____023<---------1-----1-111<
99_2__023<--------2-----------<
10_2__023<-----1------1-------<
57_3___022<--------2-------1---<
82_4____021<--------1-----11--1-<
32_2__021<------1------1------<
36_1_021<----1---------------<
27_1_021<----1---------------<
23_3___020<---------11------1--<
15_3___019<----------1-11------<
48_1_019<------1-------------<
43_1_019<------1-------------<
78_1_018<-------1------------<
08_3___017<-------1-------2----<
37_2__017<-----1------------1-<
86_3___016<-------1---------11-<
19_4____015<---------2----1----1<
34_2__014<-------1-----------1<
09_2__013<--------1----------1<
80_4____011<-----------1---12---<
47_1_011<---------1----------<
68_3___009<------------1-2-----<
42_2__007<-----------1------1-<
58_1_007<-----------1--------<
24_1_007<-----------1--------<
74_1_006<------------1-------<
07_2__005<------------1------1<
87_2__004<--------------1---1-<
69_3___003<---------------1-1-1<
31_1_002<----------------1---<
40_1_001<-----------------1--<
76_2__000<-----------------2--<
62_2__000<-----------------2--<
51_0000<--------------------<
45_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
864_3______<---1-------------11-<
821_3______<----11------------1-<
433_3______<-1--------1-1-------<
418_3______<---------1----1----1<
249_3______<---------1-----1---1<
159_3______<------1--1-----1----<
998_2____<------1----1--------<
997_2____<---1--------1-------<
983_2____<---------1---------1<
979_2____<------1-1-----------<
960_2____<---------------11---<
955_2____<1---------1---------<
906_2____<--11----------------<
872_2____<---1--1-------------<
859_2____<-1----------1-------<
761_2____<1----------1--------<
755_2____<------------------11<
720_2____<------1-----1-------<
699_2____<--------2-----------<
689_2____<-----1---1----------<
673_2____<---11---------------<
660_2____<--1----1------------<
641_2____<--------1------1----<
622_2____<-------------------2<
617_2____<---1-------1--------<
611_2____<-------11-----------<
581_2____<----------1--1------<
566_2____<----1---------1-----<
544_2____<1-----------------1-<
512_2____<--1--------1--------<
503_2____<--1--------------1--<
438_2____<1--------------1----<
416_2____<-2------------------<
406_2____<-----1-------------1<
297_2____<--1---------------1-<
295_2____<1---------1---------<
280_2____<-----------1----1---<
277_2____<----1--------1------<
273_2____<---------1---------1<
257_2____<--------2-----------<
246_2____<---1-----1----------<
219_2____<--------------1----1<
202_2____<--------1----1------<
201_2____<--------1-------1---<
177_2____<---1-1--------------<
097_2____<----------1----1----<
056_2____<-----------1--1-----<
022_2____<-----1-----1--------<
011_2____<1---------1---------<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/10
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
830
7?59
6??59 ??83 ??02
5??77
4???70 ???16 ???70 ???77 ???30 ???92 ???30
3???84 ???97
2???70
1???53
ĐB???96
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
30-96-83-92-70-53
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
96-53
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 27/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 54 - 41

00 01 02 03 04 05 *06 07 08 09
10 011 12 13 14 15 57162 17 18 19
20 21 22 23 24 25 86726 27 528 29
30 31 32 33 34 35 36 37 438 39
40 41 42 43 544 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 955 56 57 58 59
60 761 62 63 64 65 766 67 68 69
770 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 383 84 85 86 87 88 89
90 91 892 893 694 295 696 97 98 99

...