Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 24/06/2017
GiảiKết quả
832
7416
62786-3473-6455
57634
468679-10301-22327-69419-86897-13231-79915
316750-00872
238639
155401
ĐB107095
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 17/06/2017
GiảiKết quả
854
7765
69988-4864-4632
53758
454340-21711-29291-32240-74055-52981-87361
377833-88928
253814
195780
ĐB883580
KQXS Quảng Ngãi 10/06/2017
GiảiKết quả
861
7241
68712-9902-0887
57845
411473-73961-11140-87091-69400-24528-02641
334823-25335
262589
165051
ĐB681110
KQXS Quảng Ngãi 03/06/2017
GiảiKết quả
845
7502
67252-2399-1584
55274
488484-12007-45298-89275-55014-30752-60603
383715-15199
293332
127110
ĐB120484
KQXS Quảng Ngãi 27/05/2017
GiảiKết quả
843
7821
60388-0488-0029
55351
467646-52341-85326-39849-93499-30478-39021
309355-31616
263425
114757
ĐB148931
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_185___________________038_____040_____049_____
5_170__________________035_____038_____040____
3_169__________________033____036_____039____
0_169__________________034____028____041____
7_162_________________032____038_____033___
2_162_________________033____042_____033___
8_161_________________030____039_____029___
9_160_________________041_____031____037____
6_148________________029____037_____028___
4_147________________035_____031____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 16-35
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
32_7_______138<11-1--1--1-------2--<
55_5_____123<11--1--1-------1----<
40_8________102<-21---11--11------1-<
73_6______092<1-1---2------11-----<
15_5_____091<1--1---1----1---1---<
10_4____089<--11----11----------<
45_3___089<--11-1--------------<
61_6______088<-12----1--1---1-----<
11_5_____087<-1---11-------1----1<
87_3___086<--1--11-------------<
27_9_________085<1-----1-11-11--2---1<
65_5_____085<-1---1--1------1--1-<
28_4____082<-11-----1-------1---<
81_6______079<-1---1-----1---111--<
99_7_______078<---21---1----111----<
84_7_______077<---3--1-11---------1<
52_7_______075<---2-1--11--1------1<
16_5_____075<1---1-----11--1-----<
91_3___070<-11--------1--------<
35_4____067<--1----11-----1-----<
98_6______064<---1--1-----11-1---1<
86_4____064<1------1-1---1------<
14_4____064<-1-1--------2-------<
88_6______062<-1--2-----1-----1--1<
02_4____061<--11---------1---1--<
51_3___061<--1-1---------1-----<
31_3___060<1---1------------1--<
58_3___059<-1-----2------------<
33_5_____057<-1-------1--11-1----<
19_4____057<1-------11---------1<
79_5_____055<1-------1--1--1---1-<
21_8________054<----2---11---1-1-1-1<
80_3___053<-2------1-----------<
39_5_____052<1--------1--11----1-<
41_4____052<--2-1--------1------<
34_5_____051<1------1--3---------<
57_5_____049<----1-1--1----1---1-<
01_5_____049<2-------1--1------1-<
78_3___046<----11----1---------<
89_4____044<--1-----1------1---1<
49_5_____043<----1---1---1--11---<
60_7_______042<-----1--1--1--1-2--1<
12_2__042<--1------1----------<
71_6______041<------1--11-1----1-1<
72_3___041<1-----------11------<
42_3___041<------11---1--------<
03_2__041<---1-----1----------<
46_2__039<----1--1------------<
07_3___038<---1--------11------<
37_4____037<-------11-1-------1-<
20_4____037<-----1---11------1--<
97_3___037<1-------------11----<
30_2__037<------11------------<
63_5_____036<-----1----1--11-1---<
25_4____036<----1---------111---<
74_3___036<---1-------1----1---<
64_2__035<-1-------------1----<
54_3___034<-1--------------1-1-<
95_2__034<1-------------1-----<
50_6______033<1-------------2--12-<
75_4____032<---1--------2-----1-<
94_3___032<-----3--------------<
23_5_____030<--1-------------121-<
67_3___029<-----1-----1-1------<
48_3___029<------1--1------1---<
00_2__029<--1--------------1--<
13_7_______027<-----2-----1----1-12<
66_5_____027<-------1-1------1-11<
53_3___027<------1---1----1----<
29_2__026<----1-----1---------<
22_3___024<------1----1-----1--<
05_5_____023<-----1------1----12-<
83_2__023<------1----1--------<
43_2__023<----1--------1------<
26_2__023<----1--------1------<
76_4____021<----------1-1-11----<
70_3___021<-------1-----1---1--<
18_3___020<-------1-----1----1-<
09_2__019<-----1----------1---<
92_1_019<------1-------------<
59_1_018<-------1------------<
62_2__017<-------1--------1---<
06_1_017<--------1-----------<
85_3___016<-----------11--1----<
04_3___011<---------1-------1-1<
56_2__011<------------11------<
96_2__008<-----------1-----1--<
77_1_008<----------1---------<
90_2__007<----------2---------<
24_1_007<-----------1--------<
69_2__006<-----------1-------1<
93_2__004<---------------1-1--<
17_1_004<--------------1-----<
36_1_002<----------------1---<
82_1_000<-------------------1<
47_1_000<-------------------1<
08_1_000<------------------1-<
68_0000<--------------------<
44_0000<--------------------<
38_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
915_3______<1------1--------1---<
473_3______<1-1----------1------<
140_3______<--1---1---1---------<
988_2____<-1--------------1---<
961_2____<--1-----------1-----<
960_2____<--------1-------1---<
931_2____<----1------------1--<
927_2____<---------1-1--------<
850_2____<-----------------11-<
849_2____<----1---1-----------<
837_2____<--------1-1---------<
823_2____<--1-------------1---<
813_2____<------------------11<
786_2____<1------------1------<
775_2____<------------1-----1-<
766_2____<-------1--------1---<
752_2____<---1--------1-------<
750_2____<1-----------------1-<
711_2____<-1----1-------------<
684_2____<------1--1----------<
616_2____<----1------1--------<
584_2____<---1----1-----------<
563_2____<----------1---1-----<
525_2____<--------------1-1---<
501_2____<--------1---------1-<
485_2____<------------1--1----<
484_2____<---2----------------<
481_2____<----------------11--<
478_2____<----1-----1---------<
425_2____<----1----------1----<
421_2____<---------------1---1<
399_2____<---1----1-----------<
393_2____<---------------1-1--<
371_2____<------1---1---------<
365_2____<-----1------------1-<
332_2____<---1-------------1--<
321_2____<---------1---1------<
270_2____<-------1---------1--<
252_2____<---1-1--------------<
250_2____<--------------2-----<
234_2____<-------1--1---------<
127_2____<--------1---1-------<
110_2____<--11----------------<
067_2____<-----------1-1------<
055_2____<-1-------------1----<
039_2____<------------1-----1-<
013_2____<-----1-----1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
828
7?35
6??58 ??28 ??81
5??02
4???99 ???14 ???98 ???10 ???98 ???81 ???16
3???45 ???11
2???51
1???28
ĐB???40
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
16-02-58-35-99-14
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
16-35
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 24/06/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 51 - 98

00 43012 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 915 416 17 18 419
20 21 22 23 24 25 26 327 28 29
30 231 *32 33 634 35 36 37 38 639
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
750 51 52 53 54 455 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 872 473 74 75 76 77 78 679
80 81 82 83 84 85 786 87 88 89
90 91 92 93 94 07095 96 897 98 99

...