Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Ngãi.
KQXS Quảng Ngãi 26/07/2014
GiảiKết quả
872
7615
61968-5559-7474
55687
424559-15409-79391-49892-33610-98437-59096
357640-08364
216879
173538
ĐB408643
Kết quả mới của XSKT Quảng Ngãi được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Ngãi 19/07/2014
GiảiKết quả
845
7199
60089-3846-6703
58222
423326-05627-15061-78678-73842-13004-20419
317466-70592
271737
114129
ĐB239874
KQXS Quảng Ngãi 12/07/2014
GiảiKết quả
802
7176
61000-7705-2924
52864
463255-82378-17023-31426-98549-65720-62059
397567-02388
254451
108991
ĐB246276
KQXS Quảng Ngãi 05/07/2014
GiảiKết quả
848
7745
61622-9305-0618
51407
440520-18279-94477-74830-21706-98017-35391
370998-27730
225215
155159
ĐB061902
KQXS Quảng Ngãi 28/06/2014
GiảiKết quả
815
7701
62202-6735-9337
56398
480460-39968-60134-14173-23405-82793-60780
379249-56303
248021
132686
ĐB997263
Note: Kết quả xổ số Quảng Ngãi (kqxs Quảng Ngãi) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Ngãi (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Ngãi thay thế vé dò Quảng Ngãi. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Ngãi được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangngai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Ngãi, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Ngãi, xskt QN, xs Quảng Ngãi, tkxs Quảng Ngãi, thống kê xs Quảng Ngãi, thống kê sx Quảng Ngãi, thống kê xskt Quảng Ngãi, xs kiến thiết Quảng Ngãi, kq xs Quảng Ngãi, kết quả xs Quảng Ngãi, kq xổ số Quảng Ngãi, xổsố Quảng Ngãi, sổxố Quảng Ngãi, dự đoán xs Quảng Ngãi, dò kqxs Quảng Ngãi, ketquaxoso Quảng Ngãi, ketquaxosoquangngai, xosokienthietquangngai, kqxskt Quảng Ngãi, kqxskt quangngai, dự đoán xổ số Quảng Ngãi, dự đoán xổ số quangngai, dudoanxoso quangngai, xosokienthiet quangngai, đài Quảng Ngãi, dò số Quảng Ngãi, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Ngãi, kqxsQuảng Ngãi, kqxsquangngai, xsktQuảng Ngãi, xsktquangngai, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Ngãi trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Ngãi
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Ngãi.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_177___________________031____049______036____
2_171__________________034____036_____031___
1_170__________________041_____034____032___
6_167__________________034____032____045____
4_166__________________043_____037_____026___
5_164_________________025___043_____040____
9_163_________________026____034____047_____
7_163_________________044_____032____033___
8_150________________030____034____036____
3_149________________032____029____034___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 92-04
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
15_7_______150<1--111-1--------1--1<
03_5_____147<-1--111--1----------<
20_7_______140<--11-11---11----1---<
02_5_____124<--111-1----------1--<
59_8________123<2-11-1-----11------1<
06_9_________110<---1-1-211-------111<
05_4____104<--111-----1---------<
37_3___097<11--1---------------<
45_3___093<-1-1-1--------------<
78_4____092<-11--1-----------1--<
91_5_____088<1-11-------------1-1<
67_3___086<--1--11-------------<
69_6______085<-----111-11-1-------<
17_4____083<---1---11----1------<
77_3___082<---1--1-1-----------<
64_4____080<1-1-----1-------1---<
09_9_________079<1------21-12---1--1-<
18_8________078<---1-12-----2--1---1<
92_5_____071<11-----------11---1-<
27_4____071<-1----1-1------1----<
04_4____070<-1-----2-1----------<
26_4____068<-11-------1-------1-<
74_2__068<11------------------<
22_2__065<-1-1----------------<
10_3___064<1----1---1----------<
63_6______062<----1-2-1------11---<
40_6______062<1-------11--1---1--1<
79_4____062<1--1--------2-------<
68_2__062<1---1---------------<
56_6______059<------1-111------11-<
98_5_____058<---11------1-------2<
89_4____057<-1-------11-1-------<
46_4____056<-1------1--1---1----<
49_4____055<--1-1-----------2---<
21_5_____052<----1--1-1--1---1---<
66_2__052<-1------1-----------<
29_8________050<-1-----2-------1--22<
96_4____049<1--------2-1--------<
35_5_____045<----11-----1--2-----<
30_3___045<---2----1-----------<
57_3___044<-----1-2------------<
48_5_____043<---1-------1-11---1-<
