Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 19/08/2017
GiảiKết quả
823
7626
64510-4008-4286
53682
477415-04505-46314-13621-51805-98904-04329
319381-70007
240719
146927
ĐB382846
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 12/08/2017
GiảiKết quả
813
7305
62482-7503-0617
50148
487146-83507-45527-77497-58491-50919-28217
324690-33106
253589
130971
ĐB959214
KQXS Quảng Ngãi 05/08/2017
GiảiKết quả
817
7816
62793-7334-6195
58956
473089-61299-15678-95566-03083-07512-56411
347704-18785
229808
115767
ĐB321966
KQXS Quảng Ngãi 29/07/2017
GiảiKết quả
862
7884
64964-9758-6710
54773
493737-08302-44707-14052-43327-19169-64298
374497-37198
226533
192610
ĐB218874
KQXS Quảng Ngãi 22/07/2017
GiảiKết quả
800
7826
63805-2276-2008
56860
448299-44743-89351-43925-30410-61003-52459
324933-67395
273755
168151
ĐB742480
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_183___________________032____046______048_____
4_167__________________036_____033____038____
0_167__________________033____036_____041____
7_166__________________036_____030____034___
3_166__________________039_____030____037____
2_164_________________031____039_____032___
8_159_________________030____043_____032___
6_157_________________034____033____031___
9_156_________________036_____037_____036____
5_155_________________033____033____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 97-89
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
97_4____116<-1-1---11-----------<
27_8________109<11-1----1-----1-11-1<
82_4____105<11----11------------<
07_4____102<11-1-------1--------<
14_5_____101<11-----1-1-1--------<
05_5_____097<21--1--------1------<
11_5_____096<--1---1--1---11-----<
03_5_____094<-1--11-----1-----1--<
08_3___093<1-1-1---------------<
74_5_____092<---1-1-1---1-------1<
73_6______091<---1---11-1---2-----<
10_8________088<1--21-----11----11--<
95_3___085<--1-1---1-----------<
19_5_____082<11------1-------11--<
02_4____082<---1--1---11--------<
98_6______072<---2-11----1--1-----<
46_4____071<11----------1--1----<
89_4____070<-11-------1-----1---<
99_6______068<--1-1------21---1---<
33_4____068<---11----1-------1--<
86_5_____067<1-----1-1------1-1--<
91_5_____065<-1-----1-11--------1<
26_3___065<1---1-------1-------<
84_8________064<---1-1-----3--1-11--<
66_6______064<--2---11-------1-1--<
16_6______062<--1----11---1-----11<
43_4____062<----11-1----1-------<
04_3___062<1-1--------------1--<
29_5_____059<1----2------1-----1-<
17_3___059<-21-----------------<
90_4____056<-1---1------------2-<
23_3___056<1------1--1---------<
51_5_____054<----2-1---1-1-------<
15_4____054<1-------1--1---1----<
21_6______053<1------1----2---11--<
71_5_____052<-1-----1------1--11-<
55_5_____052<----1---11--1--1----<
41_5_____045<-----1-1--2-1-------<
81_4____045<1--------1---1-----1<
40_8________043<-----1---21---11--11<
34_6______043<--1-----1------1--3-<
52_6______041<---1-------2-1--11--<
64_2__041<---1-----1----------<
58_4____040<---1-----1-----2----<
09_3___040<-----1-1-----1------<
60_5_____039<----1--1-----1--1--1<
78_4____039<--1---------11----1-<
61_6______038<-----1---12----1--1-<
01_5_____038<-----1--2-------1--1<
32_5_____037<--------11-1--1--1--<
48_3___037<-1------------1--1--<
12_3___037<--1-------1------1--<
53_4____035<------11------1---1-<
13_4____035<-1-----------2-----1<
24_3___035<-----11------------1<
50_2__035<-------11-----------<
87_4____034<-----1----1--11-----<
39_3___034<------1-1--------1--<
06_2__034<-1--------------1---<
88_5_____032<------1--1--2-----1-<
80_4____032<----1----2------1---<
37_4____032<---1-----------11-1-<
67_3___032<--1----------1-----1<
79_4____031<------1-1-------1--1<
83_3___031<--1-----------1----1<
93_1_031<--1-----------------<
56_1_031<--1-----------------<
62_2__030<---1-----------1----<
85_2__027<--1----------------1<
69_2__026<---1---------------1<
00_2__026<----1-----1---------<
18_3___025<------2--------1----<
25_2__024<----1-------1-------<
20_4____023<-----1-------1---11-<
30_3___023<------1-------11----<
63_3___022<-----1-------1----1-<
28_3___021<---------11-----1---<
92_2__021<-----1--------1-----<
59_2__021<----1----------1----<
45_3___020<----------11-1------<
31_2__020<--------1---1-------<
94_4____019<------1------3------<
44_1_019<------1-------------<
65_3___018<---------1---1--1---<
76_2__018<----1-------------1-<
68_1_018<-------1------------<
72_1_017<--------1-----------<
96_2__015<------1------------1<
35_3___013<----------1----11---<
57_3___011<------------1-1--1--<
54_1_011<---------1----------<
49_2__008<------------1---1---<
75_1_007<-----------1--------<
42_3___006<--------------11---1<
22_2__003<--------------1----1<
70_1_003<---------------1----<
77_1_000<------------------1-<
47_0000<--------------------<
38_0000<--------------------<
36_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
927_3______<1----------------1-1<
371_3______<-------1------1---1-<
140_3______<----------1---1---1-<
971_2____<-1---------------1--<
940_2____<-----1---------1----<
919_2____<-1--------------1---<
915_2____<--------1------1----<
904_2____<1----------------1--<
887_2____<-----1----1---------<
849_2____<------------1---1---<
837_2____<----------------1-1-<
805_2____<1---1---------------<
758_2____<---1-----1----------<
711_2____<---------1----1-----<
690_2____<-1----------------1-<
684_2____<--------------1--1--<
641_2____<-----1----1---------<
616_2____<------------1------1<
589_2____<-1--------1---------<
584_2____<-----------1----1---<
566_2____<--1----1------------<
510_2____<1----------------1--<
503_2____<-1---------------1--<
497_2____<-1-1----------------<
484_2____<-----------2--------<
478_2____<------------1-----1-<
473_2____<--------1-1---------<
460_2____<-------1-----------1<
459_2____<----1----------1----<
411_2____<--1---1-------------<
401_2____<-----1--1-----------<
399_2____<-----------1----1---<
351_2____<----1-------1-------<
334_2____<--1---------------1-<
329_2____<1----1--------------<
327_2____<---1----1-----------<
299_2____<--1-1---------------<
298_2____<---1-------1--------<
291_2____<-------1-1----------<
252_2____<-----------1-1------<
234_2____<---------------1--1-<
220_2____<-----1-----------1--<
188_2____<------1-----------1-<
110_2____<----------11--------<
109_2____<-------1-----1------<
089_2____<--1-------------1---<
013_2____<-------------1-----1<
008_2____<1---1---------------<
007_2____<1----------1--------<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
810
7?46
6??26 ??02 ??08
5??99
4???99 ???16 ???16 ???74 ???05 ???04 ???10
3???97 ???95
2???89
1???73
ĐB???89
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
89-97-16-26-04-16
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
97-89
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 19/08/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 60 - 40

00 01 02 03 904 85052 06 007 008 09
510 11 12 13 314 415 16 17 18 719
20 621 22 *23 24 25 626 927 28 329
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 82846 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 381 682 83 84 85 286 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...