Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 05/12/2016
GiảiKết quả
812
7917
67154-4208-6576
58448
489554-73688-60672-11219-45112-33275-43931
389225-70608
207758
171700
ĐB177075
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 03/12/2016
GiảiKết quả
850
7574
64789-5968-3205
58011
490174-46496-45688-47104-34745-27992-70474
375374-60322
299884
119368
ĐB881250
KQXS TP HCM 28/11/2016
GiảiKết quả
802
7583
60361-8324-7403
52566
475214-77578-76297-17886-86515-98132-00244
339826-83942
251152
133993
ĐB893061
KQXS TP HCM 26/11/2016
GiảiKết quả
869
7343
62485-2623-4572
54723
479272-69861-97239-57640-33179-11997-84756
368139-03046
233892
112620
ĐB554564
KQXS TP HCM 21/11/2016
GiảiKết quả
836
7328
65025-1150-6058
53120
467502-79125-94024-65429-95282-99162-49305
323860-86223
287262
113987
ĐB721216
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_189____________________049______045_____051_____
3_180___________________030____033____038____
6_175___________________037_____042_____032___
9_169__________________034____031____037____
8_160_________________031____035_____039____
7_160_________________024___039_____034___
5_159_________________037_____041_____034___
0_156_________________038_____033____029___
4_152________________027____030____035____
1_140_______________033____031____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 66-97
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
22_8________188<-1---111111-------1-<
69_7_______148<---1--111--11--1----<
79_6______128<---1-1-11---1--1----<
86_5_____120<--1--111--------1---<
52_5_____101<--1---1-1---1---1---<
05_6______097<-1--1---21------1---<
20_5_____093<---111--------1----1<
02_5_____089<--1-11----1--------1<
88_3___087<11----1-------------<
61_6______075<--21---1--1---1-----<
74_8________074<-4---1------1---11--<
54_6______074<2----11---1-----1---<
50_5_____073<-2--1-1-----------1-<
17_5_____073<1----2---1--1-------<
92_4____069<-1-1-------1---1----<
00_5_____068<1------11---1-----1-<
58_4____068<1---1------1-1------<
32_6______067<--1--1-----1-1--1-1-<
23_6______067<---21---1---1----1--<
68_8________066<-2-----2---1-11-1---<
72_6______065<1--2------2-1-------<
25_4____064<1---2------1--------<
97_3___063<--11---------1------<
26_4____061<--1---1-----1--1----<
24_3___061<--1-1---------1-----<
66_3___059<--1-----11----------<
44_3___057<--1--2--------------<
64_2__057<---1--1-------------<
85_6______056<---1---1---3-----1--<
31_4____055<1----1-------1-1----<
96_6______053<-1-----1------11--11<
84_4____053<-1----1--------11---<
12_7_______052<2------1--2----11---<
04_2__052<-1------1-----------<
48_4____051<1------1----1-----1-<
94_4____049<-----1--12----------<
78_6______046<--1------11------1-2<
57_5_____045<------11-1-----1--1-<
28_4____045<----1-1----1--1-----<
29_3___044<----11------1-------<
82_5_____043<----1---1--1-1-----1<
60_5_____040<----1---1----1--11--<
08_5_____040<2--------1---1-----1<
99_4____040<-------11--1--1-----<
21_5_____039<-----1--1----1-1--1-<
40_3___039<---1-----1-------1--<
03_3___037<--1---------1--1----<
89_2__037<-1-----------1------<
43_6______035<---1---------21--1-1<
67_4____035<-------1-1--1--1----<
83_3___034<--1-----------1-1---<
46_3___034<---1-------1------1-<
45_3___034<-1-------------2----<
76_2__034<1-------------1-----<
93_4____033<--1-----------2-1---<
15_4____033<--1------------11-1-<
42_2__033<--1----------1------<
01_4____032<------2---1--1------<
75_3___032<2-------------1-----<
39_3___032<---2-------1--------<
16_2__032<----1----1----------<
11_3___031<-1----------------11<
19_4____030<1----------------12-<
56_3___029<---1-----------1---1<
33_5_____027<--------1-21-------1<
14_2__027<--1----------------1<
59_5_____026<-------1----21---1--<
51_3___026<--------11-------1--<
62_3___024<----2-------------1-<
36_4____023<----1--------1---1-1<
27_3___023<-----1------1-----1-<
80_3___021<--------1-2---------<
13_3___021<------2------------1<
37_5_____020<------1-------1-2--1<
63_3___019<-----1----------1-1-<
91_2__018<---------1-1--------<
87_2__018<----1-------------1-<
90_1_018<-------1------------<
09_1_018<-------1------------<
53_2__017<------1----------1--<
55_3___016<---------1----1--1--<
98_3___015<---------2-----1----<
07_2__015<----------11--------<
71_2__013<----------1--1------<
49_2__013<----------1--1------<
70_2__012<----------1---1-----<
77_1_011<---------1----------<
35_4____010<------------1-1--1-1<
47_4____007<-----------1-----21-<
73_3___006<------------1----1-1<
65_1_004<--------------1-----<
38_1_003<---------------1----<
81_2__001<----------------2---<
34_1_001<-----------------1--<
18_1_000<-------------------1<
95_0000<--------------------<
41_0000<--------------------<
30_0000<--------------------<
10_0000<--------------------<
06_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
826_3______<--1---------1--1----<
274_3______<-----1----------11--<
986_2____<------1---------1---<
968_2____<-1---------1--------<
960_2____<-------------1--1---<
931_2____<1------------1------<
908_2____<---------1---------1<
892_2____<---1-------1--------<
868_2____<-------1--------1---<
861_2____<---1------1---------<
852_2____<--------1-------1---<
823_2____<--------1--------1--<
821_2____<-----1--1-----------<
772_2____<----------2---------<
688_2____<11------------------<
679_2____<-----1---------1----<
640_2____<---1-----1----------<
608_2____<1------------1------<
569_2____<------1----1--------<
568_2____<-------1-----1------<
532_2____<-----1-----1--------<
515_2____<--1-------------1---<
496_2____<-1------------1-----<
474_2____<-1----------1-------<
421_2____<-------------1----1-<
383_2____<--------------1-1---<
361_2____<--1-----------1-----<
357_2____<------1--------1----<
343_2____<---1-------------1--<
324_2____<--1-----------1-----<
322_2____<-1----1-------------<
305_2____<----1-----------1---<
297_2____<--1----------1------<
293_2____<--------------2-----<
279_2____<--------1---1-------<
275_2____<1-------------1-----<
258_2____<-----------1-1------<
252_2____<------1-----1-------<
247_2____<-----------------11-<
244_2____<--1--1--------------<
243_2____<--------------1----1<
225_2____<1----------1--------<
219_2____<1-----------------1-<
205_2____<-1------1-----------<
169_2____<-------1-------1----<
112_2____<1--------------1----<
104_2____<-1------1-----------<
045_2____<---------------2----<
033_2____<--------1-1---------<
017_2____<-----1---1----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 5/12
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
825
7?52
6??66 ??00 ??86
5??97
4???66 ???69 ???17 ???88 ???02 ???88 ???20
3???92 ???23
2???92
1???64
ĐB???68
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
88-64-25-23-66-97
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
66-97
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 05/12/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 61 - 78

700 01 02 03 04 05 06 07 62082 09
10 11 1*122 13 14 15 16 917 18 219
20 21 22 23 24 225 26 27 28 29
30 931 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 448 49
50 51 52 53 51542 55 56 57 758 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 672 73 74 2770752 576 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 688 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...