Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 30/04/2016
GiảiKết quả
889
7759
60470-8099-7114
54341
480605-61869-57552-89089-51649-86454-56057
388005-73902
210214
113291
ĐB569217
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 25/04/2016
GiảiKết quả
896
7051
69481-4724-2629
53103
410426-92763-95374-35951-28970-59848-56509
378837-99141
234163
181868
ĐB604444
KQXS TP HCM 23/04/2016
GiảiKết quả
896
7594
68654-8409-7149
56702
441990-99111-58783-23875-59684-74821-09913
363919-00191
235393
163313
ĐB838378
KQXS TP HCM 18/04/2016
GiảiKết quả
802
7150
62237-0738-6613
54916
458299-83267-50616-31034-11125-53027-14350
374401-99959
234363
101358
ĐB269195
KQXS TP HCM 16/04/2016
GiảiKết quả
851
7257
65949-3166-6933
51618
413408-17002-16012-96339-73926-56034-71254
370367-22133
236597
198053
ĐB038663
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_186____________________034____049______032___
3_181___________________045_____030____046_____
1_168__________________032____039_____038____
0_168__________________039_____038_____027___
8_163_________________038_____034____035____
2_159_________________036_____034____033___
4_155_________________033____031____038____
6_154________________029____037_____035____
5_154________________032____039_____034___
7_152________________022___029____042____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 38-13
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
67_11___________156<---111-1-11--1---3-1<
02_8________134<1-111-------112-----<
49_5_____120<1-1-1--1------1-----<
99_4____117<1--1-1-1------------<
41_5_____111<11---1---1---------1<
95_6______107<---1-11-1-------11--<
54_6______104<1-1-1-----11-1------<
63_6______098<-2-11---1----1------<
29_3___089<-1---1-1------------<
26_4____086<-1--1--1-----------1<
13_7_______079<--21-1----1--11-----<
34_6______074<---11---1--------1-2<
38_4____074<---1-2-1------------<
86_5_____069<-----11-11---1------<
09_3___069<-11---------1-------<
91_7_______068<1-1--------2--1--2--<
70_3___067<11--------------1---<
93_6______066<--1---1---------1111<
96_3___065<-11-------------1---<
37_2__065<-1-1----------------<
52_3___064<1----1---1----------<
57_2__062<1---1---------------<
59_4____061<1--1----------1---1-<
18_4____061<----11--1---1-------<
03_3___061<-1---2--------------<
97_8________060<----11--1-1----1-12-<
27_3___059<---1---1----1-------<
17_6______058<1-----1---2-1------1<
51_4____058<-2--1---------1-----<
68_4____057<-1------1-1----1----<
94_4____056<--1----1---11-------<
25_4____056<---1---2-----1------<
69_3___056<1-----1----1--------<
21_5_____054<--1------11---11----<
01_3___054<---1---1---------1--<
15_6______053<-------122-----1----<
74_5_____051<-1------1---1-----11<
58_4____051<---1----1--1---1----<
75_5_____049<--1-----1----1-2----<
92_4____049<------11-2----------<
56_6______048<------2---111------1<
33_6______047<----2-1----1----11--<
16_3___047<---2--1-------------<
84_4____046<--1----1------1----1<
81_4____043<-1---------1--1---1-<
11_4____043<--1--------1-1-1----<
48_3___043<-1-------1--------1-<
24_3___041<-1----------1--1----<
53_3___040<----1---1----1------<
66_2__040<----1-1-------------<
83_5_____038<--1----------12-1---<
89_4____038<2---------1--1------<
12_3___038<----11------------1-<
71_3___037<-----1--1------1----<
06_5_____036<-------1-1--21------<
20_3___036<-----1--1-------1---<
42_5_____035<------1--2--1----1--<
55_3___035<------1-1-------1---<
19_2__035<--1--------1--------<
44_1_035<-1------------------<
43_4____032<----------1-111-----<
39_3___031<----1----1------1---<
14_2__031<2-------------------<
05_2__031<2-------------------<
90_1_031<--1-----------------<
08_3___029<----1----1--------1-<
22_5_____028<-------1-1-----1--11<
78_2__028<--1---------------1-<
50_4____027<---2----------1--1--<
85_3___027<-------1---1-1------<
76_2__024<------1---1---------<
07_4____022<--------1---1--1---1<
77_2__022<------1-----1-------<
64_4____020<---------11-----2---<
62_1_020<-----1--------------<
45_2__019<------1--------1----<
82_1_019<------1-------------<
88_3___017<-----------11-1-----<
72_2__015<------1------------1<
28_2__015<-------1----------1-<
36_4____013<----------21-------1<
65_2__013<--------1----------1<
98_6______012<----------12------3-<
46_1_011<---------1----------<
00_4____010<------------2-1--1--<
60_3___010<----------1----1---1<
80_3___009<-----------1---1---1<
40_3___008<-------------1--11--<
61_1_008<----------1---------<
79_1_007<-----------1--------<
23_2__006<--------------1-1---<
47_2__005<---------------11---<
31_2__005<--------------1--1--<
10_2__005<-------------1----1-<
30_1_005<-------------1------<
73_4____004<---------------12-1-<
87_2__004<---------------1-1--<
35_1_001<-----------------1--<
04_3___000<----------------2--1<
32_1_000<------------------1-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
393_4________<--1-------------1-11<
358_3______<---1----1--1--------<
097_3______<----------1----1-1--<
955_2____<--------1-------1---<
933_2____<----1------1--------<
917_2____<------1------------1<
902_2____<1-----------1-------<
897_2____<-----1------------1-<
833_2____<----------------11--<
815_2____<--------11----------<
813_2____<-----1----1---------<
792_2____<-------1-1----------<
760_2____<----------1--------1<
698_2____<-----------2--------<
629_2____<-1-----1------------<
620_2____<--------1-------1---<
618_2____<----11--------------<
617_2____<----------1-1-------<
604_2____<----------------2---<
548_2____<---------1--------1-<
534_2____<-------------------2<
521_2____<---------1----1-----<
491_2____<-----------1-----1--<
481_2____<-1----------------1-<
383_2____<-------------1--1---<
378_2____<--1---------------1-<
374_2____<-1----------1-------<
368_2____<--------1------1----<
367_2____<----11--------------<
341_2____<1--------1----------<
338_2____<-----2--------------<
306_2____<-------1----1-------<
299_2____<---1---1------------<
291_2____<1-------------1-----<
289_2____<----------1--1------<
267_2____<---1-------------1--<
195_2____<---1--1-------------<
191_2____<--1--------1--------<
149_2____<--1----1------------<
140_2____<-------------1---1--<
098_2____<----------1-------1-<
075_2____<-------------1-1----<
067_2____<-----------------1-1<
036_2____<-----------1-------1<
034_2____<---11---------------<
008_2____<---------1--------1-<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/4
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
827
7?95
6??93 ??38 ??38
5??86
4???13 ???96 ???59 ???96 ???02 ???18 ???03
3???09 ???38
2???34
1???91
ĐB???02
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
93-96-13-38-38-03
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
38-13
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 30/04/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 29 - 54

00 01 902 03 04 06052 06 07 08 09
10 11 12 13 21142 15 16 69217 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 341 42 43 44 45 46 47 48 649
50 51 552 53 454 55 56 057 58 759
60 61 62 63 64 65 66 67 68 869
470 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 0*892
90 291 92 93 94 95 96 97 98 099

...