Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 20/06/2016
GiảiKết quả
800
7941
64006-6475-7869
58327
487471-93457-61709-63807-51986-35298-20881
391291-09777
205721
195905
ĐB826514
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 18/06/2016
GiảiKết quả
875
7303
65556-8345-3030
59411
462602-07512-32909-33555-71535-77088-34496
347216-85018
241294
140206
ĐB503649
KQXS TP HCM 13/06/2016
GiảiKết quả
827
7890
66154-4184-7981
55470
413968-98708-06837-38504-11345-07549-50611
301606-91069
280587
184241
ĐB110863
KQXS TP HCM 11/06/2016
GiảiKết quả
852
7349
66932-6657-6096
57741
457707-64667-57741-28658-86727-86323-46324
338305-02883
278242
142015
ĐB130272
KQXS TP HCM 06/06/2016
GiảiKết quả
898
7511
60242-4855-9962
56855
408403-31648-33327-12549-78402-01540-34263
376802-91374
233751
135621
ĐB561486
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_178___________________037_____047______028___
3_176___________________041_____034____035____
8_167__________________039_____023___035____
1_165_________________026____034____039____
6_163_________________038_____041_____032___
5_163_________________027____047______034___
9_161_________________036_____034____041____
4_161_________________030____036_____037____
7_154________________033____029____039____
2_152________________033____035_____040____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 02-30
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
27_7_______179<1-1111---1--------1-<
42_7_______172<---1111-1---11------<
49_8________157<-1111--1-------1-1-1<
41_8________138<1-12-1---1-----11---<
11_6______137<-11-1---11-------1--<
63_10__________125<--1-11---1-1--1-2-11<
96_7_______122<-1-1-1---11-----11--<
06_6______116<111--------11-1-----<
35_5_____114<-1---1-1--11--------<
55_6______103<-1--2-11---1--------<
57_9_________096<1--1-2---1-2---1---1<
09_7_______095<11----1---1-1---11--<
03_6______092<-1--1--1-----11-1---<
94_6______091<-1---1-3---------1--<
86_4____089<1---1---1----1------<
68_6______087<--1---11----1-1-1---<
98_3___087<1---1---1-----------<
69_5_____086<1-1-----1-1----1----<
18_4____085<-1---1-1-----------1<
23_3___082<---1--1-1-----------<
83_4____081<---1--11---------1--<
07_4____078<1--1-----1-1--------<
02_8________073<-1--2-----1----1-111<
70_6______072<--1----1-1----111---<
30_5_____072<-1----1-1-2---------<
05_7_______070<1--1-------2-1-2----<
71_3___070<1-----11------------<
75_4____068<11-----------1---1--<
12_5_____067<-1-----11-----1----1<
45_2__066<-11-----------------<
54_6______064<--1--1----1----1-1-1<
81_3___063<1-1-------------1---<
58_5_____062<---1--1-----11----1-<
21_3___060<1---1------------1--<
72_3___058<---1--1-------1-----<
32_2__057<---1--1-------------<
74_4____056<----1-1-1-------1---<
90_4____055<--1--2-----------1--<
00_3___051<1-------1-----1-----<
62_4____050<----1---11----1-----<
52_4____048<---1----1-----11----<
77_3___046<1--------1---1------<
91_5_____045<1----------1--11-1--<
67_5_____043<---1-----1--1-----11<
22_5_____041<------1--112--------<
48_3___040<----11----------1---<
56_2__040<-1--------1---------<
38_5_____038<---------1-111----1-<
84_3___037<--1-------1------1--<
88_1_035<-1------------------<
08_3___033<--1---------1------1<
26_4____032<------11--------1--1<
14_3___032<1--------------2----<
44_5_____031<-------2----11--1---<
16_3___031<-1----------------2-<
15_2__031<---1----------1-----<
87_1_031<--1-----------------<
04_1_031<--1-----------------<
37_3___030<--1-------------1-1-<
34_5_____029<--------11---1----11<
24_2__029<---1------------1---<
51_7_______028<----1------1--2-2--1<
19_4____028<-----1------1-1--1--<
60_3___028<------1----1-1------<
28_3___025<---------11-1-------<
25_4____024<------2------1----1-<
97_4____023<---------11--1-----1<
65_2__023<-----1------1-------<
40_1_021<----1---------------<
82_2__020<--------1---1-------<
31_1_020<-----1--------------<
59_3___019<------1--------1--1-<
36_2__019<--------1----1------<
76_1_018<-------1------------<
10_1_018<-------1------------<
85_1_017<--------1-----------<
53_2__016<-----1-------------1<
29_3___015<-----------11---1---<
13_4____014<--------1--------21-<
50_3___013<--------1---------2-<
78_2__012<---------1-------1--<
17_2__011<----------1----1----<
80_1_011<---------1----------<
99_3___010<-----------1---1--1-<
64_2__009<-------------11-----<
39_3___008<-------------11----1<
01_2__008<----------1-------1-<
73_1_008<----------1---------<
47_1_008<----------1---------<
43_1_007<-----------1--------<
89_3___006<--------------12----<
33_3___006<----------1--------2<
61_1_006<------------1-------<
20_1_006<------------1-------<
66_3___004<------------2------1<
79_2__004<-------------2------<
93_1_001<-----------------1--<
95_1_000<------------------1-<
92_0000<--------------------<
46_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
863_3______<--1------1-1--------<
855_3______<----2------1--------<
657_3______<---1-2--------------<
327_3______<1---1----1----------<
257_3______<---------1-1-------1<
242_3______<---11-1-------------<
034_3______<-------------1----11<
959_2____<------1-----------1-<
922_2____<------1--1----------<
913_2____<--------1--------1--<
869_2____<1--------------1----<
868_2____<--------------1-1---<
851_2____<--------------2-----<
837_2____<--1-------------1---<
828_2____<---------11---------<
777_2____<1--------1----------<
763_2____<--------------1-1---<
742_2____<------------11------<
741_2____<---2----------------<
707_2____<---1-------1--------<
649_2____<-1-------------1----<
630_2____<------1---1---------<
629_2____<------------1---1---<
611_2____<--1------1----------<
605_2____<-------------1-1----<
552_2____<--------1------1----<
549_2____<--1-1---------------<
506_2____<-----------1--1-----<
496_2____<-1-------1----------<
470_2____<--1------------1----<
454_2____<----------1----1----<
438_2____<------------11------<
411_2____<-1------1-----------<
409_2____<----------1------1--<
403_2____<----1---------1-----<
374_2____<----1-----------1---<
345_2____<-11-----------------<
338_2____<---------1-1--------<
323_2____<---1--1-------------<
322_2____<-----------2--------<
305_2____<---1-------1--------<
291_2____<1--------------1----<
272_2____<---1--1-------------<
267_2____<---------1--------1-<
263_2____<----11--------------<
241_2____<--1------1----------<
206_2____<-1----------1-------<
097_2____<---------11---------<
069_2____<--1-----1-----------<
002_2____<----------1--------1<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/6
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
871
7?49
6??30 ??18 ??63
5??94
4???75 ???86 ???06 ???57 ???27 ???35 ???63
3???83 ???75
2???49
1???02
ĐB???70
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
49-02-63-57-63-30
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
02-30
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 20/06/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 45 - 02

*00 01 02 03 04 905 006 807 08 709
10 11 12 13 26514 15 16 17 18 19
20 721 22 23 24 25 26 327 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 941 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 457 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 869
70 471 72 73 74 475 76 777 78 79
80 881 82 83 84 85 986 87 88 89
90 291 92 93 94 95 96 97 298 99

...