Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 01/09/2014
GiảiKết quả
829
7491
60157-6263-0731
51201
481230-02775-23235-24944-22366-51780-43918
378960-48280
276844
101705
ĐB395554
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 30/08/2014
GiảiKết quả
869
7762
65017-3312-9488
54576
465076-98323-10804-15971-79346-58586-25503
325562-50865
231849
187864
ĐB026240
KQXS TP HCM 25/08/2014
GiảiKết quả
859
7198
69864-3735-6886
59382
434287-41318-39544-60042-03683-59821-63937
393297-26793
230755
189149
ĐB537879
KQXS TP HCM 23/08/2014
GiảiKết quả
854
7418
69755-4389-2869
53034
485409-50111-57406-15622-58954-42229-80249
353219-60622
200983
117273
ĐB130007
KQXS TP HCM 18/08/2014
GiảiKết quả
808
7050
65080-7107-1274
55206
440115-19292-10623-08221-41501-25120-90449
373821-39299
275428
134344
ĐB479895
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_179___________________026____046______048_____
8_174__________________050______040_____033___
0_173__________________039_____034____043____
9_172__________________037_____032____048_____
1_166__________________034____042_____031___
7_160_________________036_____040_____026___
2_159_________________034____033____030___
3_156_________________031____034____036____
5_153________________028____027____030___
6_148________________025___032____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 59-80
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
49_7_______164<-11111---------1---1<
18_6______159<1-11--1-1-1---------<
29_7_______134<1--1-1-1-1-----1-1--<
80_8________095<2---1--1---1-2--1---<
64_4____093<-11---1--------1----<
19_7_______089<---1-11----1-1--1--1<
89_4____089<---1--1--11---------<
07_3___085<---11--1------------<
54_5_____084<1--2---1--1---------<
09_7_______083<---1-1--1----11--2--<
34_7_______082<---1-11-------1-12--<
69_5_____081<-1-1----1---2-------<
86_4____080<-11------1--1-------<
44_8________079<2-1-1----------2---2<
83_5_____078<--11----1--2--------<
04_4____075<-1---1---2----------<
31_5_____071<1------11----11-----<
65_3___071<-1----1-1-----------<
23_5_____068<-1--1--------11--1--<
93_5_____065<--1----1-2-1--------<
15_5_____062<----1-21---------1--<
01_2__062<1---1---------------<
55_2__061<--11----------------<
06_4____060<---11-----2---------<
05_5_____059<1------1---1--11----<
73_4____059<---1--1-----1---1---<
35_4____059<1-1--------------11-<
59_3___059<--1--1---------1----<
50_5_____058<----11--1--1-------1<
21_3___058<--1-2---------------<
37_2__058<--1---1-------------<
40_6______057<-1------1---1-1-1--1<
62_3___056<-2---1--------------<
84_5_____055<-----1-11---1-----1-<
92_4____055<----11--1---------1-<
75_4____054<1----1----2---------<
79_3___054<--1----1--1---------<
57_6______052<1--------2--1--1-1--<
16_6______052<-----1-1-1--1-1----1<
71_7_______049<-1--------1--1-11-11<
98_5_____049<--1----2---------1-1<
66_5_____049<1---------1-1-1--1--<
42_5_____049<--1-------1-11--1---<
76_5_____047<-2-----1----------11<
88_5_____046<-1-----------1---111<
12_2__046<-1-------1----------<
99_3___044<----1-1----1--------<
74_5_____042<----1---1--1----11--<
97_2__042<--1------1----------<
20_7_______040<----1----1-2---11-1-<
72_5_____040<-----1-1---1-----11-<
60_4____040<1--------1--------11<
46_3___040<-1--------1-------1-<
41_5_____038<-----1----1-11--1---<
30_4____038<1------------1--11--<
08_4____038<----1-1-------1---1-<
17_2__038<-1----------1-------<
87_3___036<--1----------1-1----<
82_4____035<--1-----------11--1-<
03_2__035<-1-------------1----<
91_3___033<1-------------2-----<
63_1_033<1-------------------<
45_3___032<------1-1----------1<
11_3___032<---1---------1----1-<
13_4____031<------2----1-1------<
