Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 16/11/2017
GiảiKết quả
858
7156
68333-0359-8923
58669
453286-98426-20268-20300-30543-63409-00232
397737-59115
285001
104868
ĐB548369
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 09/11/2017
GiảiKết quả
840
7534
60273-5423-1273
55522
459453-33664-43311-28699-16296-25700-77597
395108-30115
268688
163906
ĐB381106
KQXS Quảng Trị 02/11/2017
GiảiKết quả
853
7260
66030-6333-3536
58572
441019-00313-18764-75953-79107-26894-25927
366199-60924
246648
133365
ĐB834694
KQXS Quảng Trị 26/10/2017
GiảiKết quả
826
7002
63644-2370-3719
52251
410380-12382-60315-89327-26713-78313-11862
333124-81950
251615
110131
ĐB254624
KQXS Quảng Trị 19/10/2017
GiảiKết quả
817
7499
67450-5066-2714
59053
476436-37986-12737-16696-25461-00733-28954
341091-86611
210268
173804
ĐB054460
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_188____________________031____037_____045____
0_182___________________047______043_____031___
6_177___________________040_____044_____041____
2_169__________________028____037_____035____
5_168__________________034____037_____029___
7_165_________________037_____030____038____
1_160_________________030____042_____035____
8_154________________036_____021___042____
4_144_______________032____035_____036____
9_133______________025___034____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 34-96
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
96_7_______140<-1--1--111----1----1<
15_8________134<11-2--1-1---1---1---<
53_7_______126<-12-11----1----1----<
19_6______114<--11--11-----1---1--<
68_6______111<2---1--1--11--------<
37_6______109<1---1--1---11----1--<
33_7_______103<1-1-1----1--1--1---1<
99_5_____102<-11-1------11-------<
00_8________098<11-----1-1-2-1-----1<
36_6______096<--1-11----1--11-----<
26_5_____090<1--1--1----1-------1<
65_6______089<--1--1-1----11--1---<
07_5_____087<--1---11-----11-----<
73_7_______085<-2----11-1-1------1-<
23_3___085<11------1-----------<
27_6______084<--11--2------1-----1<
43_5_____078<1----1-2------1-----<
58_5_____077<1----1--2-----1-----<
48_6______076<--1--1------111----1<
70_3___076<---1--1--1----------<
62_6______074<---1---11------2--1-<
54_5_____073<----11-11---------1-<
64_5_____072<-11---------11---1--<
11_6______068<-1--1-------1--11--1<
50_4____065<---11-----1---1-----<
34_5_____062<-1-----1--11------1-<
13_4____060<--12----------1-----<
60_3___060<--1-1----------1----<
31_3___060<---1-1-------1------<
06_5_____059<-2----1---1-----1---<
40_4____059<-1----2---------1---<
86_4____058<1---1-----------1-1-<
77_5_____057<-----11-1-1--------1<
24_4____057<--12-------------1--<
59_3___055<1-------1-1---------<
97_3___054<-1-----1------1-----<
88_3___054<-1----1--------1----<
80_3___054<---1-1-------------1<
72_3___054<--1----1--1---------<
08_4____053<-1------1--1------1-<
22_4____046<-1------1--------1-1<
09_4____046<1--------1----1--1--<
02_3___046<---1----1-------1---<
41_5_____043<-----1--1--1--1--1--<
32_4____043<1----------1--1-1---<
91_3___043<----1---1-1---------<
01_3___043<1--------1------1---<
67_5_____041<-----1---11----11---<
56_3___040<1--------1---------1<
94_5_____037<--2------1----1----1<
44_3___037<---1--------1-1-----<
63_3___036<-----1-1---------1--<
21_5_____035<-----1---1---1-1---1<
51_3___035<---1---------1-1----<
04_4____034<----1----2----1-----<
25_3___034<------1--1-1--------<
98_3___033<------11-----------1<
28_4____031<------1---11------1-<
95_3___031<-----1----1-1-------<
82_4____030<---1---------2-----1<
66_4____030<----1------21-------<
69_3___030<2---------------1---<
30_2__029<--1--------------1--<
71_2__028<--------11----------<
05_4____027<--------1-1--1----1-<
42_4____025<-----1-------1--11--<
93_3___025<-----1----1-------1-<
17_3___025<----1--------1--1---<
61_3___023<----1-------1------1<
16_2__022<------1-----1-------<
83_3___020<-----1--------2-----<
46_3___019<------1---------11--<
18_6______018<---------1--1--1--3-<
14_3___017<----1-------------2-<
81_2__017<--------1------1----<
49_2__016<-------1---------1--<
03_3___015<---------------111--<
47_2__015<--------1--------1--<
79_3___012<-----------12-------<
38_3___011<------------11----1-<
85_1_011<---------1----------<
75_1_011<---------1----------<
10_3___010<----------2----1----<
29_2__009<----------1------1--<
52_4____008<------------1--2--1-<
57_2__007<-----------1------1-<
55_1_007<-----------1--------<
87_1_005<-------------1------<
76_2__004<---------------1-1--<
92_2__003<--------------1----1<
35_1_003<---------------1----<
78_2__002<----------------1-1-<
45_1_002<----------------1---<
74_2__001<----------------1--1<
20_1_001<-----------------1--<
12_1_001<-----------------1--<
90_0000<--------------------<
89_0000<--------------------<
84_0000<--------------------<
39_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
773_3______<------11---1--------<
737_3______<1---1--1------------<
611_3______<----1-----------1--1<
333_3______<1-1------------1----<
268_3______<1---1-----1---------<
128_3______<------1---1-------1-<
019_3______<--1---1----------1--<
927_2____<--1----------1------<
877_2____<------1-1-----------<
843_2____<-------1------1-----<
841_2____<-----------1-----1--<
804_2____<----1---------1-----<
800_2____<-------1-----------1<
765_2____<-----1-------1------<
758_2____<--------2-----------<
743_2____<-----1-1------------<
736_2____<-----1----1---------<
698_2____<------11------------<
694_2____<--1-----------1-----<
669_2____<1---------------1---<
654_2____<-----1------------1-<
644_2____<---1----------1-----<
641_2____<-----1--------1-----<
572_2____<--1-------1---------<
534_2____<-1--------1---------<
518_2____<------------------2-<
418_2____<---------1-----1----<
409_2____<1-------------1-----<
400_2____<-----------2--------<
380_2____<---1-1--------------<
365_2____<--1-------------1---<
340_2____<------1---------1---<
313_2____<--11----------------<
273_2____<-2------------------<
259_2____<--------1-1---------<
251_2____<---1-----------1----<
246_2____<----------------11--<
121_2____<---------1-----1----<
115_2____<11------------------<
107_2____<--1-----------1-----<
096_2____<--------------1----1<
066_2____<----1------1--------<
048_2____<-------------1-----1<
042_2____<-----1----------1---<
026_2____<-----------1-------1<
015_2____<------------1---1---<
001_2____<1--------1----------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 16/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
860
7?13
6??15 ??43 ??99
5??07
4???54 ???15 ???96 ???48 ???53 ???54 ???11
3???19 ???34
2???26
1???26
ĐB???34
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
54-34-99-34-96-26
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
34-96
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 16/11/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 96 - 91

300 001 02 03 04 05 06 07 08 409
10 11 12 13 14 115 16 17 18 19
20 21 22 923 24 25 426 27 28 29
30 31 232 333 34 35 36 737 38 39
40 41 42 543 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 156 57 *58 359
60 61 62 63 64 65 66 67 82682 6483692
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 286 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...