Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 23/01/2017
GiảiKết quả
807
7537
64027-5916-3452
54299
413152-44856-98912-82131-56464-20946-51793
365525-34290
295496
186702
ĐB961790
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 21/01/2017
GiảiKết quả
833
7974
61296-9603-5636
51668
495311-13201-44285-72222-05966-66485-12194
332588-79599
205315
155997
ĐB627485
KQXS TP HCM 16/01/2017
GiảiKết quả
814
7028
64980-1590-3472
55911
488046-78911-51108-29792-27054-34339-13410
321652-41269
204111
106550
ĐB822250
KQXS TP HCM 14/01/2017
GiảiKết quả
891
7494
65002-7710-5996
58485
407258-41311-13337-07568-12639-19545-67508
360471-30379
210701
171061
ĐB672499
KQXS TP HCM 09/01/2017
GiảiKết quả
881
7477
66761-1167-3855
58213
488340-66314-90012-88772-47831-81276-27323
327230-46923
209265
174827
ĐB068704
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_179___________________042_____041_____047_____
3_177___________________038_____042_____035____
1_170__________________032____038_____038____
7_168__________________034____038_____031___
0_165_________________036_____036_____034___
6_162_________________029____035_____038____
4_160_________________034____029____039____
9_158_________________032____039_____034___
5_154________________037_____032____033___
8_147________________026____030____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 27-10
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
11_9_________166<-131--1--1-1---1----<
39_9_________157<--11-11-1--1-1---2--<
99_4____125<11-1--1-------------<
94_6______118<-1-1---1-1-1-------1<
33_7_______108<-1----111-1-11------<
96_6______103<11-1--------11-1----<
31_6______103<1---1---1---1-1----1<
77_5_____093<----1112------------<
37_4____093<1--1--1-----1-------<
01_3___091<-1-1---1------------<
10_3___089<--11-1--------------<
02_8________088<1--1----11---1--1-11<
69_6______084<--1--1--2--1-----1--<
85_7_______078<-3-1-----1---1---1--<
61_6______077<---11---1-------21--<
71_3___076<---1--1--1----------<
46_6______075<1-1------1--2----1--<
12_7_______071<1---1------12-2-----<
27_5_____071<1---1----1---1-----1<
93_4____070<1----1-1--------1---<
90_5_____069<2-1-------1--1------<
14_5_____069<--1-1-----1--1--1---<
03_5_____066<-1----1--1---1--1---<
72_6______065<--1-1------1--1--2--<
08_5_____065<--11-------1--2-----<
36_4____065<-1---1----1-------1-<
22_6______061<-1---------111-1---1<
68_4____061<-1-1-----------2----<
52_4____061<2-1-------------1---<
55_3___058<----1-11------------<
07_3___058<1----1----1---------<
56_4____056<1-----2----------1--<
54_6______055<--1-----11----2----1<
30_4____053<----1-1--1---1------<
66_4____049<-1--------11----1---<
40_5_____048<----1-1----11----1--<
74_7_______047<-1----1--------4---1<
97_5_____047<-1-------2------11--<
28_3___046<--1----1----------1-<
49_3___040<-----1-1-----1------<
88_3___039<-1------------11----<
15_3___039<-1-----------1--1---<
92_6______038<--1-------3----1-1--<
78_5_____038<-------11-2-----1---<
65_4____038<----1-----11-1------<
06_2__038<-----1-1------------<
20_6______037<--------21-------111<
64_3___037<1-----------1----1--<
58_5_____036<---1--------2-1---1-<
45_3___036<---1--------1--1----<
41_3___035<---------111--------<
86_4____034<-----11---------1--1<
25_4____033<1-------------1---2-<
43_3___033<-------11--------1--<
75_4____032<-------11-----2-----<
13_2__032<----1----1----------<
81_3___031<----1------11-------<
80_1_031<--1-----------------<
16_2__030<1-----------------1-<
91_1_030<---1----------------<
83_4____029<------2---1-----1---<
87_3___028<-----1---1--------1-<
79_3___027<---1-------------1-1<
76_3___027<----1--------11-----<
04_3___027<----1-------1--1----<
50_5_____025<--2------------2--1-<
09_2__024<-----1-----1--------<
24_4____022<-------1-----1--1-1-<
23_5_____021<----2------------21-<
18_2__021<------1------1------<
67_1_021<----1---------------<
26_3___020<---------1-1----1---<
89_2__020<-----1---------1----<
53_2__020<-------1-----1------<
95_1_020<-----1--------------<
73_1_020<-----1--------------<
35_1_020<-----1--------------<
21_3___019<--------2----------1<
19_2__018<--------1-----1-----<
57_1_018<-------1------------<
05_3___017<--------1------1--1-<
60_2__017<-----1------------1-<
98_1_017<--------1-----------<
32_4____016<----------11----1--1<
62_3___016<-----1------------2-<
82_2__015<-------1----------1-<
63_2__014<-------1-----------1<
38_2__014<----------1-1-------<
00_2__012<----------1---1-----<
70_1_011<---------1----------<
47_1_008<----------1---------<
59_1_007<-----------1--------<
34_1_007<-----------1--------<
51_1_006<------------1-------<
48_1_004<--------------1-----<
84_1_003<---------------1----<
17_3___002<--------------1----2<
42_1_002<----------------1---<
44_3___000<----------------1--2<
29_2__000<------------------11<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
485_4________<-2-1-------------1--<
911_3______<--2--------1--------<
046_3______<--1---------1----1--<
997_2____<-1---------------1--<
992_2____<----------1----1----<
841_2____<----------11--------<
827_2____<----1--------------1<
785_2____<---------1---1------<
761_2____<----1---1-----------<
756_2____<------1----------1--<
704_2____<----1-------1-------<
694_2____<-------1-----------1<
688_2____<--------------11----<
639_2____<---1-------1--------<
603_2____<-1-----------1------<
599_2____<-1----1-------------<
583_2____<------1---------1---<
578_2____<--------1-------1---<
574_2____<------1--------1----<
496_2____<1--------------1----<
471_2____<---1--1-------------<
322_2____<-----------1---1----<
315_2____<-1-----------1------<
311_2____<-1-1----------------<
302_2____<---------1---1------<
290_2____<1---------1---------<
276_2____<----1--------1------<
269_2____<--1--------1--------<
250_2____<--1------------1----<
244_2____<----------------1--1<
239_2____<--------1--------1--<
158_2____<------------2-------<
152_2____<1---------------1---<
133_2____<----------1-1-------<
132_2____<----------1-----1---<
131_2____<1------------------1<
120_2____<--------1---------1-<
087_2____<-----1---1----------<
075_2____<-------1------1-----<
061_2____<---1------------1---<
054_2____<--1-----1-----------<
028_2____<--1----1------------<
012_2____<----1------1--------<
011_2____<---------1-----1----<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/1
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
811
7?37
6??03 ??01 ??10
5??08
4???33 ???08 ???99 ???11 ???71 ???11 ???72
3???68 ???46
2???27
1???96
ĐB???03
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
11-27-37-10-01-71
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
27-10
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 23/01/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 30 - 94

00 01 702 03 04 05 06 *07 08 09
10 11 912 13 14 15 916 17 18 19
20 21 22 23 24 525 26 027 28 29
30 131 32 33 34 35 36 537 38 39
40 41 42 43 44 45 946 47 48 49
50 51 14522 53 54 55 856 57 58 59
60 61 62 63 464 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
2617902 91 92 793 94 95 496 97 98 299

...