Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 16/10/2017
GiảiKết quả
897
7200
68618-1046-1412
58545
431103-29741-79753-85065-09792-85111-49355
325837-57530
241732
192986
ĐB100897
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 14/10/2017
GiảiKết quả
820
7414
64457-7015-0892
55912
449464-44159-15435-83114-77303-42587-41194
316317-88272
246525
183748
ĐB707718
KQXS TP HCM 09/10/2017
GiảiKết quả
811
7154
67482-7315-9760
52774
408893-15485-08588-57813-04101-98669-21703
316725-26681
234995
170922
ĐB167364
KQXS TP HCM 07/10/2017
GiảiKết quả
815
7278
65168-4165-3437
55747
416385-37942-31966-40028-60697-52695-16446
373693-84063
210802
177719
ĐB454445
KQXS TP HCM 02/10/2017
GiảiKết quả
856
7390
61559-0158-0642
59569
446304-57985-49998-15237-00226-53512-01040
383360-75630
295496
190296
ĐB530320
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_185___________________032____039_____051_____
6_171__________________047______036_____031___
4_169__________________032____039_____036____
9_168__________________037_____043_____027___
7_168__________________029____029____043____
1_163_________________039_____030____030___
0_160_________________023___036_____042____
3_157_________________037_____035_____034___
8_153________________034____036_____029___
2_146________________030____037_____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 94-30
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
85_6______157<--111--1-11---------<
37_10__________131<1--11--1-2-1--12----<
03_6______131<111---1---------1-1-<
35_5_____126<-1---11-1---1-------<
15_6______124<-111----1---1---1---<
12_5_____123<11--1--1-------1----<
60_6______109<--1-1--11-----1---1-<
28_6______106<---1-1---1-1---1-1--<
64_8________094<-11---3---2--------1<
20_6______092<-1--11----1------11-<
65_6______089<1--1-2--------1-1---<
11_6______089<1-1---1------1-1---1<
25_7_______087<-11-----1---12-1----<
93_5_____087<--11--1-----1------1<
59_4____087<-1--1---1--------1--<
95_5_____086<--11--1-------1---1-<
46_5_____084<1--1-------111------<
30_6______077<1---1----1--1-1---1-<
92_3___072<11---------1--------<
94_4____070<-1---1-----11-------<
98_4____069<----1-11-1----------<
02_6______066<---1----22----1-----<
47_5_____066<---1---1--1------1-1<
18_3___065<11----------------1-<
17_3___065<-1---1-------1------<
45_6______064<1--1---------1--12--<
58_4____063<----1---111---------<
42_4____063<---11-------1-1-----<
97_5_____062<2--1------1--------1<
63_3___060<---1-1-------1------<
69_2__060<--1-1---------------<
56_6______058<----1-1-1---11-----1<
74_4____058<--1--2--------1-----<
05_5_____057<--------1111-1------<
81_5_____056<--1-----1-1-1-----1-<
41_3___056<1----1------1-------<
90_8________054<----1------11112--1-<
57_7_______054<-1----1---1------2-2<
48_3___054<-1------1----1------<
32_4____052<1------1--2---------<
53_3___050<1------1--------1---<
82_5_____047<--1-------1-1--11---<
62_4____045<-----2-1------1-----<
72_3___043<-1-------1--------1-<
68_3___041<---1------1-1-------<
04_2__041<----11--------------<
54_7_______040<--1---------11-1--12<
00_3___037<1----------1------1-<
33_2__037<------11------------<
86_4____036<1-------------1-1-1-<
70_3___036<-------11-----1-----<
16_2__036<------1-1-----------<
14_2__036<-2------------------<
09_5_____035<-----1--------111-1-<
99_3___035<-------11------1----<
55_3___035<1------------1----1-<
87_5_____034<-1-------------2-1-1<
22_3___034<--1--------1-------1<
29_4____033<-------1-1-1------1-<
51_4____032<------1--1----1--1--<
88_1_031<--1-----------------<
13_1_031<--1-----------------<
01_1_031<--1-----------------<
40_4____030<----1-------11---1--<
78_1_030<---1----------------<
66_1_030<---1----------------<
19_1_030<---1----------------<
06_3___029<------1--1------1---<
77_4____028<--------2--1--1-----<
96_4____027<----2------2--------<
61_2__025<------2-------------<
76_2__024<-----1-----1--------<
43_4____022<--------1-1------1-1<
80_4____021<-------1-----1--2---<
75_2__021<------1------1------<
73_7_______020<----------11--1-31--<
36_2__019<-----1----------1---<
26_2__019<----1------------1--<
27_1_018<-------1------------<
84_2__017<-------1--------1---<
89_3___016<-----1------------2-<
39_2__016<-------1---------1--<
08_3___015<-------1---------2--<
21_3___014<---------1----2-----<
07_2__013<---------1------1---<
44_3___012<----------1--1-----1<
24_3___011<---------2---------1<
31_2__009<------------1--1----<
38_1_008<----------1---------<
71_2__006<-----------2--------<
49_2__006<-----------1-------1<
10_1_006<------------1-------<
79_1_005<-------------1------<
23_2__003<---------------1--1-<
67_1_003<---------------1----<
91_2__002<---------------1---1<
83_1_002<----------------1---<
34_1_001<-----------------1--<
50_1_000<-------------------1<
52_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
962_3______<-----2-1------------<
811_3______<-------------1-1---1<
628_3______<-----------1---1-1--<
390_3______<----1--------1----1-<
273_3______<--------------1-11--<
154_3______<--1---------------11<
987_2____<---------------2----<
981_2____<--------1-1---------<
897_2____<1------------------1<
893_2____<--1---1-------------<
854_2____<-------------1-----1<
837_2____<1--------------1----<
825_2____<------------11------<
820_2____<-----------------11-<
802_2____<---1-----1----------<
748_2____<-1------1-----------<
732_2____<1------1------------<
725_2____<--1------------1----<
724_2____<---------2----------<
695_2____<---1--1-------------<
655_2____<-------------1----1-<
646_2____<------------11------<
642_2____<----1---------1-----<
577_2____<--------2-----------<
559_2____<----1------------1--<
545_2____<1----------------1--<
525_2____<-1-----------1------<
509_2____<--------------1-1---<
465_2____<-----2--------------<
447_2____<----------1--------1<
435_2____<-1---1--------------<
432_2____<----------2---------<
357_2____<-----------------2--<
321_2____<---------1----1-----<
320_2____<----1-----1---------<
317_2____<-1-----------1------<
305_2____<---------11---------<
274_2____<-----1--------1-----<
257_2____<----------1--------1<
256_2____<------1------1------<
237_2____<----1--1------------<
164_2____<----------2---------<
103_2____<1-----1-------------<
037_2____<---------1-1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 16/10
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
812
7?58
6??46 ??15 ??18
5??58
4???03 ???59 ???28 ???28 ???64 ???12 ???93
3???30 ???93
2???58
1???92
ĐB???94
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
30-28-18-58-94-59
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
94-30
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 16/10/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 12 - 60

200 01 02 103 04 05 06 07 08 09
10 111 412 13 14 15 16 17 618 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
530 31 732 33 34 35 36 837 38 39
40 741 42 43 44 545 046 47 48 49
50 51 52 753 54 355 56 57 58 59
60 61 62 63 64 065 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 986 87 88 89
90 91 792 93 94 95 96 *008972 98 99

...