Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Nam.
KQXS Quảng Nam 25/04/2017
GiảiKết quả
801
7653
61427-3504-7144
54374
423687-53224-29684-24504-40088-00264-13378
362301-82106
256058
114084
ĐB367740
Kết quả mới của XSKT Quảng Nam được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Nam 18/04/2017
GiảiKết quả
885
7610
62445-0785-3273
50565
410170-88108-66678-13204-48183-54942-81794
325606-53715
251171
191126
ĐB195068
KQXS Quảng Nam 11/04/2017
GiảiKết quả
883
7263
65286-7973-9071
58170
419992-51670-63713-99759-16953-58131-75388
307020-09170
249749
109595
ĐB904791
KQXS Quảng Nam 04/04/2017
GiảiKết quả
800
7970
61579-2917-2477
50843
483515-08518-08812-30181-92344-05306-10904
336953-93371
242326
149641
ĐB157375
KQXS Quảng Nam 28/03/2017
GiảiKết quả
879
7509
60999-9218-4190
58984
428484-18286-98892-70552-40151-88441-85100
365790-93999
283011
180825
ĐB06227
Note: Kết quả xổ số Quảng Nam (kqxs Quảng Nam) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Nam (QN) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Nam thay thế vé dò Quảng Nam. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Nam được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangnam). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Nam, kqxs QN, kqxsQN, xskt Quảng Nam, xskt QN, xs Quảng Nam, tkxs Quảng Nam, thống kê xs Quảng Nam, thống kê sx Quảng Nam, thống kê xskt Quảng Nam, xs kiến thiết Quảng Nam, kq xs Quảng Nam, kết quả xs Quảng Nam, kq xổ số Quảng Nam, xổsố Quảng Nam, sổxố Quảng Nam, dự đoán xs Quảng Nam, dò kqxs Quảng Nam, ketquaxoso Quảng Nam, ketquaxosoquangnam, xosokienthietquangnam, kqxskt Quảng Nam, kqxskt quangnam, dự đoán xổ số Quảng Nam, dự đoán xổ số quangnam, dudoanxoso quangnam, xosokienthiet quangnam, đài Quảng Nam, dò số Quảng Nam, dò số QN. chu kỳ xổ số Quảng Nam, kqxsQuảng Nam, kqxsquangnam, xsktQuảng Nam, xsktquangnam, xsktQN, kqxskt, xổ số Quảng Nam trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Nam
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Nam.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_180___________________030____039_____041____
1_175___________________036_____038_____036____
5_171__________________036_____037_____038____
7_170__________________043_____038_____033___
8_161_________________027____044_____031___
9_159_________________044_____030____036____
2_157_________________032____034____031___
6_155_________________036_____040_____039____
3_152________________035_____024___039____
4_144_______________021___036_____036____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 59-15
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
04_6______148<21-1--1-1-----------<
71_5_____133<-111-1---------1----<
53_5_____117<1-11---1----------1-<
18_6______115<---11-11-----11-----<
44_8________114<1--1-3--1---1---1---<
06_6______110<11-1----1--------11-<
86_8________106<--1-1--1---1----1111<
70_6______100<-131-----------1----<
45_5_____097<-1---1--21----------<
27_4____093<1---1-1----1--------<
91_4____090<--1---1--11---------<
59_5_____087<--1--11---2---------<
79_8________085<---11---1---22---1--<
15_5_____085<-1-1----1----11-----<
81_4____084<---1-1--1-----1-----<
00_3___084<---11---1-----------<
20_5_____083<--1--1--1------11---<
84_7_______079<2---21----1--------1<
58_6______078<1----1-2--1--------1<
88_4____078<1-1------1--1-------<
65_7_______076<-1-----2---111-----1<
78_4____072<11---------1---1----<
85_6______071<-2----1-1-----1--1--<
26_5_____070<-1-1------2---1-----<
92_3___062<--1-1--------1------<
63_6______061<--1------1-1---111--<
73_4____059<-11---------------11<
17_6______058<---1------111---2---<
83_5_____058<-11---------------3-<
10_6______057<-1------1--1--1--1-1<
41_5_____057<---11----------12---<
77_3___057<---1---1------1-----<
87_5_____053<1------1----1--1---1<
49_4____050<--1-----1---1---1---<
24_2__050<1-------1-----------<
01_3___049<2------1------------<
99_5_____047<----2--1--1-------1-<
68_4____045<-1----------1-11----<
56_4____045<-----11----1-1------<
74_2__044<1--------1----------<
22_4____042<-----1---11-1-------<
51_3___042<----1-1------1------<
40_3___042<1--------1-------1--<
52_5_____041<----11----2--------1<
66_5_____040<-------11---1--11---<
11_2__040<----1-1-------------<
