Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 26/06/2017
GiảiKết quả
833
7408
65291-0841-6600
52273
428207-05345-02782-45130-04180-01832-70290
319254-22492
248628
104624
ĐB370676
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 24/06/2017
GiảiKết quả
818
7290
66816-3122-2878
53049
428319-64371-20471-06028-08649-27327-21871
359044-94601
275269
187044
ĐB860045
KQXS TP HCM 19/06/2017
GiảiKết quả
887
7929
63647-1656-7045
52132
455801-48520-89233-30961-70525-69738-42989
360687-98694
278764
178377
ĐB283385
KQXS TP HCM 17/06/2017
GiảiKết quả
842
7207
64568-9510-3208
58842
411277-83069-64831-64490-79542-47869-66287
333539-60055
200588
106494
ĐB398156
KQXS TP HCM 12/06/2017
GiảiKết quả
819
7756
61744-2716-6112
55174
497220-98478-71282-12891-64572-72589-07524
362862-91581
215966
174694
ĐB309272
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_180___________________034____045_____034___
8_175___________________035_____040_____036____
4_174__________________035_____032____042____
2_172__________________039_____039_____031___
0_168__________________032____039_____032___
6_163_________________041_____028____031___
1_160_________________041_____033____042____
5_152________________033____027____036____
3_149________________028____038_____039____
9_147________________022___039_____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 38-19
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
90_9_________182<11-1-1-1-12--1------<
08_5_____115<1--1-1-1---------1--<
45_4____113<111-------1---------<
19_5_____112<-1--11---1----1-----<
77_8________109<--11-1--2--1------11<
20_7_______105<--1-11---1---2-1----<
01_9_________101<-11---2---12-1-1----<
33_7_______100<1-1---1---1----1--11<
56_5_____099<--111------2--------<
88_6______098<---1--11----111-----<
38_4____097<--1---11--1---------<
94_6______096<--111---------1-1-1-<
32_7_______095<1-1----11-----1--11-<
07_4____092<1--1--1------1------<
89_4____089<--1-11--------1-----<
16_4____089<-1--1--1--------1---<
69_5_____082<-1-2---1------1-----<
18_3___082<-1---1---1----------<
44_5_____076<-2--1--1------1-----<
85_4____074<--1---21------------<
29_4____067<--1--1----1-1-------<
24_4____066<1---1-------1-1-----<
83_6______064<------112---1-1-----<
78_4____064<-1--1-------1-----1-<
28_4____064<11--------------1-1-<
80_3___063<1-----1--1----------<
75_6______062<-------11-111--1----<
91_4____062<1---1------1-------1<
87_4____062<--21-----1----------<
54_3___062<1------1-1----------<
82_2__062<1---1---------------<
53_7_______060<------3-11-1------1-<
00_7_______060<1-------11---1--1--2<
74_6______056<----1-1-1----1--11--<
61_5_____055<--1--1---------1--11<
39_4____054<---1--1-------2-----<
22_3___051<-1-------11---------<
76_6______050<1---------1-1-11---1<
31_3___049<---1----1----1------<
25_3___049<--1-----1-----1-----<
72_7_______048<----2--1-------1-111<
71_3___045<-3------------------<
48_3___040<-----1-1-----1------<
62_4____039<----11---------1-1--<
41_3___039<1---------1------1--<
34_3___039<-----1--1----1------<
49_4____038<-2---------1-----1--<
97_3___038<-----11---------1---<
11_4____037<--------11-1-1------<
92_2__037<1----------1--------<
81_5_____036<----1-------1---111-<
68_3___036<---1-------1----1---<
47_2__036<--1-------1---------<
14_6______035<-------1----1---1111<
42_3___034<---3----------------<
96_4____033<-----1---1----1--1--<
84_4____033<------1---1--11-----<
35_4____033<----------111--1----<
27_4____033<-1-------------1---2<
30_2__033<1--------------1----<
73_2__032<1---------------1---<
15_4____031<-----1-----1--11----<
03_3___030<------1--1-----1----<
10_1_030<---1----------------<
64_3___029<--1--------------11-<
05_3___027<--------11------1---<
55_2__026<---1---------------1<
13_3___025<--------1---11------<
65_4____024<-----1------2---1---<
99_4____023<-------1--1------1-1<
66_1_021<----1---------------<
12_1_021<----1---------------<
23_5_____020<-------1-----1--2--1<
51_2__020<-----1---------1----<
98_3___019<---------11-------1-<
93_2__019<---------11---------<
17_2__019<-----1----------1---<
60_1_018<-------1------------<
06_3___017<--------1-------11--<
50_1_017<--------1-----------<
67_2__015<--------1--------1--<
59_2__013<-----------11-------<
37_2__013<---------1------1---<
09_2__011<-----------1--1-----<
21_4____010<------------1--1-11-<
95_2__010<---------1---------1<
86_2__010<-----------1---1----<
57_3___009<-------------1-1-1--<
40_1_008<----------1---------<
43_4____007<-------------1--11-1<
04_2__007<------------1----1--<
58_1_007<-----------1--------<
36_2__006<------------1-----1-<
26_1_006<------------1-------<
79_3___004<-------------1----11<
46_3___003<--------------1---11<
02_1_003<---------------1----<
52_1_000<------------------1-<
70_0000<--------------------<
63_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
677_3______<-----1--1---------1-<
561_3______<-----1---------1--1-<
490_3______<---1-----11---------<
272_3______<----1--1----------1-<
121_3______<---------------1-11-<
894_2____<--------------1---1-<
875_2____<------------1--1----<
833_2____<------1---1---------<
823_2____<-------------1--1---<
776_2____<----------1---1-----<
762_2____<---------------1-1--<
711_2____<-----------1-1------<
701_2____<------1----1--------<
700_2____<--------1-------1---<
694_2____<--1-1---------------<
683_2____<-------11-----------<
674_2____<--------1----1------<
635_2____<-----------1---1----<
608_2____<-----1-1------------<
601_2____<-1-------------1----<
589_2____<----11--------------<
523_2____<----------------1--1<
520_2____<--1--1--------------<
429_2____<-----1------1-------<
415_2____<--------------11----<
390_2____<-------1--1---------<
383_2____<------1-----1-------<
377_2____<--1-----1-----------<
327_2____<-1-----------------1<
290_2____<11------------------<
253_2____<------2-------------<
248_2____<-------1-----1------<
246_2____<--------------1---1-<
232_2____<-------11-----------<
220_2____<----1--------1------<
208_2____<---1-------------1--<
207_2____<1--1----------------<
180_2____<1--------1----------<
176_2____<------------1------1<
114_2____<-------1--------1---<
101_2____<----------1--1------<
088_2____<-------1-----1------<
074_2____<----------------11--<
072_2____<---------------1-1--<
045_2____<-11-----------------<
044_2____<-2------------------<
032_2____<--------------1---1-<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/6
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
845
7?85
6??29 ??19 ??89
5??77
4???32 ???38 ???80 ???38 ???19 ???33 ???75
3???16 ???45
2???44
1???83
ĐB???80
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
77-38-19-75-85-80
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
38-19
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 26/06/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 33 - 38

600 01 02 03 04 05 06 207 408 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 624 25 26 27 628 29
130 31 832 *33 34 35 36 37 38 39
40 841 42 43 44 345 46 47 48 49
50 51 52 53 254 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 273 74 75 70676 77 78 79
180 81 782 83 84 85 86 87 88 89
290 291 492 93 94 95 96 97 98 99

...