Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS TP HCM.
KQXS TP HCM 20/09/2014
GiảiKết quả
855
7626
62280-2335-6761
51617
421204-26412-13175-41512-32842-84217-36056
384458-02998
299022
186802
ĐB903424
Kết quả mới của XSKT TP HCM được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS TP HCM 15/09/2014
GiảiKết quả
873
7474
67010-6997-6013
59307
455733-65014-03368-31671-75720-57992-84435
313859-88433
224061
187897
ĐB380715
KQXS TP HCM 13/09/2014
GiảiKết quả
829
7277
63985-9630-4606
59581
484498-80315-27891-16165-05911-72344-85052
336053-53977
240632
104202
ĐB409225
KQXS TP HCM 08/09/2014
GiảiKết quả
802
7187
62760-0238-0168
56741
438396-87566-06601-43056-33219-40768-28791
300996-15482
223418
127190
ĐB481994
KQXS TP HCM 06/09/2014
GiảiKết quả
853
7708
61839-1138-0159
58097
464395-96082-11249-12960-12613-03880-53208
377912-27641
230369
169438
ĐB887125
Note: Kết quả xổ số TP HCM (kqxs TP HCM) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) TP HCM (TH) được cập nhật đầy đủ để dò số TP HCM thay thế vé dò TP HCM. Thống kê xổ số (tk xs) TP HCM được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tphcm). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs TP HCM, kqxs TH, kqxsTH, xskt TP HCM, xskt TH, xs TP HCM, tkxs TP HCM, thống kê xs TP HCM, thống kê sx TP HCM, thống kê xskt TP HCM, xs kiến thiết TP HCM, kq xs TP HCM, kết quả xs TP HCM, kq xổ số TP HCM, xổsố TP HCM, sổxố TP HCM, dự đoán xs TP HCM, dò kqxs TP HCM, ketquaxoso TP HCM, ketquaxosotphcm, xosokienthiettphcm, kqxskt TP HCM, kqxskt tphcm, dự đoán xổ số TP HCM, dự đoán xổ số tphcm, dudoanxoso tphcm, xosokienthiet tphcm, đài TP HCM, dò số TP HCM, dò số TH. chu kỳ xổ số TP HCM, kqxsTP HCM, kqxstphcm, xsktTP HCM, xskttphcm, xsktTH, kqxskt, xổ số TP HCM trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp TP HCM
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT TP HCM.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_182___________________041_____038_____038____
8_172__________________041_____039_____034___
9_171__________________038_____040_____045____
1_170__________________031____048______035____
2_167__________________038_____031____035____
3_163_________________033____030____037____
4_158_________________029____035_____039____
5_155_________________025___031____036____
7_152________________039_____032____028___
6_150________________025___036_____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 44-53
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
18_7_______139<---1-1-11--1-1-1----<
35_4____122<11---1-1------------<
80_9_________118<1---12---1--1---1-2-<
29_6______117<--1--1--1-1-1-1-----<
49_6______106<----1-11111---------<
59_4____103<-1--1--1--1---------<
60_4____097<---111--------1-----<
02_5_____094<1-11--------1-----1-<
12_5_____088<2---1-1-------1-----<
44_5_____086<--1--2-1-1----------<
15_6______083<-11------1-21-------<
98_5_____081<1-1----1----2-------<
91_5_____081<--11-1-------------2<
82_4____081<---11--1-----------1<
01_3___077<---1-1---1----------<
97_5_____076<-2--1--1------1-----<
61_3___073<11--------1---------<
55_3___068<1------11-----------<
13_6______066<-1--1------2----1-1-<
07_4____066<-1------11--1-------<
41_6______065<---11-----1----1-11-<
65_4____064<--1---1----1-1------<
53_4____064<--1-1-----1-----1---<
56_3___063<1--1-----------1----<
25_3___062<--1-1--------1------<
19_6______058<---1----1-11----1-1-<
68_6______057<-1-2-----------2-1--<
75_5_____057<1----1----1----2----<
04_5_____057<1-----1---1---2-----<
38_3___057<---12---------------<
92_4____056<-1-------11--1------<
30_3___056<--1--1------------1-<
22_3___056<1-------2-----------<
66_5_____055<---1-1---------1-1-1<
06_5_____055<--1-----11-----2----<
73_4____054<-1------1--1-----1--<
69_6______053<----1-1-1----1---2--<
87_3___053<---1---1----------1-<
71_4____051<-1----1--------1--1-<
74_4____050<-1-------1---1--1---<
42_5_____049<1------1-------1-11-<
20_5_____048<-1-------1----1-2---<
17_4____048<2-----1----------1--<
54_5_____046<-----1--2---1--1----<
11_3___045<--1-----1---------1-<
64_3___041<------11---1--------<
08_5_____038<----2----1-1-------1<
14_3___038<-1---------1-------1<