95_3___039<--1------1--------1-<
12_4____037<---1------1-----1-1-<
09_5_____036<----1-----2-11------<
25_3___036<----1-1------------1<
14_3___036<------11--------1---<
42_2__036<-1------------1-----<
94_3___035<-1-------------1--1-<
08_3___035<-1------------1----1<
31_4____034<--1----------1--2---<
64_2__034<1-------------1-----<
23_6______031<------2----11-----11<
90_3___031<----2------1--------<
13_3___031<--1-------------11--<
33_4____030<-----1---1-----1---1<
43_1_030<---1----------------<
60_5_____028<------1---1---2--1--<
29_3___028<-------1---11-------<
61_4____027<--------2---1-1-----<
55_4____027<-----1------12------<
30_4____026<-------1---1---1-1--<
75_2__026<---1---------------1<
46_4____023<---------1-1--1--1--<
38_2__023<------1----1--------<
67_3___022<--------1---1---1---<
57_2__022<-------1---1--------<
21_2__022<-----1-------1------<
02_6______021<-------1-----2--11-1<
50_3___020<------1------1-----1<
48_1_020<-----1--------------<
32_1_020<-----1--------------<
69_1_019<------1-------------<
98_1_018<-------1------------<
62_3___017<------1---------1--1<
80_3___016<---------1---1----1-<
72_3___015<---------2-----1----<
36_3___012<-----------1--1--1--<
97_4____011<---------1-------21-<
47_3___011<---------2---------1<
34_3___011<----------1----1--1-<
37_1_011<---------1----------<
35_1_011<---------1----------<
89_2__010<-----------1---1----<
93_2__009<------------1--1----<
03_3___008<-----------1-----11-<
96_2__008<-------------1-1----<
39_1_008<----------1---------<
05_2__003<--------------2-----<
07_2__002<---------------1---1<
19_2__000<-----------------2--<
76_1_000<------------------1-<
16_1_000<------------------1-<
82_0000<--------------------<
54_0000<--------------------<
28_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
953_4________<--11---1----------1-<
620_3______<-----1--1-------1---<
170_3______<-12-----------------<
106_3______<1----------------11-<
068_3______<-1----------1--1----<
999_2____<----2---------------<
987_2____<------------1--1----<
973_2____<--1---------------1-<
970_2____<---1-----------1----<
966_2____<--------1---1-------<
952_2____<----------1--------1<
942_2____<-1------------1-----<
923_2____<-----------1-------1<
826_2____<----------1---1-----<
802_2____<----------------11--<
791_2____<--1-------1---------<
786_2____<----------------1--1<
758_2____<-----1-------------1<
744_2____<-----1----------1---<
717_2____<------------1---1---<
661_2____<--------2-----------<
633_2____<---------1-----1----<
623_2____<------1-----------1-<
610_2____<-1------------1-----<
579_2____<---1---------1------<
555_2____<-----1------1-------<
552_2____<----11--------------<
515_2____<---1----------1-----<
504_2____<2-------------------<
491_2____<------1--1----------<
484_2____<----1-----1---------<
451_2____<------1------1------<
445_2____<-1---1--------------<
441_2____<----1----------1----<
408_2____<--------------1----1<
367_2____<--------1---1-------<
365_2____<-------1----1-------<
360_2____<----------1------1--<
286_2____<--1-1---------------<
264_2____<1-------------1-----<
263_2____<--1------1----------<
249_2____<--------1-------1---<
227_2____<----1------1--------<
144_2____<1----1--------------<
084_2____<1------------------1<
063_2____<-----------1---1----<
057_2____<-------1---1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Nam (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Nam ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
853
7?45
6??04 ??92 ??44
5??44
4???59 ???88 ???18 ???78 ???15 ???06 ???20
3???86 ???81
2???59
1???17
ĐB???18
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
18-44-04-15-59-18
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
59-15
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Nam 25/04/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 27 - 26

00 3*012 02 03 55042 05 106 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 224 25 26 427 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
67740 41 42 43 144 45 46 47 48 49
50 51 52 653 54 55 56 57 058 59
60 61 62 63 264 65 66 67 68 69
70 71 72 73 374 75 76 77 378 79
80 81 82 83 06842 85 86 687 088 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...