Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 23/06/2018
GiảiKết quả
882
7539
67732-7866-9821
58871
452129-61030-77943-99836-64663-30108-96951
371390-15762
211840
105663
ĐB715299
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 16/06/2018
GiảiKết quả
857
7329
62267-6833-0879
55008
423525-25104-53136-71171-35902-55316-81146
330173-00289
269108
100337
ĐB413459
KQXS Quảng Ngãi 09/06/2018
GiảiKết quả
873
7007
64455-6869-5068
51008
446987-01218-55845-34830-56553-91951-76064
386957-18426
274436
199795
ĐB998744
KQXS Quảng Ngãi 02/06/2018
GiảiKết quả
831
7270
67659-1238-3246
50727
440462-78896-49623-99212-81731-64942-02513
397442-44273
220862
119587
ĐB658074
KQXS Quảng Ngãi 26/05/2018
GiảiKết quả
880
7068
64124-5553-8074
50431
494501-07402-48175-63612-65808-29403-26304
315630-40856
232451
108362
ĐB333739
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_187____________________045_____038_____042____
0_175___________________035_____039_____045____
5_172__________________039_____030____033___
3_171__________________020___045_____044____
9_165_________________039_____038_____026___
1_162_________________034____033____045____
2_155_________________034____035_____033___
8_153________________041_____029____030___
7_152________________026____036_____036____
6_148________________027____037_____026___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 77-16
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
73_7_______183<-111-1-11-------1---<
51_8________180<1-1-1-1-1-11-1------<
08_6______156<121-1-1-------------<
36_4____119<111------1----------<
30_7_______101<1-1-1-----1-2-1-----<
87_5_____099<--11---1-2----------<
16_5_____095<-1---11----1--1-----<
04_5_____085<-1--11------------11<
53_3___085<--1-1---1-----------<
74_5_____084<---11---1--2--------<
71_6______081<11-----1----1------2<
62_6______078<1--21----------1---1<
55_5_____074<--1---1--1----1----1<
12_5_____071<---11----12---------<
29_4____071<11----------1--1----<
31_7_______069<---21--1---1---1-1--<
24_5_____069<----1-1-11----1-----<
82_4____067<1------1-11---------<
57_2__066<-11-----------------<
67_3___065<-1---1-------1------<
59_2__065<-1-1----------------<
40_6______063<1----1----11----1--1<
77_4____063<------111------1----<
02_3___062<-1--1------------1--<
46_3___061<-1-1---------------1<
25_5_____060<-1-----1----11--1---<
63_4____060<2------1-1----------<
65_6______059<-----12--1---11-----<
23_4____059<---1--1-----1---1---<
68_3___059<--1-1-----------1---<
39_3___059<1---1-------------1-<
27_3___059<---1--1------1------<
07_5_____058<--1---------1111----<
33_5_____057<-1-----1--2----1----<
66_3___057<1----1-----1--------<
03_6______055<----1-1--2---11-----<
96_4____055<---1----11--------1-<
91_6______053<-----1-1--1-1-11----<
37_6______053<-1------1----2-1--1-<
13_4____052<---1--1----------11-<
93_4____051<-------111---------1<
89_4____051<-1----1---------11--<
20_6______050<-----1-1---11-1--1--<
75_4____050<----12------1-------<
79_3___050<-1------1--------1--<
90_5_____048<1----1----------1-11<
69_2__048<--1-----1-----------<
32_5_____044<1--------1----2---1-<
99_2__044<1--------1----------<
42_4____043<---2----1--------1--<
34_4____042<-----1-1---1---1----<
54_5_____041<-----1--1----1-11---<
95_5_____040<--1-------1-3-------<
14_5_____040<-------11--2-1------<
43_4____039<1----------1---1---1<
56_2__039<----1--1------------<
80_4____038<----11---------1--1-<
44_5_____037<--1----------1-11--1<
21_2__037<1----------1--------<
61_5_____036<------2-1--------1-1<
38_3___036<---1------1------1--<
18_3___034<--1-----------1-1---<
45_1_031<--1-----------------<
26_1_031<--1-----------------<
86_2__030<------1--1----------<
70_1_030<---1----------------<
00_8________028<-----1------1-2-121-<
64_2__028<--1---------------1-<
48_4____027<--------2---1-1-----<
60_3___025<------1----1----1---<
10_3___025<-------1---1---1----<
28_3___024<-----1----2---------<
41_4____021<---------1--1--1-1--<
11_3___021<------1------1----1-<
47_5_____019<----------1-1-1--11-<
85_2__019<-----1----------1---<
01_2__018<----1-------------1-<
88_2__015<----------11--------<
22_2__015<-------1----------1-<
50_2__014<-------1-----------1<
98_2__013<--------1----------1<
83_3___012<----------1--1-----1<
72_2__010<---------1---------1<
15_2__010<----------1-----1---<
19_3___008<-----------1----2---<
06_1_008<----------1---------<
49_2__007<--------------11----<
09_1_007<-----------1--------<
58_1_006<------------1-------<
94_5_____004<-------------1---211<
05_2__004<---------------1-1--<
84_1_004<--------------1-----<
78_3___003<-------------3------<
92_2__003<---------------1--1-<
35_1_002<----------------1---<
97_3___001<----------------1-11<
81_2__001<-----------------11-<
76_1_001<-----------------1--<
52_0000<--------------------<
17_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
995_3______<----------1-2-------<
851_3______<--------1-11--------<
565_3______<------2------1------<
124_3______<----1-1--1----------<
991_2____<-----1---------1----<
987_2____<--1------1----------<
955_2____<------1--1----------<
951_2____<1-1-----------------<
943_2____<1------------------1<
902_2____<-1---------------1--<
871_2____<1------------------1<
840_2____<1------------------1<
830_2____<--1-----------1-----<
803_2____<---------1----1-----<
794_2____<-------------1---1--<
741_2____<------------1----1--<
663_2____<2-------------------<
630_2____<----1-------1-------<
612_2____<----1----1----------<
590_2____<-----1----------1---<
579_2____<--------1--------1--<
561_2____<------1------------1<
553_2____<--1-1---------------<
547_2____<----------1---1-----<
537_2____<-------------1-1----<
525_2____<-1-----------1------<
520_2____<-----1--------1-----<
491_2____<------------1-1-----<
480_2____<-----1---------1----<
474_2____<--------1--1--------<
454_2____<--------1------1----<
451_2____<----1-1-------------<
442_2____<---1-------------1--<
434_2____<-----1-1------------<
411_2____<------1------1------<
275_2____<-----1------1-------<
267_2____<-1-----------1------<
246_2____<---1---------------1<
212_2____<---1------1---------<
200_2____<-----1------------1-<
181_2____<-----------------11-<
173_2____<-1--------------1---<
130_2____<----------1-1-------<
108_2____<11------------------<
074_2____<---11---------------<
068_2____<--1-1---------------<
032_2____<--------------2-----<
018_2____<--------------1-1---<
008_2____<-11-----------------<
000_2____<--------------1--1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
887
7?55
6??59 ??87 ??77
5??77
4???16 ???82 ???04 ???31 ???12 ???12 ???16
3???71 ???51
2???57
1???87
ĐB???40
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
87-04-77-51-16-77
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
77-16
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 23/06/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 77 - 27

00 01 02 03 04 05 06 07 108 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 821 22 23 24 25 26 27 28 129
030 31 732 33 34 35 836 37 38 539
840 41 42 943 44 45 46 47 48 49
50 951 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 762 66632 64 65 866 67 68 69
70 871 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 *82 83 84 85 86 87 88 89
390 91 92 93 94 95 96 97 98 15299

...