Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 13/12/2014
GiảiKết quả
823
7321
63784-9277-9179
57830
458106-10146-62392-90170-31810-97408-10484
346114-01845
218892
112335
ĐB838044
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 06/12/2014
GiảiKết quả
847
7628
66548-7818-2361
56792
446641-15721-09419-62978-99991-60831-39008
312659-40555
272269
163745
ĐB163613
KQXS Quảng Ngãi 29/11/2014
GiảiKết quả
850
7684
64081-6428-5870
51876
401398-88975-29113-86417-39023-60573-17256
316628-32404
220146
146155
ĐB901084
KQXS Quảng Ngãi 22/11/2014
GiảiKết quả
845
7950
61386-0638-7403
59789
444728-24571-61635-91911-71456-35203-72572
301846-35376
284882
198805
ĐB269781
KQXS Quảng Ngãi 15/11/2014
GiảiKết quả
852
7264
61583-8506-2013
58867
418318-58231-20896-58079-34539-41650-75366
321028-72223
223357
197223
ĐB098828
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_173__________________033____032____050_____
9_171__________________032____035_____038____
5_167__________________040_____039_____041____
8_166__________________035_____034____039____
7_166__________________035_____043_____027___
2_165_________________028____037_____036____
1_163_________________025___037_____032___
4_158_________________036_____036_____034___
0_158_________________039_____033____030___
3_153________________037_____034____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 72-70
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
28_10__________174<-1212---11--1----1--<
45_5_____143<11-1---1-1----------<
35_7_______139<1--1-1---1--11-1----<
23_8________135<1-1-2-1-11--------1-<
46_5_____123<1-11--1------1------<
08_5_____120<11---1-1---------1--<
18_4____116<-1--1-1-1-----------<
70_5_____114<1-1--1--1---------1-<
31_6______113<-1--1---1---1--1--1-<
13_9_________105<-11-1-1-1--1--1---11<
56_7_______100<--11-1----11---11---<
50_4____097<--111------------1--<
75_11___________096<--1--1---2-2111-1--1<
79_7_______091<1---11------1-1--2--<
06_3___088<1---1--1------------<
76_6______087<--11----2-1------1--<
72_6______084<---1--11-----11--1--<
69_5_____084<-1---21----1--------<
66_10__________076<----1--1-11-111-2--1<
21_3___073<11--------1---------<
44_6______072<1----1--1--1-1-----1<
84_8________071<2-2------1-------111<
59_7_______071<-1---1----1---1-21--<
55_3___071<-11-------1---------<
92_4____069<21----------1-------<
11_4____069<---1--1--2----------<
96_4____065<----11-2------------<
82_5_____062<---1---1----1-1-1---<
81_4____060<--11--------2-------<
04_4____059<--1---1-------11----<
47_3___059<-1----1---1---------<
52_6______055<----1--1--11--11----<
86_3___055<---1-1------------1-<
41_3___053<-1-----1-------1----<
98_5_____050<--1----1-----1-1---1<
17_2__049<--1----1------------<
32_3___048<-----1--11----------<
48_4____046<-1-----1----------2-<
14_6______045<1--------1----1-2--1<
27_4____045<------1-1-11--------<
03_4____044<---2---1---------1--<
64_3___042<----1---1--1--------<
71_2__041<---1-----1----------<
38_4____040<---1--------1-11----<
05_4____039<---1------------111-<
78_2__037<-1-----------1------<
26_3___036<------1-1------1----<
19_3___035<-1--------------11--<
61_1_035<-1------------------<
77_2__034<1-------------1-----<
91_2__033<-1---------------1--<
30_1_033<1-------------------<
36_5_____032<-----1----1--1-2----<
51_5_____031<--------11-1------11<
73_1_031<--1-----------------<
10_2__030<1-----------------1-<
89_1_030<---1----------------<
99_4____029<----------1--111----<
57_4____028<----1-------11-----1<
34_2__028<--------11----------<
67_3___027<----1-----1------1--<
00_3___027<--------1-1--1------<
16_4____026<--------1-1----1-1--<
