Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 18/05/2015
GiảiKết quả
829
7473
67380-9281-9709
55812
445634-99972-78840-62775-81022-98367-21442
327332-21855
257418
129186
ĐB022066
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 16/05/2015
GiảiKết quả
897
7718
64569-0550-8106
55367
402276-25305-25322-95411-25155-55007-20708
353640-13010
276856
197442
ĐB595939
KQXS TP HCM 11/05/2015
GiảiKết quả
804
7042
63392-2857-1237
56186
437920-56867-28777-29963-41105-81258-97939
332000-82579
236181
180804
ĐB708463
KQXS TP HCM 09/05/2015
GiảiKết quả
832
7344
65384-4137-4939
54650
462166-45111-35387-44364-04752-30710-84727
320144-04816
219424
186203
ĐB263982
KQXS TP HCM 04/05/2015
GiảiKết quả
818
7147
67430-9067-4308
52049
478388-87044-82471-33388-14482-62513-89174
315045-33917
200672
195674
ĐB992085
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_179___________________042_____040_____030___
1_177___________________046______034____035____
2_176___________________024___037_____048_____
5_174__________________024___039_____045____
0_172__________________040_____038_____042____
7_159_________________031____030____036____
8_158_________________036_____038_____034___
9_154________________034____034____029___
6_148________________030____036_____033___
3_143_______________033____034____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 56-69
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
67_5_____142<111-1-----1---------<
39_4____133<-111-1--------------<
55_7_______120<11---1--1----11----1<
42_4____113<111-------1---------<
82_7_______111<---111--1--------2-1<
32_8________110<1--1--1--1-2-1-----1<
18_5_____107<11--1----1------1---<
40_7_______105<11----1-1-1----1---1<
50_6______104<-1-1----111-------1-<
22_8________103<11---1---1--------22<
00_4____097<--1---11--1---------<
05_5_____089<-11----1--1----1----<
66_4____087<1--1---1---------1--<
37_4____087<--11--1---------1---<
79_4____082<--1--1--2-----------<
56_7_______073<-1---1-----11--1-1-1<
69_3___072<-1----11------------<
07_3___070<-1-----11-----------<
97_4____069<-1----11----------1-<
10_3___069<-1-1-------1--------<
81_5_____068<1-1---------1-1---1-<
72_5_____068<1---1-------11---1--<
08_5_____068<-1--1-----1-----1-1-<
86_3___067<1-1---------1-------<
11_3___065<-1-1-----------1----<
44_5_____064<---21--1----------1-<
80_5_____062<1---------1-111-----<
17_3___058<----1-11------------<
30_3___057<----1-1-1-----------<
20_3___056<--1---1----------1--<
15_8________054<------1-14-1---1----<
59_4____054<------21-1----------<
64_3___053<---1---1----------1-<
63_5_____052<--2---1----1---1----<
09_5_____052<1------1------1-11--<
12_4____052<1-----1------1---1--<
28_6______051<-----1--21-----1--1-<
45_5_____050<----11-----11---1---<
16_3___048<---1----1-----1-----<
88_5_____047<----2--1-----1-1----<
74_4____045<----2-1---------1---<
57_4____045<--1--------11-1-----<
91_3___043<------12------------<
27_6______042<---1-------1--121---<
51_3___042<-----11-----1-------<
71_5_____039<----1--------111--1-<
76_2__039<-1---------1--------<
13_2__039<----1--1------------<
46_5_____037<-------1-12---1-----<
92_3___037<--1-------1------1--<
06_3___037<-1----------1------1<
24_4____036<---1---------1-1-1--<
77_2__035<--1--------1--------<
90_5_____034<-------1-1-1----1--1<
73_2__034<1-------------1-----<
34_2__034<1-------------1-----<
75_3___033<1-------------2-----<
83_4____031<------1----1-1-1----<
58_2__031<--1------------1----<
38_2__031<-----1---1----------<
29_2__031<1----------------1--<
87_3___030<---1------------11--<
03_3___030<---1-----------1--1-<
84_1_030<---1----------------<
04_4____028<--2----------1----1-<
52_3___028<---1------------2---<
60_4____026<-------1-1-------1-1<
35_3___026<-----1-------11-----<
85_3___025<----1-----1--------1<
02_3___025<-----2----------1---<
49_2__025<----1------1--------<
26_2__025<-----1----1---------<
98_3___024<-----1-------1--1---<
95_4____023<---------1--1-1-1---<
41_3___023<-----1-------1---1--<
53_2__022<-----1-------1------<
47_2__022<----1---------1-----<
21_3___021<---------1--1-1-----<
23_2__020<--------1---1-------<
43_2__018<--------1-----1-----<
33_4____017<----------1-1--1--1-<
62_3___016<-----1------------2-<
14_2__016<--------1-------1---<
93_2__014<--------1---------1-<
96_4____013<----------2-1-----1-<
94_4____013<--------1--------1-2<
31_4____013<-----------11----2--<
99_2__013<--------1----------1<
89_2__013<---------1------1---<
65_6______012<-----------2-1-1---2<
48_5_____011<------------31--1---<
78_1_011<---------1----------<
70_2__010<-----------1---1----<
61_3___009<----------2-----1---<
01_3___003<-------------2-----1<
54_1_001<-----------------1--<
25_1_000<-------------------1<
19_1_000<------------------1-<
68_0000<--------------------<
36_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
939_4________<-111-1--------------<
727_4________<---1-------1--11----<
632_4________<------1----2-1------<
709_3______<1-------------1-1---<
388_3______<----2----------1----<
180_3______<----------1--11-----<
146_3______<-------1-1----1-----<
115_3______<---------2-1--------<
045_3______<----1-------1---1---<
031_3______<-----------11----1--<
941_2____<-----1-----------1--<
928_2____<--------1---------1-<
917_2____<----1-1-------------<
883_2____<------1------1------<
865_2____<---------------1---1<
855_2____<1----1--------------<
850_2____<--------11----------<
816_2____<---1----1-----------<
796_2____<------------1-----1-<
790_2____<-------1--------1---<
640_2____<-1----1-------------<
569_2____<-1----1-------------<
552_2____<----------------2---<
442_2____<11------------------<
433_2____<------------1--1----<
415_2____<---------2----------<
414_2____<--------1-------1---<
392_2____<--1-------1---------<
382_2____<--------1--------1--<
367_2____<11------------------<
281_2____<1-----------1-------<
186_2____<1-1-----------------<
174_2____<----1-----------1---<
137_2____<---1--1-------------<
121_2____<---------1--1-------<
088_2____<-------1-----1------<
067_2____<----1-----1---------<
022_2____<1------------------1<
007_2____<-1------1-----------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 18/5
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
832
7?44
6??44 ??66 ??66
5??18
4???08 ???42 ???69 ???40 ???10 ???56 ???82
3???32 ???07
2???81
1???10
ĐB???81
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
56-82-08-81-32-69
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
56-69
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 18/05/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 69 - 40

00 01 02 03 04 05 06 07 08 709
10 11 812 13 14 15 16 17 418 19
20 21 022 23 24 25 26 27 28 *29
30 31 332 33 634 35 36 37 38 39
840 41 442 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 855 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 22066 367 68 69
70 71 972 473 74 775 76 77 78 79
380 281 82 83 84 85 186 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...