Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 18/02/2017
GiảiKết quả
818
7779
67740-7365-1123
50705
475039-64366-32501-18750-70775-98108-51905
350537-29954
278813
173057
ĐB67850
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 11/02/2017
GiảiKết quả
869
7027
66511-8284-7671
59719
481582-32413-90966-20421-47813-26989-64588
305147-00052
280660
132198
ĐB05404
KQXS Quảng Ngãi 04/02/2017
GiảiKết quả
826
7222
60967-0647-6553
50497
496392-31991-06882-65021-32951-90581-17699
304176-74525
288682
101649
ĐB12868
KQXS Quảng Ngãi 28/01/2017
GiảiKết quả
829
7759
64993-3177-1120
50533
418627-87443-16223-30247-44634-06928-35546
341415-56431
298770
190908
ĐB42593
KQXS Quảng Ngãi 21/01/2017
GiảiKết quả
865
7736
63217-2623-9872
50517
425878-24867-20609-97911-81479-34867-14459
320295-76153
250155
199132
ĐB47473
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_183___________________045_____043_____041____
7_180___________________038_____041_____036____
0_164_________________026____034____035____
9_161_________________033____035_____043____
6_161_________________035_____043_____032___
3_157_________________033____030____042____
4_156_________________033____037_____033___
1_154________________027____037_____034___
2_153________________032____039_____032___
8_151________________038_____021___032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 82-67
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
23_8________145<1--11-11---------111<
65_6______137<1---11--1-1---1-----<
04_7_______125<-1---1-11-1----1-1--<
47_3___105<-111----------------<
33_4____103<---1-1-1-1----------<
11_7_______095<-1--11-----1--1-1--1<
59_5_____095<---11---1-1------1--<
27_5_____093<-1-1---2---1--------<
13_6______089<12------1---1--1----<
40_8________088<1-----32------1-1---<
79_5_____087<1---1--1----1------1<
53_3___085<--1-1---1-----------<
66_6______084<11------1---1--1---1<
75_6______080<1----11----11-1-----<
28_4____079<---1--1-1---------1-<
97_4____076<--1---1--1------1---<
76_4____075<--1--1---1--------1-<
67_5_____073<--1-2-1------------1<
08_3___067<1--1-------1--------<
25_6______066<--1--1----1-1-----11<
51_4____066<--1--1-----11-------<
21_2__066<-11-----------------<
82_3___064<-12-----------------<
32_4____063<----1---111---------<
77_4____059<---1-1-----1------1-<
95_3___059<----11-1------------<
91_5_____058<--1--1-------2---1--<
16_5_____058<------111-------1--1<
37_4____057<1-------1--11-------<
54_5_____055<1-------1---1-1--1--<
02_5_____055<------11-1-11-------<
09_5_____054<----1-1-1-----2-----<
18_4____054<1--------1-11-------<
84_3___053<-1-----1-------1----<
98_4____052<-1----1--------1-1--<
68_4____051<--1----1---1-----1--<
81_3___049<--1-----1-----1-----<
39_8________048<1----------1-122-1--<
99_4____047<--1------1---1-1----<
73_4____047<----1---11-------1--<
89_2__046<-1-------1----------<
60_5_____045<-1---------1-1--2---<
93_4____044<---2---1---------1--<
17_4____044<----2---1------1----<
55_6______043<----1--2---2-----1--<
05_5_____043<2------1---------2--<
46_3___043<---1----1----------1<
57_4____042<1--------1------1--1<
41_3___042<------11--1---------<
92_6______040<--1----------211-1--<
71_3___040<-1----------1---1---<
70_5_____039<---1----1---------21<
58_5_____039<-----11-----2----1--<
29_3___039<---1------1---1-----<
50_5_____038<2---------1-1------1<
15_3___038<---1-----1--------1-<
19_4____037<-1-------------11-1-<
52_3___037<-1-----------1----1-<
34_3___037<---1------1-----1---<
69_5_____036<-1-----------2---1-1<
43_5_____036<---1-------1---1--11<
26_3___036<--1----------1-1----<
63_5_____035<------1----11-1-1---<
88_1_035<-1------------------<
22_3___034<--1---------1-----1-<
61_3___033<-----1---1---1------<
72_3___031<----1----1------1---<
20_3___031<---1---------1-----1<
31_2__030<---1-----------1----<
56_3___029<-----1----1---1-----<
01_2__029<1------------------1<
42_3___028<------2-----1-------<
49_2__028<--1---------------1-<
24_2__025<-----1----1---------<
64_3___024<-----1----1--------1<
45_5_____022<---------2---1-11---<
36_1_021<----1---------------<
87_1_020<-----1--------------<
85_1_020<-----1--------------<
78_3___019<----1-----------2---<
74_4____016<----------1-1--1---1<
06_2__016<------1-----------1-<
48_2__014<--------1---------1-<
96_2__013<---------1------1---<
07_2__013<----------1--1------<
80_3___012<----------1---1---1-<
00_1_011<---------1----------<
86_3___010<-----------1----11--<
38_2__010<---------1---------1<
12_1_008<----------1---------<
30_2__007<----------2---------<
62_1_007<-----------1--------<
44_3___005<--------------1--11-<
90_2__005<---------------11---<
10_1_005<-------------1------<
14_2__004<--------------1---1-<
03_2__004<-------------2------<
94_1_004<--------------1-----<
83_1_003<---------------1----<
35_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
875_3______<------1----1--1-----<
863_3______<------------1-1-1---<
602_3______<-------1-1--1-------<
516_3______<--------1-------1--1<
145_3______<---------2---1------<
989_2____<-1-------1----------<
966_2____<-1----------1-------<
932_2____<--------1-1---------<
892_2____<--------------1--1--<
867_2____<----2---------------<
813_2____<11------------------<
804_2____<--------1------1----<
752_2____<-------------1----1-<
740_2____<1-------------1-----<
711_2____<-----1--------1-----<
709_2____<------1-1-----------<
671_2____<-1--------------1---<
669_2____<-------------1---1--<
656_2____<-----1----1---------<
619_2____<---------------11---<
598_2____<---------------1-1--<
593_2____<---1-------------1--<
561_2____<---------1---1------<
540_2____<------1---------1---<
537_2____<1-------1-----------<
511_2____<-1---------1--------<
497_2____<--1-------------1---<
491_2____<-----1-------1------<
477_2____<-----1-----1--------<
425_2____<-----1------1-------<
409_2____<--------------2-----<
404_2____<-1---1--------------<
392_2____<--1----------1------<
328_2____<--------1---------1-<
305_2____<-----------------2--<
295_2____<----11--------------<
278_2____<----------------2---<
258_2____<------1-----1-------<
245_2____<---------------11---<
155_2____<----1------------1--<
123_2____<1-----------------1-<
039_2____<1--------------1----<
018_2____<---------1-1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 18/2
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
867
7?11
6??77 ??16 ??47
5??97
4???79 ???79 ???53 ???13 ???76 ???51 ???76
3???21 ???82
2???66
1???79
ĐB???40
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
67-11-79-82-21-76
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
82-67
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 18/02/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 09 - 59

00 501 02 03 04 97052 06 07 108 09
10 11 12 813 14 15 16 17 *18 19
20 21 22 123 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 537 38 039
740 41 42 43 44 45 46 47 48 49
7678502 51 52 53 954 55 56 057 58 59
60 61 62 63 64 365 366 67 68 69
70 71 72 73 74 775 76 77 78 779
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...