02_4____026<--------1--1---11---<
87_4____025<-------1----1-1---1-<
39_4____025<----1-------1---1--1<
80_5_____024<------1----2---1---1<
42_3___023<------1----1------1-<
09_2__023<-----1------1-------<
94_2__022<-------1---1--------<
93_4____021<---------1-1--2-----<
62_2__021<------1------1------<
83_1_021<----1---------------<
15_2__020<-----1---------1----<
07_2__020<-------1-----1------<
54_1_020<-----1--------------<
95_4____019<-----------11-1-1---<
88_1_019<------1-------------<
29_1_019<------1-------------<
68_3___018<------1--------1---1<
43_3___018<--------------111---<
63_1_018<-------1------------<
60_3___017<---------1--1-----1-<
90_4____016<-----1-----------1-2<
49_4____016<----------1--1--11--<
25_2__015<------1------------1<
24_1_011<---------1----------<
85_2__008<----------1-------1-<
74_1_008<----------1---------<
33_1_008<----------1---------<
58_1_007<-----------1--------<
65_1_006<------------1-------<
20_3___004<-------------2----1-<
97_2__004<-------------1-----1<
01_2__001<----------------2---<
37_1_001<-----------------1--<
22_2__000<------------------2-<
53_1_000<-------------------1<
12_1_000<-------------------1<
40_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
366_4________<----1--1--1--1------<
975_3______<--1------1----1-----<
835_3______<------------11-1----<
527_3______<------1---11--------<
398_3______<--1----------1-1----<
146_3______<1-1----------1------<
052_3______<-------1--11--------<
044_3______<1------------1-----1<
984_2____<---------1-------1--<
982_2____<--------------1-1---<
972_2____<------1-------1-----<
936_2____<----------1--1------<
900_2____<--------1-1---------<
896_2____<----11--------------<
892_2____<1-----------1-------<
805_2____<---1--------------1-<
784_2____<1-----------------1-<
781_2____<---1--------1-------<
780_2____<-----------1-------1<
769_2____<-----11-------------<
764_2____<--------1--1--------<
762_2____<------1------1------<
703_2____<-------1---------1--<
638_2____<---1--------1-------<
635_2____<---1-1--------------<
628_2____<-11-----------------<
623_2____<------1--1----------<
613_2____<-1---------1--------<
595_2____<------------1---1---<
572_2____<---1-------------1--<
570_2____<--------1---------1-<
557_2____<------------11------<
539_2____<----1-------1-------<
526_2____<------1--------1----<
508_2____<-----1-----------1--<
495_2____<-----------1--1-----<
493_2____<---------1----1-----<
475_2____<-----1-----1--------<
467_2____<----------1------1--<
466_2____<---------1----1-----<
456_2____<---1-----------1----<
399_2____<----------1---1-----<
376_2____<---1-------------1--<
372_2____<-------1-----1------<
360_2____<---------1--------1-<
328_2____<--------1---1-------<
313_2____<------1-1-----------<
277_2____<1-------------1-----<
275_2____<-----------1-1------<
231_2____<----1-------------1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 13/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
808
7?44
6??75 ??72 ??11
5??08
4???46 ???59 ???18 ???23 ???11 ???82 ???70
3???76 ???76
2???92
1???69
ĐB???28
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
72-11-70-23-76-28
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
72-70
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 13/12/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 59 - 82

00 01 02 03 04 05 106 07 408 09
810 11 12 13 114 15 16 17 18 19
20 321 22 *23 24 25 26 27 28 29
830 31 32 33 34 335 36 37 38 39
40 41 42 43 38044 845 146 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
170 71 72 73 74 75 76 277 78 179
80 81 82 83 47842 85 86 87 88 89
90 91 83922 93 94 95 96 97 98 99

...