Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Nam.
KQXS Quảng Nam 21/04/2015
GiảiKết quả
829
7792
65803-3947-1298
59711
497132-88199-23985-83716-31044-25462-51536
369709-81124
286525
133165
ĐB218305
Kết quả mới của XSKT Quảng Nam được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Nam 14/04/2015
GiảiKết quả
823
7994
63643-6572-1548
51218
443953-40733-93538-40324-49591-60513-82090
381380-15241
253976
159314
ĐB385457
KQXS Quảng Nam 07/04/2015
GiảiKết quả
805
7932
67307-3532-3643
55336
430836-26989-42556-78466-71301-05231-24411
344830-62765
208309
113280
ĐB708047
KQXS Quảng Nam 31/03/2015
GiảiKết quả
813
7135
68395-1642-9168
55593
475186-66921-72215-75477-30485-69188-71812
385100-32983
256239
197354
ĐB468617
KQXS Quảng Nam 24/03/2015
GiảiKết quả
817
7415
66658-2560-2585
55453
404303-88932-05444-64062-66103-87398-85664
384663-53486
225839
198081
ĐB229660
Note: Kết quả xổ số Quảng Nam (kqxs Quảng Nam) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Nam (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Nam thay thế vé dò Quảng Nam. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Nam được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangnam). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Nam, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Nam, xskt QN, xs Quảng Nam, tkxs Quảng Nam, thống kê xs Quảng Nam, thống kê sx Quảng Nam, thống kê xskt Quảng Nam, xs kiến thiết Quảng Nam, kq xs Quảng Nam, kết quả xs Quảng Nam, kq xổ số Quảng Nam, xổsố Quảng Nam, sổxố Quảng Nam, dự đoán xs Quảng Nam, dò kqxs Quảng Nam, ketquaxoso Quảng Nam, ketquaxosoquangnam, xosokienthietquangnam, kqxskt Quảng Nam, kqxskt quangnam, dự đoán xổ số Quảng Nam, dự đoán xổ số quangnam, dudoanxoso quangnam, xosokienthiet quangnam, đài Quảng Nam, dò số Quảng Nam, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Nam, kqxsQuảng Nam, kqxsquangnam, xsktQuảng Nam, xsktquangnam, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Nam trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Nam
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Nam.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_197_____________________041_____041_____051_____
9_185___________________036_____047______042____
5_173__________________034____034____045____
3_169__________________038_____034____031___
6_166__________________036_____037_____035____
8_163_________________033____041_____035____
1_158_________________035_____040_____030___
0_147________________029____033____031___
7_141_______________034____018___033___
4_141_______________024___035_____027___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 43-85
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
24_7_______168<11---1-11---11------<
62_7_______112<1---1--1-1-1------11<
13_4____104<-1-1---1--1---------<
85_7_______103<1--11--------1-111--<
91_6______099<-1----111----1--1---<
47_6______095<1-1--1------1-1-1---<
98_7_______094<1---11-----1--1-1-1-<
56_7_______089<--1--31--1---------1<
92_6______088<1----1-1-11---1-----<
05_7_______086<1-1-----2-----11-1--<
95_4____086<---1-11-------1-----<
39_6______085<---11--1---------111<
77_4____085<---1---1-1---1------<
81_6______083<----11--111----1----<
32_4____083<1-2-1---------------<
11_4____079<1-1------1-1--------<
00_5_____077<---1-1-1----------11<
16_4____074<1------21-----------<
65_6______073<1-1--------11--1---1<
12_7_______072<---1---1-----111-11-<
94_6______072<-1---1----1--1--1-1-<
53_5_____071<-1--1-----1-1------1<
66_3___071<--1---1---1---------<
43_3___070<-11--------1--------<
80_3___064<-11--------------1--<
54_3___063<---1-1----1---------<
17_3___062<---11-------1-------<
41_4____061<-1----1----11-------<
09_4____061<1-1-------------11--<
03_4____060<1---2----------1----<
44_3___059<1---1-------------1-<
22_8________058<-----2--121----1-1--<
36_6______058<1-2-----------1-1--1<
21_4____058<---1--1---2---------<
18_4____058<-1-----2--------1---<
15_4____058<---11--------1----1-<
86_5_____057<---11--------1----11<
99_5_____056<1-----1------1-11---<
38_5_____056<-1-----2------1----1<
35_3___055<---1--1----------1--<
68_4____054<---1----1-1--1------<
72_3___054<-1----1--------1----<
23_2__054<-1----1-------------<
29_4____052<1--------1-1--1-----<
33_2__052<-1------1-----------<
