Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 23/08/2014
GiảiKết quả
805
7649
69101-9719-0201
52566
434982-13159-27595-96856-99543-87202-93259
330439-08066
216114
127075
ĐB509714
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 16/08/2014
GiảiKết quả
879
7850
61228-5616-9305
54376
499984-03279-22191-45349-45703-17572-10159
344467-21319
257508
138137
ĐB971290
KQXS Quảng Ngãi 09/08/2014
GiảiKết quả
886
7231
63648-6285-7022
56805
421360-70687-08413-89351-72570-25220-98422
328823-26784
287748
123742
ĐB783610
KQXS Quảng Ngãi 02/08/2014
GiảiKết quả
825
7780
69368-7213-4851
53097
473284-45775-25890-97614-69966-45153-46512
309339-05990
291044
179457
ĐB703198
KQXS Quảng Ngãi 26/07/2014
GiảiKết quả
872
7615
61968-5559-7474
55687
424559-15409-79391-49892-33610-98437-59096
357640-08364
216879
173538
ĐB408643
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_178___________________032____050______036____
7_172__________________043_____035_____033___
2_170__________________036_____034____031___
9_169__________________024___032____050_____
5_169__________________028____041_____041____
4_165_________________042_____036_____031___
6_163_________________034____034____041____
1_161_________________035_____037_____031___
3_148________________036_____025___031___
8_145_______________030____036_____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 75-14
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
05_7_______178<111---111-----1-----<
59_10__________140<21--2-11-1-----11---<
03_6______139<-1---1--111--1------<
20_7_______133<--1---11-11---11----<
91_4____117<-1--1-11------------<
37_4____117<-1--11--1-----------<
84_7_______112<-111------1--1--11--<
49_4____104<11----1-1-----------<
02_5_____101<1-----111-1---------<
19_3___096<11---1--------------<
66_5_____092<2--1-1------1-------<
68_3___084<---11---1-----------<
51_7_______081<--11--1--------1-3--<
98_4____081<---1---11------1----<
15_5_____080<----1--111-1--------<
10_4____073<--1-1----1---1------<
75_7_______070<1--1------1---11---2<
79_6______070<-2--1--1--------2---<
67_4____070<-1----1--11---------<
90_6______067<-1-2------1--1----1-<
22_4____067<--2--1-1------------<
43_3___064<1---1--------1------<
39_3___064<1--1----------1-----<
56_5_____062<1---------1-111-----<
72_3___060<-1--1--------------1<
14_4____059<2--1-------------1--<
13_4____058<--11-----------1--1-<
87_3___056<--1-1--------------1<
42_5_____055<--1--1---------1--2-<
76_5_____054<-1----2----------1-1<
01_5_____051<2-------1----11-----<
23_4____051<--1---1-----------11<
80_3___051<---1----1--1--------<
78_3___050<-----11--1----------<
45_3___049<-----1-1-1----------<
60_2__048<--1-----1-----------<
86_4____047<--1-----1----1----1-<
69_6______046<---------111-11-1---<
57_4____044<---1-----1-2--------<
06_6______043<-------1-1-211------<
64_3___043<----1-1-----1-------<
48_6______042<--2----1-------1-11-<
97_4____041<---1-------11----1--<
74_2__041<----11--------------<
44_5_____040<---1------1-1-----2-<
26_3___040<-----11-------1-----<
50_2__038<-1----------1-------<
92_4____036<----11-----------11-<
09_8________035<----1------21-12---1<
28_1_035<-1------------------<
18_7_______033<-------1-12-----2--1<
82_4____033<1-------------1---11<
08_4____033<-1--------------1-11<
12_3___033<---1--------1-----1-<
31_2__033<--1----------1------<
16_2__033<-1---------------1--<
40_4____031<----1-------11--1---<
95_2__031<1----------------1--<
85_5_____030<--1------------3-1--<
27_4____030<-----1----1-1------1<
25_1_030<---1----------------<
17_4____029<-------1---11----1--<
77_3___029<-------1--1-1-------<
89_4____028<-----1-------11-1---<
21_4____028<--------1--1-1--1---<
04_4____028<-----1-----2-1------<
53_3___028<---1------------2---<
93_2__028<--------11----------<
70_2__028<--1---------------1-<
35_5_____027<--------11-----1--2-<
30_3___027<-------2----1-------<
63_5_____026<--------1-2-1------1<
96_4____025<----1--------2-1----<
46_4____025<-----1------1--1---1<
29_4____022<-----1-----2-------1<
00_3___021<------1-------1--1--<
99_2__021<-----1--------1-----<
58_3___020<---------1--1--1----<
61_2__019<-----1----------1---<
52_3___018<---------1----11----<
38_2__018<----1-------------1-<
34_2__018<--------1-----1-----<
65_4____017<----------1-1-2-----<
88_2__017<------1----------1--<
55_2__017<------1----------1--<
07_2__017<-------1--------1---<
73_1_017<--------1-----------<
24_2__016<------1-----------1-<
83_2__015<----------11--------<
54_2__013<---------1------1---<
11_1_011<---------1----------<
81_2__006<-----------1-------1<
47_1_005<-------------1------<
71_3___002<--------------1----2<
36_3___002<----------------11-1<
33_1_002<----------------1---<
41_1_001<-----------------1--<
94_0000<--------------------<
62_0000<--------------------<
32_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
159_4________<11-----1-------1----<
703_3______<-1---1----1---------<
444_3______<----------1-------2-<
279_3______<-1-----1--------1---<
202_3______<1-------1-1---------<
984_2____<-1--------1---------<
968_2____<----1---1-----------<
892_2____<----1-------------1-<
856_2____<1-------------1-----<
854_2____<---------1------1---<
851_2____<---1-------------1--<
793_2____<--------11----------<
780_2____<---1----1-----------<
763_2____<----------2---------<
720_2____<------1---1---------<
714_2____<1----------------1--<
706_2____<-------1-----1------<
689_2____<-------------11-----<
687_2____<--1-1---------------<
669_2____<---------1-1--------<
627_2____<-----1----1---------<
610_2____<--1-1---------------<
570_2____<--1---------------1-<
559_2____<----2---------------<
548_2____<-----------------11-<
509_2____<--------------11----<
508_2____<-1-----------------1<
469_2____<--------------1-1---<
466_2____<-----1------1-------<
436_2____<-----------------1-1<
413_2____<--1---------------1-<
406_2____<---------1--1-------<
391_2____<----1--1------------<
339_2____<---1----------1-----<
305_2____<-1-----1------------<
290_2____<-1-----------1------<
281_2____<-----------1-------1<
276_2____<------1----------1--<
220_2____<--1------------1----<
184_2____<-------------1--1---<
175_2____<-------------------2<
135_2____<---------1-----1----<
129_2____<-----1-------------1<
097_2____<---1--------1-------<
067_2____<---------11---------<
052_2____<---------1-----1----<
004_2____<-----1-------1------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
875
7?67
6??43 ??68 ??51
5??19
4???03 ???59 ???72 ???10 ???15 ???03 ???59
3???14 ???51
2???56
1???84
ĐB???87
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
43-14-75-67-84-15
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
75-14
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 23/08/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 59 - 20

00 21012 202 03 04 *05 06 07 08 09
10 11 12 13 1097142 15 16 17 18 719
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 439
40 41 42 543 44 45 46 47 48 649
50 51 52 53 54 55 856 57 58 21592
60 61 62 63 64 65 05662 67 68 69
70 71 72 73 74 075 76 77 78 79
80 81 982 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 595 96 97 98 99

...