22_3___028<---2-----------1----<
33_6______027<---------1-11--1-1-1<
48_5_____024<---------11----11-1-<
95_2__024<----1-------1-------<
53_2__024<-----1-----1--------<
90_4____023<---------1-11------1<
14_5_____021<------1-------1-1-11<
28_1_021<----1---------------<
96_2__020<-----1---------1----<
10_2__020<--------1---1-------<
02_2__020<-------1-----1------<
61_1_020<-----1--------------<
94_2__019<-------1------1-----<
47_2__018<------1---------1---<
36_2__018<------1---------1---<
00_1_018<-------1------------<
24_3___017<--------1-----1----1<
51_1_017<--------1-----------<
27_1_017<--------1-----------<
25_1_017<--------1-----------<
77_3___016<---------1-----11---<
70_2__014<--------1---------1-<
68_4____013<----------2-1-----1-<
78_2__012<----------1---1-----<
43_2__012<-----------1-1------<
56_2__010<----------1-----1---<
39_2__007<-------------1--1---<
26_2__007<-----------1------1-<
52_1_006<------------1-------<
67_2__005<--------------1--1--<
81_1_005<-------------1------<
85_1_004<--------------1-----<
32_1_001<-----------------1--<
38_1_000<-------------------1<
58_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
871_3______<-------------1-11---<
864_3______<-11------------1----<
544_3______<--1------------1---1<
380_3______<-------1-----1--1---<
149_3______<--1--1---------1----<
105_3______<-------1---1---1----<
998_2____<-------1---------1--<
954_2____<---1---1------------<
944_2____<1--------------1----<
937_2____<--1---1-------------<
920_2____<---------1-1--------<
898_2____<-------1-----------1<
886_2____<--1------1----------<
869_2____<---1--------1-------<
857_2____<---------1-----1----<
850_2____<-----1-------------1<
821_2____<--1-1---------------<
780_2____<1----------1--------<
755_2____<--11----------------<
753_2____<-----1-----1--------<
734_2____<----------------11--<
733_2____<-----------11-------<
731_2____<1-------1-----------<
709_2____<-----1-----------1--<
690_2____<---------1-1--------<
688_2____<-----------------11-<
682_2____<--------------1---1-<
623_2____<----1--------1------<
622_2____<---2----------------<
562_2____<-1---1--------------<
509_2____<--------1-----1-----<
490_2____<------------1------1<
449_2____<----1--------------1<
418_2____<---1------1---------<
384_2____<--------1---------1-<
366_2____<1---------1---------<
306_2____<----------2---------<
292_2____<----11--------------<
274_2____<----1-----------1---<
266_2____<--------------1--1--<
235_2____<1-----------------1-<
234_2____<--------------1--1--<
140_2____<------------1-1-----<
120_2____<----1-----------1---<
119_2____<------1---------1---<
093_2____<-------1-1----------<
083_2____<--------1--1--------<
080_2____<----1--------1------<
076_2____<-1-----------------1<
050_2____<----1---1-----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 1/9
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
880
7?55
6??69 ??49 ??80
5??09
4???01 ???04 ???04 ???31 ???44 ???55 ???35
3???55 ???64
2???59
1???59
ĐB???23
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
55-55-59-09-80-04
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
59-80
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 01/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 86 - 23

00 201 02 03 04 705 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 918 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 *29
230 731 32 33 34 235 36 37 38 39
40 41 42 43 89442 45 46 47 48 49
50 51 52 53 95554 55 56 157 58 59
960 61 62 263 64 65 366 67 68 69
70 71 72 73 74 775 76 77 78 79
27802 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 491 92 93 94 95 96 97 98 99

...