Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 19/08/2017
GiảiKết quả
887
7051
62559-5339-1645
59908
441934-04347-76340-01357-70808-14545-87273
378843-71357
247820
192628
ĐB839926
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 14/08/2017
GiảiKết quả
800
7072
64709-6923-5886
56820
456789-89390-76481-06655-69154-58689-76018
315860-35795
232130
144029
ĐB791803
KQXS TP HCM 12/08/2017
GiảiKết quả
891
7447
61087-1844-5264
50257
488811-29657-85743-01150-51897-89854-54949
320956-06593
297924
131122
ĐB686154
KQXS TP HCM 07/08/2017
GiảiKết quả
892
7410
62948-3850-7055
56786
473601-27561-12013-95092-12417-33005-14616
388007-48481
259824
131537
ĐB813869
KQXS TP HCM 05/08/2017
GiảiKết quả
849
7189
67712-1682-3640
57652
410588-63765-77234-89040-67525-00512-72256
392637-34816
226573
184448
ĐB870301
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_178___________________041_____035_____043____
7_176___________________030____029____041____
4_174__________________026____050______041____
8_171__________________040_____042_____029___
5_171__________________042_____040_____030___
2_164_________________038_____036_____041____
6_160_________________036_____034____029___
1_155_________________028____033____038____
9_147________________026____031____039____
3_144_______________033____030____029___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 55-40
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
48_6______119<---11-211-----------<
34_6______119<1---112----1--------<
24_6______110<--11-1--1------1---1<
43_5_____104<1-1----11-1---------<
56_7_______101<--1-1--1---1-----111<
81_7_______097<-1-1-1----12-------1<
50_3___089<--11-1--------------<
54_7_______088<-12----1--1---11----<
37_5_____088<---11--1-----11-----<
49_6______086<--1-1-1----1----2---<
89_8________084<-2--11---1---1---1-1<
16_5_____080<---11--1--------1--1<
23_5_____078<-1----1---111-------<
60_6______076<-1-----1-11-1-1-----<
47_5_____074<1-1------2-------1--<
55_4____073<-1-1-----1--------1-<
22_5_____072<--1-----111-----1---<
10_4____072<---1---1-1--------1-<
86_5_____071<-1-1-------12-------<
51_4____071<1-----11------1-----<
40_4____071<1---2----1----------<
52_6______070<----111-----21------<
20_5_____070<11--------1------1-1<
09_5_____070<-1----1-1---2-------<
80_5_____067<------111--1---1----<
44_8________066<--1---1---21----2--1<
30_4____065<-1---1-------1-1----<
72_5_____064<-1----11-----------2<
57_6______063<2-2----------11-----<
87_6______062<1-1-----------1--21-<
73_3___062<1---1----------1----<
61_6______061<---1-2-----11----1--<
05_5_____061<---1-2------11------<
01_5_____060<---11---------1-11--<
11_3___059<--1-----11----------<
91_6______056<--1-----1-1---11---1<
93_4____056<--1---1------2------<
95_3___054<-1------1----1------<
64_4____052<--1----1--1------1--<
00_3___052<-1------1------1----<
45_6______051<2--------1-----111--<
90_5_____048<-1-------1-----11-1-<
82_5_____047<----1-1--1-----1---1<
25_5_____046<----1--1--1---1--1--<
18_3___045<-1-------1------1---<
03_3___044<-1---------1-1------<
28_4____041<1-----------1--11---<
17_4____041<---1------12--------<
42_6______040<--------111-------3-<
88_4____039<----1---1--1------1-<
39_4____039<1------------11---1-<
13_3___039<---1------1---1-----<
79_2__037<------11------------<
70_4____035<------1-1---2-------<
07_4____035<---1---------1-1--1-<
29_2__033<-1---------------1--<
59_1_033<1-------------------<
26_1_033<1-------------------<
69_6______032<---1---------2--1-2-<
97_3___031<--1-----------2-----<
08_4____028<2--------------1--1-<
92_3___028<---2-----------1----<
94_5_____027<-------2---------111<
33_4____025<--------1--1---1-1--<
76_3___025<-----1-------1-1----<
19_5_____023<-----1------2---1--1<
12_3___023<----2--------------1<
06_2__023<--------2-----------<
27_3___022<------1-------1-1---<
15_2__022<-----1-------1------<
62_4____021<---------1-1--1----1<
46_2__021<-------1----1-------<
65_1_021<----1---------------<
04_2__020<------1-------1-----<
96_1_020<-----1--------------<
36_1_020<-----1--------------<
14_1_020<-----1--------------<
85_2__018<-----1-----------1--<
98_1_018<-------1------------<
63_1_017<--------1-----------<
66_2__013<--------1----------1<
75_2__012<----------1---1-----<
67_2__012<---------2----------<
31_2__011<---------1--------1-<
02_2__011<-----------1--1-----<
77_3___009<----------1------11-<
41_2__009<------------1--1----<
53_1_008<----------1---------<
68_2__007<-----------1------1-<
38_2__007<------------1----1--<
58_1_005<-------------1------<
74_2__004<-------------1-----1<
32_2__004<---------------1-1--<
78_2__001<----------------1--1<
71_3___000<----------------3---<
99_0000<--------------------<
84_0000<--------------------<
83_0000<--------------------<
35_0000<--------------------<
21_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
934_3______<1----1-----1--------<
694_3______<-------1---------1-1<
601_3______<---1----------1-1---<
560_3______<---------11---1-----<
044_3______<----------1-----2---<
924_2____<--1-----1-----------<
869_2____<---1--------------1-<
860_2____<-1-----1------------<
843_2____<1---------1---------<
824_2____<---1-1--------------<
820_2____<11------------------<
816_2____<----1-----------1---<
803_2____<-1---------1--------<
795_2____<-1------1-----------<
744_2____<------1------------1<
716_2____<-------1-----------1<
687_2____<--------------1--1--<
649_2____<------1---------1---<
628_2____<1--------------1----<
589_2____<-----1-------------1<
588_2____<----1-------------1-<
561_2____<---1-1--------------<
525_2____<----1------------1--<
481_2____<-1-1----------------<
452_2____<------1------1------<
447_2____<--1------1----------<
417_2____<---1-------1--------<
357_2____<2-------------------<
327_2____<------1---------1---<
291_2____<--------1------1----<
290_2____<---------------11---<
273_2____<1--------------1----<
269_2____<-------------1--1---<
207_2____<---------------1--1-<
180_2____<------1--------1----<
154_2____<-11-----------------<
130_2____<-1-------------1----<
122_2____<--1-------------1---<
069_2____<-------------1----1-<
055_2____<---1--------------1-<
045_2____<----------------11--<
019_2____<------------2-------<
005_2____<---1--------1-------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/8
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
889
7?86
6??43 ??40 ??40
5??56
4???55 ???81 ???60 ???16 ???30 ???16 ???56
3???37 ???72
2???22
1???43
ĐB???51
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
81-86-56-40-16-55
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
55-40
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 19/08/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 30 - 09

00 01 02 03 04 05 06 07 89082 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
820 21 22 23 24 25 39926 27 628 29
30 31 32 33 934 35 36 37 38 339
340 41 42 843 44 56452 46 347 48 49
50 051 52 53 54 55 56 33572 58 559
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 273 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 *87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...