Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đaklak.
KQXS Đaklak 23/01/2018
GiảiKết quả
871
7226
66185-0453-4211
51729
429348-75419-97576-58831-88090-33021-52484
397638-66164
258925
143835
ĐB889642
Kết quả mới của XSKT Đaklak được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đaklak 16/01/2018
GiảiKết quả
846
7631
62154-5477-2517
58960
485517-37288-17932-78826-80346-32386-15453
302908-65015
219989
182471
ĐB699466
KQXS Đaklak 09/01/2018
GiảiKết quả
861
7228
66796-2583-4453
54200
457949-76505-19019-81737-29244-16954-04441
326269-24742
272564
117898
ĐB528309
KQXS Đaklak 02/01/2018
GiảiKết quả
842
7630
61647-4573-5219
53744
402910-93832-34577-38585-87112-50381-37211
324099-33907
247362
109284
ĐB034460
KQXS Đaklak 26/12/2017
GiảiKết quả
867
7967
69870-8383-8228
50423
461162-46557-43632-92845-52902-12469-95232
395773-37675
233099
139329
ĐB713631
Note: Kết quả xổ số Đaklak (kqxs Đaklak) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đaklak (Đ) được cập nhật đầy đủ để dò số Đaklak thay thế vé dò Đaklak. Thống kê xổ số (tk xs) Đaklak được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso daklak). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đaklak, kqxs Đ, kqxsĐ, xskt Đaklak, xskt Đ, xs Đaklak, tkxs Đaklak, thống kê xs Đaklak, thống kê sx Đaklak, thống kê xskt Đaklak, xs kiến thiết Đaklak, kq xs Đaklak, kết quả xs Đaklak, kq xổ số Đaklak, xổsố Đaklak, sổxố Đaklak, dự đoán xs Đaklak, dò kqxs Đaklak, ketquaxoso Đaklak, ketquaxosodaklak, xosokienthietdaklak, kqxskt Đaklak, kqxskt daklak, dự đoán xổ số Đaklak, dự đoán xổ số daklak, dudoanxoso daklak, xosokienthiet daklak, đài Đaklak, dò số Đaklak, dò số Đ. chu kỳ xổ số Đaklak, kqxsĐaklak, kqxsdaklak, xsktĐaklak, xsktdaklak, xsktĐ, kqxskt, xổ số Đaklak trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đaklak
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đaklak.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_185___________________031____036_____048_____
2_181___________________040_____031____033___
3_178___________________041_____036_____041____
8_168__________________026____040_____041____
7_161_________________037_____034____031___
5_160_________________038_____040_____030___
4_153________________031____043_____030___
1_153________________029____031____041____
0_151________________030____038_____033___
6_150________________037_____031____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 83-08
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
32_7_______141<-1-12--1---11-------<
53_4____126<111----1------------<
83_7_______123<--1-1---1---111----1<
19_5_____121<1-11--1--------1----<
11_7_______109<1--1-1---12------1--<
73_5_____103<---11--1-1------1---<
99_7_______101<---111---2--------2-<
31_4____101<11--1------1--------<
08_9_________095<-1---1--2-11--11---1<
42_5_____095<1-11-------1------1-<
77_3___092<-1-1--1-------------<
61_5_____086<--1--11----2--------<
64_4____085<1-1----1----1-------<
44_6______083<--11-2----------1-1-<
54_4____073<-11--------11-------<
71_5_____071<11---------1---1---1<
26_2__068<11------------------<
60_2__065<-1-1----------------<
89_5_____063<-1----2------11-----<
84_5_____063<1--1--------1----2--<
97_4____063<-----121------------<
85_3___063<1--1-----------1----<
76_5_____062<1----1---2--------1-<
81_5_____061<---1-2-----1--1-----<
70_4____061<----1-1-1--1--------<
28_4____060<--1-1--------1---1--<
29_5_____058<1---1-----------21--<
62_3___058<---11-----------1---<
12_3___058<---1----11----------<
47_4____057<---1---1------11----<
59_6______056<-------111--1---1--1<
86_4____055<-1----1-----1----1--<
96_3___055<--1---1-----------1-<
35_3___055<1----1-------1------<
38_5_____054<1-----1-------11-1--<
69_4____054<--1-1------------2--<
07_4____054<---1----11---------1<
46_6______053<-2------1--1---1---1<
21_2__053<1----1--------------<
98_5_____052<--1-----11--------11<
25_4____051<1------1-----1---1--<
49_3___051<--1-----1---1-------<
10_3___051<---1----1--1--------<
48_2__051<1------1------------<
15_3___050<-1------1--------1--<
05_2__049<--1----1------------<
09_7_______048<--1-------3-11-1----<