89_6______051<--1---1----------211<
60_7_______050<----2--1--11------11<
90_3___046<-1-------1-----1----<
49_4____043<--------111------1--<
19_6______039<--------21-1--1---1-<
45_5_____038<-----11----2-------1<
31_3___038<--1---------1-1-----<
57_2__038<-1----------1-------<
93_3___036<---1---------11-----<
83_4____035<---1--------1---1-1-<
37_3___035<------11---------1--<
76_1_035<-1------------------<
48_1_035<-1------------------<
82_4____034<----------111-1-----<
07_4____034<--1----------2--1---<
52_6______032<-----1----2-2--1----<
59_3___032<------1-1----------1<
25_3___032<1---------------1-1-<
88_2__032<---1---------1------<
14_2__032<-1----------------1-<
30_1_031<--1-----------------<
01_1_031<--1-----------------<
97_3___030<------1--1-----1----<
42_3___030<---1-----------1--1-<
71_2__030<------1--1----------<
87_3___025<--------1--1--1-----<
58_3___024<----1------1-------1<
55_4____023<-------1---2----1---<
08_3___022<--------1---1---1---<
28_4____021<--------1-----11--1-<
69_2__021<------1------1------<
64_2__021<----1----------1----<
96_4____019<-----1----------21--<
04_1_019<------1-------------<
63_3___018<----1------------2--<
75_2__018<--------1-----1-----<
10_2__018<-----1-----------1--<
67_3___017<----------1--11-----<
78_2__017<---------1--1-------<
40_4____016<--------1-----1----2<
02_3___015<-----------11---1---<
46_2__014<----------1-1-------<
27_2__014<---------1-----1----<
20_5_____012<------------11--1-11<
73_1_011<---------1----------<
06_1_011<---------1----------<
26_2__007<------------1----1--<
74_1_007<-----------1--------<
84_1_005<-------------1------<
50_1_003<---------------1----<
79_2__002<---------------1---1<
34_1_001<-----------------1--<
70_0000<--------------------<
61_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
991_3______<------11-----1------<
852_3______<----------1-2-------<
839_3______<----1-------------11<
729_3______<---------1-1--1-----<
328_3______<--------1-----1---1-<
245_3______<-----1-----2--------<
996_2____<----------------2---<
995_2____<-----1--------1-----<
965_2____<------------1--1----<
962_2____<---------1-1--------<
960_2____<----------1-------1-<
953_2____<-1----------1-------<
932_2____<--1-1---------------<
921_2____<---1------1---------<
822_2____<---------1-------1--<
798_2____<-----------1------1-<
707_2____<-------------1--1---<
698_2____<--------------1-1---<
677_2____<---------1---1------<
660_2____<----1--------------1<
643_2____<-11-----------------<
608_2____<--------1---1-------<
605_2____<--------1------1----<
593_2____<---1---------1------<
581_2____<-----1--1-----------<
520_2____<------------11------<
513_2____<-1-----1------------<
399_2____<---------------11---<
383_2____<------------1-----1-<
356_2____<-----2--------------<
340_2____<--------------1----1<
324_2____<-1----------1-------<
305_2____<1-------1-----------<
286_2____<-------------1-----1<
280_2____<--1--------------1--<
222_2____<-----2--------------<
218_2____<-1-----1------------<
212_2____<-------1---------1--<
211_2____<---------1-1--------<
205_2____<--------------1--1--<
175_2____<--------1-----1-----<
167_2____<----------1---1-----<
165_2____<1------------------1<
135_2____<---1-------------1--<
116_2____<-------11-----------<
036_2____<--------------1-1---<
022_2____<--------11----------<
019_2____<--------1--1--------<
018_2____<-------1--------1---<
012_2____<---------------1--1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Nam (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Nam ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
839
7?66
6??12 ??56 ??85
5??05
4???53 ???43 ???43 ???80 ???53 ???24 ???91
3???24 ???77
2???41
1???47
ĐB???17
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
80-66-91-43-85-24
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
43-85
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Nam 21/04/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 62 - 22

00 01 02 803 04 18305 06 07 08 709
10 711 12 13 14 15 716 17 18 19
20 21 22 23 124 525 26 27 28 *29
30 31 132 33 34 35 536 37 38 39
40 41 42 43 044 45 46 947 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 462 63 64 165 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 985 86 87 88 89
90 91 792 93 94 95 96 97 298 199

...