Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 18/10/2014
GiảiKết quả
834
7570
69776-9023-8131
57476
461918-37726-34328-34844-82016-60502-24651
320432-86927
222313
121764
ĐB658900
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 11/10/2014
GiảiKết quả
834
7511
61514-6493-4623
50671
460984-18360-91151-18135-76045-85932-22975
302924-91228
256466
188875
ĐB749711
KQXS Quảng Ngãi 04/10/2014
GiảiKết quả
849
7185
63455-3366-8527
50467
463533-11847-37059-97216-17900-92399-63176
338674-64356
228521
178936
ĐB405052
KQXS Quảng Ngãi 27/09/2014
GiảiKết quả
842
7869
64052-1527-9244
58495
419602-54958-36694-95056-45780-12764-62751
354080-01275
265613
127093
ĐB261475
KQXS Quảng Ngãi 20/09/2014
GiảiKết quả
809
7595
67539-6638-2182
51179
487835-03781-12675-03281-89866-76431-21557
336892-24560
251087
148328
ĐB167265
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_179___________________040_____040_____035____
2_177___________________036_____037_____034___
6_175___________________036_____037_____041____
9_173__________________032____036_____045____
5_171__________________035_____039_____043____
0_168__________________033____042_____034___
1_155_________________027____037_____029___
3_152________________037_____033____032___
4_150________________039_____030____034___
8_140_______________025___029____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 44-27
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
66_9_________188<-11-111-2--1-1------<
75_10__________151<-2-2111-1--1------1-<
99_5_____123<--1--111-----1------<
02_8________120<1--1---11-----111-1-<
35_6______115<-1--11-1--------11--<
13_5_____115<1--1--1---11--------<
52_5_____112<--11--11---------1--<
95_4____111<---11-1-1-----------<
56_5_____109<--11---11---------1-<
51_6______108<11-1------11--1-----<
28_4____108<11--1----1----------<
49_6______103<--1--1--11----1-1---<
31_4____101<1---1--1--1---------<
59_10__________093<--1---1-21--2-11-1--<
27_5_____093<1-11---------1----1-<
16_4____093<1-1----1-1----------<
00_4____093<1-1--1--------1-----<
44_5_____092<1--1-1-----1------1-<
93_6______087<-1-1--2---------11--<
36_4____083<--1--1-2------------<
14_5_____081<-1----1-2--1--------<
23_4____074<11--------1---1-----<
76_6______070<2-1------1----2-----<
60_4____068<-1--1-----1-----1---<
32_2__068<11------------------<
84_5_____067<-1-------111------1-<
64_4____067<1--1--------1-1-----<
34_3___067<11--------------1---<
43_4____066<------111---1-------<
38_4____061<----1-11----1-------<
82_3___057<----1-1-1-----------<
79_6______055<----1-1--2--1--1----<
26_4____054<1------1-----11-----<
72_4____053<-----11--1--1-------<
87_4____048<----1-1---1-1-------<
80_6______045<---2---1---1----1--1<
98_5_____044<-----1-1---1---11---<
67_5_____044<--1------1----1--11-<
05_6______042<--------111---111---<
39_3___042<----1---1--1--------<
57_6______041<----11-----1-----1-2<
45_4____041<-1-----------1-1-1--<
42_3___040<---1------1--1------<
74_3___039<--1---------11------<
70_2__038<1---------1---------<
20_7_______036<-----2----1---11-11-<
69_4____036<---1-------------111<
85_2__036<--1-------1---------<
24_2__036<-1------------1-----<
15_6______035<-------1----1--111-1<
71_1_035<-1------------------<
04_5_____034<------11-----1-----2<
11_3___034<-2---------------1--<
18_5_____033<1--------------1-12-<
55_2__032<--1-----------1-----<
47_1_031<--1-----------------<
33_1_031<--1-----------------<
68_4____030<-------1---11---1---<
19_3___030<--------11---1------<
94_1_030<---1----------------<
92_3___029<----1-------11------<
21_3___029<--1-------------1--1<
03_5_____028<---------1---1--111-<
58_2__028<---1-------------1--<
78_4____027<-----1-------11--1--<
91_4____024<---------1--1-11----<
37_4____024<---------1--11--1---<
97_3___023<-----1-----1-------1<
81_3___023<----2--------------1<
09_4____022<----1-------1------2<
01_3___022<--------2-------1---<
46_2__022<-----1-------1------<
07_2__020<-----1---------1----<
62_1_020<-----1--------------<
77_3___019<------1--------1--1-<
65_2__018<----1-------------1-<
41_1_018<-------1------------<
90_4____017<---------1-2------1-<
22_4____015<----------2--1-1----<
10_3___015<----------1-1----1--<
50_1_011<---------1----------<
08_1_011<---------1----------<
48_3___010<----------2----1----<
86_2__010<----------1-----1---<
53_1_007<-----------1--------<
25_1_007<-----------1--------<
12_1_007<-----------1--------<
96_1_006<------------1-------<
40_1_006<------------1-------<
89_1_005<-------------1------<
61_1_005<-------------1------<
88_1_004<--------------1-----<
29_3___003<-------------1-----2<
06_4____002<---------------1-1-2<
30_2__002<---------------2----<
17_2__002<---------------1---1<
73_1_002<----------------1---<
63_3___001<----------------1-2-<
54_1_001<-----------------1--<
83_2__000<------------------11<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
984_3______<-1-------1--------1-<
835_3______<----11-1------------<
780_3______<---1-------1----1---<
703_3______<---------1---1----1-<
466_3______<-1----1------1------<
398_3______<-----1-1--------1---<
202_3______<--------1-------1-1-<
159_3______<--------11-----1----<
052_3______<--11-------------1--<
982_2____<------1-1-----------<
975_2____<-1----1-------------<
968_2____<------------1---1---<
936_2____<--1--1--------------<
924_2____<-1------------1-----<
902_2____<-------1-------1----<
900_2____<1-1-----------------<
892_2____<----1-------1-------<
793_2____<----------------11--<
764_2____<1--1----------------<
763_2____<------------------2-<
720_2____<--------------1---1-<
687_2____<----------1-1-------<
675_2____<----1-------------1-<
669_2____<-----------------1-1<
627_2____<-------------1----1-<
610_2____<----------1-1-------<
595_2____<----1---1-----------<
570_2____<1---------1---------<
559_2____<------------2-------<
557_2____<----11--------------<
538_2____<------1-----1-------<
527_2____<--11----------------<
495_2____<---1--1-------------<
493_2____<-1----1-------------<
467_2____<--1------1----------<
399_2____<--1---1-------------<
391_2____<------------1--1----<
378_2____<-----1--------1-----<
366_2____<--1--1--------------<
360_2____<-1--------1---------<
328_2____<1---1---------------<
305_2____<---------1-----1----<
281_2____<----1--------------1<
279_2____<---------1-----1----<
277_2____<------1-----------1-<
275_2____<---1-1--------------<
265_2____<----1-------------1-<
228_2____<-1-------1----------<
176_2____<--1-----------1-----<
135_2____<-1---------------1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 18/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
827
7?00
6??00 ??44 ??27
5??60
4???36 ???16 ???13 ???14 ???14 ???49 ???44
3???16 ???14
2???52
1???36
ĐB???75
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
13-27-44-14-36-49
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
44-27
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 18/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 66 - 84

58900 01 502 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 313 14 15 016 17 918 19
20 21 22 023 24 25 726 927 328 29
30 131 432 33 *34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 844 45 46 47 48 49
50 651 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 764 65 66 67 68 69
570 71 72 73 74 75 47762 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...