90_4____047<1---------1--11-----<
88_5_____046<-1-----1---------1-2<
41_5_____045<--1------1---1--1--1<
92_3___044<-----11---1---------<
56_5_____040<-----1-2-------1---1<
30_3___040<---1-----1------1---<
66_2__039<-1---------1--------<
03_6______036<-------1--11-1---11-<
94_3___036<------1-1------1----<
50_6______035<--------11--1--1-11-<
43_6______035<-------1-1--1-1---2-<
79_4____035<------1--1---1-1----<
00_2__035<--1--------1--------<
67_3___032<----2-----1---------<
57_2__032<----1----1----------<
17_4____031<-2---------------11-<
14_3___030<------1---1-1-------<
20_2__030<------1--1----------<
37_2__029<--1--------------1--<
01_4____028<-----1-------11-1---<
23_4____027<----1------1----1-1-<
33_6______026<--------1-2---1-1--1<
68_4____025<-------1---1---1--1-<
27_4____024<------1------12-----<
58_5_____022<----------11-1-1---1<
02_3___022<----1----------1-1--<
40_4____021<----------1-11--1---<
36_3___021<--------1---1----1--<
45_2__021<----1----------1----<
22_3___020<-----1--------1----1<
91_2__020<-----1---------1----<
72_2__020<------1-------1-----<
51_2__020<-------1-----1------<
34_1_020<-----1--------------<
65_3___018<---------11--------1<
78_2__018<--------1-----1-----<
24_1_018<-------1------------<
95_4____017<--------1-----1---2-<
75_2__017<----1--------------1<
74_2__014<----------1-1-------<
52_2__011<------------11------<
80_3___010<----------1-----1-1-<
82_2__010<------------1-1-----<
39_2__008<-------------1-1----<
87_1_006<------------1-------<
55_4____005<--------------1-1-11<
63_1_005<-------------1------<
93_1_002<----------------1---<
13_1_002<----------------1---<
04_1_002<----------------1---<
16_2__001<----------------1--1<
18_0000<--------------------<
06_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
453_3______<111-----------------<
150_3______<--------1--------11-<
995_2____<--------------1---1-<
992_2____<-----1----1---------<
954_2____<--1--------1--------<
908_2____<-1---1--------------<
744_2____<---1-1--------------<
742_2____<--1--------1--------<
733_2____<----------2---------<
661_2____<-----------2--------<
647_2____<---1----------1-----<
644_2____<-----1------------1-<
631_2____<-1--1---------------<
630_2____<---1-----1----------<
614_2____<------1-----1-------<
610_2____<--------1--1--------<
607_2____<---------1---------1<
583_2____<--1----------1------<
532_2____<-----------11-------<
528_2____<-------------1---1--<
517_2____<-2------------------<
503_2____<-------1---------1--<
489_2____<------1-------1-----<
476_2____<---------1--------1-<
443_2____<--------------1---1-<
423_2____<----1-------------1-<
362_2____<---1------------1---<
358_2____<-------------1-1----<
341_2____<---------1------1---<
327_2____<-------------11-----<
309_2____<--1-------1---------<
259_2____<-------1--------1---<
255_2____<----------------1-1-<
228_2____<--1-1---------------<
211_2____<1--1----------------<
199_2____<---------1--------1-<
188_2____<-------1-----------1<
158_2____<----------11--------<
129_2____<----------------11--<
099_2____<---11---------------<
015_2____<-1------1-----------<
001_2____<-----1-------1------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đaklak (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/1
-> để tham khảo kết quả xổ số Đaklak ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
854
7?19
6??76 ??61 ??54
5??97
4???83 ???29 ???29 ???62 ???70 ???19 ???31
3???19 ???71
2???08
1???08
ĐB???62
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
83-08-61-29-54-70
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
83-08
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đaklak 23/01/2018
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 44 - 07

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 211 12 13 14 15 16 17 18 419
20 021 22 23 24 925 226 27 28 729
30 831 32 33 34 835 36 37 638 39
40 41 89642 43 44 45 46 47 348 49
50 51 52 453 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 164 65 66 67 68 69
70 *71 72 73 74 75 576 77 78 79
80 81 82 83 484 185 86 87 88 89
090 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...