Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 23/06/2018
GiảiKết quả
855
7416
60074-3304-6542
50406
493633-97080-58279-18517-02153-95958-97146
318487-90390
291011
133186
ĐB503172
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 18/06/2018
GiảiKết quả
822
7037
66937-8673-8229
55806
445451-30421-46035-42070-99425-21384-86408
307337-13844
219903
146276
ĐB091893
KQXS TP HCM 16/06/2018
GiảiKết quả
845
7065
67885-4775-8155
52551
434251-98011-29598-69447-92649-43257-34770
325102-50976
274584
110726
ĐB098140
KQXS TP HCM 11/06/2018
GiảiKết quả
879
7831
65522-2690-8907
59824
444647-02377-70854-31565-94872-97949-20460
341057-75925
219975
159181
ĐB202575
KQXS TP HCM 09/06/2018
GiảiKết quả
871
7564
65517-6941-8963
57739
474299-27626-19279-83502-43731-71542-84970
347059-84779
280602
168243
ĐB056533
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_190____________________042_____048______043____
9_182___________________046______034____032___
4_168__________________032____044_____033___
5_167__________________036_____041_____036____
1_164_________________029____037_____041____
3_162_________________030____035_____037____
0_161_________________033____036_____031___
2_157_________________028____029____047_____
6_146________________029____034____033___
8_143_______________035_____022___027___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 22-57
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
17_9_________159<1---1121--1---1----1<
79_10__________145<1--122-1--------111-<
49_5_____140<--11---111----------<
26_6______139<--1-1--1-111--------<
76_7_______120<-11---11---2--1-----<
72_6______119<1--1-1---1--1----1--<
51_8________112<-12---1-2----1-----1<
70_6______111<-11-1----1--11------<
57_6______109<--11---1--11------1-<
22_4____095<-1-1-1-------1------<
11_4____092<1-1--1---------1----<
33_6______088<1---1--1-----1-1-1--<
75_4____087<--12-1--------------<
42_6______086<1---1-1-------1-1-1-<
03_6______084<-1-----1-111----1---<
31_4____082<---11--1----------1-<
47_4____077<--11----1-------1---<
24_3___076<---1--1--1----------<
65_5_____072<--11-----2------1---<
02_8________070<--1-2------2---111--<
06_3___069<11------------1-----<
37_5_____067<-3----1-----1-------<
84_3___066<-11------------1----<
55_3___065<1-1-----------1-----<
40_5_____064<--1--1-------11-1---<
93_5_____063<-1------2---11------<
53_5_____063<1-------1-11--1-----<
25_3___063<-1-1-------------1--<
98_5_____061<--1-----11---1-1----<
44_5_____059<-1------1---11--1---<
90_3___059<1--1---------------1<
85_2__058<--1---1-------------<
87_4____057<1-------1-1--1------<
60_3___055<---1-1------------1-<
64_5_____052<----11--1--------2--<
30_6______051<-----3-1--1--------1<
07_4____051<---1--1----------1-1<
43_5_____050<----12------1--1----<
45_3___049<--1-----1-----1-----<
15_7_______048<--------111-2---1--1<
54_4____048<---1----1---1----1--<
71_4____046<----1-2--------1----<
29_2__046<-1-------1----------<
81_4____045<---1-----1-1------1-<
99_3___044<----1--1--1---------<
01_5_____037<------2-1-------1--1<
52_5_____036<-----1---1--1--2----<
21_4____036<-1-----------1----11<
74_3___036<1-----------1-----1-<
35_2__036<-1------------1-----<
04_2__036<1-----------1-------<
46_5_____035<1----------1------12<
48_4____035<-------11--1-------1<
08_3___035<-1------------1----1<
77_2__035<---1------1---------<
73_1_035<-1------------------<
32_4____034<---------111-------1<
91_3___034<------1--1-1--------<
16_2__033<1--------------1----<
80_1_033<1-------------------<
58_2__031<1----------------1--<
19_2__031<-----1---1----------<
86_2__030<1-----------------1-<
92_4____027<--------1--1--1-1---<
12_5_____026<---------12--1-1----<
05_4____025<-------1--1----1---1<
68_3___025<------1-----1--1----<
36_2__024<------1---1---------<
59_3___023<----1--------1----1-<
62_5_____022<-------1-----1-1--2-<
63_2__022<----1---------1-----<
50_4____021<-------1------1-1-1-<
95_3___021<------1-------1--1--<
39_1_021<----1---------------<
67_4____020<---------1---1-1-1--<
89_2__020<-------1-----1------<
10_2__020<-------1-----1------<
28_1_020<-----1--------------<
96_4____019<----------1--11-1---<
66_1_019<------1-------------<
41_2__018<----1-------------1-<
56_1_018<-------1------------<
27_3___015<---------------111--<
78_5_____014<---------------2111-<
69_3___014<-----------11----1--<
38_2__013<--------1----------1<
13_2__012<----------1---1-----<
14_3___009<------------2-1-----<
23_2__008<-----------1-----1--<
83_3___007<----------1-------11<
34_3___007<-----------1-----1-1<
88_1_007<-----------1--------<
97_2__006<--------------1-1---<
61_3___005<------------2-----1-<
94_2__004<-------------1-----1<
20_1_002<----------------1---<
09_1_002<----------------1---<
18_1_001<-----------------1--<
82_0000<--------------------<
00_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
731_3______<----1--1----------1-<
626_3______<----1----1-1--------<
517_3______<1---11--------------<
451_3______<-1------1----------1<
279_3______<1---1------------1--<
979_2____<-----1-1------------<
978_2____<----------------1-1-<
976_2____<--1--------1--------<
972_2____<---------1--1-------<
959_2____<-------------1----1-<
954_2____<------------1----1--<
937_2____<-1----1-------------<
912_2____<----------1--1------<
907_2____<---1---------------1<
903_2____<-1-------1----------<
902_2____<----------------11--<
893_2____<-1-----------1------<
853_2____<--------1-----1-----<
817_2____<------11------------<
810_2____<-------1-----1------<
775_2____<--1--1--------------<
770_2____<--1----------1------<
748_2____<-----------1-------1<
743_2____<-----1------1-------<
681_2____<---------1--------1-<
679_2____<-----1------------1-<
598_2____<--1----------1------<
574_2____<------------1-----1-<
543_2____<-----1---------1----<
542_2____<1---1---------------<
533_2____<----1--1------------<
493_2____<--------1---1-------<
468_2____<------------1--1----<
464_2____<-----1-----------1--<
452_2____<-----1---------1----<
446_2____<------------------11<
421_2____<-1-----------------1<
408_2____<-1------------1-----<
396_2____<----------1-----1---<
340_2____<-----1--------1-----<
303_2____<-------1--1---------<
251_2____<--1----------1------<
233_2____<-------------1-1----<
176_2____<-------1------1-----<
172_2____<1----------------1--<
140_2____<--1-------------1---<
115_2____<----------1-1-------<
091_2____<------1--1----------<
015_2____<--------1-------1---<
011_2____<1-1-----------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/6
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
893
7?47
6??72 ??55 ??75
5??31
4???37 ???26 ???53 ???76 ???57 ???76 ???24
3???22 ???11
2???17
1???25
ĐB???79
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
57-31-53-76-22-17
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
22-57
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 23/06/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 51 - 33

00 01 02 03 304 05 406 07 08 09
10 011 12 13 14 15 416 517 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 633 34 35 36 37 38 39
40 41 542 43 44 45 146 47 48 49
50 51 52 153 54 *55 56 57 958 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 03172 73 074 75 76 77 78 279
080 81 82 83 84 85 186 487 88 89
390 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...