10_3___038<-1-----------1---1--<
33_5_____037<-2------------1-11--<
86_4____036<------11------1--1--<
83_5_____035<-------11----1--2---<
90_4____034<---1----------1-11--<
24_3___034<1------------1-----1<
96_3___033<---2------1---------<
58_1_033<1-------------------<
94_3___032<---1--------1------1<
26_2__032<1---------------1---<
32_1_031<--1-----------------<
95_3___030<----1----1-------1--<
77_3___030<--2-----------1-----<
62_3___030<------2---1---------<
21_3___030<-------1-2----------<
52_2__029<--1--------------1--<
89_4____028<--------1--1--11----<
34_4____028<--------1-11-------1<
76_3___028<------2-----1-------<
81_2__028<--1---------------1-<
31_5_____027<-----1------11----11<
85_2__027<--1----------------1<
93_5_____026<-------1----1-2-1---<
09_5_____026<--------1-1--1----11<
50_4____026<---------11--1--1---<
23_4____026<------1--1--------11<
05_4____024<-----1------1---1--1<
79_3___024<-------1----1--1----<
37_2__022<-------1---1--------<
57_4____021<-----1--------2--1--<
40_4____021<------1------1---1-1<
84_4____020<----------1-11---1--<
99_3___020<---------1-1----1---<
63_1_020<-----1--------------<
46_2__019<------1--------1----<
03_1_019<------1-------------<
16_5_____018<----------1-1-1--1-1<
39_2__018<----1-------------1-<
72_3___016<----------1-1---1---<
88_2__016<------1-----------1-<
45_2__012<-----------1-1------<
28_1_011<---------1----------<
48_2__007<--------------11----<
47_1_007<-----------1--------<
36_1_007<-----------1--------<
00_1_006<------------1-------<
70_1_005<-------------1------<
51_1_005<-------------1------<
27_1_005<-------------1------<
78_2__002<---------------1---1<
43_2__002<----------------1-1-<
67_1_000<-------------------1<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
733_3______<-1--------------11--<
418_3______<---1----1------1----<
998_2____<1-----------1-------<
994_2____<---1--------1-------<
960_2____<----11--------------<
954_2____<--------1---1-------<
937_2____<-------1---1--------<
920_2____<--------------1-1---<
886_2____<-------1------1-----<
869_2____<--------1--------1--<
864_2____<------11------------<
821_2____<-------1-1----------<
802_2____<1-----------------1-<
780_2____<-----1----------1---<
755_2____<-------11-----------<
753_2____<----------1-----1---<
731_2____<-----1-------1------<
715_2____<-1----------1-------<
690_2____<--------------1-1---<
623_2____<---------1--------1-<
622_2____<--------2-----------<
562_2____<------1---1---------<
509_2____<-------------1-----1<
380_2____<------------1-----1-<
368_2____<-1-------------1----<
366_2____<-----1---------1----<
344_2____<--1------1----------<
306_2____<---------------2----<
292_2____<---------11---------<
280_2____<1----1--------------<
249_2____<----1---1-----------<
219_2____<---1----1-----------<
208_2____<----1--------------1<
204_2____<1-------------1-----<
149_2____<-------1--1---------<
140_2____<-----------------1-1<
105_2____<------------1---1---<
093_2____<------------1-1-----<
083_2____<-------------1--1---<
080_2____<---------1--------1-<
056_2____<1--1----------------<
050_2____<---------1---1------<
034_2____<--------1-1---------<
014_2____<-1---------1--------<
013_2____<-1---------1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS TP HCM (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/9
-> để tham khảo kết quả xổ số TP HCM ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
801
7?44
6??80 ??61 ??59
5??55
4???29 ???53 ???97 ???53 ???25 ???75 ???55
3???13 ???59
2???97
1???12
ĐB???59
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
44-12-75-61-53-53
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
44-53
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS TP HCM 20/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 44 - 18

00 01 802 03 204 05 06 07 08 09
10 11 54122 13 14 15 16 26172 18 19
20 21 022 23 03424 25 626 27 28 29
30 31 32 33 34 335 36 37 38 39
40 41 842 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 *55 056 57 458 59
60 761 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 175 76 77 78 79
280 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 998 99

...