Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 31/01/2015
GiảiKết quả
833
7275
67797-2688-9642
56031
475103-65575-07747-75937-23488-99217-79194
353502-87676
278012
119255
ĐB897597
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 26/01/2015
GiảiKết quả
851
7029
63304-1237-0312
52732
426679-05466-15994-22023-89531-78173-29617
354269-39057
237035
109286
ĐB290099
KQXS TP HCM 24/01/2015
GiảiKết quả
865
7552
67183-4423-6010
52909
443502-07707-38659-72699-99400-75093-54034
344160-56293
235428
123391
ĐB017691
KQXS TP HCM 19/01/2015
GiảiKết quả
867
7495
67551-9764-8729
51791
432289-77721-04192-20862-59223-33635-92819
392337-12191
285748
148459
ĐB717029
KQXS TP HCM 17/01/2015
GiảiKết quả
888
7330
65988-1178-9659
52993
477751-28159-40062-80350-52321-90529-79423
312171-77202
287062
168720
ĐB539914
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_190____________________037_____044_____042____
3_180___________________037_____047______039____
1_175___________________038_____035_____042____
7_168__________________037_____035_____035____
4_159_________________033____029____031___
0_158_________________036_____027____034___
8_156_________________029____042_____035____
5_154________________026____038_____033___
9_151________________031____025___040____
6_149________________036_____038_____029___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 29-09
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
23_8________192<-11111--1----1----1-<
12_6______142<11---11--1-----1----<
34_7_______138<--1--11-11--1-----1-<
31_7_______136<11---11---12--------<
21_6______122<---11--11-1-----1---<
59_8________110<--112-1--------11--1<
51_5_____102<-1-11-----1-1-------<
17_4____100<11---1-----1--------<
37_5_____097<11-1--------1------1<
02_3___093<1-1-1---------------<
86_7_______085<-1-----111-----21---<
29_4____084<-1-21---------------<
60_9_________083<--1----11-11-211----<
62_4____083<---12--1------------<
10_3___083<--1---1-1-----------<
35_3___082<-1-1----1-----------<
88_9_________075<2---2--1---1--1--2--<
79_7_______074<-1----11--1---1---11<
93_4____068<--2-1--1------------<
94_2__068<11------------------<
55_6______066<1-----1-1-----11---1<
48_4____066<---1---1--1-------1-<
99_2__066<-11-----------------<
19_5_____065<---1-1----1---1--1--<
73_3___062<-1---1----------1---<
09_3___059<--1-----11----------<
75_5_____058<2----1---1---------1<
69_4____058<-1----1-----1-1-----<
65_4____058<--1---1-------1-1---<
66_5_____057<-1-----1--1----1---1<
91_4____057<--22----------------<
07_4____057<--1-----11-------1--<
47_3___057<1-----1---1---------<
33_8________053<1-----1------1-31--1<
83_5_____052<--1------2-1-1------<
11_4____052<------11-1-1--------<
95_3___050<---1----1---1-------<
82_7_______048<-----2---1-211------<
71_5_____048<----1--2-----11-----<
32_2__046<-1-------1----------<
01_4____043<-------12----1------<
30_3___042<----1-1------1------<
87_4____041<-----11---1-------1-<
57_4____041<-1-----------11---1-<
04_3___040<-1---------1-----1--<
27_5_____039<-----1---11-----11--<
84_2__039<-----11-------------<
42_4____038<1------------1-1--1-<
67_3___038<---1-----1--------1-<
64_3___037<---1--------1-1-----<
52_4____036<--1----------1--11--<
72_5_____035<-----11--------1--11<
14_5_____034<----1----1--2-----1-<
26_5_____033<-----1-1--------1-11<
20_3___033<----1----1----1-----<
03_3___033<1---------------11--<
76_1_033<1-------------------<
50_5_____031<----1------1-1---11-<
97_2__031<2-------------------<
00_1_031<--1-----------------<
22_6______030<----------2-111----1<
28_3___030<--1------------1---1<
92_1_030<---1----------------<
40_3___027<-------1---1-1------<
89_2__027<---1--------------1-<
70_3___025<-----1----1-------1-<
56_3___025<-------1--1-----1---<
74_3___024<--------1-1-----1---<
61_2__022<-----1-------1------<
98_3___021<------1-----2-------<
41_3___021<-----1---------1-1--<
68_2__021<-------1----1-------<
45_2__021<--------1--1--------<
38_6______020<-----------1---111-2<
36_3___020<---------1-1----1---<
63_2__020<------1-------1-----<
58_2__020<--------1---1-------<
78_2__019<----1------------1--<
77_1_018<-------1------------<
39_3___017<--------1-----2-----<
13_3___015<----------1-1----1--<
05_3___014<---------1------11--<
16_2__014<---------1-----1----<
81_2__013<--------1----------1<
49_2__012<-----------1-1------<
43_3___011<-----------1---1-1--<
25_3___010<----------1-----1-1-<
80_2__007<------------1----1--<
24_1_007<-----------1--------<
15_2__006<-------------1---1--<
08_3___005<--------------1-1--1<
90_2__005<------------1------1<
85_2__005<------------1------1<
96_2__004<--------------1---1-<
54_1_004<--------------1-----<
44_4____003<---------------1-12-<
46_1_002<----------------1---<
18_1_000<-------------------1<
53_0000<--------------------<
06_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
350_4________<----1--------1---11-<
711_3______<------11-1----------<
659_3______<--1-1--------------1<
423_3______<--1-1---1-----------<
971_2____<-------1------1-----<
926_2____<-------1----------1-<
904_2____<-----------1-----1--<
882_2____<-----1------1-------<
860_2____<-------------11-----<
825_2____<----------------1-1-<
779_2____<------1-----------1-<
736_2____<-----------1----1---<
723_2____<-----1------------1-<
721_2____<---1---1------------<
707_2____<--1------1----------<
645_2____<--------1--1--------<
642_2____<1-----------------1-<
531_2____<-1---------1--------<
502_2____<1-1-----------------<
486_2____<-------1--------1---<
483_2____<-----------1-1------<
466_2____<-1-----1------------<
455_2____<--------------11----<
433_2____<------1------------1<
396_2____<--------------1---1-<
360_2____<-------------1-1----<
348_2____<----------1-------1-<
314_2____<---------1--1-------<
312_2____<-1---1--------------<
283_2____<---------2----------<
275_2____<1------------------1<
255_2____<1-----1-------------<
237_2____<-1----------1-------<
179_2____<-------1--1---------<
152_2____<----------------11--<
144_2____<---------------1-1--<
122_2____<----------2---------<
086_2____<---------1-----1----<
062_2____<----2---------------<
035_2____<-1------1-----------<
034_2____<--1--1--------------<
031_2____<1---------1---------<
029_2____<-1-1----------------<
022_2____<--------------1----1<
012_2____<1--------1----------<
005_2____<---------1-------1--<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 31/1
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
855
7?29
6??88 ??09 ??59
5??21
4???99 ???51 ???31 ???09 ???94 ???17 ???17
3???10 ???88
2???79
1???23
ĐB???29
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
10-29-21-88-23-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
29-09
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 31/01/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 65 - 10

00 01 502 103 04 05 06 07 08 09
10 11 012 13 14 15 16 217 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 031 32 *33 34 35 36 937 38 39
40 41 642 43 44 45 46 747 48 49
50 51 52 53 54 255 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 52752 676 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 46882 89
90 91 92 93 194 95 96 7975972 98 99

...