Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 21/04/2018
GiảiKết quả
893
7803
63496-3086-5272
58636
405103-78612-17487-16955-75965-72987-60182
332124-01599
234832
104063
ĐB471441
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 14/04/2018
GiảiKết quả
838
7806
63212-5128-1633
54033
439412-59815-74940-41228-78995-96547-06691
341482-46083
200851
147130
ĐB089088
KQXS Quảng Ngãi 07/04/2018
GiảiKết quả
814
7060
68810-8288-3674
53440
465720-75416-41851-30719-35343-29634-21474
382366-24521
249014
132209
ĐB345331
KQXS Quảng Ngãi 31/03/2018
GiảiKết quả
829
7500
66648-9275-1995
51895
440847-28658-93271-77025-54491-05995-23207
387130-36023
244630
157420
ĐB835741
KQXS Quảng Ngãi 24/03/2018
GiảiKết quả
814
7778
64525-3537-1178
57707
473827-07878-47794-26754-83944-00251-90565
329003-88411
258837
123983
ĐB678267
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_188____________________029____051______044____
0_186____________________039_____040_____051_____
9_176___________________035_____045_____031___
5_162_________________038_____020___045____
7_160_________________044_____030____034___
2_158_________________037_____033____029___
8_157_________________033____043_____026___
1_154________________034____033____034___
6_153________________033____027____031___
3_146________________018___038_____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 54-30
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
47_10__________142<-1-1-1--11--1--31---<
91_7_______125<-1-1-11----1-1--1---<
07_5_____123<---1111-----------1-<
41_4____115<1--1--1-1-----------<
00_9_________113<---1-2-121-1--1-----<
20_7_______111<--11-1--1-----11---1<
40_9_________103<-11----1--1-11---111<
51_3___095<-11-1---------------<
65_8________090<1---11------31----1-<
30_6______088<-1-2-1------11------<
03_7_______085<2---11-----1------2-<
31_3___083<--1---1-1-----------<
25_6______078<---11--1------1----2<
88_8________077<-11--------1-11-1-11<
83_4____073<-1--1-----11--------<
12_4____073<12---------1--------<
32_5_____072<1----2---1---1------<
43_3___071<--1---1---1---------<
82_2__068<11------------------<
95_7_______065<-1-3---------2---1--<
44_8________064<----1-11--1---11-1-1<
34_5_____064<--1---1-----11---1--<
16_3___061<--1--1-------1------<
60_5_____060<--1----1---11-1-----<
48_3___060<---1-1-------1------<
37_7_______058<----2-1--1-1---1--1-<
54_3___058<----1-11------------<
55_4____057<1----1----1-----1---<
29_2__057<---1--1-------------<
94_6______056<----1---211--------1<
23_2__056<---1---1------------<
10_4____055<--1---1--------1--1-<
33_3___055<-2----1-------------<
15_3___053<-1-----1-------1----<
19_7_______052<--1----2----1----12-<
24_5_____052<1----1--------1-2---<
38_2__052<-1------1-----------<
14_3___050<--2-1---------------<
72_6______047<1---------1-22------<
81_6______044<--------11-11-1-1---<
96_3___044<1--------1-----1----<
93_5_____043<1---------1---1-1--1<
85_5_____042<-------1---111----1-<
49_4____039<-----11-----1-----1-<
06_2__039<-1---------1--------<
05_6______038<------1-1---1---21--<
92_4____038<------1--1--11------<
71_4____038<---1------2---1-----<
80_5_____036<------1--1-1---2----<
46_5_____036<----------11-111----<
99_6______035<1-------------1-12-1<
28_3___035<-2--------------1---<
09_3___035<--1--------1------1-<
89_2__035<-------11-----------<
04_4____034<---------111-------1<
97_3___034<-------1-11---------<
90_3___034<-------1-11---------<
18_3___034<-----1-1-----------1<
78_3___033<----3---------------<
36_3___032<1---------------1-1-<
66_2__032<--1-----------1-----<
11_2__032<----1----1----------<
21_2__031<--1------------1----<
63_3___030<1----------------1-1<
58_1_030<---1----------------<
86_4____029<1----------------3--<
87_3___029<2----------------1--<
13_4____028<--------11------11--<
74_4____026<--2-------------11--<
75_2__026<---1---------------1<
62_2__024<------1---1---------<
84_4____022<-----1--------1-1--1<
79_3___022<--------1----1-1----<
67_2__022<----1---------1-----<
61_2__022<--------1-1---------<
73_3___021<-------1----1-----1-<
27_1_021<----1---------------<
39_3___019<---------1-1-----1--<
77_1_019<------1-------------<
76_3___018<--------1----1-----1<
42_2__018<--------1-----1-----<
68_1_018<-------1------------<
35_1_018<-------1------------<
02_2__016<--------1-------1---<
64_2__014<---------1-----1----<
01_1_011<---------1----------<
22_2__010<---------1---------1<
45_3___008<-----------2----1---<
98_1_008<----------1---------<
50_2__007<----------1--------1<
53_1_006<------------1-------<
56_3___003<---------------1-2--<
57_2__003<--------------2-----<
26_3___002<---------------2--1-<
70_1_000<-------------------1<
59_1_000<------------------1-<
08_1_000<------------------1-<
69_0000<--------------------<
52_0000<--------------------<
17_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
584_4________<-----1--------1-1--1<
995_3______<-1-2----------------<
794_3______<----1---1----------1<
746_3______<-----------1--11----<
637_3______<---------1-1---1----<
991_2____<------1---------1---<
920_2____<--------1----------1<
895_2____<---1---------1------<
893_2____<----------1---1-----<
888_2____<--------------1---1-<
851_2____<-11-----------------<
847_2____<---1-----------1----<
803_2____<1----1--------------<
795_2____<-------------1---1--<
786_2____<-----------------2--<
741_2____<---1----1-----------<
734_2____<------1-----1-------<
719_2____<--1---------1-------<
707_2____<----1-------------1-<
705_2____<----------------2---<
672_2____<----------1-1-------<
634_2____<--1----------1------<
592_2____<------1-----1-------<
583_2____<----------11--------<
581_2____<------------1---1---<
579_2____<--------1----1------<
547_2____<-1---1--------------<
537_2____<----1-1-------------<
491_2____<---1-1--------------<
474_2____<--1-------------1---<
460_2____<-------1---1--------<
340_2____<------------------11<
299_2____<--------------1----1<
288_2____<--1----------1------<
275_2____<---1---------------1<
265_2____<------------11------<
244_2____<------1----------1--<
226_2____<---------------1--1-<
200_2____<---------1----1-----<
181_2____<--------11----------<
157_2____<--------------2-----<
130_2____<-1-1----------------<
124_2____<1---------------1---<
110_2____<---------------1--1-<
099_2____<-----------------2--<
081_2____<-----------1--1-----<
063_2____<1----------------1--<
032_2____<-----2--------------<
018_2____<-----1-1------------<
000_2____<-----1--1-----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
831
7?51
6??88 ??48 ??55
5??55
4???37 ???00 ???65 ???41 ???32 ???47 ???30
3???47 ???55
2???54
1???91
ĐB???32
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
30-48-55-65-31-54
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
54-30
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 21/04/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 95 - 83

00 01 02 18032 04 05 06 07 08 09
10 11 612 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 124 25 26 27 28 29
30 31 832 33 34 35 636 37 38 39
40 71441 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 955 56 57 58 59
60 61 62 063 64 965 66 67 68 69
70 71 272 73 74 75 76 77 78 79
80 81 182 83 84 85 086 94872 88 89
90 91 92 *93 94 95 496 97 98 599

...