Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 14/09/2017
GiảiKết quả
899
7087
65811-2483-5013
50960
482545-49664-74562-15671-99809-79937-21723
349994-99002
263288
129621
ĐB206347
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 07/09/2017
GiảiKết quả
883
7055
66945-3066-5553
53747
417379-40441-49167-59836-49960-07660-98357
309735-02890
201074
108009
ĐB862178
KQXS Quảng Bình 31/08/2017
GiảiKết quả
807
7742
62022-6145-8533
53075
469771-76703-61336-05914-20317-95393-78180
395314-04119
241465
100331
ĐB803563
KQXS Quảng Bình 24/08/2017
GiảiKết quả
824
7886
67053-4636-8683
55269
473069-60190-25440-93897-17526-14384-65808
389363-71217
232478
148055
ĐB277534
KQXS Quảng Bình 17/08/2017
GiảiKết quả
842
7466
69929-7417-9054
56354
444628-81764-54129-35755-43071-07956-21625
322685-08060
257454
120747
ĐB319939
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_187____________________044_____033____046_____
7_175___________________042_____031____041____
9_172__________________033____042_____033___
4_169__________________033____036_____042____
6_164_________________037_____034____032___
5_159_________________030____040_____043____
2_159_________________028____041_____031___
1_154________________035_____034____033___
8_151________________024___039_____034___
0_150________________034____030____025__
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 83-97
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
45_8________134<111----1--1-1-1-1---<
42_8________129<--1-12---1--1---11--<
36_6______122<-111----1----1---1--<
93_5_____118<--1---111------1----<
83_7_______115<11-1----1-1-----2---<
07_6______113<--1--1-1-11--------1<
17_9_________108<--111-----21--1--1-1<
55_7_______101<-1-11-----1---11-1--<
47_4____099<11--1--------1------<
53_8________098<-1-1--1----2-11---1-<
60_4____098<12--1---------------<
71_3___093<1-1-1---------------<
94_7_______081<1------111-----2--1-<
66_4____078<-1--1----1--1-------<
46_4____077<------1111----------<
24_4____075<---1---1-1-----1----<
25_7_______074<----12-1-1-----1-1--<
86_4____073<---1---1-1-------1--<
97_6______069<---1-1----1-1---11--<
99_5_____069<1-----1-1-----1-1---<
31_5_____069<--1----11-1------1--<
74_4____069<-1----1-1--------1--<
09_2__068<11------------------<
90_3___067<-1-1---------1------<
64_3___067<1---1-----1---------<
78_4____065<-1-1---------1---1--<
75_4____064<--1--1-----1--1-----<
22_3___061<--1--1-------1------<
03_3___061<--1---1-----1-------<
57_3___059<-1---1-------------1<
34_4____058<---1-1------1-----1-<
63_3___058<--11--------------1-<
40_2__057<---1--1-------------<
23_5_____055<1-----1-----1-1----1<
14_5_____055<--2----1-1--------1-<
08_3___055<---1--2-------------<
62_5_____054<1-------1--1----11--<
26_6______053<---1----1--11-----11<
21_4____053<1----1--------1-1---<
84_3___053<---1---1----------1-<
87_6______051<1-------1--1----1--2<
88_4____051<1-----1--------11---<
41_5_____050<-1-------1-2-----1--<
58_3___049<-----1-1-1----------<
33_5_____045<--1-----1-----1---11<
39_4____045<----1--1---1-1------<
04_5_____044<------2-1-1-------1-<
29_3___044<----2---1-----------<
80_4____043<--1------1---1-----1<
79_4____043<-1---------1-1-----1<
65_3___043<--1-------11--------<
11_3___043<1---------1--1------<
69_6______042<---2-----1---11---1-<
51_5_____042<------1-1-2--1------<
85_4____042<----1-1------1-1----<
19_3___042<--1------1-----1----<
06_2__038<-----1-1------------<
92_5_____036<-----1----11--1---1-<
73_6______035<--------11-1---1-2--<
67_2__035<-1-------------1----<
35_1_035<-1------------------<
37_1_033<1-------------------<
59_4____032<-------11-----1----1<
13_3___032<1--------------1---1<
20_4____031<-----1----1-1-----1-<
02_2__030<1-----------------1-<
98_4____029<-------1----11-1----<
01_4____029<-----1-----1---11---<
81_3___026<------1---1-----1---<
68_4____025<------1------11---1-<
28_3___025<----1------1------1-<
54_6______024<----3-----------1--2<
56_3___023<----1-------2-------<
95_5_____020<--------1---2---1--1<
10_3___020<---------1--1--1----<
30_2__018<-----1-----------1--<
00_1_018<-------1------------<
38_3___016<------1----------1-1<
05_2__016<-----1-------------1<
70_2__015<-------1----------1-<
27_2__014<---------1-----1----<
82_2__013<----------1--1------<
12_2__013<---------1------1---<
18_3___011<-----------1-1-----1<
48_3___007<--------------1-11--<
32_2__007<-----------1------1-<
89_2__006<--------------1-1---<
77_2__006<--------------1-1---<
76_1_006<------------1-------<
15_2__005<------------2-------<
43_1_005<-------------1------<
72_1_004<--------------1-----<
52_1_004<--------------1-----<
44_1_003<---------------1----<
16_1_003<---------------1----<
96_1_001<-----------------1--<
91_1_000<------------------1-<
61_0000<--------------------<
50_0000<--------------------<
49_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
620_3______<----------1-1-----1-<
417_3______<----1------1-------1<
379_3______<-1-----------1-----1<
269_3______<---1-----1--------1-<
992_2____<----------1-------1-<
973_2____<---------1-----1----<
960_2____<11------------------<
956_2____<----1-------1-------<
946_2____<--------11----------<
890_2____<-1-----------1------<
773_2____<-----------------2--<
747_2____<-1--1---------------<
742_2____<--1--------------1--<
731_2____<----------1------1--<
726_2____<-----------11-------<
724_2____<-------1-------1----<
707_2____<-------1--1---------<
703_2____<--1---1-------------<
674_2____<------1-1-----------<
653_2____<-----------1-1------<
625_2____<----11--------------<
583_2____<----------------2---<
551_2____<----------2---------<
526_2____<---1----1-----------<
498_2____<------------11------<
478_2____<---1---------1------<
475_2____<-----------1--1-----<
465_2____<--1-------1---------<
455_2____<--------------1--1--<
441_2____<-1-------1----------<
440_2____<---1--1-------------<
395_2____<------------1------1<
384_2____<---1--------------1-<
345_2____<----------1-1-------<
317_2____<--1-------1---------<
314_2____<--1----1------------<
268_2____<------1------1------<
180_2____<--1----------------1<
133_2____<--------1---------1-<
129_2____<----1---1-----------<
110_2____<------------1--1----<
101_2____<---------------11---<
094_2____<---------1-----1----<
087_2____<1-------1-----------<
066_2____<-1----------1-------<
055_2____<-1-1----------------<
053_2____<---1----------1-----<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 14/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
894
7?17
6??90 ??75 ??53
5??55
4???99 ???24 ???83 ???07 ???86 ???31 ???31
3???31 ???97
2???75
1???09
ĐB???97
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
31-97-94-75-86-83
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
83-97
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 14/09/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 71 - 36

00 01 002 03 04 05 06 07 08 809
10 811 12 013 14 15 16 17 18 19
20 621 22 723 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 937 38 39
40 41 42 43 44 545 46 06347 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
960 61 562 63 664 65 66 67 68 69
70 671 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 483 84 85 86 087 288 89
90 91 92 93 994 95 96 97 98 *99

...