00_4____043<--1-------1--1--1---<
42_4____042<-1---------1--2-----<
58_3___041<-----1--1--1--------<
93_2__041<----11--------------<
43_3___040<1--------1---------1<
99_2__040<-1--------1---------<
51_6______039<--1--------1-3---1--<
80_2__039<----1--1------------<
84_4____038<------1--1--11------<
61_2__038<-1----------1-------<
65_4____037<------1-1-2---------<
01_3___037<----1----11---------<
83_2__037<------11------------<
52_5_____035<-----1----11----11--<
88_3___035<--1----------1--1---<
55_3___035<--1----------1--1---<
23_3___035<--1-----------11----<
19_1_035<-1------------------<
87_4____034<1--------------1-11-<
38_2__034<1-------------1-----<
75_5_____033<------1---11---2----<
97_4____033<-------11----1-----1<
44_4____033<------1-1-----2-----<
86_3___033<----1----1----1-----<
72_2__033<1--------------1----<
07_3___032<---1--------1------1<
24_2__032<--1-----------1-----<
76_5_____031<--2----------1-1--1-<
90_3___031<------1--1----1-----<
34_2__026<----1-----1---------<
36_6______025<------------11-111-1<
54_3___024<-----1------1----1--<
73_1_021<----1---------------<
13_5_____020<-----------1--1--111<
60_2__020<----1-----------1---<
11_1_020<-----1--------------<
81_3___018<-------1-------1--1-<
12_2__018<--------1-----1-----<
82_4____016<----------1---11-1--<
50_3___016<--------1-------1-1-<
08_3___013<------------1-11----<
47_2__012<---------1-------1--<
31_2__012<---------1-------1--<
85_5_____010<-----------3-1----1-<
71_3___010<----------1----2----<
39_1_008<----------1---------<
53_3___007<------------2---1---<
41_2__007<-------------1--1---<
70_3___005<--------------1-1--1<
16_2__005<-------------1----1-<
14_1_005<-------------1------<
95_4____004<-------------1---2-1<
33_4____004<------------1-----21<
62_1_001<-----------------1--<
28_1_001<-----------------1--<
32_1_000<------------------1-<
94_0000<--------------------<
25_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
129_4________<-1-------------1--11<
895_3______<-------------1---2--<
892_3______<1-------------1---1-<
750_3______<--------1-------1-1-<
706_3______<---1-----1-------1--<
444_3______<------1-------2-----<
113_3______<-----------------111<
968_2____<1---1---------------<
948_2____<-----------1------1-<
854_2____<-----1------1-------<
793_2____<----11--------------<
763_2____<------2-------------<
753_2____<------------1---1---<
720_2____<--1---1-------------<
703_2____<-1----1-------------<
689_2____<---------11---------<
669_2____<-----1-1------------<
627_2____<-1----1-------------<
570_2____<--------------1-1---<
559_2____<2-------------------<
548_2____<-------------11-----<
520_2____<---1------------1---<
509_2____<----------11--------<
487_2____<---------------1-1--<
469_2____<----------1-1-------<
466_2____<-1------1-----------<
436_2____<-------------1-1----<
407_2____<---1---------------1<
406_2____<-----1--1-----------<
391_2____<1--1----------------<
300_2____<-------------1--1---<
281_2____<-------1-------1----<
279_2____<---1--------1-------<
276_2____<--1----------1------<
263_2____<----1-----------1---<
256_2____<--------1--------1--<
218_2____<------1------------1<
202_2____<----1-1-------------<
184_2____<---------1--1-------<
175_2____<---------------2----<
159_2____<---1-------1--------<
135_2____<-----1-----1--------<
109_2____<---------------1--1-<
067_2____<-----11-------------<
052_2____<-----1-----1--------<
004_2____<-1-------1----------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Ngãi (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
878
7?04
6??91 ??92 ??64
5??15
4???64 ???78 ???69 ???20 ???02 ???04 ???45
3???22 ???15
2???10
1???77
ĐB???06
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
78-04-91-20-45-92
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
92-04
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Ngãi 26/07/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 04 - 17

00 01 02 03 04 05 06 07 08 409
610 11 12 13 14 615 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 437 538 39
640 41 42 08643 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 55592
60 61 62 63 364 65 66 67 968 69
70 71 *72 73 474 75 76 77 78 879
80 81 82 83 84 85 86 687 88 89
90 391 892 93 94 95 096 97 98 99

...